KiK, montaż okien w ociepleniu

07.04.2015
Udostępnij

Montaż okien w warstwie ocieplenia nie może być już traktowany, jak fanaberia garstki zapaleńców. Liczba inwestorów zainteresowanych zastosowaniem tej metody montażu ciągle rośnie. Dla nich przedstawimy nową propozycję. System montażu „KiK” oficjalnie zadebiutował na tegorocznej Budmie. Trzy dni po zakończeniu targów w praktyce, na placu budowy zastosowała go firma WIDERSKI, partner handlowy firmy Vetrex.

„KiK” = Knelsen i Klinar

Sposób montażu okien w warstwie ocieplenia „KiK” bierze swą nazwę od pierwszych liter marek KNELSEN i KLINAR. Knelsen GmbH, to niemiecki producent wsporników, konsol i kotew wykorzystywanych do montażu okien w budynkach energooszczędnych i pasywnych. Klinar, to firma, której „okienna” kariera rozpoczęła się od zleconej przez Tremco illbruck produkcji pierwszych w Polsce styropianowych bloków podparapetowych, które powszechnie są teraz nazywane „ciepłymi parapetami”.

Pierwszy oficjalny pokaz montażu okien w warstwie ocieplenia w systemie „KiK” miał miejsce na tegorocznej BUDMIE. Tuż po zakończeniu targów, na placu budowy metodę zastosowała firma WIDERSKI, partner handlowy firmy VETREX. Uczestniczyliśmy w tym debiucie na zaproszenie Pana Michała Widerskiego.

System „KiK”

Idea montażu „KiK” wydaje się mieć źródło w doświadczeniach firm Knelsen i Klinar wynikających z dotychczasowych zastosowań dostarczanych przez nie materiałów do montażu okien. Konsole i wsporniki Knelsena służą jedynie do realizacji części robót związanych z mocowaniem mechanicznym konstrukcji okiennych. Zdarza się, że ekipy montażowe wynosząc i mocując okna poza obrysem muru konstrukcyjnego uważają montaż za zakończony.

Wynika to głównie z braku możliwości wykonania kompletnych uszczelnień ze względu na nieistniejącą podczas wykonywania robót warstwę ocieplenia. W takim przypadku inwestorzy pozostają sami z problemem nie zdając sobie sprawy z przyszłych zagrożeń i trudności.

„Ciepły parapet” to element, który stosuje się podczas montażu okien w licu muru konstrukcyjnego. Od czasów „Królika w termosie” zrobił niebywałą karierę, która tylko potwierdza nasze wcześniej wyrażane przekonanie o jego przydatności przy wykonywaniu szczelnych połączeń części progowej okna z murem budynku.

Kształtka „ciepłego parapetu” wykonywana z EPS albo XPS posiada dużą wytrzymałość na ściskanie, ale sama w sobie nie jest sztywna i nie ma żadnych właściwości nośnych. Do niedawna nie było więc mowy o szerszym wykorzystaniu tego materiału w montażu okien w warstwie ocieplenia.

Firmy Knelsen i Klinar postanowiły wykorzystać zalety swoich materiałów łącząc je w system o nazwie „KiK”. Konsole i wsporniki Knelsena (zdj. nr 1 i 2) zapewniają przenoszenie obciążeń, a zmodyfikowany „ciepły parapet” wyniesiony poza obrys muru konstrukcyjnego staje się jednocześnie klockiem podporowym i elementem uszczelnienia progu okna (zdj. nr 3 i 4).

W systemie pojawiają się także styropianowe belki, które w nieocieplonym jeszcze budynku zastępują fragmenty ocieplenia w strefie otworów okiennych umożliwiając wykonanie uszczelnień (zdj. nr 5 i 6) oraz szeroka folia zewnętrzna izolująca cały powstający układ przed przenikaniem wilgoci i powietrza zewnętrznego (zdj. nr 7), a także klasyczne paroizolacyjne folie wewnętrzne (zdj. nr 8).

Mocowanie wspornika kątowego Knelsen do ramy ościeżnicy okna
Zdj.1 Mocowanie wspornika kątowego Knelsen do ramy ościeżnicy okna
Konsola dolna Knelsen ze wspornikiem
Zdj.2 Konsola dolna Knelsen ze wspornikiem.
Zmodyfikowana wersja ciepłego parapetu Klinar przygotowana do montażu w warstwie ocieplenia
Zdj.3 Zmodyfikowana wersja ciepłego parapetu Klinar przygotowana do montażu w warstwie ocieplenia.
Ciepły parapet Klinar połączony z konsolami dolnymi Knelsen
Zdj.4 Ciepły parapet Klinar połączony z konsolami dolnymi Knelsen.
Przygotowanie styropianowej belki docieplającej - makładanie kleju na element izolujący
Zdj.5 Przygotowanie styropianowej belki docieplającej - makładanie kleju na element izolujący.
Mocowanie bocznych elementów izolujących na ścianie konstrukcyjnej budynku
Zdj.6 Mocowanie bocznych elementów izolujących na ścianie konstrukcyjnej budynku .
Mocowanie zewnętrzne szerookiej folii izolacyjnej do ramy ościeżnicy okna
Zdj.7 Mocowanie zewnętrzne szerookiej folii izolacyjnej do ramy ościeżnicy okna.
Mocowanie wewnętrzynch folii paroizolacyjnych
Zdj.8 Mocowanie wewnętrzynch folii paroizolacyjnych.

Montaż okien w ociepleniu metodą „KiK”

Musimy przyznać, że firma Widerski wybrała sobie na premierowy montaż obiekt niebywale „trudny”. Dom jednorodzinny o rzadko spotykanej, betonowej konstrukcji szkieletowej.

Betonowo-szkieletowa konstrukcja budynku
Zdj.9 Betonowo-szkieletowa konstrukcja budynku.
Otwór okienny poddasza w betonowo-szkieletowej konstrukcji budynku
Zdj.10 Otwór okienny poddasza w betonowo-szkieletowej konstrukcji budynku.

Betonowy szkielet części parterowej został wypełniony bloczkami z betonu komórkowego i docieplony warstwą styropianu grafitowego (zdj. nr 9). Szkielet w części poddasza wypełniono wyłącznie bloczkami z betonu komórkowego (zdj. nr 10). Betonowy szkielet przykryty warstwą grafitowego EPS okazał się być znaczącym utrudnieniem w instalacji konsoli nośnych okien PVC.

Ustalanie miejsc mocowania konsoli dolnej Knelsen
Zdj.11 Ustalanie miejsc mocowania konsoli dolnej Knelsen.
Mocowanie konsoli dolnej Knelsen
Zdj.12 Mocowanie konsoli dolnej Knelsen.

Aby prawidłowo zamocować dolne konsole nośne okien konieczne było wycinanie gniazd w istniejącej warstwie ocieplenia (zdj. nr 11 i 12). Odsłaniany betonowy szkielet wykonany metodą gospodarczą trudno nazwać idealnym. Z ujawniającymi się mankamentami ekipa musiała sobie radzić „na bieżąco”. Wszystko to wpływało na pracochłonność i czas wykonywanych robót związanych z instalacją okien.

Modyfikacja konstrukcji „ciepłego parapetu” i możliwość wyniesienia go poza obrys ościeży, to ciekawa koncepcja. Ze względów technicznych wymaga jednak wykonania kilku czynności wstępnych.

Ciepły parapet Klinar, przygotowanie do określenia miejsca mocowania
Zdj.13 Ciepły parapet Klinar, przygotowanie do określenia miejsca mocowania.
Zanaczanie miejsca mocowania konsol dolnych z parapetem
Zdj.14 Zanaczanie miejsca mocowania konsol dolnych z parapetem.
Mocowanie wsporników konsol dolnych Knelsen do szyny konstrukcyjnej ciepłego parapetu
Zdj.15 Mocowanie wsporników konsol dolnych Knelsen do szyny konstrukcyjnej ciepłego parapetu.
Ustalanie rozstawu stalowych kotew mocujących ciepły parapet
Zdj.16 Ustalanie rozstawu stalowych kotew mocujących ciepły parapet.
Montaż ciepłego parapetu na konsolach dolnych Knelsen
Zdj.17 Montaż ciepłego parapetu na konsolach dolnych Knelsen.
Wyznaczanie poziomu ciepłego parapetu Klinar
Zdj.18 Wyznaczanie poziomu ciepłego parapetu Klinar.
Aplikacja kleju poliuretanowego pod powierzchnię ciepłego parapetu
Zdj.19 Aplikacja kleju poliuretanowego pod powierzchnię ciepłego parapetu.
Mocowanie ciepłego parapetu przy uyżyciu kotew stalowych
Zdj.20 Mocowanie ciepłego parapetu przy uyżyciu kotew stalowych.

Najpierw trzeba wykonać „przymiarkę”, w której sprawdzamy i zaznaczamy miejsca, w których elementy wspornikowe konsoli dolnych stykają się ze stalową szyną osadzoną w „ciepłym parapecie” (zdj. nr 13 i 14). Później następuje proces mocowania wsporników konsoli do stalowej szyny „ciepłego parapetu” oraz wymagane przez system mocowanie standardowych kotew montażowych w wewnętrznej szynie prowadzącej parapetu (zdj. 15 i 16), co ma zapobiegać odkształcaniu styropianowej kształtki po jej przyklejeniu do progowej części ościeży.

Parapet uzbrojony w elementy mocowań osadzany jest na konsolach i regulowane jest jego poziomowanie (zdj. 17 i 18). Po wypoziomowaniu, pomiędzy płaszczyzny „ciepłego parapetu” i progu ościeża aplikuje się klej poliuretanowy i za pomocą kotew wewnętrznych stabilizuje położenie całości (zdj. 19 i 20).

Przygotowanie ciepłego parapetu do załozenia okna
Zdj.21 Przygotowanie ciepłego parapetu do załozenia okna.
Osadzanie ramy ościeżnicy okna na stopie nośnej ciepłego parapetu
Zdj.22 Osadzanie ramy ościeżnicy okna na stopie nośnej ciepłego parapetu.

Na opartym o konsole dolne i wypoziomowanym „ciepłym parapecie”, który ( o dziwo) wyposażony jest od razu w taśmę rozprężną (zdj. nr 21), stawia się ramę okna (zdj. nr 22) uzbrojoną wcześniej w komplet wsporników bocznych (zdj. nr 23).

Mocowanie wsporników katowych Knelsen do ramy ościeżnicy
Zdj.23 Mocowanie wsporników katowych Knelsen do ramy ościeżnicy.
Ościeżnica okna przymocowana do muru konstrukcyjnego przy użyciu wsporników kątowych Knelsen
Zdj.24 Ościeżnica okna przymocowana do muru konstrukcyjnego przy użyciu wsporników kątowych Knelsen.

Warto zwrócić uwagę, że zarówno konsole dolne, jak i wsporniki boczne w systemie „KiK” mocowane są do muru konstrukcyjnego doczołowo od strony zewnętrznej (zdj. nr 24). W ten sposób unika się wprowadzania elementów metalowych w obręb wewnętrznej płaszczyzny ościeża okiennego, czyli de facto do wnętrza pomieszczeń. To odróżnia metodę montażu KiK od podobnych rozwiązań opartych o klasyczne modele kotew i konsoli dolnych.

Likwidacja punktowych mostków cieplnych w obrębie ościeży to z pewnością plus nowej technologii, ale doczołowe mocowanie stalowych elementów niesie także pewne utrudnienia w dalszej części prac instalacyjnych.

Przygotowanie bruzd w styropianowych belkach docieplających
Zdj.25 Przygotowanie bruzd w styropianowych belkach docieplających.
Styropianowa belaka docieplajaca z bruzdami i warstwą kleju PU
Zdj.26 Styropianowa belaka docieplajaca z bruzdami i warstwą kleju PU.
Mocowanie styropianowych belek docieplających
Zdj.27 Mocowanie styropianowych belek docieplających.
Styropianowa belka docieplająca zamocowana do ściany konstrukcyjnej
Zdj.28. Styropianowa belka docieplająca zamocowana do ściany konstrukcyjnej.

Na początku artykułu wspominaliśmy, że częstym przypadkiem jest pozostawianie inwestorów przez ekipy monterskie z oknami zamocowanymi przed licem muru, ale bez wykonanych uszczelnień. Stan montażu podobny do tego jaki widać na zdjęciu nr 24 trudno uznać za całkowicie zakończone roboty instalacji okien. To nawet nie jest połowa kompletnego montażu w warstwie ocieplenia. W systemie KiK przewidziano rozwiązanie tego zagadnienia.

Po osadzeniu okna na „ciepłym parapecie” i zamocowaniu wsporników bocznych do muru konstrukcyjnego, wykonuje się wokół okna opaskę ze styropianowych belek. Są one mocowane do ściany przy użyciu kleju PU (zdj. nr 26) i tu pojawia się ewentualna trudność. Mocowane doczołowo do ściany konstrukcyjnej wsporniki boczne „odpychają” belki od lica muru.

Aby zniwelować powstające szczeliny, styropianowe belki muszą być odpowiednio wycinane tak, by wsporniki boczne schowały się w ich wnętrzu (zdj. nr 25, 27 i 28). Przyklejając styropianowe belki do ścian budynku warto pamiętać, że kleje PU nie wiążą natychmiast. Aby nie hamować toku robót trzeba je dodatkowo mocować, choćby ściągami stolarskimi. Kto o tym zapomni straci sporo czasu na „trzymanie belki” do czasu powstania odpowiednio silnego wiązania kleju do muru.

Wypełnianie szczeliny dylatacyjnej pianką PU
Zdj.29 Wypełnianie szczeliny dylatacyjnej pianką PU.
Doczołowy montaż  szerokiej folii paroprzepuszczalnej do ramy ościeżnicy
Zdj.30 Doczołowy montaż  szerokiej folii paroprzepuszczalnej do ramy ościeżnicy.

Po wykonaniu opaski styropianowej wokół okna powstają szczeliny dylatacyjne, które wypełniane są pianką PU podobnie jak w standardowych technikach montażu okien (zdj. nr 29). Po wstępnym utwardzeniu piany PU i usunięciu jej nadmiarów do zewnętrznego lica stojaków i nadproża ramy ościeżnicy okna mocowana jest szeroka folia paroprzepuszczalna (zdj. nr 30).

Układanie szerokiej folii paroprzepuszczalnej na połączeniu okna z murem konstrukcji
Zdj.31. Układanie szerokiej folii paroprzepuszczalnej na połączeniu okna z murem konstrukcji.
Połączenie okna z murem konstrukcyjnym po ułożeniu folii paroprzepuszczalnej
Zdj.32 Połączenie okna z murem konstrukcyjnym po ułożeniu folii paroprzepuszczalnej.

Folia ściśle obejmuje i uszczelnia całe połączenie schodząc dalej aż na mur konstrukcyjny (zdj. nr 31 i 32). Taki sposób zewnętrznego uszczelnienia połączeń okna z murem jest bardzo rzadko stosowany, chociaż w praktyce może okazać się rozwiązaniem korzystnie wpływającym na poziom szczelności powietrznej złącza. Ciekawostką związaną z szeroką folią zewnętrzną jest jej konstrukcja.

Wąski pasek klejowy na krawędzi służy mocowaniu folii do powierzchni kształtowników okiennych. Potem mamy kilkucentymetrową warstwę wolną od kleju, co sprawia, że w obrębie szczeliny dylatacyjnej wypełnionej pianką PU maleje opór dyfuzyjny materiału i staje się on bardziej „paroprzepuszczalny”. Pozostała wewnętrzna płaszczyzna folii ponownie w całości pokryta jest warstwą kleju.

Ze względu na powstającą w ten sposób powierzchnię połączeń, to zaleta. Jednak szerokie warstwy kleju sprawiają również, że folia jest bardziej sztywna i przyczepna. Mocowanie tego typu folii w warunkach budowy wymaga od osób wykonujących tę czynność dużych umiejętności i doświadczenia.

Uszczelnienie połączenia okna z murem od strony wewnętrzenej z użyciem standardowych folii paroizolacyjnych
Zdj.33 Uszczelnienie połączenia okna z murem od strony wewnętrzenej z użyciem standardowych folii paroizolacyjnych.
Uszczelnienie połączenia okna z murem od strony wewnętrzenej z użyciem standardowych folii paroizolacyjnych
Zdj.34 Uszczelnienie połączenia okna z murem od strony wewnętrzenej z użyciem standardowych folii paroizolacyjnych.

Z informacji od pomysłodawców wiemy już, że trwają prace nad modyfikacją ułożenia warstw kleju na szerokich foliach zewnętrznych, co ma sprzyjać lepszemu połączeniu właściwości izolacyjnych z właściwościami użytkowymi. Uszczelnienia połączeń okna z murem od strony pomieszczeń w systemie „KiK” wykonywane są przy użyciu standardowych folii paroizolacyjnych (zdj. nr 33 i 34).

Kick?

Debiut nowej metody montażu w warstwie ocieplenia uważamy za udany. Wiadomo już, że przy jej użyciu można wykonać poprawnie zarówno część mechaniczną, jak i uszczelnienia. Dotyczy to na razie tylko standardowych okien, bo na budowie w Żorach nie mieliśmy okazji sprawdzić skuteczności systemu KiK w montażu drzwi balkonowych, szczególnie tych o dużych wymiarach.

Istotną nowinką jest możliwość wynoszenia „ciepłego parapetu” poza obrys muru konstrukcyjnego. Wydaje się, że to rozwiązanie będzie wykorzystane nie jeden raz, zarówno w ramach systemu, jak i indywidualnie w zależności od potrzeb budowy. Czy „KiK”, to będzie inspirujący montażowy kick?

Za wcześnie na wnioski, to pokaże czas. Niezależnie jednak od wieści z placów budowy już teraz z satysfakcją odnotowujemy, że wykonawca pionierskiego montażu, firma WIDERSKI, okazała się być kolejnym z partnerów handlowych Vetrexu otwartym na nowości montażowe, a co najważniejsze kolejną firmą dysponującą sprawną ekipą monterską, która nie boi się wyzwań i chce podnosić kompetencje. Panu Michałowi Widerskiemu dziękujemy za zaproszenie i możliwość spędzenia dwóch ciekawych dni na placu budowy.

OKNOTEST.PL  

Zobacz także