KOMFORT - okna PVC Vetrex w drewnianym szkielecie

20.03.2017

Uczestnicy Programu Rekomendacji Oknotest.pl mają to szczęście, (i pecha jednocześnie), że trafiają do nich różne „ciężkie montażowe przypadki”. Firmie KOMFORT posiadającej salony w Radomiu i Puławach przypadł w udziale montaż okien z PVC-U w obiekcie o szkieletowej konstrukcji drewnianej. Wielkopowierzchniowe drzwi balkonowe HST i PSK oraz oszklenia stałe mocowane poza obrysem szkieletu do wewnętrznej płaszczyzny belek konstrukcyjnych. Rzadkie i ciekawe zadanie w każdym aspekcie monterskiej roboty.

Anatomia szkieletu

Domy jednorodzinne o szkieletowej konstrukcji drewnianej, przeżywają okresy wzlotów i upadków. W ogólnej liczbie powstających budynków, ilość obiektów wznoszonych w tej technologii wskazuje, że są jeszcze rzadkością, ciekawostką i w naszych warunkach ciągle trochę śmiałym eksperymentem odważnych inwestorów.

Budynek mieszkalny z elementami drewnianej konstrukcji szkieletowej
Budynek mieszkalny z elementami drewnianej konstrukcji szkieletowej
Drewniana konstrukcja szkieletu budynku mieszkalnego
Drewniana konstrukcja szkieletu budynku mieszkalnego

Obiekt wznoszony w okolicy Starachowic nie jest klasycznym przykładem budynku o konstrukcji szkieletowej, ma jednak w sobie tę lekkość, a przy okazji także wszystkie „drewniane” przypadłości od krzywizn i spasowania elementów począwszy, na spękaniach i wadach drewna skończywszy. Montażu okien, to nie ułatwia. W klasycznym murze konstrukcyjnym niedoskonałości powierzchni albo płaszczyzny dość łatwo poprawić. Ekipy monterskie w większości, same nieźle sobie radzą z takimi zadaniami. Co innego w drewnianej konstrukcji szkieletowej, tu do poprawek i napraw trzeba cieśli, a jak go na budowie nie ma, to… kłopot.

Połączenia mechaniczne

Wymagania obiektowe dotyczące pozycji okien w ościeżach sprawiły, że konstrukcje okienne instalowane wewnątrz budynku, w obrębie stojaków i nadproży ościeżnic trzeba było mocować do elementów drewnianego szkieletu w taki sam sposób, jak podczas instalacji w warstwie ocieplenia zewnętrznego. Z tego powodu, jako podstawowy element mocowania mechanicznego wybrano konsole kątowe Knelsen FMW.

Mocowanie wspornika konsoli Knelsen FMW do ramy ościeżnicy okna Vetrex V82
Mocowanie wspornika konsoli Knelsen FMW do ramy ościeżnicy okna Vetrex V82
Osadzenie konsoli Knelsen FMW na wsporniku
Osadzenie konsoli Knelsen FMW na wsporniku

Do ram ościeżnic oszkleń stałych Vetrex V82 i drzwi balkonowych Vetrex Patio Automatic najpierw zamocowano wspornik z gwintowanym trzpeiniem stalowym oraz dwiema nakrętkami, z których jedna posłuży później do poziomej regulacji i ustalenia pozycji konstrukcji okiennej w ościeżu, druga do ostatecznego mocowania.

Mocowanie mechaniczne konsoli Knelsen FMW do belki szkieletu
Mocowanie mechaniczne konsoli Knelsen FMW do belki szkieletu
Ustalanie pozycji i mocowanie okna Vetrex V82 do belki szkieletu przy użyciu konsoli Knelsen FMW
Ustalanie pozycji i mocowanie okna Vetrex V82 do belki szkieletu przy użyciu konsoli Knelsen FMW

Odpowiednimi wkrętami do drewna przymocowano elementy kątowe do belek drewnianego szkieletu budynku, a w dalszej kolejności przy użyciu płaskich kluczy ustalono końcowe położenie pozycjonującej i mocującej nakrętki na trzpieniu wspornika.

Sposób mechanicznego mocowania okien Vetrex V82 do wewnętrznej płaszczyzny drewnianych belek  szkieletu budynku
Sposób mechanicznego mocowania okien Vetrex V82 do wewnętrznej płaszczyzny drewnianych belek szkieletu budynku
Sposób mechanicznego mocowania okien Vetrex V82 do wewnętrznej płaszczyzny drewnianych belek  szkieletu budynku
Sposób mechanicznego mocowania okien Vetrex V82 do wewnętrznej płaszczyzny drewnianych belek szkieletu budynku

Ze względu na wielkość konstrukcji okiennych i lokalizację obiektu ilość i rozmieszczenie punktów mocowania mechanicznego dobrano odpowiednio do projektowanych obciążeń wiatrem oraz obciążeń eksploatacyjnych powodowanych przez użytkownika podczas korzystania z funkcji poszczególnych okien i drzwi balkonowych.

Sposób mechanicznego mocowania progu konstrukcji drzwi uchylno-przesuwnych Vetrex Patio Automatic
Sposób mechanicznego mocowania progu konstrukcji drzwi uchylno-przesuwnych Vetrex Patio Automatic
Sposób mechanicznego mocowania progu konstrukcji drzwi uchylno-przesuwnych Vetrex Patio Automatic
Sposób mechanicznego mocowania progu konstrukcji drzwi uchylno-przesuwnych Vetrex Patio Automatic

Ze względu na brak w obiekcie gotowej posadzki, części progowe konstrukcji okiennych wyposażone zostały w systemowe poszerzenia, które w tym przypadku spełniają rolę optymalnego podparcia, a jednocześnie umożliwiają wykonanie niezwykle stabilnego mocowania ram ościeżnic w części progowej. Połączenie mechaniczne wykonano przy użyciu kątowników ciesielskich.

Uszczelnienia

Instalacja okien po wewnętrznej stronie drewnianych belek konstrukcji szkieletu niejako od razu podpowiada, że materiałem uszczelnienia przestrzeni szczeliny dylatacyjnej pomiędzy zewnętrznym licem ramy ościeżnicy okna, a wewnętrznym licem belki konstrukcyjnej powinna być taśma rozprężna. Wybór wydaje się być dość oczywisty, bowiem mamy tu do czynienia z naturalnym węgarkiem, który tworzą belki szkieletu. Niestety różne względy techniczne oraz stan konstrukcji szkieletu sprawił, że monterzy firmy KOMFORT zmuszeni zostali do zastosowania rozwiązania… mniej oczywistego.

Przygotowanie wodoodpornej i paroprzepuszczalnej warstwy ochronnej termoizolacji przy użyciu folii
Przygotowanie wodoodpornej i paroprzepuszczalnej warstwy ochronnej termoizolacji przy użyciu folii
Przygotowanie wodoodpornej i paroprzepuszczalnej warstwy ochronnej termoizolacji przy użyciu folii
Przygotowanie wodoodpornej i paroprzepuszczalnej warstwy ochronnej termoizolacji przy użyciu folii

Aby skompensować linie krzywizn konstrukcji postanowiono zastosować od strony zewnętrznej wodoodporną folię paroprzepuszczalną przyklejaną doczołowo do powierzchni kształtowników okiennych i wywijaną na boczną, zewnętrzną płaszczyznę belki konstrukcyjnej. Takiego rozwiązania nie znajdziecie w podręcznikach montażu, bo i stosowane powinno być w przypadkach wyjątkowych, gdy nie ma innego wyjścia.

Aplikacja kleju hybrydowego, jako elementu mocowania folii do płaszczyzny drewnianego szkieletu konstrukcji budynku.
Aplikacja kleju hybrydowego, jako elementu mocowania folii do płaszczyzny drewnianego szkieletu konstrukcji budynku.
Mocowanie zewnętrznej warstwy izolacji do płaszczyzny drewnianego szkieletu konstrukcji budynku.
Mocowanie zewnętrznej warstwy izolacji do płaszczyzny drewnianego szkieletu konstrukcji budynku.

Ze względu na niestabilne warunki pogodowe i możliwość kondensacji pary wodnej na płaszczyznach belek konstrukcyjnych, po stronie zewnętrznej, folię paroprzepuszczalną mocowano przy użyciu kleju hybrydowego, który może być stosowany nawet na wilgotnych podłożach.

Wypełnienie przestrzeni szczelin dylatacyjnych materiałem termoizolacji – pianka PU
Wypełnienie przestrzeni szczelin dylatacyjnych materiałem termoizolacji – pianka PU
Usuwanie nadmiarów materiału termoizolacji z przestrzeni szczeliny dylatacyjnej
Usuwanie nadmiarów materiału termoizolacji z przestrzeni szczeliny dylatacyjnej

W części progowej przestrzeń szczeliny dylatacyjnej pomiędzy konstrukcją okienną, a belką konstrukcyjną wypełniono pianką PU, której nadmiar, po całkowitym rozprężeniu i utwardzeniu został starannie obcięty.

Przygotowanie warstwy mocującej fartuch EPDM do płaszczyzny drewnianego szkieletu konstrukcji budynku.
Przygotowanie warstwy mocującej fartuch EPDM do płaszczyzny drewnianego szkieletu konstrukcji budynku.
Układanie i mocowanie fartucha EPDM jako warstwy ochronnej dla materiału termoizolacji przestrzeni szczelin dylatacyjnych
Układanie i mocowanie fartucha EPDM jako warstwy ochronnej dla materiału termoizolacji przestrzeni szczelin dylatacyjnych

Wykonane w ten sposób połączenie termoizolacyjne zaizolowano przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych, a przede wszystkim wilgoci i wody opadowej przy użyciu fartuchów, (folii), EPDM ME 220 o grubości 0,75mm.

Uszczelnienie zewnętrzne konstrukcji okiennej wykonane przy użyciu fartucha EPDM
Uszczelnienie zewnętrzne konstrukcji okiennej wykonane przy użyciu fartucha EPDM
Uszczelnienie narożne na styku różnych warstw i materiałów izolacji zewnętrznej z dodatkowym uszczelnieniem krawędzi połączeń.
Uszczelnienie narożne na styku różnych warstw i materiałów izolacji zewnętrznej z dodatkowym uszczelnieniem krawędzi połączeń.

W efekcie uzyskano od strony zewnętrznej prawidłowo wykonaną, pełną warstwę wodoodpornej i paroprzepuszczalnej izolacji zewnętrznej. Z uznaniem trzeba powiedzieć, że ekipa monterów firmy KOMFORT szczególnej staranności dołożyła do wykonania newralgicznych połączeń narożnych w obrębie nachodzących na siebie warstw folii i EPDM. Dla całkowitej pewności i trwałości połączeń linie krawędzi styku materiałów pokryte zostały dodatkową warstwą uszczelniacza SP 925.

Mocowanie folii paroizolacyjnej, jako wewnętrznej ochrony warstwy materiału termoizolacji w przestrzeni szczelin dylatacyjnych
Mocowanie folii paroizolacyjnej, jako wewnętrznej ochrony warstwy materiału termoizolacji w przestrzeni szczelin dylatacyjnych
Mocowanie folii paroizolacyjnej, jako wewnętrznej ochrony warstwy materiału termoizolacji w przestrzeni szczelin dylatacyjnych
Mocowanie folii paroizolacyjnej, jako wewnętrznej ochrony warstwy materiału termoizolacji w przestrzeni szczelin dylatacyjnych

Od strony wewnętrznej, w miejscach styku elementów konstrukcji okien i budynku, które ulegną zakryciu w toku dalszych prac wykończeniowych wykonano konieczne uszczelnienia paroizolacyjne z użyciem odpowiednich folii.

Zabezpieczenie warstw termoizolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej SP 925
Zabezpieczenie warstw termoizolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej SP 925
Zabezpieczenie warstw termoizolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej SP 925
Zabezpieczenie warstw termoizolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej SP 925

Wszystkie punkty, w których nie można było zastosować odpowiedniej folii izolacyjnej, a nieosłonięty materiał termoizolacji styka się bezpośrednio z powietrzem zostały zaizolowane warstwą uszczelniacza SP 925. Na tym etapie zaawansowania budowy, wiele więcej w zakresie mocowania mechanicznego i uszczelnień zrobić nie sposób. Ekipa firmy KOMFORT zapewniła wykonanie zewnętrznych połączeń okna z ościeżem pod kątem uzyskania pełnej szczelności na przenikanie powietrza. Właściwe wykonanie uszczelnień wewnętrznych może nastąpić dopiero po wykonaniu ocieplenia budynku, które to zadanie inwestor przyjął na siebie i do czego przewiduje zastosowanie wełny mineralnej. To już będzie ta łatwiejsza część zadania.

Drzwi balkonowe Vetrex Patio Automatic zainstalowane po wewnętrznej stronie drewnianej konstrukcji szkieletu budynku wraz z warstwą uszczelnień zewnętrznych
Drzwi balkonowe Vetrex Patio Automatic zainstalowane po wewnętrznej stronie drewnianej konstrukcji szkieletu budynku wraz z warstwą uszczelnień zewnętrznych
Drzwi balkonowe Vetrex Patio Automatic zainstalowane po wewnętrznej stronie drewnianej konstrukcji szkieletu budynku wraz z warstwą uszczelnień zewnętrznych
Drzwi balkonowe Vetrex Patio Automatic zainstalowane po wewnętrznej stronie drewnianej konstrukcji szkieletu budynku wraz z warstwą uszczelnień zewnętrznych

Dwie sztuki drzwi balkonowych uchylano-przesuwnych z PVC-U Vetrex Patio Automatic wyglądają całkiem zgrabnie w otaczających je drewnianych ramach szkieletu budynku. Kto spodziewał się jakiegoś materiałowego dysonansu wynikającego z łączenia PVC-U z drewnem może być trochę zaskoczony i to pozytywnie zaskoczony.

Planowanie

Do sprawnego i prawidłowego montażu okien tak samo potrzebne są umiejętności, jak i dobry plan oraz zgodna współpraca wszystkich stron. Co w głowie, to na budowie. A to, co w głowie jest pochodną wiedzy i doświadczenia z jednej strony, z drugiej uwzględnienia wszystkich warunków placu budowy, stanu technicznego obiektu oraz oczekiwań inwestora. Najlepszy czas na planowanie, to etap pomiaru i przedkontraktowych ustaleń. Tę uwagę natury ogólnej kierujemy zarówno do inwestorów, jak i monterów. Pierwszy tegoroczny montaż za nami.  KOMFORT stanął na wysokości zadania.

OKNOTEST.PL

Zobacz także