MAJSTEREK - montaż okien w warstwie ocieplenia NYXON GREEN

23.06.2021
Udostępnij

Pozycja okna względem muru konstrukcyjnego wpływa na wielkość przepływu ciepła przez przegrody zewnętrzne. Zapotrzebowanie na montaż okien w warstwie ocieplenia budynków mieszkalnych pojawiło się i rośnie wraz z liczbą realizowanych projektów domów energooszczędnych i pasywnych. Wykonawcy mają do wyboru wiele technik montażu i materiałów. Firma MAJSTEREK z Żywca do montażu okien TEAM BALANCE MD wybrała kątowe belki montażowe NYXON GREEN. Montowane okna zostały wyprodukowane przez firmę TEAMPLAST ze Stradomii Wierzchniej, która nieprzerwanie od ponad 20 lat zajmuje się produkcją stolarki otworowej z PVC oraz aluminium.

MAJSTEREK, firma która nie boi się wyzwań

Chociaż trudno w to uwierzyć, to jeszcze 10 lat temu montaż okien w warstwie ocieplenia ścian 2W był zadaniem trudnym do wykonania ze względu na mocno ograniczony wybór środków montażu. Dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. W ciągu jednej dekady, producenci materiałów montażowych dostarczyli rynkowi całe mnóstwo rozwiązań, a inwestorzy i ekipy monterów mogą teraz wybierać to, co dla nich najlepsze.

Chociaż materiałów i sposobów montażu okien w warstwie ocieplenia jest wiele, wybór ogranicza się do decyzji, czy oprzemy się o systemy konsoli dokładając do nich niezbędne elementy ocieplenia, czy też skorzystamy z systemów ramowych, tworząc na zewnętrznej powierzchni muru konstrukcyjnego ramę nośną dla konstrukcji okiennej.

Dalsze czynności montażowe niezależnie od sposobu wyniesienia okna w warstwę ocieplenia będą podobne. Najważniejsze, aby wykonać je prawidłowo, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, co jest gwarancją osiągnięcia pożądanego rezultatu końcowego w zakresie szczelności powietrznej, wodoszczelności i izolacyjności termicznej połączeń.

Montaż okien w warstwie ocieplenia, to ciągle znikomy procent w porównaniu do liczby montaży wykonywanych w licu muru konstrukcyjnego. Kompetentne firmy montażowe, a do takich niewątpliwie trzeba zaliczyć firmę MAJSTEREK, skrzętnie korzystają z każdej okazji i gdy tylko nadarza się możliwość wykonania montażu okien w warstwie ocieplenia chętnie podejmują takie wyzwanie.

Praktyka, to najlepszy sposób, by monterzy zdobyli odpowiednie doświadczenie, a firma mogła sprawdzić skuteczność rozwiązań i potwierdzić jakość montażu wykonując badania poligonowe. W ubiegłym roku prezentowaliśmy montaż okien w warstwie ocieplenia wykonany przez firmę MAJSTEREK z wykorzystaniem ramowego systemu SOUDAL SOUDAFRAME.

Aktualnie zapraszamy na kolejną obszerną relację obejmującą jednocześnie elementy montażu okien w licu muru, jak i w warstwie ocieplenia z wykorzystaniem belek kątowych linii NYXON GREEN.

Końcowa jakość montażu okien została zbadana i sprawdzona przez jednostkę notyfikowaną, Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej z Wałbrzycha oraz portal Oknotest.pl. Uzyskane rezultaty w zakresie szczelności połączeń na przenikanie powietrza oraz poziom wodoszczelności potwierdzają  wysoki poziom kompetencji ekipy monterskiej firmy MAJSTEREK w zakresie wykonawstwa montażu okien i drzwi balkonowych w warstwie ocieplenia.

Montaż okien w warstwie ocieplenia – materiały

Montaż okien, to praca polegająca na łączeniu ze sobą wielu elementów w celu uzyskania określonego rezultatu. W zależności od pozycji okna względem muru konstrukcyjnego w budynku gotowym do zamieszkania „zamontowane okno”, to zbiór 11 lub 12 różnych elementów, które zostały ze sobą połączone na różnych etapach budowy.

Wybór elementów, które będziemy łączyć i sposób ich połączenia zadecyduje o końcowym rezultacie, czyli szczelności na przenikanie powietrza, wodoszczelności i izolacyjności cieplnej połączeń okien z ościeżami.  Według znanego powiedzenia łańcuch jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo. Dokładnie tak samo jest w montażu okien. Ze względu na doskonały efekt końcowy montażu warto przyjrzeć się materiałom, z których korzystała firma MAJSTEREK podczas wykonywania robót instalacyjnych stolarki budowlanej.

Do montażu energooszczędnych okien TEAM BALANCE MD w warstwie ocieplenia ściany konstrukcyjnej z silikatów, monterzy firmy MAJSTEREK wybrali podwaliny i kątowniki ram nośnych NYXON GREEN. Podwaliny i kątowniki wykonywane są z kompozytu o gęstości 550 kg/m3, charakteryzującego się niską przewodnością cieplną i nasiąkliwością przy zachowaniu wysokiej wytrzymałości na obciążenia.

Co do zasady, kątowniki NYXON GREEN mocowane są do ściany konstrukcyjnej mechanicznie przy użyciu śrub lub kołków rozporowych. Zaletą takiego sposobu mocowania jest zachowanie możliwości uszczelnienia płaszczyzn muru w obrębie zastosowania belek, co korzystnie wpływa na uzyskiwany poziom szczelności połączeń okien z ościeżami.    

Do wykonania warstwy termoizolacji wykorzystano wysokoelastyczną piankę montażową SOUDAL FLEXI FOAM. Cechą charakterystyczną tego materiału jest przewodność cieplna na poziomie λ ≤ 0,035 W/mK oraz przepuszczalność powietrza opisana współczynnikiem infiltracji na poziomie a ≤ 0,1 m3 [mh(daPa)2/3].

W celu zapewnienia 100% wodoszczelności połączeń okien z ościeżami od strony zewnętrznej zastosowano polimerowe powłoki uszczelniające SOUDAL SOUDATIGHT HYBRID. Istotną zaletą tej powłoki jest odporność na oddziaływanie promieniowania UV, co znacząco opóźnia proces starzenia i degradacji połączeń okien z ościeżami.

Ciekawostką w montażu wykonanym przez firmę MAJSTEREK jest wykorzystanie właściwości powłoki SOUDAL SOUDATIGHT HYBRID do zabezpieczenia całej powierzchni belek kątowych NYXON GREEN przed negatywnym oddziaływaniem promieniowania UV.

Okno TEAM BALANCE MD zamontowane w warstwie ocieplenia. Rama nośna wykonana z kątowych belek NYXON GREEN. Uszczelnienie z powłok polimerowych SOUDAL SOUDATIGHT.
Okno TEAM BALANCE MD zamontowane w warstwie ocieplenia. Rama nośna wykonana z kątowych belek NYXON GREEN. Uszczelnienie z powłok polimerowych SOUDAL SOUDATIGHT.

Producent belek nie przewiduje takiej konieczności, my jednak uznajemy takie działanie za niezwykle pozytywny przejaw podwyższonej staranności wykonania. Ograniczać do minimum ryzyko negatywnego wpływu czynników zewnętrznych oddziałujących na połączenia okien z ościeżami i materiały montażowe, to jedno z podstawowych zadań każdej kompetentnej firmy montażowej.

Wewnętrzne, powietrznie szczelne, paroizolacyjne uszczelnienie połączenia okna z ramą nośną wykonano przy użyciu powłoki SOUDAL SOUDATIGHT LQ. Powłoka, to materiał uszczelniający na bazie polimerów hybrydowych wzmacniany dodatkowo włóknem, co gwarantuje skuteczne mostkowanie pęknięć o wymiarach do 2 mm. Wysoki opór dyfuzyjny i szczelność na przenikanie powietrza spełniają warunki ostatecznej bariery dla niekontrolowanej infiltracji powietrza przez połączenie okien z ościeżami.

MAJSTEREK potwierdza jakość montażu okien w warstwie ocieplenia

Jedną z najlepszych dróg potwierdzenia jakości wykonania montażu okien i drzwi balkonowych jest wykonanie badań, w których jednostka notyfikowana, Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej z Wałbrzycha sprawdza szczelność powietrzną i wodoszczelność połączeń okien z ościeżami wprost na placu budowy. W trudnym okresie pandemii, firma MAJSTEREK trzykrotnie poddała sprawdzeniu jakość świadczonych usług montażowych, trzykrotnie uzyskując fantastyczny wynik:

  • Wodoszczelność 100% przy ciśnieniu prędkości wiatru 600 Pa, co odpowiada prędkości wiatru 112 km/h.
  • Szczelność na przenikanie powietrza 100% przy ciśnieniu prędkości wiatru 600 Pa, co odpowiada prędkości wiatru 112 km/h.

W całej, czteroletniej już historii badań prowadzonych wspólnie przez portal Oknotest.pl i Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej, to pierwszy i jedyny, jak na razie przypadek, gdy firma montażowa w trzech kolejnych badaniach uzyskuje 100% szczelność powietrzną i wodoszczelność połączeń okien z ościeżami przy oddziaływaniu ciśnień prędkości wiatru na poziomie 600 Pa. Tak jak poprzednio, wynik badania szczelności montażu okien TEAM BALANCE MD w warstwie ocieplenia z użyciem belek kątowych NYXON GREEN został potwierdzony odpowiednim certyfikatem MLTB.

Certyfikat potwierdzający wykonanie badania szczelności montażu
Certyfikat potwierdzający wykonanie badania szczelności montażu

MAJSTEREK dołącza do montażowej elity

Firma MAJSTEREK z Żywca w krótkim okresie czasu dokonała niebywałego postępu w zakresie jakości świadczonych usług montażowych. Oryginalne pomysły i dbałość o detale wykonania, to elementy, które ją teraz wyróżniają i odróżniają od rynkowej konkurencji i nie są to pochwały na wyrost. W ciągu ledwie kilkunastu miesięcy firma trzykrotnie udowodniła w trudnych i wymagających badaniach, że dysponuje kompetentnym zespołem pracowników, którzy wiedzą na czym polega prawidłowy montaż okien.

Wierzymy, że monterzy w każdym kolejnym montażu okien wykorzystają zdobyte doświadczenia potwierdzając, że ich obecność w montażowej elicie nie jest przypadkowa. Gratulując dotychczasowych osiągnięć  mamy przyjemność poinformować, że firma MAJSTEREK z Żywca uzyskuje Rekomendację Montażu portalu Oknotest.pl i uzyskuje prawo do posługiwania się znakiem Programu Rekomendacji Montażu.

MAJSTEREK - montaż okien - Firma Rekomendowana
MAJSTEREK - montaż okien - Firma Rekomendowana

OKNOTEST.PL

Zobacz także