Szukaj w Oknotest.pl

reklama

MAJSTEREK - prawidłowy montaż okien w licu muru konstrukcyjnego przy użyciu podwalin NYXON

Czerwiec 2021 · Majsterek

Czy montaż okien może ograniczyć emisję CO2 do atmosfery? Nie tylko może, ale powinien! Prawidłowy montaż okien, który ogranicza zużycie energii przez budynki mieszkalne, to istotny element procesu dekarbonizacji budownictwa, wyzwania, któremu muszą sprostać także monterzy okien. Zapraszamy do obejrzenia relacji z prawidłowego montażu okien TEAM BALANCE MD w licu muru konstrukcyjnego. Wykonawcą robót instalacyjnych jest firma MAJSTEREK z Żywca.

Energooszczędne okna z energooszczędnym montażem

MAJSTEREK, to partner handlowy firmy TEAM-PLAST ze Stradomi Wierzchniej, producenta okien i drzwi balkonowych TEAM BALANCE MD. Niezaprzeczalną zaletą okien TEAM BALANCE MD jest  zrównoważony poziom wielu różnych właściwości użytkowych, który pozwala uzyskać wysoki poziom synergii pomiędzy efektywnością cieplną, trwałością eksploatacyjną oraz komfortem użytkowania produktu.

reklama

Pełne wykorzystanie wartości użytkowej okien i drzwi balkonowych TEAM BALANCE MD wymaga wykonania montażu na najwyższym poziomie technicznym, montażu, który zapewni całkowitą szczelność powietrzną, wodoszczelność oraz odpowiednią termoizolację połączeń okien z ościeżami.

Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym pokazujemy przykład prawidłowego montażu okien w licu muru konstrukcyjnego z wykorzystaniem podwalin NYXON GREEN oraz zewnętrznych i wewnętrznych powłok uszczelniających SOUDAL SOUDATIGHT.

Końcowa jakość montażu okien została zbadana i sprawdzona przez jednostkę notyfikowaną, Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej z Wałbrzycha oraz portal Oknotest.pl. Fantastyczne rezultaty w zakresie szczelności połączeń na przenikanie powietrza oraz poziom wodoszczelności potwierdzają wysoki poziom kompetencji ekipy monterskiej firmy MAJSTEREK, gwarantujący inwestorom najwyższy poziom wykonania robót instalacyjnych stolarki budowlanej i pewność trwałości właściwości użytkowych w ekonomicznie uzasadnionym okresie eksploatacji.

MAJSTEREK - prawidłowy montaż okien krok po kroku

Osiągnięcie całkowitej szczelności powietrznej, wodoszczelności oraz wymaganego poziomu temperatur na wewnętrznej powierzchni połączeń okien z ościeżami jest możliwe wyłącznie w przypadku wyboru odpowiedniej technologii montażu, użycia materiałów o sprawdzonych właściwościach oraz zachowaniu najwyższego, profesjonalnego poziomu staranności wykonania.

reklama

Prawidłowy montaż okien rozpoczyna się od przygotowania otworów okiennych. Tego etapu prac nigdy nie wolno pominąć, jeżeli w przyszłości, podczas eksploatacji, oczekujemy wysokiego poziomu szczelności powietrznej połączeń okien z ościeżami.

Silikatowa ściana konstrukcyjna budynku jednorodzinnego z otworem okiennym przygotowanym do montażu okien
Silikatowa ściana konstrukcyjna budynku jednorodzinnego z otworem okiennym przygotowanym do montażu okien

Mur konstrukcyjny budynku nie jest szczelny na przenikanie powietrza. Sposób łączenia, uszkodzenia mechaniczne oraz przesunięcia płaszczyzn pomiędzy pojedynczymi elementami powodują, że powietrze swobodnie przenika przez przegrodę, a ruch powietrza jest tym większy im większe ciśnienie prędkości wiatru oddziałującego na budynek. Zakrycie w przyszłości nieszczelności muru warstwą ocieplenia może jedynie ograniczyć przepływ powietrza, co nie oznacza, że infiltracja zostanie trwale i całkowicie wyeliminowana.

Chcąc uzyskać wysoki poziom szczelności na przenikanie powietrza, mur konstrukcyjny musi być odpowiednio przygotowany do montażu okien. Monterzy firmy MAJSTEREK wykonali szerokie opaski po obu stornach muru konstrukcyjnego wykorzystując w tym celu hydrofobowe zaprawy tynkarskie. Co do zasady, im szersza opaska wokół otworu okiennego tym mniejszy przepływ powietrza „przez mur”, a tym samym większa szczelność w obrębie połączeń okien z ościeżami.

Ustalanie pozycji konstrukcji okiennej w otworze okiennym z określeniem pionu i poziomu
Ustalanie pozycji konstrukcji okiennej w otworze okiennym z określeniem pionu i poziomu

Kolejny krok w prawidłowym montażu okien, to ustalenie pozycji konstrukcji okiennej w otworze. Okna i drzwi balkonowe powinny być instalowane w miejscu określonym w projekcie budowlanym. W ten sposób zapewniony jest optymalny przepływ ciepła przez połączenia okien z ościeżami.

Dzięki właściwej termice, ograniczamy ryzyko kondensacji pary wodnej na wewnętrznej płaszczyźnie połączeń, a w szczególności na styku konstrukcji okiennej z warstwą izolacji termicznej znajdującej się w przestrzeni szczelin dylatacyjnych.

Podczas ustalania pozycji okna w otworze okiennym należy zadbać o ustawienia konstrukcji z zachowaniem pionu i poziomu, co jest warunkiem uzyskania pełnej funkcjonalności w zakresie ruchu skrzydeł i wartości sił operacyjnych niezbędnych do manewrowania okuciami. 

Podparcie konstrukcji okiennej z zastosowaniem podwalin NYXON GREEN i klinów montażowych z PVC złożonych w formę klocka podporowego
Podparcie konstrukcji okiennej z zastosowaniem podwalin NYXON GREEN i klinów montażowych z PVC złożonych w formę klocka podporowego
reklama

W toku dalszych prac montażowych konstrukcja okienna ustawiona w pozycji przewidzianej projektem musi być odpowiednio podparta. Podparcie, to element niezbędny do przeniesienia z okna na mur konstrukcyjny obciążeń od sił pochodzących od ciężaru konstrukcji.

Monterzy firmy MAJSTEREK wykorzystali w tym celu podwaliny NYXON GREEN produkcji PLONMAR Sp. z o.o., które posłużyły równocześnie, jako element konstrukcyjny usztywniający progowe elementy ram ościeżnic oraz klocki podporowe z PVC-U lub kliny z tworzyw sztucznych składane w formę klocka podporowego.

Taki hybrydowy sposób podparcia liniowego i punktowego wydaje się być aktualnie najlepszym rozwiązaniem w zakresie przenoszenia ciężaru konstrukcji i potencjalnych obciążeń eksploatacyjnych.

Podczas montażu wszelkie połączenia zostały uszczelnione dedykowanym klejem NYXON SPECIAL GLUE który posiada bardzo dobre właściwości klejące oraz uszczelniające.

Podwaliny NYXON GREEN

Podwaliny NYXON ułatwiają i skutecznie wspomagają całą technologię montażu, która ma za zadanie długotrwałe zachowania funkcjonalności okien oraz uzyskanie najwyższych wartości izolacji termicznej, wodnej i powietrznej. Podwaliny NYXON GREEN mają współczynnik przenikalności cieplnej 0,089 W/m*K, a wytrzymałość na ściskanie - 87 kg/cm2.

Hybrydowe mocowanie mechaniczne z użyciem śrub ramowych i kotew stalowych
Hybrydowe mocowanie mechaniczne z użyciem śrub ramowych i kotew stalowych

Ustawiona w odpowiedniej pozycji i podparta konstrukcja okienna zostaje zamocowana mechanicznie do muru konstrukcyjnego. Do wykonania mocowań monterzy firmy MAJSTEREK wykorzystali jednocześnie kotwy stalowe oraz śruby ramowe.

Metoda mocowania, to kolejny przykład skutecznego rozwiązania hybrydowego, które przeniesie na mur konstrukcyjny siły pochodzące od obciążeń wiatrem nie ograniczając rozszerzalności cieplnej kształtowników, a jednocześnie będzie zapobiegać powstawaniu nadmiernych odkształceń powodowanych różnicami temperatur występującymi podczas eksploatacji po obu stronach konstrukcji okiennej.

Rozwiązanie znajduje pełne uzasadnienie ze względu na strefę obciążenia wiatrem i kategorię terenu w miejscu wbudowania, jak i przewidywany poziom obciążeń termicznych będących skutkiem nasłonecznienia.

Aplikacja wysokoelastycznej pianki montażowej SOUDAL FLEXI FOAM, jako warstwy termoizolacji połączenia okna z ościeżem
Aplikacja wysokoelastycznej pianki montażowej SOUDAL FLEXI FOAM, jako warstwy termoizolacji połączenia okna z ościeżem

Po zakończeniu mechanicznej części montażu okien i drzwi balkonowych przychodzi pora na wykonanie termoizolacji w środkowej, funkcjonalnej strefie połączeń okien z ościeżami. Ze względu na wartości temperatur podczas wykonywania robót instalacyjnych stolarki budowlanej, do wykonania warstwy termoizolacji wykorzystano wysokoelastyczną piankę montażową SOUDAL FLEXI FOAM.

Cechą charakterystyczną tego materiału jest przewodność cieplna na poziomie λ ≤ 0,035 W/mK, przepuszczalność powietrza na poziomie a ≤ 0,1 [m3h(daPa)2/3] oraz współczynnik oporu dyfuzyjnego ƞ = 20.

Warto zwrócić uwagę, że przed aplikacją materiału termoizolacyjnego zewnętrzne wręby kształtowników okiennych zostały dodatkowo wypełnione, a po utwardzeniu i usunięciu nadmiarów pianki montażowej wypełnienie usunięto, co w toku dalszych prac ułatwiło zastosowanie powłok uszczelniających.

Nakładanie na zewnętrzną powierzchnię połączenia okna z ościeżem polimerowej powłoki uszczelniającej SOUDAL SOUDATIGHT HYBRID
Nakładanie na zewnętrzną powierzchnię połączenia okna z ościeżem polimerowej powłoki uszczelniającej SOUDAL SOUDATIGHT HYBRID

W celu zapewnienia pełnej odporności połączeń okien z ościeżami na oddziaływanie wody opadowej od strony zewnętrznej zastosowano polimerowe powłoki uszczelniające SOUDAL SOUDATIGHT HYBRID. Wielką zaletą powłok uszczelniających jest ich odporność na oddziaływanie promieniowania UV, co w praktyce znacząco opóźnia proces starzenia i degradacji połączeń okien z ościeżami.

Jednocześnie powłoki zewnętrze charakteryzują się niskim oporem dyfuzyjnym, co zapewnia właściwy dla klimatu Europy środkowej kierunek przepływu wilgoci przez połączenie oraz możliwość odparowania wody, która mogłaby przedostać się w strefę izolacji termicznej. Dodatkową zaletą jest prostota zastosowania. Powłokę można nakładać przy użyciu pistoletów, a nawet zwykłym pędzlem lub szpachelką wprost z opakowania.

Wewnętrzna powłoka SOUDAL SOUDATIGHT LQ, to także materiał uszczelniający na bazie polimerów hybrydowych wzmacniany dodatkowo włóknem szklanym, co gwarantuje skuteczne mostkowanie pęknięć o wymiarach do 2 mm. Wysoki opór dyfuzyjny i szczelność na przenikanie powietrza spełniają warunki ostatecznej bariery dla niekontrolowanej infiltracji powietrza przez połączenie okien z ościeżami.

Badanie na placu budowy wodoszczelności połączeń okien z ościeżami
Badanie na placu budowy wodoszczelności połączeń okien z ościeżami

Montaż okien można i należy uznać za wykonany prawidłowo, gdy w wyniku wykonanych robót instalacyjnych stolarki budowlanej uzyskano rezultaty zgodne z wymaganiami obiektowymi. Poziom rezultatów w zakresie szczelności powietrznej i wodoszczelności połączeń okien z ościeżami można sprawdzić i zbadać bezpośrednio na placu budowy.

W przypadku montażu wykonanego przez firmę MAJSTEREK z Żywca, jednostka notyfikowana, Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej z Wałbrzycha wykonała badanie według procedur opracowanych i stosowanych na potrzeby Programu Rekomendacji Oknotest.pl.

Majsterek - potwierdzona najwyższa jakość montażu okien

Kryteria oceny jakości montażu stosowane w Programie Rekomendacji Oknotest.pl są niebywale rygorystyczne. Ekipa monterów, która potrafi je spełnić musi posiadać najwyższy poziom kompetencji w zakresie techniki okiennej i montażu okien. Rezultat montażu uzyskany przez firmę MAJSTEREK okazał się być zdecydowanie lepszy od stawianych wymagań.

W wyniku badania wykonanego przez jednostkę notyfikowaną ustalono, że gotowe połączenia okien z ościeżami charakteryzują się następującym poziomem właściwości użytkowych:

  • Wodoszczelność 100% przy ciśnieniu prędkości wiatru 600 Pa, co odpowiada prędkości wiatru 112 km/h.
  • Szczelność na przenikanie powietrza 100% przy ciśnieniu prędkości wiatru 600 Pa, co odpowiada prędkości wiatru 112 km/h.

Ciekawostką i miarą doskonałości wykonania robót montażowych przez firmę MAJSTEREK jest 100% szczelność połączenia okna z ościeżem uzyskana przy ciśnieniu prędkości wiatru 1000 Pa, co odpowiada prędkości wiatru 144 km/h oraz niemal 100% szczelność przy ciśnieniu 1500 Pa co odpowiada prędkości wiatru 176 km/h! Przepływ powietrza na poziomie 0,01 m3/hm jest wyczuwalny wyłącznie dla czułych urządzeń pomiarowych.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości z badania. Szczelność połączeń spełniała wymagania Programu Rekomendacji nawet przy ekstremalnym ciśnieniu 2000 Pa, co odpowiada prędkości wiatru 204 km/h! Niebywały wynik, doskonała monterska robota i kolejne potwierdzenie zalet prawidłowo użytych powłok uszczelniających.

Wszystkie ustalone w badaniu rezultaty montażu okien wykonanego przez monterów firmy Majsterek zostały potwierdzone odpowiednim certyfikatem Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej.

Certyfikat potwierdzający pozytywny wynik badania szczelności montażu
Certyfikat potwierdzający pozytywny wynik badania szczelności montażu

Prawidłowy montaż okien dekarbonizuje budownictwo mieszkaniowe

Ograniczanie emisji CO2 do atmosfery przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, to w najbliższej perspektywie jeden z podstawowych i koniecznych elementów polityki energetycznej. Dotychczasowe wyniki badań poligonowych wskazują, że w wyniku stosowania standardowych technik montażu, w nieprzygotowanych otworach przez 1 mb połączenia okien z ościeżem przenika w ciągu 1 godziny  około 1 m3 powietrza. W przeciętnym domu jednorodzinnym sumaryczna długość połączeń okien z ościeżami to około 80 mb.

Oznacza to, że w trakcie sezonu grzewczego, który trwa w Polsce mniej więcej 5000 godzin do wnętrza budynku przeniknie około 400 000 mpowietrza zewnętrznego, które należy ogrzać do temperatury komfortu termicznego, czyli średnio o 18 °C. Do wytworzenia energii cieplnej niezbędnej do ogrzania tej ilości powietrza zużyjemy około 300 kg węgla lub 300m3 gazu, co wiąże się z emisją do atmosfery około 600 kg CO2.

Wystarczy teraz pomnożyć tę liczbą przez miliony już istniejących domów i dziesiątki tysięcy tych, które dopiero powstają, a ujrzycie prawdziwą skalę problemu. Z powodu przestarzałego standardu montażu rok w rok trafiają do atmosfery miliony ton dwutlenku węgla.

Prawidłowo zamontowane i uszczelnione energooszczędne okno TEAM BALANCE MD
Prawidłowo zamontowane i uszczelnione energooszczędne okno TEAM BALANCE MD

Firma MAJSTEREK nie pierwszy już raz udowodniła, że prawidłowy montaż okien może prowadzić do uzyskania pełnej szczelności powietrznej połączeń okien z ościeżami. Dzięki wysokiej jakości wykonania robót instalacyjnych stolarki budowlanej można wyeliminować i trwale ograniczyć zjawisko emisji do atmosfery gazów cieplarnianych przez budynki mieszkalne.

Zaprezentowany montaż okien w wykonaniu firmy MAJSTEREK, to doskonały przykład, jak monterzy okien mogą wpisać się w proces dekarbonizacji budownictwa mieszkaniowego. Dzięki takim firmom i takim rozwiązaniom pewnie już niedługo pojawi się na rynku montażowym „eko-montaż okien”, nowatorska usługa z gwarancją dla inwestora i pożytkiem dla środowiska.

OKNOTEST.PL

Andrzej Błaszczyk 2021-06-08 00:00:00 aktualizacja: 2021-06-08 09:02:21


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2023

Strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie strony oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu.