Mocowanie dołu okna w ościeży z pustaka ceramicznego

15.10.2014
Udostępnij

Pustak ceramiczny, to materiał często wykorzystywany przy budowie domów jednorodzinnych. Konstrukcja pustaka w połączeniu z brakiem przewidywania konsekwencji jego zastosowania może wywierać negatywny wpływ na technikę montażu okien i drzwi balkonowych. Może, ale nie musi. Vetrex z Knelsenem wykazują, że nieprawdziwe jest twierdzenie, iż pustaki ceramiczne uniemożliwiają prawidłowe zamocowanie dolnej części okna, szczególnie wtedy, gdy stosujemy „ciepły parapet”.

Pustak jest… pusty

Niby oczywiste, a jednak nie do końca albo nie dla wszystkich. Na zdjęciu nr 1 widać fragment ościeża okiennego w murze wykonanym z pustaka ceramicznego. Od biedy można by do tej ściany coś przykręcić działając w kierunku wskazywanym przez strzałkę niebieską, czyli prostopadle do jej płaszczyzny.

Próby wkręcania standardowych łączników śrubowych z góry ku dołowi w kierunku równoległym do płaszczyzny ściany, wskazywanym przez strzałkę czerwoną, wymagają już zastosowania odpowiednich środków albo zakończą się niepowodzeniem, bo pustak jest… pusty. Śruba wkręcana z góry w dół równolegle do płaszczyzny ściany albo wejdzie „w powietrze”, albo rozkruszy wewnętrzną ściankę pustaka. Jak by się nie stało połącznie nie zda egzaminu, trzymać to nie będzie.

Prog oscieza okiennego wykonany z pustakow ceramicznych
Zdj. nr 1 - próg ościeża okiennego wykonany z pustaków ceramicznych

Wielokomorowa konstrukcja pustaka ceramicznego stwarza niekorzystną sytuację z punktu widzenia powszechnie zaakceptowanych zasad montażu z dwóch powodów. Po pierwsze, na takiej „nieistniejącej” powierzchni jaką widać na zdjęciu nie sposób wykonać prawidłowego uszczelnienia połączenia okna z murem, co dobrze ilustruje zdjęcie nr 2.

Warkocz pianki PU ułożony pod progiem okna na otwartych komorach pustaka niczego raczej nie uszczelni. To częsty błąd montażu prowadzący do niekontrolowanej infiltracji powietrza przez połączenie ze negatywnymi konsekwencjami tego zjawiska, jak zamakanie albo przemarzanie.

Błąd montażu aplikacja pianki pu na otwarte komory pustaka ceramicznego
Zdj. nr 2 - błąd montażu aplikacja pianki pu na otwarte komory pustaka ceramicznego 

Po drugie, nie można zamocować progowej części okna w sposób zalecany przez większość instrukcji używając do tego standardowych kotew, dybli albo śrub montażowych. Schemat rozmieszczenia punktów mocowania mechanicznego okna w ościeżu pochodzący z instrukcji 421 Instytutu Techniki Budowlanej prezentujemy na rys. nr 1

Schemat rozmieszczenia punktów mocowania mechanicznego
Rys. nr 1 - schemat rozmieszczenia punktów mocowania mechanicznego

Wszystkie dolne śruby mocujące przechodzące bezpośrednio przez ościeżnicę okna, czy też przytwierdzające kotwę montażową do ściany konstrukcyjnej siłą rzeczy „wejdą” w puste przestrzenie pustaka bądź skruszą ścianki wewnętrzne i nie spełnią swojego zadania. Czy istnieją sposoby, aby uniknąć obu komplikacji?

Sposób na pustaki

Pierwszy sposób uniknięcia komplikacji montażowych wynika z… przewidywania. Jeżeli ościeże okienne zostanie właściwie przygotowane przez inwestora do montażu okien żadnych komplikacji nie będzie. Jaki jest najprostszy sposób przygotowania do montażu okien progowej części ościeża z pustaków ceramicznych?

Przygotowanie progu ościeża
Zdj. nr 3 - przygotowanie progu ościeża

Najprostszy sposób widoczny jest na zdj. nr 3. Progowa część ościeża zostaje podmurowana do właściwej wysokości jednym lub dwoma rzędami pełnej cegły i… komplikacje znikają. Po wyrównaniu płaszczyzny podmurowania uzyskujemy litą, gładką i stabilną powierzchnię, na której możemy zastosować dowolne techniki i materiały łączące ramę ościeżnicy okna z murem oraz dowolne materiały uszczelniające w szczelinie dylatacyjnej powstającej pod jego progiem.

Jeżeli zamysłem inwestora jest przy okazji zastosowanie „ciepłego parapetu” wysokość podmurowania musi uwzględniać wymiary całkowitej wysokości styropianowej kształtki podparapetowej.

Drugi sposób na „puste pustaki”, to czysta technika okienna. Możemy go polecić zapominalskim, tak inwestorom, jak i ekipom monterskim, które jeszcze nie pojęły, że właściwe przygotowanie otworu okiennego do montażu jest kluczem do sukcesu. „Ciepły parapet” nie ma żadnego znaczenia dla prawidłowości wykonania połączenia progowej części okna z murem ościeża z pustaka ceramicznego przy zastosowaniu „szyny pomocniczej V” systemu Knelsen.

To super proste rozwiązanie składające się jedynie z dwóch elementów, które pokazujemy na zdjęciu nr 4, przesądza o tym, że pustak ceramiczny i jego konstrukcja nie stanowią żadnej faktycznej przeszkody w wykonaniu stabilnego dolnego połączenia okna z murem. Pod tym jednak warunkiem, że wiemy, jak to rozwiązanie zastosować w praktyce.

Elementy do montazu szyny pomocniczniej knelsen
Zdj. nr 4 - elementy do montażu szyny pomocniczniej knelsen

Element nazywany szyną pomocniczą V, to kawałek płaskownika z blachy stalowej, odpowiednio perforowany i ugięty na podobieństwo litery V. Perforowaną szynę osadzamy w pustaku poniżej progu ościeżnicy, zdj. nr 5, a potem wkręcając przez ramę okna z góry ku dołowi długą śrubę mocującą przechodzimy na przelot przez perforację szyny uzyskując stabilne połączenie ościeżnicy z murem wykonanym z pustaka ceramicznego.

Szyna mocująca Knelsen osadzona w pustaku
Zdj. nr. 5 - szyna mocująca Knelsen osadzona w pustaku

Proste jest genialne, a ciepły parapet niczemu tu nie przeszkadza. Mamy na to jeszcze jeden dowód w postaci filmu. Każdy kto chce dowiedzieć się jak prawidłowo zamocować dół okna w ścianie z pustaków ceramicznych powinien go obejrzeć, a w szczególności niech obejrzą go ci, którzy chcą zastosować albo zastosowali „ciepły parapet”.

Ekipa monterska firmy WINDMAR z Tczewa, uczestnika Programu Rekomendacji Technicznych, pokazuje krok po kroku jak zamocować próg okna w ścianie z pustaków ceramicznych z wykorzystaniem szyny pomocniczej V systemu KNELSEN oraz „ciepłym parapetem” VA 20 firmy Vetrex.

Dlaczego mocujemy okna dołem?

Brak mocowania progów okien do muru konstrukcyjnego, to jedna z najczęściej spotykanych sytuacji na budowach. Czy to jest błąd montażowy? W Polsce w 99,99% przypadków jest. Dlaczego nie w 100%?

Z technicznego punktu widzenia nie zamocowany mechanicznie do ościeża próg okna (podobnie, jak i nadproże np. z roletą nadstawną) można uznać za element wolnonośny statycznie wyznaczalny. Oznacza to, że można obliczyć dla tego elementu wzmocnienie o odpowiednim momencie bezwładności, które przeniesie wszelkie przewidywane obciążenia pochodzące na przykład od obciążenia wiatrem zapobiegając nadmiernemu lub trwałemu odkształceniu tego elementu pod wpływem oddziałujących sił.

Znając rynek okien bez pomyłki można stwierdzić jednak, że dla tych elementów konstrukcji okiennych producenci obliczeń nie prowadzą, stosując ze względów praktycznych na całym obwodzie ram ościeżnic wzmocnienia stalowe o podobnym momencie bezwładności.

Mając powyższe uwarunkowanie na uwadze ze względów funkcjonalnych i bezpieczeństwa w przypadku okien i drzwi balkonowych z PVC instalowanych w otworach fasadowych należy zasadniczo przewidzieć czterostronne mocowanie mechaniczne ościeżnicy okna za pomocą odpowiednich  środków montażu przestrzegając zaleceń producenta dotyczących stosowanego systemu montażu.

Takie zalecenie można też odnaleźć w instrukcji montażowej firmy Vetrex. Obowiązuje niezależnie od tego, czy wykonywany jest montaż z użyciem „ciepłego parapetu”, czy też bez niego. Szyna pomocnicza V ułatwia jego realizację w budynkach wykonanych z pustaków ceramicznych.

Dlaczego jeszcze mocujemy okna dołem? Ponieważ oprócz sił pochodzących od parcia i ssania wiatru na zainstalowane w budynku okno nieustannie działają również siły pochodzące od zmiennych temperatur. Pod ich wpływem profile okienne z PVC mogą zmieniać kształt albo długość.

Prawidłowe, czterostronne mocowanie mechaniczne konstrukcji okiennej w ościeży znacząco ogranicza negatywne skutki tego zjawiska zapobiegając deformacjom powodującym znaczną, a nawet całkowitą utratę właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych.

OKNOTEST.PL

Zobacz także