Aprel - montaż dużych okien z żaluzjami fasadowymi w systemie Ciepłej Belki Montażowej

15.01.2019
Udostępnij

Firma Aprel z Warszawy, partner handlowy znanego producenta okien, firmy AdamS z Mrągowa, ma swój udział w powstaniu i wdrożeniu Ciepłej Belki Montażowej, nowego, polskiego systemu montażu okien w warstwie ocieplenia. Monterzy firmy Aprel uczestniczyli w testach, badaniach oraz z powodzeniem stosowali nowe rozwiązania na budowach zanim jeszcze oficjalnie zadebiutowały na rynku. Warto przyjrzeć się, jak radzi sobie tak doświadczona ekipa z montażem dużych konstrukcji okiennych w systemie CBM.

Ciepła Belka Montażowa system w sam raz dla dużych okien

Zagadnieniem spędzającym sen z oczu inwestorów zainteresowanych wykonaniem montażu okien w warstwie ocieplenia jest zdolność wybranego systemu do przenoszenia obciążeń powodowanych przez ciężar konstrukcji. Olbrzymie oszklenia stałe, czy też drzwi balkonowe HST o szerokości 6 metrów, to już codzienność na budowach domów jednorodzinnych. Inwestorzy pokochali światło wpadające do pomieszczeń przez szyby ogromnych witryn oraz elegancję i ergonomię przesuwnych konstrukcji okiennych, a teraz szukają rozwiązań montażowych zapewniających bezpieczne użytkowanie okien spełniających ich oczekiwania. Ciepła Belka Montażowa, chociaż jest całkiem nowym system montażu okien w warstwie ocieplenia, ma jedną niewątpliwą zaletę. Rozwiązania systemu powstawały przy udziale praktyków, najlepszych polskich ekip monterskich, w tym także monterów firmy Aprel, z Warszawy, co sprawia, że CBM jest przygotowany na wyzwania, które niesie ze sobą współczesne budownictwo, w tym także do przenoszenia sił pochodzących od obciążeń powodowanych przez ciężar dużych konstrukcji okiennych.

1.Budynek w stanie surowym otwartym. Ościeża w przygotowaniu do montażu okien w systemie CBM
1. Budynek w stanie surowym otwartym. Ościeża w przygotowaniu do montażu okien w systemie CBM
2.Ościeża okien z ramą nośną systemu CBM zamocowaną w obrębie stojaków i nadproża ościeżnic
2. Ościeża okien z ramą nośną systemu CBM zamocowaną w obrębie stojaków i nadproża ościeżnic
3.Budynek w stanie surowym zamkniętym. Okna i drzwi balkonowe wraz z żaluzjami fasadowymi zamontowane z wykorzystaniem Ciepłej Belki Montażowej
3. Budynek w stanie surowym zamkniętym. Okna i drzwi balkonowe wraz z żaluzjami fasadowymi zamontowane z wykorzystaniem Ciepłej Belki Montażowej

W podwarszawskim Lesznie, ekipie monterskiej firmy Aprel przyszło zmierzyć się z zadaniem jednoczesnego montażu w warstwie ocieplenia okien i drzwi balkonowych Passiv-line PLUS oraz Passiv-line ULTRA wykonanych przez firmę AdamS z kształtowników z PVC-U, a także konstrukcji aluminiowych Aliplast wyposażonych w żaluzje fasadowe. Jak z wykorzystaniem Ciepłej Belki Montażowej przejść od stanu surowego otwartego „A” widocznego na zdjęciu nr 1, poprzez stan „B”, zdjęcie nr 2, do stanu surowego zamkniętego „C”, zdjęcie nr 3 można obejrzeć na filmie, który powstał na placu budowy.

Chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na dwa elementy widoczne na filmie, które w istotny sposób wpływają na wartość i sposób przenoszenia sił pochodzących od ciężaru konstrukcji okiennych. Pierwszym jest odpowiedni dobór belek systemu, drugim, zgodny z wymaganiami Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT 2018/0199 sposób wykonania mocowania belek do elementów konstrukcji budynku. Cechą szczególną belek zastosowanych w obrębie stojaków ościeżnic i nadproża jest możliwość wykonania mocowania mechanicznego jedynie po stronie zewnętrznej, zdjęcie nr 4. Tego typu belki mogą być stosowane w części progowej okna wyłącznie w przypadku montażu okien o relatywnie niewielkim ciężarze własnym. Podczas montażu dużych i ciężkich konstrukcji okiennych w obrębie progów, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie belek z mocowaniem zewnętrznym i wewnętrznym widocznych na zdjęciu nr 5.

4.Sposób mocowania do muru konstrukcyjnego belki systemu CBM z mocowaniem zewnętrznym
4. Sposób mocowania do muru konstrukcyjnego belki systemu CBM z mocowaniem zewnętrznym
5.Sposób mocowania do płyty fundamentowej belki systemu CBM z mocowaniem wewnętrznym
5. Sposób mocowania do płyty fundamentowej belki systemu CBM z mocowaniem wewnętrznym

Belki systemu montażu CBM mocowane są do ścian konstrukcyjnych w sposób mechaniczny za pomocą jednego, dwóch albo trzech wkrętów. W badaniach w ramach Krajowej Oceny Technicznej do mocowania mechanicznego wykorzystano łączniki KPR-FAST K o średnicy 10 mm z łbem sześciokątnym. Połączenia wykonane przy użyciu kleju poliuretanowego mają charakter pomocniczy i nie wpływają znacząco na możliwość przenoszenia obciążeń. W zależności od głębokości belki, nośność tak wykonanego połączenia mieści się w przedziale od 1000 N do 1500 N. W tym miejscu wskazana wydaje się uwaga, aby nie mylić granicznych wytrzymałości stalowych konsoli, które zdolne są do przenoszenia obciążeń liczonych w setkach, a nawet tysiącach kilogramów na jeden punkt, z wytrzymałością mocowania mechanicznego, które uzależnione jest przede wszystkim od właściwości materiału, z którego wykonano ściany konstrukcyjne. Zupełnie inne wartości w zakresie przenoszenia sił pochodzących od obciążeń powodowanych przez ciężar konstrukcji uzyskamy mocując belki do ścian betonowych niż do ścian wykonanych z pustaków ceramicznych, czy też betonu komórkowego.

6.Usuwanie warstwy ocieplenia płyty fundamentowej przed montażem belek systemu CBM
6. Usuwanie warstwy ocieplenia płyty fundamentowej przed montażem belek systemu CBM
7.Płyta fundamentowa przygotowana do montażu belek systemu CBM w progach konstrukcji okiennych.
7. Płyta fundamentowa przygotowana do montażu belek systemu CBM w progach konstrukcji okiennych.

Kolejnym elementem, na który chcemy zwrócić uwagę jest przygotowanie obiektu do montażu belek CBM w progach konstrukcji okiennych, na przykład drzwi balkonowych albo dużych oszkleń stałych. Belki muszą być mocowane bezpośrednio do elementów konstrukcyjnych, ściany fundamentowej albo płyty fundamentowej, co w większości przypadków wiąże się z koniecznością usunięcia istniejących elementów ocieplenia, a potem ich odtworzeniem. Aby wykonać zadanie z należytą starannością ekipa monterska musi być do tego odpowiednio przygotowana i wyposażona. Warto też uwzględnić wykonanie zadania, w harmonogramie czasu pracy na placu budowy, bo usunięcie wielocentymetrowej warstwy ocieplenia bez nadmiernych uszkodzeń jest pracochłonne. W przypadku większej liczby konstrukcji samo odsłonięcie płyty fundamentowej może wydłużyć prace montażowe o kilkanaście roboczogodzin, a zakończenie prac o dzień lub dwa.

Aprel z Ciepłą Belką Montażową

Monterzy firmy Aprel, to krajowa czołówka, nic więc dziwnego, że montaż okien z żaluzjami fasadowymi w warstwie ocieplenia w systemie CBM wykonali prawidłowo i w zakładanym terminie. Inwestorzy z Mazowsza mają w pobliżu ekipę monterską, której z całym spokojem mogą powierzyć swoje budowy bez obawy o końcowy rezultat. Korzystając z okazji możemy przekazać dodatkową informację ważną zarówno dla inwestorów, jak i dla firm handlowo-montażowych. Ze względu na najwyższy poziom kompetencji montażowych w zakresie zastosowania systemu montażu Ciepłej Belki Montażowej, firma Aprel została upoważniona do dystrybucji elementów systemu na Mazowszu. Pomysł na dystrybucję zaproponowany przez firmę Marbet, nam się podoba, bo kto jak kto, ale Aprel wie już wszystko o praktycznym zastosowaniu Ciepłej Belki Montażowej i jako jedyna firma w Polsce, zbadał rezultaty montażu okien w systemie CBM w ramach Programu Rekomendacji Montażu organizowanego przez portal Oknotest.pl i Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej – jednostkę notyfikowaną z Wałbrzycha.

OKNOTEST.PL

Zobacz także