Szukaj w Oknotest.pl
reklama

Montaż okien aluminiowych. Ciepła Belka Montażowa.

Luty 2019 · FIXOKNA

Ciepła Belka Montażowa, to nowy, polski system montażu okien w warstwie ocieplenia, który oficjalnie zadebiutował na rynku pod koniec lata ubiegłego roku. Niewielu inwestorów i wykonawców mogło do tej pory przyjrzeć się praktycznemu zastosowaniu rozwiązań systemowych, czy to na szkoleniach, czy też na placu budowy, więc staramy się wypełnić tę lukę. Zaczniemy od relacji z montażu aluminiowych okien i drzwi balkonowych wykonanego w systemie CBM przez firmę FIX z Wrocławia.

Ciepła Belka Montażowa (CBM)

System montażu okien w warstwie ocieplenia CBM łączy w sobie zalety wynikające z wytrzymałości i nośności stalowych konsoli oraz termoizolacyjnych właściwości EPS o podwyższonej gęstości. Podstawowym elementem systemu są styropianowe belki o różnej szerokości i głębokości, w których trwale zatopiono stalowe wsporniki.

CBM.10.25 element systemu Ciepłej Belki Montażowej CBM.10.25.W element systemu Ciepłej Belki Montażowej CBM.20.70 element systemu Ciepłej Belki Montażowej CBM.20.70.W element systemu Ciepłej Belki Montażowej
CBM.10.25 element systemu Ciepłej Belki Montażowej CBM.10.25.W element systemu Ciepłej Belki Montażowej CBM.20.70 element systemu Ciepłej Belki Montażowej CBM.20.70.W element systemu Ciepłej Belki Montażowej

Łącząc ze sobą i mocując pojedyncze belki do lica ściany konstrukcyjnej tworzymy od razu stabilną ramę nośną dla okna lub drzwi balkonowych wynoszonych poza obrys ościeża okna. Skracamy w ten sposób czasu montażu, a to kolejna niewątpliwa zaleta systemu CBM. Po wykonaniu ramy nośnej, dalsze czynności montażowe w niczym już nie odbiegają od czynności wykonywanych podczas prawidłowego montażu okien wykonywanego w licu muru konstrukcyjnego.

Progowa część ościeża z zamocowanymi elementami systemu Marbet
Progowa część ościeża z zamocowanymi elementami systemu Marbet
Poziomowanie i przytwierdzanie elementów systemu do muru
Poziomowanie i przytwierdzanie elementów systemu do muru

Informacją istotną zarówno z punktu widzenia wykonawców, jak i inwestorów jest również uproszczenie procesu przygotowania otworów okiennych do montażu. W wielu przypadkach można ograniczyć się jedynie do wyrównania i zagruntowania zewnętrznych płaszczyzn muru konstrukcyjnego, na przykład wtedy, gdy przewidujemy wykorzystanie powłok uszczelniających do wykonania wewnętrznej warstwy uszczelnień połączenia okna z ościeżem.

Otwór okienny od strony zewnętrznej
Otwór okienny od strony zewnętrznej
Gruntowanie zewnetrznej powierzchni muru przed instalacją elemntów systemu
Gruntowanie zewnetrznej powierzchni muru przed instalacją elemntów systemu

Zapraszamy do obejrzenia obszernej relacji filmowej z montażu aluminiowych okien i drzwi balkonowych wykonanego w systemie CBM przez firmę FIX z Wrocławia. Prezentujemy w niej najważniejsze elementy, które należy wykonać, aby w zakresie szczelności na przenikanie powietrza i wodoszczelności uzyskać rezultaty spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Warto zwrócić uwagę, na kilka elementów i zagadnień poruszonych w relacji filmowej. Pierwszym jest oryginalna podwalina systemu CBM, belka podprogowa „BP hard”. To jedyne w swoim rodzaju połączenie i praktyczne wykorzystanie w montażu okien EPS o różnych gęstościach. Część nośną belki tworzy EPS o podwyższonej gęstości, na który nakładana jest warstwa EPS o niezwykle małej gęstości, co powoduje, że miękko i łatwo zapadają się w niej wręby ościeżnic konstrukcji okiennych mocowanych mechanicznie do powierzchni podwaliny. Pomiędzy ramę ościeżnicy, a podwalinę aplikuje się warstwę kleju hybrydowego, który tworzy dodatkową warstwę uszczelniającą. Rozwiązanie proste, ale czy skuteczne?

Belki podprogowe Marbet HARD
Belki podprogowe Marbet HARD
Rama okienna wraz z belka podprogową HARD
Rama okienna wraz z belką podprogową HARD

Firma Marbet Sp. z o.o. przed wprowadzeniem na rynek Ciepłej Belki Montażowej przeprowadziła poligonowy test szczelności dla tego rozwiązania. Badania przepuszczalności powietrza przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną, Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej z Wałbrzycha, potwierdziły praktyczną skuteczność i możliwość stosowania belki podprogowej BP hard podczas montażu okien i drzwi balkonowych. Zbadana przepuszczalność odniesienia dla ciśnienia 100 Pa to zaledwie 0,009 m3/hm.

Doszczelnianie styku belek systemowych z murem konstrukcyjnym
Doszczelnianie styku elementów systemowych z murem konstrukcyjnym
Okna osadzone w systemie Ciepłej Belki Montażowej
Okna osadzone w systemie Ciepłej Belki Montażowej

Kolejnym, niezwykle ważnym zagadnieniem, na które chcemy zwrócić uwagę inwestorów i monterów okien jest uszczelnienie styków belek systemu CBM ze ścianą konstrukcyjną. To element, na który z niewiadomych przyczyn nie zwraca się należytej uwagi podczas montażu ram nośnych. Zaniechanie w tym względzie może powodować, że w wyniku prawidłowego wykonania prac uzyskamy zgodne z wymaganiami połączenie okna z ościeżem w miejscu styku konstrukcji okiennych z ramą nośną, ale w przyszłości powietrze wnikające pod warstwę ocieplenia budynku infiltrować będzie do wnętrza pomieszczeń przez źle zaizolowane styki ramy nośnej z murem konstrukcyjnym i… cała montażowa robota psu na budę. Na ostatnim z publikowanych zdjęć widać zamontowane żaluzje fasadowe. Jak prawidłowo zamontować żaluzje fasadowe w systemie Ciepłej Belki Montażowej? O tym opowiemy w oddzielnej publikacji i materiale filmowym.

Montaż okien w systemie CBM bez eksperymentów

Ze względu na istotne ograniczenie wartości liniowych mostków cieplnych montaż okien poza obrysem muru konstrukcyjnego wykonywany jest coraz częściej. W związku z tym na rynku pojawiają się kolejne, przeznaczone do tego mniej lub bardziej trafione rozwiązania techniczne. Ciepła Belka Montażowa jawi się w tym towarzystwie, jako doskonały pomost pomiędzy montażem okien w warstwie ocieplenia z użyciem konsoli, a systemami opartymi na budowie ram nośnych. CBM przynosi pożądane korzyści, a jednocześnie przy stosunkowo niewielkich wymaganiach montażowych sporo wybacza i koryguje pewne niedoskonałości muru konstrukcyjnego, co oczywiście nie oznacza, że podczas montażu nie należy zachowywać należytej staranności, nic z tych rzeczy. Ekipie monterów firmy FIX wszystko wyszło zgrabnie, ale dla nich taki montaż, to nie pierwszyzna. Bez fałszywej skromności mogą o sobie powiedzieć, że są z Ciepłą Belką Montażową odkąd tylko powstała. Uczestniczyli w jej tworzeniu, testowali kolejne wersje rozwiązań, a teraz z powodzeniem stosują w praktyce.

OKNOTEST.PL

Andrzej Błaszczyk


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...
OKNOTEST.PL © 2007 - 2023

Strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie strony oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu.