Szukaj w Oknotest.pl
reklama

Montaż okien antywłamaniowych, szczelny i profesjonalny

Czerwiec 2018 · Komfort

Montaż okien VETREX V82 ProSafe w klasie odporności na włamanie RC 2 musi być wykonany zgodnie z postanowieniami instrukcji montażu producenta okien, która jest warunkiem uzyskania świadectwa klasy odporności, a jednocześnie musi spełnić wymagania Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pogodzenie wymagań nie jest łatwe lecz firma KOMFORT wykonała zadanie perfekcyjnie, co potwierdzono w badaniach szczelności na placu budowy.

Prawidłowy montaż okien, jak to się robi?

Prawidłowe zamontowanie okna w ścianie konstrukcyjnej wykonanej z pustaków ceramicznych samo w sobie nie jest zadaniem łatwym, bowiem wymaga wcześniejszego odpowiedniego przygotowania ościeży, a także właściwego doboru środków mocowań mechanicznych oraz materiałów uszczelniających. Jeśli dołożyć do tego konieczność spełnienia wymagań montażowych dla okien w klasie odporności na włamanie RC 2 przed ekipą monterów staje prawdziwe wyzwanie. Gdy w takiej sytuacji firma decyduje się dodatkowo na badanie szczelności montażu wykonane przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej w ramach Programu Rekomendacji Montażu Oknotest.pl to montaż staje się tak interesujący, że warto poświęcić mu odrębną publikację pokazując nieomal krok po kroku, jak to się robi.

Stan surowy otwarty. Dom jednorodzinny ze ścianami konstrukcyjnymi z pustaków ceramicznych gotowy do montażu okien.
Stan surowy otwarty. Dom jednorodzinny ze ścianami konstrukcyjnymi z pustaków ceramicznych gotowy do montażu okien.
Stan surowy otwarty. Dom jednorodzinny ze ścianami konstrukcyjnymi z pustaków ceramicznych gotowy do montażu okien.
Stan surowy otwarty. Dom jednorodzinny ze ścianami konstrukcyjnymi z pustaków ceramicznych gotowy do montażu okien.
reklama

Sprawa o kapitalnym znaczeniu dla prawidłowości każdego montażu okien, a także przyszłej szczelności całego obiektu, to właściwe przygotowanie ościeży. Co do zasady, powinien o to zadbać inwestor, ale praktyka pokazuje, że takie zadanie biorą często na swoje barki również wykonawcy. Może tak jest i lepiej, bo sposób, w jaki zostanie to wykonane wpływa bezpośrednio na późniejszą jakość montażu, a przede wszystkim możliwość wystąpienia błędów prowadzących do powstawania poważnych wad.

Otwór okienny w ścianie z pustaków ceramicznych gotowy do montażu okien
Otwór okienny w ścianie z pustaków ceramicznych gotowy do montażu okien
Próg ościeża w ścianie konstrukcyjnej z pustaka ceramicznego przygotowany do montażu okien bez podmurowania
Próg ościeża w ścianie konstrukcyjnej z pustaka ceramicznego przygotowany do montażu okien bez podmurowania

Monterzy firmy KOMFORT wyrównali wewnętrzne płaszczyzny ścian ościeży niewlując nierówności wynikające z zamków i wpustów pustaków, a w części progowej zamknęli dostęp do ażurowego wnętrza. Świadomie zrezygnowano z podmurowania tej cześci otworu okiennego ze względu na konieczność zastosowania ciepłego parapetu, którego wysokość wiąże się z koniecznością zmniejszenia wymiaru wysokości okien. Jednoczesne wykonanie podmurówki i zastosowanie parapetu prowadziłoby do nadmiernego ograniczenia wysokości konstrukcji okiennych, co nie zyskało akceptacji inwestora. Do wykonania obróbek płaszczyzn muru konstrukcyjnego i ościeża wykorzystano hydrofobowe zaprawy klejowe. Warto pamiętać, aby w tym celu używać materiałów o możliwie największej odporności na wpływy wilgoci zewnętrznej i deszczu, bo obszar progu okna jest narażony na największą penetrację przez wodę opadową, powodującą zamakanie i degradację zarówno warstw termoizolacji, jak samej konstrukcji budynku.

Montaż ciepłego parapetu na klej poliuretanowy
Montaż ciepłego parapetu na klej poliuretanowy
Sprawdzenie poziomowania ciepłego parapetu
Sprawdzenie poziomowania ciepłego parapetu

Na wyrównanej i poziomej płaszczyźnie progu ościeży zainstalowano specjalnie profilowaną kształtkę z XPS nazywaną potocznie „ciepłym parapetem”. Do mocowania tego elementu najlepiej używać specjalistycznych klejów poliuretanowych w piance. Dlaczego nie samej pianki PU? Ponieważ kleje poliuretanowe w piance charakteryzują się właściwościami podobnymi do pianki, jednak pod wpływem wilgoci nie zwiększają znacząco swojej objętości. W ten sposób unikamy problemów z ewentualną deformacją kształtki XPS uzyskując jednocześnie trwałe połączenie jej płaszczyzny z murem konstrukcyjnym.

Szczelina dylatacyjna, przestrzeń niezbędna do aplikacji kleju poliuretanowego na styku ciepłego parapetu z murem ościeża
Szczelina dylatacyjna, przestrzeń niezbędna do aplikacji kleju poliuretanowego na styku ciepłego parapetu z murem ościeża
Szczelina dylatacyjna na styku elementów ciepłego parapetu wraz z dodatkowym nacięciem do aplikacji środka uszczelniającego
Szczelina dylatacyjna na styku elementów ciepłego parapetu wraz z dodatkowym nacięciem do aplikacji środka uszczelniającego

Warto zwrócić uwagę, aby kształtek nie docinać dokładnie na wymiar ościeża. Pomiędzy murem konstrukcyjnym, a kształtką warto zostawić szczeliny dylatacyjne, kompensujące rozszerzalność liniową konstrukcji budynku, jak i samej kształtki. Jeżeli wymiar kształtek styrodurowych wymaga łączenia elementów, pomiędzy nimi także należy zostawić miejsce na środki uszczelniające łączące jednocześnie w sposób trwały boczne płaszczyzny elementów. Monterzy firmy KOMFORT wykonali dodatkowe nacięcie biegnące równolegle do osi kształtki. To ciekawy pomysł na wykonanie dodatkowego uszczelnienia pomiędzy łączonymi elementami XPS. Z czymś takim spotkaliśmy się po raz pierwszy, ale pomysł wart jest upowszechnienia wszędzie tam gdzie szczelność montażu ma istotne znaczenie w ocenie jakości wykonania.

Uszczelnienie i mocowanie elementów na styku ciepłego parapetu z murem ościeża przy użyciu kleju poliuretanowego
Uszczelnienie i mocowanie elementów na styku ciepłego parapetu z murem ościeża przy użyciu kleju poliuretanowego
Uszczelnienie i mocowanie styku elementów ciepłego parapetu przy użyciu kleju hybrydowego
Uszczelnienie i mocowanie styku elementów ciepłego parapetu przy użyciu kleju hybrydowego
reklama

Przestrzenie szczelin dylatacyjnych na styku ciepłego parapetu z murem wypełniono klejem poliuretanowym w piance. Połączenie i uszczelnienie bocznych płaszczyzn kształtek XPS wykonano przy użyciu kleju hybrydowego.

Usuwanie nadmiarów kleju hybrydowego na łączeniu elementów ciepłego parapetu
Usuwanie nadmiarów kleju hybrydowego na łączeniu elementów ciepłego parapetu
Usuwanie nadmiarów kleju hybrydowego na łączeniu elementów ciepłego parapetu i stopie montażowej w obrębie dodatkowego nacięcia
Usuwanie nadmiarów kleju hybrydowego na łączeniu elementów ciepłego parapetu i stopie montażowej w obrębie dodatkowego nacięcia

Nadmiary kleju hybrydowego zostały starannie rozprowadzone równolegle do linii łączenia elementów ciepłego parapetu. Z jednej strony to zabieg czysto estetyczny, z drugiej, prowadzi do lepszego rozłożenia materiału w szczelinie pomiędzy elementami XPS.

Usuwanie nadmiarów kleju poliuretanowego na styku ciepłego parapetu z murem ościeża
Usuwanie nadmiarów kleju poliuretanowego na styku ciepłego parapetu z murem ościeża
Usuwanie nadmiarów kleju poliuretanowego mocującego ciepły parapet do progu ościeża
Usuwanie nadmiarów kleju poliuretanowego mocującego ciepły parapet do progu ościeża

Nadmiary kleju poliuretanowego pod płaszczyzną ciepłego parapetu, jak i w obrębie jego styku z bocznymi ścianami ościeży zostały obcięte podobnie, jak czyni się to z nadmiarami termoizolacyjnej pianki PU. Ścianie nadmiarów środków uszczelniających to nie tylko zabieg estetyczny polegający na ewentualnym równaniu płaszczyzn, to także możliwość przyjrzenia się strukutrze materiału uszczelniającego i jakości styków różnych materiałów przylegających do siebie, a zatem okazja do wprowadzenia natychmiastowych korekt wpływających na eliminację błędów nawet w przypadku, gdy w toku dlaszych prac aplikowane będą kolejne warstwy uszczelniające.

Wykonanie zaprawą wodoodporną pierwszej warstwy osłonowej materiału termoizolacyjnego na styku ciepłego parapetu i progu ościeża po stronie zewnętrznej
Wykonanie zaprawą wodoodporną pierwszej warstwy osłonowej materiału termoizolacyjnego na styku ciepłego parapetu i progu ościeża po stronie zewnętrznej
Wykonanie zaprawą wodoodporną warstwy osłonowej materiału termoizolacyjnego na styku ciepłego parapetu i progu ościeża po stronie wewnętrznej
Wykonanie zaprawą wodoodporną warstwy osłonowej materiału termoizolacyjnego na styku ciepłego parapetu i progu ościeża po stronie wewnętrznej

W każdym przypadku montażu okien zmierzającego do uzyskania pełnej szczelności połączeń okien z ościeżami, powierzchnie uszczelnień termoizolacyjnych powinny zostać zakryte materiałami chroniącymi przed dostępem wody i wilgoci. Monterzy firmy KOMFORT w pierwszej kolejności nałożyli warstwę wodoodpornej zaprawy.

Wykonanie przy użyciu kleju hybrydowego drugiej warstwy osłonowej materiału termoizolacyjnego na styku ciepłego parapetu i progu ościeża po stronie zewnętrznej
Wykonanie przy użyciu kleju hybrydowego drugiej warstwy osłonowej materiału termoizolacyjnego na styku ciepłego parapetu i progu ościeża po stronie zewnętrznej
Uszczelnienie klejem hybrydowym otworu montażowego szyny V systemu Knelsen
Uszczelnienie klejem hybrydowym otworu montażowego szyny V systemu Knelsen

Po związaniu i wstępnym wyschnięciu pierwszej warstwy osłonowej, styk ciepłego parapetu z progiem muru ościeży uszczelniony został przy użyciu kleju hybrydowego.

Mocowanie taśmy rozprężnej we wrębie stopy montażowej ciepłego parapetu
Mocowanie taśmy rozprężnej we wrębie stopy montażowej ciepłego parapetu
Nakładanie ścieżek kleju hybrydowego wokół wrębu stopy montażowej ciepłego parapetu
Nakładanie ścieżek kleju hybrydowego wokół wrębu stopy montażowej ciepłego parapetu

Po zakończeniu montażu ciepłego parapetu, we wrąb na jego szycie wklejona została taśma rozprężna, a po stronie zewnętrznej i wewnętrznej dodatkowo ułożone dwie „ścieżki” kleju hybrydowego. Oba elementy zapewnią w przyszłości należytą szczelność połączenia progu ościeżnicy okna z ciepłym parapetem XPS.

Nawiercanie otworów pod łączniki mocowania mechanicznego w ramie ościeżnicy okna Vetrex V82 ProSafe
Nawiercanie otworów pod łączniki mocowania mechanicznego w ramie ościeżnicy okna Vetrex V82 ProSafe
Nawiercanie otworów pod łączniki mocowania mechanicznego w ramie ościeżnicy okna Vetrex V82 ProSafe
Nawiercanie otworów pod łączniki mocowania mechanicznego w ramie ościeżnicy okna Vetrex V82 ProSafe
reklama

Instrukcja montażu firmy VETREX zatwierdzona przez jednostkę notyfikowaną podczas badań klasy odporności na włamnie okien V82 ProSafe przewiduje wykonywanie mocowania mechanicznego przy użyciu śrub ramowych. Przygotwując ościeżnicę okna do instalacji w miejscach wyznaczonych przez instrukcję nawiercone zostały otwory, przez które przeprowadzone zostaną łączniki mechaniczne.

Usuwanie folii ochronnych z ramy ościeżnicy okna
Usuwanie folii ochronnych z ramy ościeżnicy okna
Usuwanie zabrudzeń i odtłuszczanie powierzchni ramy ościeżnicy okna
Usuwanie zabrudzeń i odtłuszczanie powierzchni ramy ościeżnicy okna

Po wykonaniu nawiertów, z ramy ościeżnicy usunięto folie ochronne po stronie zewnętrznej, a całą jej powierzchnię oczyszczono z kurzu i zanieczyszczeń montażowych, a przede wszystkim odtłuszczono miejsca, w których przewidziano aplikację folii paroprzepuszczalnych i paroizolacyjnych.

Mocowanie do bocznej płaszczyzny ramy ościeżnicy okna folii paroizolacyjnej stanowiącej wewnętrzną osłonę warstwy termoizolacji
Mocowanie do bocznej płaszczyzny ramy ościeżnicy okna folii paroizolacyjnej stanowiącej wewnętrzną osłonę warstwy termoizolacji
Mocowanie do lica ramy ościeżnicy okna folii paroprzepuszczalnej stanowiącej zewnętrzną osłonę warstwy termoizolacji
Mocowanie do lica ramy ościeżnicy okna folii paroprzepuszczalnej stanowiącej zewnętrzną osłonę warstwy termoizolacji

Jako podstawową i główną zaporę przeciwko dyfundacji pary wodnej i wilgoci przez połączenie okna z ościeżem monterzy firmy KOMFORT wybrali folie izolacyjne firmy Tremco Illbruck. Od strony wewnętrznej folię do boku okna przymocowano za pośrednictwem paska kleju akrylowego. Od strony zewnętrznej folię przyklejono doczołowo do lica ramy ościeżnicy. Mało kto tak robi, a szkoda, ponieważ to prosty i niebywale skuteczny sposób aplikacji folii, który doskonale sprawdza się szczególnie w izolacji naroży w obrębie nadproża, a jednocześnie nie komplikuje uszczelnień dolnych naroży w obrębie progu okna. Przy takim sposobie mocowania folii okienni esteci też nie powinni narzekać, bo całość prędzej, czy później znika pod warstwą ocieplenia, a rezultat w zakresie ograniczenia infiltracji powietrza będący efektem takiego rozwiązania jest świetny i trwały.

Instalacja i osadzanie ramy ościeżnicy okna na przygotowanej stopie montażowej ciepłego parapetu
Instalacja i osadzanie ramy ościeżnicy okna na przygotowanej stopie montażowej ciepłego parapetu
Ustalenie pozycji okna w otworze okiennym wraz z kontrolą pionu i poziomu
Ustalenie pozycji okna w otworze okiennym wraz z kontrolą pionu i poziomu

Odpowiednio przygotowana i uzbrojona rama ościeżnicy okna wstawiona zostaje w przestrzeń ościeży okna. Ustawia się ją na szczycie stopy montażowej ciepłego parapetu w taki sposób, aby taśma rozprężna aplikowana we wrębie parapetu rozprężała się w kierunku dolnej płaszczyzny komory wzmocnienia, a skrajne wręby ościeżnicy zostały doszczelnione przez „ścieżki” kleju hybrydowego. Całość musi zostać sprawdzona pod kątem właściwego poziomowania i pozycji względem płaszczyzny muru konstrukcyjnego, mówiąc którko trzeba zadabać o odpowiedni pion i poziom.

Śruba ramowa do mocowania mechanicznego okna
Śruba ramowa do mocowania mechanicznego okna
Przeciwwyważeniowe podkładki dystansowe w montażu RC 2
Przeciwwyważeniowe podkładki dystansowe w montażu RC 2

Do wykonania połączeń mechanicznych okna z murem ościeży wykorzystano śruby ramowe i specjalne podkładki z PVC-U, które należy trwale umieścić w przestrzeni szczelin dylatacyjnych. Efekt ten osiąga się poprzez przeprowadzenie łącznika przez szczelinę podkładki. Jak to wygląda w praktyce pokażemy nieco dalej.

Instalacja szyny V systemu Knelsen w pustaku ceramicznym
Instalacja szyny V systemu Knelsen w pustaku ceramicznym
Instalacja szyny V systemu Knelsen w pustaku ceramicznym
Instalacja szyny V systemu Knelsen w pustaku ceramicznym

Pustaki ceramiczne to materiał ciepły, ale delikatny, kruchy i pełen… pustych przestrzeni. Z tego względu wykonanie mocowania mechanicznego zawsze wymaga specjalnej uwagi i środków. Stosowane łączniki muszą być wyrobem dopuszczonym do stosowania w tego typu ścianach konstrukcyjnych. Otwory pod łączniki należy wiercić specjalnymi wiertłami i bez udaru. W miejscach, w których łącznik wchodzi bezpośrednio w pustkę powietrzną pustaków należy przewidzieć sposób wykonania trwałego połączenia mechanicznego. Taka sytuacja zdarza się zawsze w części progowej, w której nie wykonano podmurówki z litego materiału. Monterzy firmy KOMFORT skorzystali z rozwiązania firmy KNELSEN nazywanego „szyną V”. Odpowiednio profilowany, element stalowy z perforacją wprowadzony zostaje pomiędzy wewnętrzne ścianki pustaka, a łącznik mocujący okno powinien przejść przez stalowe wzmocnienie ramy ościeżnicy i perforację szyny V.

Mocowanie mechaniczne ramy ościeżnicy okna do muru konstrukcyjnego
Mocowanie mechaniczne ramy ościeżnicy okna do muru konstrukcyjnego
Przeciwwyważeniowa podkładka dystansowa w szczelinie dylatacyjnej podczas montażu RC 2
Przeciwwyważeniowa podkładka dystansowa w szczelinie dylatacyjnej podczas montażu RC 2

Dla prawidłowego montażu okien VETREX V82 ProSafe istotnym jest również wprowadzenie w przestrzeń szczelin dylatacyjnych specjalnych podkładek z wysokoudarowego PVC, które pełnią funkcję elementu dodatkowo zabezpieczającego konstrukcję okienną przed próbą siłowego wepchnięcia do wnętrza pomieszczenia albo wyrwania z muru.

Wykonanie uszczelnienia termoizolacyjnego wokół okna z użyciem pianki poliuretanowej
Wykonanie uszczelnienia termoizolacyjnego wokół okna z użyciem pianki poliuretanowej
Wykonanie uszczelnienia termoizolacyjnego wokół okna z użyciem pianki poliuretanowej
Wykonanie uszczelnienia termoizolacyjnego wokół okna z użyciem pianki poliuretanowej

Po zakończonym etapie mocowania mechanicznego wykonana została warstwa uszczelnień termoizolacyjnych. Ze względu na poziom temperatury powietrza zewnętrznego w trakcie wykonywania montażu oraz przyjęty wymiar szczelin dylatacyjnych wykorzystano do tego celu standardową pianę poliuretanową.

Przygotowanie warstwy termoizolacji do osłonięcia foliami - usuwanie nadmiarów pianki poliuretanowej
Przygotowanie warstwy termoizolacji do osłonięcia foliami - usuwanie nadmiarów pianki poliuretanowej
Przygotowanie warstwy termoizolacji do osłonięcia foliami - usuwanie nadmiarów pianki poliuretanowej
Przygotowanie warstwy termoizolacji do osłonięcia foliami - usuwanie nadmiarów pianki poliuretanowej

Podobnie jak w przypadku montażu parapetów, po apliakcji pianki PU i jej wstępnym utwardzeniu, nadmiary zostały usunięte. Taki sposób wyrównania płaszczyzn będzie pomocny przy prawidłowym układaniu wewnętrznych i zewnętrznych folii, a przy okazji, o czym mało kto pamięta, korzystnie wpływa na wartość współczynnika przenikania ciepła przez połączenie okna z ościeżem.

Przygotowanie warstwy mocującej dla folii paroprzepuszczalnych po stronie zewnętrznej  przy użyciu kleju hybrydowego
Przygotowanie warstwy mocującej dla folii paroprzepuszczalnych po stronie zewnętrznej przy użyciu kleju hybrydowego
Mocowanie folii paroprzepuszczalnych po stronie zewnętrznej  na warstwie kleju hybrydowego
Mocowanie folii paroprzepuszczalnych po stronie zewnętrznej na warstwie kleju hybrydowego

Odpowiednio przygotowaną warstwę termoizolacji wokół okna osłonięto przed wpływem wilgoci zewnętrznej i wewnętrznej, a także oddziaływaniem ciśnienia prędkości wiatru, foliami uszczelniającymi. Mocowanie folii do muru konstrukcyjnego zapewniono przy użyciu kleju hybrydowego. Decyzja o rezygnacji z użycia folii z fabrycznie nałożoną warstwą kleju jest wiosną i jesienią całkowicie uzasadniona. Kleje hybrydowe wiążą również na wilgotnych podłożach, a wystąpienie takich warunków na skutek naturalnych różnic temepratur jest najbardziej prawdopodobne właśnie w tych porach roku.

Uszczelnienie otworów pod łbami śrub ramowych przy użyciu silikonu
Uszczelnienie otworów pod łbami śrub ramowych przy użyciu silikonu
Uszczelnienie klejem hybrydowym warstw termoizolacji nieosłoniętych foliami
Uszczelnienie klejem hybrydowym warstw termoizolacji nieosłoniętych foliami

Mając na uwadze uzyskanie wymaganej przepisami warunków technicznych najwyższej szczelności połączenia okien z ościeżami wszystkie miejsca styku powierzchni różnych materiałów, w tym także miejsca, w których łączniki mechaniczne przebiegają przez ramę ościeżnicy i stalowe wzmocnienie uszczelniono odpowiednią warstwą kleju hybrydowego.

Okno Vetrex V82 ProSafe zamontowane w przygotowanym ościeżu muru konstrukcyjnego z pustaka ceramicznego
Okno Vetrex V82 ProSafe zamontowane w przygotowanym ościeżu muru konstrukcyjnego z pustaka ceramicznego
Urządzenie Windoortester do badania przepływu powietrza przez okna i drzwi balkonowe oraz połączenia montażowe
Urządzenie Windoortester do badania przepływu powietrza przez okna i drzwi balkonowe oraz połączenia montażowe

Okno VETREX V82 ProSafe zamontowane w przygotowanym ościeżu prezentuje się dobrze, ale czy faktycznie osiągnięto wszystkie zakładane rezultaty montażu okaże się dopiero w badaniach, które na zlecenie firmy KOMFORT wykona Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej z Wałbrzycha.

Przygotowanie zamontowanego okna V82 ProSafe do badań szczelności powietrznej i wodoszczelności montażu
Przygotowanie zamontowanego okna V82 ProSafe do badań szczelności powietrznej i wodoszczelności montażu
Budowa improwizowanej komory ciśnieniowej na placu budowy
Budowa improwizowanej komory ciśnieniowej na placu budowy

Pod nadzorem MLTB otwór okienny przeobraził się w komorę ciśnieniową. Jednocześnie, aby wynik badania szczelności montażu nie był zakłócony przez standardową przepuszczalność powietrza okna, konstrukcja okienna została dodatkowo uszczelniona specjalnymi foliami. W Programie Rekomendacji Montażu badamy i sprawdzamy wyłącznie poziom szczelności powietrznej i wodoszczelności połączeń okien z ościeżem.

Improwizowana komora ciśnieniowa z podłączonym urządzeniem Windoortester do badania przepływu powietrza przez okna i drzwi balkonowe oraz połączenia montażowe
Improwizowana komora ciśnieniowa z podłączonym urządzeniem Windoortester do badania przepływu powietrza przez okna i drzwi balkonowe oraz połączenia montażowe
Badanie wodoszczelności połączeń okna z ościeżem po zakończonym montażu
Badanie wodoszczelności połączeń okna z ościeżem po zakończonym montażu

Cały proces montażu okna i późniejsze badanie szczelności przedsatwiamy w relacji filmowej, którą z powodzeniem można potraktować, jak film instruktażowy. Chcesz mieć prawidłowo wykonany montaż okien, w sposób gwarantujący osiągnięcie wymaganych rezultatów? Nie musisz wyważać otwartych drzwi, skorzystaj z wiedzy, jak robi to jedna z najlepszych firm montażowych w Polsce.

Rezultat badania przedstawiamy w postaci Certyfikatu MLTB do Świadectwa Rekomendacji Montażu. Monterzy firmy KOMFORT wykonali kawał dobrej, profesjonalnej roboty. Pełna wodoszczelność połączenia przy ciśnieniu 600 Pa odpowiada wodoszczelności podczas ulewy i wiatru wiejącego z prędkością 112 km/h. Przy tej samej wartości ciśnienia, przepuszczalność powietrza na poziomie 0,07 m3/hm jest całkowicie nieodczuwalna dla użytkownika, mogą to zarejestrować jedynie bardzo precyzyjne i czułe urządzenia pomiarowe. Dla porównania podpowiemy, że okno w najwyższej klasie szczelności na przenikanie powietrza może charakteryzować się przepływem powietrza aż o… 1000% większym.

Certyfikat potwierdzający wyniki osiągnięte w badaniu szczelności montażu
Certyfikat potwierdzający wyniki osiągnięte w badaniu szczelności montażu

KOMFORT – montaż z rekomendacją

Firma KOMFORT z biurami handlowymi w Radomiu i Puławach w przeciągu 6 miesięcy dwukrotnie udowodniła na placu budowy, że prawidłowy montaż okien nie ma przed nią tajemnic. Należy się jej uznanie tym większe, że oba badane przypadki dotyczyły okien i montażu w klasie odporności na włamanie RC 2, co tylko stanowiło dodatkowe wyzwanie. Pierwszy montaż na konsolach, w warstwie ocieplenia, drugi klasycznie w licu muru konstrukcyjnego, oba wykonane z najwyższą starannością, wręcz perfekcyjnie. Z największą przyjemnością informujemy, że w ten sposób KOMFORT dołączył do wąskiego i elitarnego grona firm posiadających Rekomendację Montażu portalu Oknotest.pl potwierdzoną przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej z Wałbrzycha – jednostkę notyfikowaną i ma pełne prawo posługiwać się Świadectwem Rekomendacji i logo Programu, czego firmie gratulujemy, przypominając, że to nie tylko wyróżnienie, ale i… zobowiązanie. Noblesse oblige.

Montaż okien - Komfort - Firma Rekomendowana
Montaż okien - Komfort - Firma Rekomendowana

OKNOTEST.PL

Oknotest.pl 2018-06-03 00:00:00 aktualizacja: 2020-11-13 16:25:17


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2023

Strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie strony oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu.