Szukaj w Oknotest.pl

reklama

KOMFORT - montaż okien na konsolach, przeciwwłamaniowo i szczelnie

Grudzień 2017 · Komfort

Biura handlowe firmy KOMFORT w Radomiu i Puławach, wyrastają na specjalistów od sprzedaży i montażu okien przeciwwłamaniowych. O tyle im łatwiej, że współpracując z firmą Vetrex mają do dyspozycji całą linię okien przeciwwłamaniowych V82 ProSafe. Wysoki poziom umiejętności monterów, to już ich własna zasługa. Podobnie, jak skłonność do podejmowania wyzwań, na przykład montażu okien przeciwwłamaniowych na konsolach w warstwie ocieplenia wraz z oceną i badaniem szczelności.

Okna przeciwwłamaniowe

Okna, których zadaniem jest ochrona domu lub mieszkania przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz zwykło nazywać się „antywłamaniowymi”. Wiele osób skłonnych jest przypisywać temu pojęciu znaczenie dalej idące niż to wynika z jego treści. Czy „okno antywłamaniowe”, to wyrób, którego włamywacz nie pokona?

reklama

Słowo „anty” pochodzi od greckiego „anti”, czyli „przeciw”, „naprzeciw” i stanowi najczęściej pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczających przeciwieństwo czegoś, przeciwstawienie, przeciwdziałanie. W tym sensie „antywłamaniowy” oznacza to samo, co „przeciwwłamaniowy”. Pojęcia „wyrób przeciwwłamaniowy” oraz „odporność na włamanie” zostały zdefiniowane w normie PN-EN 1627 Okna, drzwi, żaluzje -- Odporność na włamanie -- Wymagania i klasyfikacja:

Wyrób przeciwwłamaniowy, to kompletny funkcjonujący element, który, gdy jest wbudowany i utwierdzony lub utwierdzony i zablokowany pełni funkcję oporu przeciw sforsowaniu wejścia z użyciem siły fizycznej wspomaganej przez określone z góry narzędzia.

Odporność na włamanie, to właściwość drzwi, okna, ściany osłonowej, kraty i żaluzji, polegająca na stawianiu oporu próbom siłowego wejścia do chronionego pomieszczenia lub obszaru, z użyciem siły fizycznej oraz za pomocą określonych z góry narzędzi.

Warto zwrócić uwagę, że z definicji pojęcia „wyrób przeciwwłamaniowy” wynika, iż powinno się je odnosić do wyrobów wbudowanych. Okno staje się „oknem przeciwwłamaniowym” dopiero po wbudowaniu i tylko wtedy, gdy sposób wbudowania zapewnia odpowiednią odporność na włamanie. Instalowanie wyrobów, w tym okien przeciwwłamaniowych należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją wydaną przez producenta. Dla linii V82 ProSafe firma Vetrex opracowała specjalną instrukcję montażu, która w procesie badań i klasyfikacji okien do klasy RC2 została sprawdzona oraz zatwierdzona do stosowania przez jednostkę notyfikowaną, Laboratorium Techniki Budowlanej z Dąbrowy Górniczej.

Montaż okien przeciwwłamaniowych na konsolach w warstwie ocieplenia

reklama

Aby prawidłowo wykonać montaż okien na konsolach w warstwie ocieplenia warto podzielić go wcześniej na kilka następujących po sobie etapów:

  1. Przygotowanie obiektu i ościeży okien do montażu.
  2. Część mechaniczna – podparcie i mocowanie konstrukcji okiennych.
  3. Tworzenie szczelin dylatacyjnych wokół zamocowanych konstrukcji okiennych.
  4. Wykonanie warstw uszczelniających.
  5. Badanie szczelności połączeń.

Cztery pierwsze etapy są obowiązkowe, piąty warto wykonać, ponieważ tylko w ten sposób można w zweryfikować uzyskany rezultat. Kto, kiedy i jak wykona zadania etapu pierwszego o tym powinni zdecydować inwestor z wykonawcą na etapie przedkontraktowym.

W niewielkim budynku jednorodzinnym, w którym firma KOMFORT instalowała przeciwwłamaniowe okna V82 ProSafe zadania związane z przygotowaniem budynku i ościeży do montażu zostały podzielone pomiędzy inwestora i wykonawcę.

Budynek jednorodzinny w Laskach. Mur konstrukcyjny z betonu komórkowego.
Budynek jednorodzinny w Laskach. Mur konstrukcyjny z betonu komórkowego.
Ościeża okienne w murze konstrukcyjnym z betonu komórkowego przed montażem okien
Ościeża okienne w murze konstrukcyjnym z betonu komórkowego przed montażem okien

Jak widać na zdjęciach, zarówno płaszczyzny ościeży okien, jak i powierzchnie muru konstrukcyjnego wokół ościeży zostały wyrównane i dodatkowo uszczelnione. Jak okazało się w etapie piątym, nawet taka dbałość o przygotowanie obiektu okazuje się być czasem niewystarczająca, gdy oczekuje się najwyższego poziomu szczelności budynku. Aby uzyskać pożądany efekt, koniecznym jest dodatkowe uszczelnienie wszystkich spoin w materiale ścian konstrukcyjnych. Dopiero wtedy w sposób znaczący niweluje się zjawisko niekontrolowanej infiltracji powietrza przez zewnętrzne przegrody nieprzezroczyste.

Rama ościeżnicy okna Vetrex V82 ProSafe z przytwierdzonymi konsolami kątowymi Knelsen FMW
Rama ościeżnicy okna Vetrex V82 ProSafe z przytwierdzonymi konsolami kątowymi Knelsen FMW
Mocowanie ramy ościeżnicy okna Vetrex V82 ProSafe do muru konstrukcyjnego przy użyciu konsoli kątowej Knelsen FMW
Mocowanie ramy ościeżnicy okna Vetrex V82 ProSafe do muru konstrukcyjnego przy użyciu konsoli kątowej Knelsen FMW

Do wykonania połączeń mechanicznych ram ościeżnic z murem konstrukcyjnycm wykorzystano kątowe konsole boczne firmy Knelsen. W tym przypadku ilość i rozmieszczenie punktów mocowania musiało spełnić wymagania odporności na włamanie w klasie RC2. Jak łatwo policzyć, w jednym niewielkim oknie dwuskrzydłowym konieczne było wykonanie aż 14 punktów mocowania mechanicznego.

Mocowanie konsoli kątowej Knelsen FMW do kształtki nośnej XPS systemu KiK
Mocowanie konsoli kątowej Knelsen FMW do kształtki nośnej XPS systemu KiK
Konsola kątowa Knelsen WS o podwyższonej nośności.
Konsola kątowa Knelsen WS o podwyższonej nośności.

Do wykonania odpowiedniego podparcia konstrukcji okiennych, w zależności od ich ciężaru wykorzystano zarówno konsole kątowe, jak i konsole dolne o większej nośności. W montażu okien przeciwwłamaniowych zastosowano dodatkowo element pośredni pomiędzy ramą ościeżnicy okna, a konsolą kątową, kształtkę XPS o specjalnej konstrukcji. Ten rodzaj podparcia jest elementem systemu montażu okien KiK i pełni jednocześnie dwie funkcje: Przenosi obciążenia pochodzące do sił wynikających z ciężaru okna na mur konstrukcyjny oraz stanowi element uszczelnienia termoizolacyjnego w obrębie progu ramy ościeżnicy.

Mocowanie opaski XPS wokół okna zainstalowanego w warstwie ocieplenia przy użyciu konsoli
Mocowanie opaski XPS wokół okna zainstalowanego w warstwie ocieplenia przy użyciu konsoli
Okno Vetrex V82 ProSafe z wykonaną warstwą termoizolacyjną, zainstalowane w warstwie ocieplenia przy użyciu konsoli
Okno Vetrex V82 ProSafe z wykonaną warstwą termoizolacyjną, zainstalowane w warstwie ocieplenia przy użyciu konsoli
reklama

Po wykonaniu mechanicznej części montażu, wokół okna wykonana została opaska XPS, dzięki której uzyskano możliwość wykonania warstwy termoizolacji. W dalszej kolejności można było przystąpić do wykonania dodatkowych uszczelnień chroniących warstwę termoizolacji przed wilgocią, a wszystkie połączenia konstrukcyjne przed wilgocią i niekontrolowaną infiltracją powietrza.

Uszczelnianie klejem hybrydowym styków połączeń elementów opaski XPS ze ścianą konstrukcyjną.
Uszczelnianie klejem hybrydowym styków połączeń elementów opaski XPS ze ścianą konstrukcyjną.
Uszczelnianie wodoszczelną folią paroprzepuszczalną styków połączeń elementów opaski XPS ze ścianą konstrukcyjną.
Uszczelnianie wodoszczelną folią paroprzepuszczalną styków połączeń elementów opaski XPS ze ścianą konstrukcyjną.

W zależności od potrzeb do wykonania poszczególnych warstw uszczelnień wykorzystano piankę PU, zewnętrzne, wodoszczelne, folie paroprzepuszczalne, wewnętrzne folie paroizolacyjne, specjalistyczne powłoki uszczelniające oraz kleje hybrydowe.

Mocowanie wodoszczelnej, paroprzepuszczalnej folii zewnętrznej, jako warstwa ochronnej dla termoizolacji z pianki PU
Mocowanie wodoszczelnej, paroprzepuszczalnej folii zewnętrznej, jako warstwa ochronnej dla termoizolacji z pianki PU
Wewnętrzna folia paroizolacyjna, jako warstwa ochronna dla termoizolacji z pianki PU
Wewnętrzna folia paroizolacyjna, jako warstwa ochronna dla termoizolacji z pianki PU

Wśród wszystkich zadań związanych z montażem okien i drzwi balkonowych, instalację okien na konsolach w warstwie ocieplenia przyrównać można do uprawiania sportu ekstremalnego. To bardzo złożone zadanie, w którym o powodzeniu decyduje umiejętność rozwiązywania montażowych detali. Firma KOMFORT zapewniła sobie dodatkowy zastrzyk adrenaliny zgłaszając tego typu montaż do oceny jakości wykonania i badań szczelności w ramach Programu Rekomendacji Montażu organizowanego przez Oknotest.pl i Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej.
Poszczególne etapy montażu okna przeciwwłamaniowego V82 ProSafe w warstwie ocieplenia przy użyciu konsoli można obejrzeć na pierwszym z prezentowanych filmów.

Komfort badanie szczelności montażu na konsolach w warstwie ocieplenia

W ramach Programu Rekomendacji Montażu vortal Oknotest.pl i Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej dokonują oceny jakości wykonania i szczelności montażu okien na placu budowy. Podstawowym celem Programu jest odpowiedź na pytanie o granicę szczelności połączenia okna z ościeżem na przenikanie powietrza. Badanie wykonane po zgłoszeniu firmy KOMFORT jest ósmym z kolei, trzecim wykonanym dla okna instalowanego w warstwie ocieplenia, pierwszym dla montażu na konsolach w warstwie ocieplenia.

Przygotowanie urządzeń do badania szczelności powietrznej połączeń okna z ościeżem
Przygotowanie urządzeń do badania szczelności powietrznej połączeń okna z ościeżem
Badanie wodoszczelności połączenia okna Vetrex V82 ProSafe z ościeżem
Badanie wodoszczelności połączenia okna Vetrex V82 ProSafe z ościeżem

W Programie Rekomendacji Montażu wymagamy od firm monterskich wykazania się najwyższym poziomem umiejętności. Wymagania, co do szczelności na przenikanie powietrza i wodoszczelności połączeń okna z ościeżem są wyśrubowane, przedstawiamy je w tabeli:

Przepuszczalność powietrza badanie nr 1 Odporność na obciążenie wiatrem powtarzalna próba ciśnieniowa Przepuszczalność powietrza badanie nr 2 Wodoszczelność połączenia
Ciśnienie próbne (Pa) Wymagana szczelność (m3/hm) Ciśnienie próbne (Pa) Wymagana szczelność (m3/hm)
10 0 50 cykli -300 Pa / 300 Pa  10 0 Ciśnienie 0 Pa
zraszanie 15 min


Ciśnienie 600 Pa
zraszanie 15 min
25 0 25 0
50 0 50 0
100 0 100 0
150 0 150 0
300 0,30 300 0,45
600 0,30 600 0,45 Brak przecieków

Łatwo zorientować się, że przekraczają poziom wymagań, które Polskie Normy stawiają dla okien i drzwi balkonowych. Przekładając nasze wymagania montażowe na poziomy/klasy/wartości właściwości użytkowych okien okaże się, że żądamy od monterów wykonania usługi charakteryzującej się następującymi cechami:

  • Przepuszczalność powietrza ≤ klasa 4.
  • Przepuszczalność odniesienia Q100L = 0 m3/hm.
  • Przepuszczalność odniesienia Q100A = 0 m3/hm2.
  • Wodoszczelność ≥ klasa 9A.

Zanim przekażemy informację o wynikach badania, zapraszmy do obejrzenia kolejnego filmu, który jest zapisem przebiegu badania szczelności połączeń okna z ościeżem po montażu okna przeciewłamaniowego Vetrex V82 ProSafe na konsolach w warstwie ocieplenia budynku.

Monterzy firmy KOMFORT wykonali montaż okien w warstwie ocieplenia w najbardziej skomplikowanej odmianie, uzyskując świetny wynik w zakresie przepuszczalności powietrza i wodoszczelności połączenia okna z ościeżem:

Przepuszczalność powietrza 600 Pa ≤ 0,08 m3/hm

Wodoszczelność = 100 % (brak zawilgoceń i przecieków)

Mimo najwyższego poziomu trudności, rezultat i wynik monterów firmy KOMFORT w niczym nie odbiega od wyników uzyskanych przez innych uczestników Programu Rekomendacji w poprzednich siedmiu badaniach. Najwyższa jakość wykonania montażu została potwierdzona certyfikatem Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej – jednostki notyfikowanej.

KOMFORT - certyfikat potwierdzający osiągnięte wyniki w badaniu szczelności montażu
KOMFORT - certyfikat potwierdzający osiągnięte wyniki w badaniu szczelności montażu

KOMFORT gwarantuje… komfort

Cieszymy się, że kolejna firma dołączyła do elitarnego grona uczestników Programu Rekomendacji Montażu. Takie marki, jak FIX, MULTIKO, WINDMAR, APREL, KOMFORT, dzięki wiedzy technicznej i umiejętności ekip monterskich bez wątpienia tworzą nową jakość w zakresie sprzedaży i montażu okien. Jakość potwierdzoną badaniami na placu budowy. Stawiając wysoko poprzeczkę samym sobie, podnoszą ją także konkurentom. Czy może być lepsza droga budowy przewagi konkurencyjnej? Inwestorom budującym domy potrzebna jest właśnie taka prosta, jasna i wiarygodna informacja, że KOMFORT gwarantuje… komfort na każdym placu budowy.

OKNOTEST.PL

Oknotest.pl 2017-12-18 00:00:00 aktualizacja: 2020-11-13 16:20:28


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024