Montaż okien na piankę - szczelny, czy nieszczelny? Sprawdzamy!

28.11.2017
Udostępnij

Na rynku ścierają się ze sobą dwa poglądy, co do sposobu wykonania uszczelnień wokół okien. Część osób uznaje, że do prawidłowego wykonania szczelnego połączenia okna z ościeżem wystarczy wykonanie wokół okna warstwy termoizolacji z pianki PU, co nazywają „montażem na piankę”. Spora grupa twierdzi jednak, że do wykonania szczelnego połączenia konieczne jest wykonanie uszczelnienia warstwowego, co nazywane jest „ciepłym montażem”. Jak to jest naprawdę z tą szczelnością montażu?

Montaż okien – ważny jest rezultat

W świetle obowiązujących w Polsce przepisów prawa powszechnego umowa, której przedmiotem jest wykonanie montażu okien i drzwi balkonowych jest… umową rezultatu. Jaki rezultat powinien być osiągnięty w wyniku zrealizowania umownego zobowiązania polegającego na prawidłowo wykonanym montażu okien? Nie ma wątpliwości, że w wyniku prawidłowo wykonanego montażu okien powinny zostać spełnione, co najmniej wymagania wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz.1422), dotyczące:

  • Wodoszczelności połączenia okna z ościeżem, § 318.
  • Przenikalności powietrza przez połączenie okna z ościeżem, pkt. 2.3.1 załącznika nr 2.
  • Temperatury na wewnętrznej powierzchni połączenia okna z ościeżem, § 321 ust.1 oraz pkt. 2.2.1 i 2.2.2 załącznika nr 2.

Zawierając umowę, wykonawca i nabywca przedstawiony katalog wymagań mogą rozszerzyć, na przykład o wymagania obiektowe dotyczące izolacyjności akustycznej albo odporności na włamanie, w takim przypadku nadal można mówić zasadnie o umownym zobowiązaniu polegającym na prawidłowym wykonaniu montażu okien. Strony mogą w umowie także katalog wymagań ograniczyć.

Nabywca może uznać, że na danym etapie budowy nie potrzebuje jeszcze wykonania usługi montażu, której rezultatem minimalnym jest spełnienie wszystkich wymagań Warunków Technicznych. W takim jednak przypadku wykonawca w umowie nie powinien umieszczać zapisu, w którym zobowiązuje się do wykonania montażu okien, bowiem w wyniku wykonanych przez niego prac nie zostaną spełnione wymagania minimalne wynikające z przepisów prawa powszechnego.

„Montaż okien na piankę” - szczelny, czy nieszczelny?

Od początku czerwca 2017 roku vortal Oknotest.pl wraz z Mobilnym Laboratorium Techniki Budowlanej w ramach Programu Rekomendacji Montażu wykonuje badania szczelności połączeń okien z ościeżami bezpośrednio na placach budowy. Wiele z nich zostało już opisanych, a wyniki i materiały filmowe przedstawiono w następujących publikacjach dostępnych na stronie oknotest.pl:

Powtarzalność wyników uzyskana przez różne firmy, w różnych obiektach, przy zastosowaniu różnych technik i sposobów wykonania uszczelnień pozwala na formułowanie wniosków, co do przewidywanej i możliwej do uzyskania szczelności „ciepłego montażu” wykonanego w sposób prawidłowy w warunkach budowy.

Całkiem niedawno, przypadkiem i niespodziewanie nadarzyła się okazja do porównania szczelności „ciepłego montażu” z „montażem na piankę”. Pod koniec października pewien inwestor zwrócił się do nas z prośbą o opinię, co do poprawności wymiarowania drzwi balkonowych HST. Podczas oględzin na placu budowy okazało się, że „problem wymiarowy”, to przysłowiowa pestka w porównaniu do sposobu, jakości i ewentualnych skutków wykonania w tym obiekcie montażu okien „na piankę”. Aby rozwiać wątpliwości, w obiekcie ocieplonym, częściowo otynkowanym, z tynkami wewnętrznymi bez gładzi oraz bez osadzonych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, w największym z pomieszczeń, w którym znajdują się cztery różne konstrukcje okienne, wykonano dwa badania.

Dom jednorodzinny, w którym odbyły się badania szczelności montażu okien na piankę
Dom jednorodzinny, w którym odbyły się badania szczelności montażu okien na piankę
Dom jednorodzinny, w którym odbyły się badania szczelności montażu okien na piankę
Dom jednorodzinny, w którym odbyły się badania szczelności montażu okien na piankę

Pierwsze z badań, wykonała firma PASS Doradztwo Energetyczne – Katarzyna Jarocka, polegało ono na sprawdzeniu szczelności połączeń okien z ościeżami w warunkach BLOWER DOOR TEST przy oddziaływaniu niewielkiego ciśnienia rzędu 50 Pa, co odpowiada ciśnieniu prędkości wiatru 32 km/h. Efekt uzyskany w pierwszym badaniu skłonił nas do zaproszenia na budowę Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej z Wałbrzycha – jednostki notyfikowanej w celu pomiaru objętości strumienia powietrza przepływającego przez połączenie okna z ościeżem, najszczelniejszej konstrukcji okiennej, oszklenia stałego o wymiarach 2000 mm x 1700mm. Kto chce dyskutować o szczelności montażu na piankę powinien obejrzeć w całości film będący zapisem obu badań:

W badanym przypadku nieszczelność „montażu na piankę” zdaje się wynikać z czterech nakładających się na siebie przyczyn:

  1. Jakości materiału ścian konstrukcyjnych i robót murarskich.
  2. Braku przygotowania ościeży okien do montażu.
  3. Przyjęciu błędnego założenia, że „montaż na piankę” zapewnia należytą szczelność połączeń.
  4. Wad montażu okien będących pochodną błędów wymiarowania, nieodpowiedniego mocowania mechanicznego i podparcia konstrukcji okiennych, a także braku albo niewłaściwego zastosowania materiałów uszczelniających.

Do tej pory odnosząc się do zagadnienia szczelności montażu albo objętości strumieni powietrza przedostających się przez połączenia okien z ościeżami bazowaliśmy na wynikach badań laboratoryjnych. Występujące różnice szczelności nie wszystkich przekonywały. W świetle badań wykonanych na placu budowy trzeba stwierdzić, że korekta w postrzeganiu problemu jednak jest konieczna. W praktyce, ze szczelnością montażu jest zdecydowanie gorzej niż wydawać się mogło po badaniach w laboratorium. Winne są standardy wykonawstwa robót w budownictwie, w tym także w montażu okien. Poniżej przedstawiamy tabelę będącą porównaniem przepływu powietrza przez połączenie okna z ościeżem w wyniku starannie wykonanego „ciepłego montażu” oraz „montażu na piankę”:

Ciśnienie
(Pa)
Prędkość wiatru
(km/h)
Średnia przepuszczalność powietrza przez połączenie okna z ościeżem (m3/hm)
Montaż prawidłowy („ciepły montaż”) „Montaż na piankę”
10 14 0 0,17
25 23 0 0,34
50 32 0 0,52
100 46 0 0,83
150 56 0 1,02
300 79 0 1,56
600 112 0,06 2,85

W zakresie ciśnień od 10 Pa do 300 Pa „ciepły montaż” jest całkowicie szczelny, a „montaż na piankę” nieszczelny. Chcąc ustalić wartość liczbową, która pomogłaby zdefiniować różnicę szczelności dla obu sposobów montażu poszczególne objętości strumieni powietrza najpierw zsumowaliśmy, a potem uśredniliśmy. Okazało się wtedy, że w danym zakresie ciśnień próbnych średnia przepuszczalność połączenia okna z ościeżem dla prawidłowo wykonanego „ciepłego montażu” to zaledwie 0,009 m3/hm, a dla „montażu na piankę” 1,04 m3/hm. Oba sposoby montażu dzieli przepaść w szczelności na przenikanie powietrza! W praktyce, w każdym z siedmiu zbadanych przypadków „ciepłego montażu” okazuje się być on aż 122 razy szczelniejszy od „montażu na piankę”, który widać na filmie.

„Montaż na piankę”, czyli syndrom dziurawej skarpety

Wykonawcom i inwestorom radzimy, aby przestali dzielić montaże okien na rodzaje i gatunki. Prawda jest oczywista! Montaż okien dzieli się wyłącznie na prawidłowy i nieprawidłowy. Tak zwany „montaż na piankę” w ogóle nie powinien być nazywany montażem ponieważ dla wykonawców rodzi ryzyko odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, a także stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych. Inwestorów wprowadza w błąd skutkujący nietrafionym wyborem rozwiązań montażowych. Zwolennicy „montażu na piankę” powinni przyjąć do wiadomości, że ocieplenia, tynki i parapety nie mają bezpośredniego wpływu na jakość montażu okien. Są co najwyżej listkiem figowym maskującym na jakiś czas niedoskonałości lecz nie eliminują wadliwości. Zupełnie jak but wciągnięty na dziurawą skarpetę. Dopóki na nodze, dziury nie widać, co nie znaczy, że zniknęła. Kiedy przyjdzie czas, by obuwie zdjąć, będzie wstyd i… zimno.

OKNOTEST.PL

Zobacz także