Szukaj w Oknotest.pl

reklama

Montaż okien w zmiennych warunkach pogodowych  - praktyczne wskazówki od ekspertów marki illbruck

Styczeń 2023 · Tremco illbruck Sp. z o.o.

Zima to sezon, w którym należy dostosować produkt lub rozwiązanie stosowane przy montażu okien do warunków panujących na zewnątrz. Szczególną uwagę należy zwrócić na temperaturę składowania produktu i podłoża w chwili aplikacji. Aby uzyskać najlepsze efekty pracy w tym zakresie, warto skorzystać z praktycznych wskazówek przygotowanych przez ekspertów marki illbruck, która tworzy standardy i wprowadza innowacyjne rozwiązania w klejeniu i uszczelnianiu złączy okien, drzwi i fasad w budownictwie energooszczędnym i pasywnym.

Dawniej montaż okien z użyciem piany poliuretanowej mógł odbywać się w temperaturze otoczenia powyżej +5°C i zasada „+5” obowiązywała generalnie w chemii budowlanej. Receptury pianek wprawdzie zostały zmodyfikowane pod kątem ich użycia w niższych temperaturach, lecz jedno się nie zmieniło – temperatura pojemnika, a konkretnie jego zawartości, która dla uzyskania optymalnego efektu powinna wynosić co najmniej +10°C w chwili aplikacji. Bez względu na warunki, aplikując piankę, monter powinien zawsze używać okularów ochronnych. Kartony z pianką często są składowane na budowie w warunkach temperatury panującej na zewnątrz, a powinny być składowane w zamkniętych i ogrzewanych magazynach, aby nie aplikować produktu z przemarzniętego pojemnika. Naturalne ogrzanie się zawartości pojemnika przeniesionego z takich warunków, to często kwestia kilku dni, a czasem i tygodnia.

reklama

Temperatura otoczenia w jakiej przychodzi nam zimą aplikować piankę z puszki jest nie mniej istotna niż temperatura powierzchni, na jaką ją aplikujemy. Przed przystąpieniem do wykonania izolacji połączenia okno-mur membranami, powinno się dokonać pomiaru temperatury powierzchni muru z użyciem pirometru i porównać z zaleceniami producenta, który określa w kartach technicznych możliwości i ograniczenia dla poszczególnych wyrobów. Co więcej, należy używać specjalistycznej folii do tego przeznaczonej, bez zmarzliny, zlodowaceń, czy zanieczyszczeń powierzchni. Przed czynnością przyklejania folii do muru w warunkach niskich temperatur, warto upewnić się, czy producent nie zaleca zastosowania uprzednio środka gruntującego, który poprawi przyczepność. Zwykle jest on zalecany.

Zimą można zastosować alternatywną do pianek zimowych czy całosezonowych, technologię trójfunkcyjnych taśm rozprężnych. Są one w pełni bezpieczne i niewrażliwe na działanie niskiej temperatury, mimo, że do ich pełnego rozprężenia po zainstalowaniu, dodatnia temperatura jest również wymagana.

Zestaw materiałów montażowych illbruck do montażu w zimowych warunkach temperaturowych - folie okienne ME508 i pianka montażowa FM341 lub FM355
Zestaw materiałów montażowych illbruck do montażu w zimowych warunkach temperaturowych - folie okienne ME508 i pianka montażowa FM341 lub FM355
Zestaw materiałów montażowych illbruck do montażu w zimowych warunkach temperaturowych - taśma rozprężna TP650 lub TP654
Zestaw materiałów montażowych illbruck do montażu w zimowych warunkach temperaturowych - taśma rozprężna TP650 lub TP654

Mając powyższe na uwadze, warto zaznaczyć, że w warunkach występowania pierwszych przymrozków montaż okien i drzwi jest przedsięwzięciem wykonalnym dzięki dobrodziejstwom współczesnych technologii, lecz obarczonym ryzykiem, a niewiedza może słono kosztować. Trzeba mieć świadomość, na co zwrócić uwagę, przy czym zalecenia poszczególnych dostawców materiałów do montażu mogą się od siebie różnić. Z tego względu, montaż w niskich temperaturach został zaliczony do kategorii montażu szczególnego w zaleceniach (instrukcji montażu okien) illbruck. Eksperci marki illbruck posiadają specjalistyczną wiedzę i oferują najnowsze technologie, dzięki czemu są w stanie zapewnić wsparcie dla osiągnięcia doskonałego rezultatu na budowie.

Ogólne wskazówki – na co zwrócić szczególną uwagę?

Niskie temperatury, poniżej +5°C, mogą oddziaływać na aplikację produktu, ponieważ mają wpływ na wilgotność. Połączenie niskiej temperatury i wysokiej wilgotności może wpływać na narzędzia, obróbkę, lepkość i przyczepność produktu oraz zniweczyć zamierzony efekt prac montażowych.

reklama

Istotna będzie:

  • Temperatura otoczenia, czylitemperatura w chwili wykonywania prac i obróbki. Jeśli jest poniżej +5°C, może to mieć wpływ na wyciskanie (lepkość i gęstość masy), przyczepność, tworzenie się naskórka, wydajność czy czas schnięcia.
  • Temperatura konstrukcji (podłoża), czyli temperatura konstrukcji, na której zastosowany jest produkt. Duża różnica między temperaturą otoczenia a temperaturą konstrukcji może wpływać na poziom adhezji (przyczepność), ale też jakość wyrobu, który w niewielkiej objętości, wskutek styczności z podłożem, przejmuje w krótkim czasie niską temperaturę.
  • Temperatura przechowywania i produktu w chwili aplikacji. Niska temperatura w magazynie może wpływać na jakość produktu. Może nawet sprawić, że niektóre produkty, jak pianki, w szczelinie staną się wadliwe (w wyniku niewytworzenia prawidłowej struktury izolatora).

Jakie jeszcze czynniki należy wziąć pod uwagę?

Temperatura jest ściśle związana z występowaniem punktu rosy. Jeśli zaistnieje różnica temperatur między wnętrzem a otoczeniem budynku, na wychłodzonych powierzchniach będzie powstawać wilgoć. Ta cienka warstwa wody może być trudna do wychwycenia dla ludzkiego oka, jednak może mieć wpływ na przyczepność produktu. Należy w takim wypadku wysuszyć nawierzchnię przed zagruntowaniem i zastosowaniem mas uszczelniających. Konieczny może okazać się środek gruntujący. Innym ważnym czynnikiem jest wiatr, który przyspiesza proces utwardzania wyrobów. Ponadto masy nie będą trwale zespojone z przemarzniętym podłożem. Nic nie trzyma się lodu i zmarzlin. Jeśli przedmiot / element jest oszroniony, należy najpierw usunąć zmarzniętą powłokę na powierzchni przez jej ogrzanie i osuszenie.

Praktyczne wskazówki

Masy uszczelniające i klejące

Nie przechowuj uszczelniaczy na zewnątrz w zimnie przez noc. Przechowywanie we wnętrzu jest nie tyle zalecane, co wskazane. Jeśli produkty są zmarznięte, doprowadź je do temperatury zalecanej do użycia, przez składowanie w pomieszczeniu zamkniętym o dodatniej temperaturze. Uwaga: akryl jest na bazie wody, dlatego należy szczególnie chronić go przed zimnem. Jeśli jest zamrożony, nie nadaje się więcej do użytku.

Pianki poliuretanowe i folie

Najważniejszą wskazówką dotyczącą pianek PU jest to, aby nigdy nie podgrzewać puszki. Aerozol znajduje się pod ciśnieniem i umieszczenie go na źródle ciepła jest niebezpieczne. Ciepło zwiększa ciśnienie wewnątrz puszki, co może spowodować jej wybuch. Optymalne będzie przechowywanie puszek w pomieszczeniu o temperaturze nie niższej niż +15oC, aby zapewnić właściwą temperaturę produktu, który stosujemy na zewnątrz. Optymalny efekt uzyskiwany jest, gdy zawartość puszki w chwili aplikacji (mimo temperatury panującej na zewnątrz) wynosi nie mniej niż +10oC, a najniższa (krytyczna) temperatura przechowywania to +5 oC. Podczas aplikacji pianki wilgoć na powierzchni nie stanowi problemu. Pianka PU wymaga podczas procesu utwardzania wilgoci, ale nie można jej nakładać na oblodzone powierzchnie. Należy pamiętać, że temperatura ma wpływ na piankę PU, w niskiej temperaturze jej wydajność może się zmieniać i być niższa.

Taśmy rozprężne impregnowane

Taśmy rozprężne impregnowane doskonale nadają się do aplikacji w chłodne dni. Należy jednak pamiętać, że będą się rozwijać z rolki nieco wolniej niż zwykle.

Zapoznaj się z zaleceniami producenta przed użyciem wyrobu

Należy zawsze sprawdzać kartę techniczną produktu, w której znajdują się dokładne właściwości produktów. Jako proste podsumowanie można przyjąć poniższą listę, która zawiera najważniejsze właściwości. Są to jedynie wskazówki, dlatego bezwzględnie trzeba sprawdzać kartę techniczną produktu, aby mieć absolutną pewność, że używa się produkt we właściwy sposób.

reklama

 

TEMPERATURA Odporność termiczna produktu po jego zastosowaniu
Magazynowania Zastosowania
Taśmy uszczelniające +1 do +20°C 0 do +30°C -30 do +90°C
Uszczelniacze +5 do +25°C +5 do +40°C -40 do +150°C
Uszczelniacze i kleje hybrydowe +5 do +25°C +5 do +40°C -40 do +90°C
Akrylany +5 do +25°C +5 do +30°C -20 do +80°C
Klej PU +5 do +25°C +15 do +25°C -30 do +90°C
Pianka PU +5 do +25°C 0 do +25°C -40 do +90°C
illbruck 2023-01-04 00:00:00 aktualizacja: 2023-01-04 13:07:28


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024