Szukaj w Oknotest.pl

reklama

Ciepły montaż TREMCO illbruck i3. Montaż warstwowy.

Kwiecień 2010 · Tremco illbruck Sp. z o.o.

Prekursorem i liderem w dziedzinie produkcji i sprzedaży materiałów służących prawidłowemu uszczelnianiu połączeń budowlanych jest w Polsce firma Tremco illbruck. Stworzony przez nią system uszczelnień Illbruck i3 zyskał już wśród budujących taką popularność, że stał się praktycznie synonimem nazwy montaż warstwowy. Ze względu na zalety tego systemu w zakresie likwidacji liniowych mostków cieplnych w obrębie połączeń okiennych wielu montażystów powiada o nim „ciepły montaż”.

System montażu warstwowego illbruck i3 składa się z trzech warstw, z których każda jest odpowiedzialna za inną funkcję w połączeniu budowlanym.

reklama

Warstwa zewnętrzna – powinna zachować szczelność na intensywne opady deszczu, wiatr, promieniowanie UV, posiadać dużą elastyczność, aby przenieść ruchy połączenia w okresie lato-zima, posiadać odporność na działanie skrajnych temperatur. Warstwa ta powinna być paroprzepuszczalna, aby umożliwić odparowanie wody nagromadzonej w szczelinie na skutek dyfuzji lub nieszczelności w powłoce zewnętrznej uszczelnienia.

Warstwa środkowa – powinna być wykonana z materiałów o bardzo niskim współczynniku przewodności cieplnej. Powinna równocześnie posiadać niski współczynnik oporu dyfuzyjnego, aby umożliwić przepływ nagromadzonej w niej pary. Warstwa ta powinna być utrzymana w stanie maksymalnie suchym, ponieważ wtedy sprawdza się dobrze jako izolator termiczny i akustyczny.

Warstwa wewnętrzna – powinna oddzielać klimat wewnętrzny pomieszczenia od klimatu zewnętrznego. Powinna mieć dużo większy opór dyfuzyjny niż warstwa zewnętrzna, aby ograniczyć dopływ ciepłego, wilgotnego powietrza z wnętrza pomieszczenia do spoiny.

Uszczelnianie połączeń w systemach okiennych i drzwiowych

Połączenia okienne lub drzwiowe oraz dylatacyjne są szczególnymi miejscami, od których najszybciej zaczyna się degradacja całej konstrukcji budowlanej. Przy niewłaściwym montażu uszczelnienia efekty błędów możemy niejednokrotnie dostrzec już po paru miesiącach.

Czynniki zewnętrzne działające na uszczelnienie pomiędzy oknem a murem
Wszystkie wyżej wymienione naprężenia skupiają się w połączeniu okienno-murowym i wymagają szczególnej staranności w jego wykonaniu
Oddzielenie klimatu wewnętrznego pomieszczenia od klimatu zewnętrznego
Oddzielenie klimatu wewnętrznego pomieszczenia od klimatu zewnętrznego
reklama

Firma Tremco illbruck systemami uszczelnień elewacji zajmuje się od prawie 50 lat. W tym okresie przy stałej współpracy z architektami, wykonawcami i instytutami naukowymi stale modyfikuje swoje systemy i wprowadza kolejne innowacyjne rozwiązania. Nowe metody symulacji stanów cieplno-wilgotnościowych w przekroju całorocznym pozwoliły określić efektywność nowych materiałów.

Bardzo pomocny okazał się stworzony w Niemczech program WUFI, który ma zostać udostępniony nadzorowi budowlanemu i projektantom we wszystkich krajach Europy. Obecnie Illbruck ma w swojej ofercie kilka systemów rozwiązań połączeń okiennych i elewacyjnych, które możemy dostosować do każdej sytuacji na budowie.

Montaż trójwarstwowy tradycyjny

Uszczelnienie trójwarstwowe
Warstwa zewnętrzna Warstwa środkowa Warstwa wewnętrzna
 • illmod 600
 • Folia okienna zewnętrzna
 • Illbruck 1 K-P pianka pistoletowa
 • Folia okienna wewnętrzna
 • Taśma butyl vlies
 • Taśma butyl vlies duo
 • FA 101 silikon szklarski i dopołączeń okiennych

System ten nazwałem tradycyjnym, ponieważ jest on najstarszy, a przedstawione w nim produkty ulegały jedynie modyfikacjom związanym z właściwościami technicznymi.

system i3. Przekrój montażowy i pokaz środków wchodzących w skład systemu i3.
Przekrój montażowy i pokaz środków wchodzących w skład systemu i3

Montaż trójwarstwowy tradycyjny

System ten składa się z wyżej wymienionych materiałów, które można stosować alternatywnie. Produkty różnią się przede wszystkim paroprzepuszczalnością. W warstwie zewnętrznej mamy produkty z o wiele niższym oporem dyfuzyjnym niż w warstwie wewnętrznej. Opis produktów, charakterystyka materiałów oraz ich wygląd zostaną przedstawione w odrębnym punkcie pod tytułem „Charakterystyka techniczna materiałów uszczelnieniowych technologii illbruck i3” tam też przedstawione zostaną dodatkowe uwagi związane z ich zastosowaniem.

Montaż trójwarstwowy za pomocą folii okiennej duo

Uszczelnienie trójwarstwowe
Warstwa zewnętrzna Warstwa środkowa Warstwa wewnętrzna
 • Folia okienna duo elastyczna
 • Folia okienna duo EW
 • Illbruck 1 K-P pianka pistoletowa
 • Folia okienna duo elastyczna
 • Folia okienna duo EW
Montaż okna z zastosowaniem folii Duo.
Montaż okna z zastosowaniem folii Duo.

Folia okienna duo jest folią inteligentną. Zmienia ona swoje właściwości dyfuzyjne w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia. System tradycyjny opisany wyżej funkcjonuje w okresie zimowym. Folia duo funkcjonuje cały rok. Im większa wilgotność względna otoczenia wokół folii, tym mniejsza jest jej paroszczelność i odwrotnie.

Ogólna zasada mówi, że wilgoć przemieszcza się z przestrzeni cieplejszej do chłodniejszej. Kiedy temperatura wewnątrz pomieszczenia jest niższa niż na zewnątrz i wilgoć przenika z cieplejszej przestrzeni do zimniejszej, folia okienna duo umożliwia wysuszenie spoiny do wnętrza pomieszczenia.

reklama

W okresie zimowym, gdy temperatura wewnątrz pomieszczenia jest wyższa niż na zewnątrz, folia okienna duo od strony wewnętrznej zapobiega wnikaniu wilgoci zawartej w powietrzu do złącza, a jednocześnie ta sama folia zamontowana od strony zewnętrznej umożliwia dyfuzję wilgoci ze złącza na zewnątrz.

Zmienna wartość Sd folii inteligentnej w zależności od wilgotności względnej otoczenia

Zmienna wartość Sd folii Duo w zależności od wilgotności powietrza.
Zmienna wartość Sd folii Duo w zależności od wilgotności powietrza.

Jak pokazuje wykres z raportu badań folii okiennej duo, w miarę wzrostu temperatury w pomieszczeniu spada jej wilgotność względna – folia staje się bardziej szczelna, wzrasta wartość współczynnika Sd Na zewnątrz w niskich temperaturach wilgotność jest dosyć wysoka, a więc wartość współczynnika Sd maleje.

Montaż trójwarstwowy w systemach elewacyjnych za pomocą folii EPDM

Uszczelnienie trójwarstwowe
Warstwa zewnętrzna Warstwa środkowa Warstwa wewnętrzna
 • Folia EPDM FF 220
 • Folia EPDM FF 220 HP
 • Izolacja z wełny mineralnej
 • Folia EPDM FF 210

W przypadku dużych fasad szklanych, ze względów technicznych wykorzystuje się folie EPDM. Zachowując naszą zasadę „szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz”, powinniśmy stosować różne rodzaje folii. W naszym systemie ze strony zewnętrznej stosujemy folię EPDM FF 220 o współczynniku Sd ≤ 22,4 m, a w przypadku folii EPDM FF 220 HP Sd ≤ 3,5 m. Folie wewnętrzne EPDM zawierają dodatek butylu i mają współczynnik Sd ≥ 225 m.

Grupa produktów do zabezpieczania połączeń w systemach fasadowych: folia EPDM oraz kleje do jej montażu
Rysunek. Przykład zastosowania folii EPDM.
Przykładowy rysunek połączenia z wykorzystaniem folii EPDM, zewnętrznej o mniejszym oporze dyfuzyjnym i wewnętrznej o większym oporze dyfuzyjnym

Montaż trójwarstwowy za pomocą taśmy illmod trio

Uszczelnienie trójwarstwowe
Warstwa zewnętrzna Warstwa środkowa Warstwa wewnętrzna
 • illmod trio
 • illmod trio
 • illmod trio

Kolejne innowacyjne rozwiązanie mające na celu przyspieszenie i ułatwienie montażu. Dwie taśmy – illmod trio oraz illmod trio FBA – stanowią kompletny system uszczelnienia połączenia okienno-murowego. Taśmę illmod trio stosujemy na powierzchniach bocznych i głównej okna, a taśmę illmod trio FBA przy profilu podparapetowym. Taśma illmod trio jest szerokości ramy okiennej i od strony wewnętrznej została dodatkowo zaimpregnowana elastycznym tworzywem sztucznym w celu zwiększenia oporu dyfuzyjnego. Produkt został przebadany w niezależnych niemieckich instytutach i posiada rekomendację RAL.

Uszczelnienie połączenia bocznego taśmą illmod trio
Uszczelnienie połączenia bocznego taśmą illmod trio
Uszczelnienie połączenia dolnego taśmą illmod trio FBA
Uszczelnienie połączenia dolnego taśmą illmod trio FBA

Elementy uzupełniające systemu trójwarstwowego

Częstym problemem widocznym po kilku latach eksploatacji budynku jest zawilgocona strefa podparapetowa okna. Zjawisko to najlepiej widać na zdjęciach termowizyjnych. Mostki termiczne powstają najczęściej na skutek niewłaściwego uszczelnienia okna z parapetem oraz murem. Przy zastosowaniu listwy podparapetowej następuje pocienienie całej strefy izolacji ramy okna. Chcąc rozwiązać te problemy, firma Tremco illbruck wyprodukowała styropianowy blok podparapetowy. System ten składa się z jednego lub dwóch bloków styropianowych zabezpieczających dolne połączenie okna lub drzwi. Blok styropianowy przejmuje rolę wszystkich trzech warstw w połączeniu okiennym.

Dwuelementowy blok styropianowy w dolnym połączeniu okna
Dwuelementowy blok styropianowy w dolnym połączeniu okna
Jednoelementowy blok styropianowy w dolnym połączeniu drzwi
Jednoelementowy blok styropianowy w dolnym połączeniu drzwi

Charakterystyka techniczna materiałów uszczelnieniowych technologii illbruck i3

Taśma rozprężna illmod 600

illmod 600 jest impregnowaną, wstępnie skompresowaną taśmą rozprężną z tworzywa piankowego. Służy do uszczelniania połączeń i złączy ruchomych w budownictwie nadziemnym. Produkt jest trwale odporny na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, takich jak wiatr, deszcz i promieniowanie UV.

Dane techniczne:

Współczynnik przewodzenia ciepła λ10 ≤ 0,048 W/(m2 · ºK)
Współczynnik oporu na dyfuzję pary wodnej μ ≤ 100
Odporność termiczna -30 ºC do + 90 ºC
Odporność na działanie silnego deszczu i wiatru do 600 Pa
Taśma rozprężna illmod 600
Taśma rozprężna illmod 600

Folia okienna zewnętrzna

Folia polipropylenowa przeznaczona do zabezpieczania od strony zewnętrznej połączenia okienno-murowego. Materiał ten stanowi warstwę izolacyjną odporną na zewnętrzne warunki atmosferyczne (jak wiatr i deszcz), zachowując jednocześnie wysokie właściwości paroprzepuszczalne. Produkt umożliwia szybkie mocowanie zarówno do ramy okna lub drzwi, jak również do muru. Montaż do ramy okna odbywa się za pomocą dwustronnego, samoprzylepnego pasa klejącego. Do muru możemy go mocować za pomocą specjalnego kleju, taśmy butylowej lub siatki podtynkowej. Produkt powinien być osłonięty przed działaniem promieniowania UV do 2 miesięcy.

Dane techniczne

Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza Sd < 0,5 m
Odporność termiczna -40 ºC do +80 ºC
Odporność na działanie silnego deszczu i wiatru do 600 Pa
Temperatura aplikacji +5 ºC do +45 ºC
Odporność na bezpośrednie oddziaływanie promieniowania UV ok. 2 miesiące
Folia okienna zewnętrzna
Folia okienna zewnętrzna

Folia okienna wewnętrzna

Folia polipropylenowa przeznaczona do zabezpieczania od strony wewnętrznej połączenia okienno-murowego. Materiał ten stanowi warstwę izolacyjną ograniczającą przepływ powietrza i pary wodnej. Produkt umożliwia szybkie mocowanie zarówno do ramy okna lub drzwi, jak również do muru. Montaż do ramy okna odbywa się za pomocą dwustronnego, samoprzylepnego pasa klejącego. Do muru możemy go mocować za pomocą specjalnego kleju, taśmy butylowej lub siatki podtynkowej. Produkt powinien być osłonięty przed działaniem promieniowania UV do 2 miesięcy.

Dane techniczne

Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza Sd > 15 m
Odporność termiczna –40 ºC do +80 ºC
Temperatura aplikacji +5 ºC do +45 ºC
Odporność na bezpośrednie oddziaływanie promieniowania UV ok. 2 miesiące
Folia okienna wewnętrzna
Folia okienna wewnętrzna

Taśma butyl vlies i butyl vlies duo

Taśma uszczelniająca na bazie kauczuku butylowego jednostronnie laminowana elastyczną włókniną z tworzywa sztucznego. Taśmy butyl vlies i butyl vlies duo przeznaczone są do uszczelniania połączeń okienno-murowych od strony pomieszczenia oraz wykańczania wewnętrznych dolnych połączeń podparapetowych. Taśmy, ze względu na swoje właściwości, mają również zastosowanie przy montażu okien, tam gdzie wymagane jest odpowiednie wyciszenie akustyczne połączenia. Taśmy mają również zastosowanie przy uszczelnianiu różnego typu połączeń w budownictwie, segmentów konstrukcji metalowych, wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka szczelność połączenia.

Taśma butyl vlies – służy do uszczelniania konstrukcji budowlanych oraz miejsc, które będą w późniejszym czasie przykryte tynkiem.

Taśma butyl vlies duo – posiada dodatkowy pas klejący (żółty pasek na zdjęciu poniżej), służący do klejenia folii na ramie okna.

Dane techniczne:

Odporność termiczna μ ok. 960 000
Odporność termiczna -40 ºC do +80 ºC
Temperatura aplikacji +5 ºC do +45 ºC
Taśma butyl vlies
Taśma butyl vlies
Taśma butyl vlies duo
Taśma butyl vlies duo

Perennator FA 101 – silikon szklarski i do połączeń okiennych

Silikon jednoskładnikowy, neutralny, alkoksy. Do sieciowania (utwardzania) potrzebuje wilgoci z otoczenia. Posiada dobrą przyczepność na większości powierzchni porowatych oraz na powierzchniach z aluminium, poliakrylanu, lakierowanego drewna, szkła oraz powierzchniach glazurowanych. Produkt ten jest między innymi wykorzystywany jako uszczelnienie wewnętrzne połączenia wraz ze sznurem polietylenowym PE.

Dane techniczne:

System utwardzania neutralny, alkoksy
Prędkość utwardzania po 1 dniu 2 mm, po 3 dniach 3 mm
Odporność termiczna -40 ºC do +150 ºC
Temperatura aplikacji +5 ºC do +40 ºC
Dopuszczalne odkształcenie całkowite 25%
Silikon neutralny FA 101
Silikon neutralny FA 101
Sznur polietylenowy PE
Sznur polietylenowy PE

Folia okienna duo

Folia z kopolimeru etylenowego z włókniną, z pasem samoprzylepnym do mocowania na ramie okna i z paskiem butylowym lub siatką podtynkową do mocowania na murze. Do muru może być również mocowana za pomocą kleju. Produkt nowej generacji, zmieniający swoje właściwości w zależności od wilgotności względnej otoczenia. Służy do zabezpieczania połączeń okienno-murowych od strony zewnętrznej i wewnętrznej połączenia. Opracowano różne warianty montażu do ramy okna i muru, umożliwiające zastosowanie w prawie każdej sytuacji, jaką możemy spotkać na budowie.

Dane techniczne:

Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza 0,21 < Sd ≤ 15 m
zależy od średniej
wilgotności powietrza
Odporność termiczna -40 ºC do +100 ºC
Temperatura aplikacji +5 ºC do +45 ºC
Odporność na bezpośrednie działanie promieniowania UV ok. 2 miesiące
Grupa produktowa folii duo
Grupa produktowa folii duo

Taśma illmod trio

Taśma wykonana z poliuretanowego piankowego tworzywa o otwartych porach, impregnowana żywicą syntetyczną. Zwiększony opór dyfuzyjny od strony wewnętrznej osiągnięto dzięki dodatkowej jednostronnej impregnacji taśmy. Taśma służy do uszczelniania połączeń okienno-murowych przed działaniem wiatru i deszczu oraz uszczelniania spoin dylatacyjnych i połączeń w budownictwie wielokondygnacyjnym. Produkt został opracowany w celu przyspieszenia i ułatwienia montażu. Jeden produkt spełnia rolę wszystkich trzech warstw.

Dane techniczne:

Współczynnik oporu na dyfuzję pary wodnej μ ≤ 100
Odporność termiczna -30 ºC do +80 ºC
Współczynnik przewodzenia ciepła λ10 ≤ 0,048 W/(m2 · ºK)
Wartość U dla okna o szerokości 60 mm 0,8 W/(m2 · ºK)
Wartość U dla okna o szerokości 70 mm 0,7 W/ (m2 · ºK)
Odporność na działanie intensywnego deszczu 600 Pa
Taśma illmod trio
Taśma illmod trio

Folie EPDM

Folie zewnętrzne i wewnętrzne są produkowane na bazie EPDM. W celu zwiększenia oporu dyfuzyjnego folii wewnętrznej, wyprodukowano ją z domieszką butylu. Folie służą do uszczelniania połączeń okienno-murowych. Ze względów technicznych (duże rozpiętości, a przez to znaczny ciężar folii okiennej) wymagają one innego systemu mocowania. Folie są łączone za pomocą klejów lub specjalnych klipsów wciskanych w profile aluminiowe.W celu zachowania zasady „szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz” należy stosować od strony zewnętrznej folie o mniejszym oporze dyfuzyjnym, a od środka pomieszczenia o większym oporze dyfuzyjnym.

Dane techniczne:

Współczynnik oporu na dyfuzję pary wodnej 32 000 dla folii zewnętrznej
5 000 dla folii zewnętrznej wysokoparoprzepuszczalnej
300 000 dla folii wewnętrznej
Odporność termiczna -30 ºC do +150 ºC
Temperatura aplikacji +5 ºC do +35 ºC
Grupa produktów do uszczelniania elewacji systemem folii EPDM
Grupa produktów do uszczelniania elewacji systemem folii EPDM

Autor: Wiesław Dybał

Ilustracje i zdjęcia: Wiesław Dybał, Tremco Illbruck Sp. z o.o.
Opracowanie tekstu: OKNOTEST.PL

Oknotest.pl 2010-04-12 00:00:00 aktualizacja: 2021-03-05 13:08:16


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024