Montaż warstwowy. Ciepły montaż okien. Przykłady uszczelnień.

27.01.2014
Udostępnij

W okresie chłodów jedną z najczęstszych przyczyn reklamacji związanych z oknami jest brak szczelności. „Wieje mi od okien” mówią nabywcy i chociaż winią okno zazwyczaj okazuje się jednak, że miejscem, w którym zimne zewnętrzne powietrze przedostaje się do wnętrza pomieszczeń jest połączenie okna z murem, a w szczególności jego cześć progowa. Oba dolne narożniki oraz cała linia styku okna z parapetami okazują się być miejscami szczególnie podatnymi na niekontrolowaną infiltrację powietrza.

Dlaczego wieje dołem od okien?

Przyczyn może być co najmniej kilka, ale można je zamknąć w trzech grupach. Pierwsza grupa przyczyn wiąże się z niewłaściwym przygotowaniem ościeża do montażu. W nowych budynkach okna osadzane są na ogół w otworach takich, jakie po sobie zostawia ekipa murarzy. Ani one proste, ani równe, często wykonane z materiałów mechanicznie uszkodzonych.

Podczas wymiany okien w istniejących obiektach, po zdemontowaniu starego okna nikt nie wyrównuje uszkodzonych i zabrudzonych powierzchni ościeży. Ot usunąć gruz, zmieść nieco kurz i gotowe. W obu przypadkach nie ma możliwości uzyskania wysokiej i trwałej szczelności połączenia okna z murem.

Druga grupa przyczyn, to źle pojęte „oszczędności”.  W nowych budynkach stosuje się „stare” rozwiązania techniczne, których trwałość jest zwykle mniejsza niż trwałość rozwiązań opartych na stosowaniu współczesnych technologii i materiałów. Przy wymianach okien, to już nie tylko kwestia starych i nowych technologii, ale na dodatek „oszczędności” w zakresie robót. Wymienia się okno pozostawiając stare parapety nie bacząc przy okazji na to, że uniemożliwiają one w praktyce wykonanie prawidłowego uszczelnienia w części progowej okna.

Trzecia grupa przyczyn dotyczy tylko ludzi. Inwestorów i wykonawców. Brak odpowiedniej wiedzy po stronie nabywców przekłada się na brak planowania montażu, cięcia zakresu robót i kosztów. Brak staranności, a czasem zwyczajne niechlujstwo po stronie sprzedawców i wykonawców usług prowadzi po pierwsze, do braku odpowiedniej wiedzy po stronie nabywców, po drugie, do świadomego wykorzystania tego braku wiedzy i prowadzenia robót przez ekipy montażowe w sposób nie tylko niezgodny z wiedzą techniczną, ale często ze zdrowym rozsądkiem.

Jak planować połączenie okna z ościeżem?

Uszczelnienie połączenia okna z ościeżem można wykonać na wiele różnych sposobów używając do tego pojedynczych materiałów albo kombinacji materiałów. Wybierając je, trzeba brać od uwagę przyszłą pożądaną przepuszczalność powietrza przez złącze oraz pożądaną odporność złącza na zawilgocenia na skutek oddziaływania wody opadowej oraz pary wodnej zawartej otaczającym je powietrzu. Paroizolacyjność materiałów wyznaczana wartością oporu dyfuzyjnego ma szczególne znaczenie przy uszczelnianiu połączeń okno - mur w budynkach z wentylacją grawitacyjną. Szczelność na przenikanie powietrza i wodoodporność  jest istotna w każdych warunkach.

Uważni czytelnicy z pewnością dostrzegli, że nieco wcześniej użyliśmy pojęcia: „Pożądana przepuszczalność powietrza”. Jest to zabieg świadomy, ponieważ aktualne wymaganie polskich przepisów techniczno-budowlanych, aby złącze projektować i wykonywać pod kątem uzyskania pełnej szczelności jest zwyczajnie nierealne. Nie sposób wykonać połączenia okna z murem w pełni szczelnego na przenikanie powietrza o czym powinien wiedzieć albo dowiedzieć się każdy nabywca okien przed ich zamontowaniem.

Przy określonej różnicy ciśnień powodowanej chociażby działaniem wiatru nawet przez złącze wykonane zgodnie z wiedzą techniczną zawsze przedostawać będzie się pewna, choćby niewielka objętość powietrza. To praktycznie nieuniknione, dlatego w braku sensownego wymagania wynikającego z prawa powszechnego koniecznym wydaje się, aby nabywcy i wykonawcy samodzielnie określali przepuszczalność powietrza dla złącza okiennego w umowach, posługując się na przykład wartościami współczynnika infiltracji powietrza „a”.

Jak wykonać połączenie okna z ościeżem?

Na targach BAU 2013 w Monachium firma tremco illbruck zaprezentowała kilka różnych przykładów prawidłowego uszczelnienia połączenia okna z ościeżem w oparciu o wymagania Niemieckiego Instytutu Jakości i Certyfikacji RAL.

Przykładowe sposoby uszczelnień połączenia okna z ościeżem na stoisku firmy tremco illbruck. Targi BAU 2013 w Monachium
Przykładowe sposoby uszczelnień połączenia okna z ościeżem na stoisku firmy tremco illbruck. Targi BAU 2013 w Monachium

Poniżej pokażemy je w większym zbliżeniu, co powinno naszym czytelnikom ułatwić ocenę sposobu wykonania prawidłowego uszczelnienia oraz podjąć decyzję o ewentualnym zastosowaniu podobnych rozwiązań na własnych budowach. Dla każdego z przykładów opisane zostały materiały jakich użyto do wykonania uszczelnienia. Przypuszczamy, że ze względu na odrębności wymagań budowlanych i przyzwyczajenia nabywców nie wszystkie z nich będą „od ręki” dostępne w ofercie tremco illbruck Sp. z o.o. proponujemy zatem, aby przed ostateczną decyzją o zastosowaniu któregokolwiek z nich skontaktować się z firmą w celu ustalenia istotnych szczegółów. 

Warstwowy / ciepły montaż okien - przykłady uszczelnień

Uszczelnienie z użyciem wielofunkcyjnej taśmy rozprężnej TRIO+

Uszczelnienie połączenia okna z ościeżem przy użyciu wielofunkcyjnej taśmy rozprężnej illbruck TRIO+
Uszczelnienie połączenia okna z ościeżem przy użyciu wielofunkcyjnej taśmy rozprężnej illbruck TRIO+

Uszczelnienie z użyciem folii okiennych Duo i pianki PU

Uszczelnienie połączenia okna z ościeżem przy użyciu folii okiennych Duo i pianki PU
Uszczelnienie połączenia okna z ościeżem przy użyciu folii okiennych Duo i pianki PU
Uszczelnienie połączenia okna z ościeżem przy użyciu folii okiennych Duo i pianki PU. Detal, strona wewnętrzna.
Uszczelnienie połączenia okna z ościeżem przy użyciu folii okiennych Duo i pianki PU. Detal, strona wewnętrzna.

Uszczelnienie z użyciem folii okiennej Duo EW+, pianki PU oraz taśmy rozprężnej

Uszczelnienie połączenia okna z ościeżem przy użyciu folii okiennej Duo EW+, pianki PU oraz taśmy rozprężnej. Zalecane przy wymianach okien.
Uszczelnienie połączenia okna z ościeżem przy użyciu folii okiennej Duo EW+, pianki PU oraz taśmy rozprężnej. Zalecane przy wymianach okien.
Uszczelnienie połączenia okna z ościeżem przy użyciu folii okiennej Duo EW+, pianki PU oraz taśmy rozprężnej. Zalecane przy wymianach okien. Detal, strona wewnętrzna.
Uszczelnienie połączenia okna z ościeżem przy użyciu folii okiennej Duo EW+, pianki PU oraz taśmy rozprężnej. Zalecane przy wymianach okien. Detal, strona wewnętrzna.

Uszczelnienie z użyciem folii okiennej Duo VZ oraz pianki PU 

Uszczelnienie połączenia okna z ościeżem przy użyciu folii okiennej Duo VZ oraz pianki PU
Uszczelnienie połączenia okna z ościeżem przy użyciu folii okiennej Duo VZ oraz pianki PU
Uszczelnienie połączenia okna z ościeżem przy użyciu folii okiennej Duo VZ oraz pianki PU. Detal, strona zewnętrzna.
Uszczelnienie połączenia okna z ościeżem przy użyciu folii okiennej Duo VZ oraz pianki PU. Detal, strona zewnętrzna.

Uszczelnienie z użyciem folii okiennej Duo, pianki PU oraz taśmy rozprężnej

Uszczelnienie połączenia okna z ościeżem przy użyciu folii okiennej Duo, pianki PU oraz taśmy rozprężnej. Zalecane przy wymianach okien.
Uszczelnienie połączenia okna z ościeżem przy użyciu folii okiennej Duo, pianki PU oraz taśmy rozprężnej. Zalecane przy wymianach okien.

Uszczelnienie z użyciem folii Duo z siatką tynkarską, pianki PU oraz taśmy rozprężnej

Uszczelnienie połączenia okna z ościeżem przy użyciu folii okiennej Duo z siatką tynkarską oraz pianki PU.
Uszczelnienie połączenia okna z ościeżem przy użyciu folii okiennej Duo z siatką tynkarską oraz pianki PU.

Uszczelnienie z użyciem listew z taśmą rozprężną oraz pianki PU 

Uszczelnienie połączenia okna z ościeżem przy użyciu listew z taśmą rozprężną oraz pianki PU.
Uszczelnienie połączenia okna z ościeżem przy użyciu listew z taśmą rozprężną oraz pianki PU.
Uszczelnienie połączenia okna z ościeżem przy użyciu listew z taśmą rozprężną oraz pianki PU. Detal strona zewnętrzna.
Uszczelnienie połączenia okna z ościeżem przy użyciu listew z taśmą rozprężną oraz pianki PU. Detal strona zewnętrzna.

Uszczelnienie z użyciem uszczelniacza, sznura PE, pianki PU i taśmy rozprężnej

Uszczelnienie połączenia okna z ościeżem przy użyciu uszczelniacza, sznura PE, pianki PU oraz taśmy rozprężnej.
Uszczelnienie połączenia okna z ościeżem przy użyciu uszczelniacza, sznura PE, pianki PU oraz taśmy rozprężnej.
Uszczelnienie połączenia okna z ościeżem przy użyciu uszczelniacza, sznura PE, pianki PU oraz taśmy rozprężnej. Detal strona wewnętrzna.
Uszczelnienie połączenia okna z ościeżem przy użyciu uszczelniacza, sznura PE, pianki PU oraz taśmy rozprężnej. Detal strona wewnętrzna.

Uszczelnienie warstwowe, czy to się opłaca?

Takie przedziwne pytanie pada zarówno ze strony nabywców jak i wykonawców. Przedziwne, bo to mniej więcej tak, jakby zapytać, czy opłaca się nosić parasol lub płaszcz nieprzemakalny w czasie deszczu albo zapalać światło gdy zapada zmrok. Wiele zamieszania i szkód wyrządza potoczne używanie dla takich sposobów montażu pojęcia „ciepły montaż”.

Okno uszczelnione w którykolwiek ze sposobów pokazanych na zdjęciach „cieplejsze” nie będzie nic, a nic. Nie zmieni się też zasadniczo ilość ciepła przepływającego przez szczelinę, bo o tym decyduje materiał jakiego użyjemy do zbudowania środkowej części izolacji połączenia. Montaż warstwowy nie jest rozwiązaniem cieplejszym od tego co nazywane jest w Polsce montażem surowym lub standardowym jest tylko rozwiązaniem bardziej trwałym, a nawet zdecydowanie bardziej trwałym i to decyduje o jego opłacalności.

W niesprzyjających warunkach połączenie okna z murem uszczelnione wyłącznie pianką PU wytrzyma co najwyżej jedną dwie zimy. Później zaczyna „wiać od okna”. Z każdą zimą coraz bardziej. O tym, czy w domu lub mieszkaniu mamy albo możemy mieć w przyszłości do czynienia z warunkami sprzyjającymi destrukcji połączenia musicie zdecydować sami. Jak nie jesteście pewni możecie ryzykować przewiewy albo od razu montować warstwowo. Wtedy montaż warstwowy będzie czymś na kształt polisy ubezpieczeniowej. Polisy od przewiewu. 

OKNOTEST.PL

Zobacz także