MOWO - już w Polsce! W praktyce i w sprzedaży.

16.10.2012
Udostępnij

Montaż Okna W Ociepleniu takie cztery słowa składają się na skrót nazwy handlowej pierwszego kompleksowego systemu „ciepłego montażu” okien stworzonego przez Tremco – illbruck. Polski debiut „MOWO” zapowiadany pierwotnie na połowę września odbył się zaraz na początku października. Dzięki uprzejmości firmy Elwiz mieliśmy okazję uczestniczyć w tym pionierskim wydarzeniu montażowym. Najkrótsza recenzja? Warto było poczekać. MOWO działa. I to jak!!!

MOWO – szereg zalet, ale...

W artykule pod tytułem „MOWO” system montażu okien w warstwie ocieplenia” stworzonym na podstawie informacji producenta i wyników badań, opublikowanym w lipcu 2012 roku, napisaliśmy między innymi tak:

 

Jak na rynek montażowy wpłynie wprowadzana przez Tremco illbruck technologia montażu „MOWO” tego jeszcze nie wiadomo i dość trudno to przewidywać, ale niewątpliwie ma ona kilka oczywistych zalet. Po pierwsze, umożliwia zamontowanie okna w warstwie ocieplenia od A do Z za jednym zamachem. Żadnych przerw, schodzenia ekipy montażowej z budowy, czy też czekania na docieplenie budynku. Po drugie, eliminuje konieczność stosowania jakichkolwiek konsoli dolnych i kotew bocznych, co niewątpliwie pozytywnie może wpłynąć na ostateczny koszt robót montażowych. Po trzecie, nie wymaga stosowania kapryśnych czasem pianek PU, które same z siebie potrafią zmienić okno w banana albo dzięki strukturze i niestaranności montażysty złapać nieco nadprogramowej wilgoci poprzez tworzące się kawerny. Po czwarte, umożliwia uzyskanie porównywalnej albo nawet niejednokrotnie lepszej przenikalności cieplnej złącza niż przenikalność cieplna montowanego okna. Po piąte, zapewnia złączu nadzwyczajną szczelność zarówno w zakresie przepuszczalności powietrza jak i wody. Po szóste, uzyskanie takich efektów montażu nie wymaga wcale nadzwyczajnych umiejętności i wielu inwestorów może pokusić się o samodzielne wykonanie czynności ze względu na ich prostotę.

 
Rama systemu MOWO
Rama systemu MOWO

Opisane wyżej efekty są realne i osiągalne, bo MOWO ma szereg zalet, ale... nic za darmo i wcale nie mamy teraz na myśli worka z pieniędzmi. MOWO nie lubi i raczej nie wybaczy budowlanego niechlujstwa! Ceną jaką przyjdzie zapłacić każdemu inwestorowi, który zechce zastosować nowy system Tremco illbruck jest wcześniejsza staranność wykonania każdego elementu, na każdym etapie budowy, aż do stanu surowego zamkniętego!

Proste i pionowe ściany konstrukcyjne oraz prostokątne i przygotowane ościeża okienne, to najlepszy grunt pod zastosowanie tej innowacyjnej technologii montażu okien. Mimo, że to właściwie żadne specjalne wymagania, każdy kto otarł się o polskie budownictwo wie doskonale, że budowlańcom czasami tak trudno przychodzi wymurowanie pionowej ściany albo prostokątnego otworu, jak polskim kierowcom zachowanie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym.

System „MOWO” wymaga również planowania i szacunku dla technologii. To, że jest stosunkowo prosty w zastosowaniu nie oznacza wcale, że z jego elementów będących często pochodną skomplikowanych procesów chemiczno-fizycznych można korzystać w sposób dowolny, a przede wszystkim bez poszanowania dla warunków opisanych w kartach technicznych produktów.

Czas wiązania kleju SP 340, temperatura aplikacji Primera AT 140 z pewnością będą miały wpływ na jakość i czas wykonania montażu. Nie będziemy wdawać się teraz w szczegóły, ale niech zapomną o MOWO wszyscy, którzy przekonani są ciągle, że do prawidłowego montażu okna niezbędny jest jedynie wuj ze szwagrem, złote rączki, dwa piwa i godzinka czasu.

MOWO wymyśli profesjonaliści od uszczelnień z myślą o profesjonalistach w dziedzinie montażu i inwestorach, którzy pojęli już, że jednostkowe, pozorne oszczędności na etapie budowy przekładają się zazwyczaj na późniejsze usterki oraz stałe wyższe koszty eksploatacji.

„MOWO” – nowości

Mądrzejsi o praktyczne wykorzystanie systemu MOWO chcielibyśmy przekazać naszym czytelnikom kilka dodatkowych informacji, które nie znalazły się w naszej lipcowej publikacji. Pierwsza i podstawowa, to taka, że wśród elementów systemu znajduje się profil instalacyjny - krawędziak (PR 009) o wymiarach 70 x 90 mm, wykonany z konglomeratu na bazie poliuretanu, który umożliwia manewrowanie głębokością „ramy” MOWO powstającej w strefie ocieplenia budynku.

Elementy systemu MOWO
Elementy systemu MOWO"

Do „standardowej” wersji montażu okien w systemie MOWO wykorzystuje się głównie profil instalacyjny PR 007 i profil izolacyjny PR 008. Uzyskiwana w ten sposób głębokość ramy wynosi około 90 mm. Ze względu na planowany przebieg izoterm, wymiary kształtownika ościeżnicy albo jakość wykonania muru konstrukcyjnego może to okazać się zbyt małą głębokością dla ramy MOWO. Wtedy właśnie można wykorzystać dodatkowy profil instalacyjny - krawędziak PR 009, dzięki któremu możemy uzyskać ramę o głębokości zabudowy aż 160 mm.

Głębokość zabudowy ramy MOWO
Głębokość zabudowy ramy MOWO

Ze względu na skalę ewentualnych trudności, właśnie taki sposób montażu okien w systemie MOWO był przedmiotem ćwiczeń na treningowej ściance montażowej firmy Elwiz ze Świdnicy koło Zielonej Góry. Żeby dodatkowo skomplikować zadanie przyjęto założenie, że wymiar szerokości otworu ościeży przekracza standardową długość profili instalacyjnych (1400 mm) w związku z czym zachodzi konieczność poziomego łączenia ich w zestawy.

W pierwszej kolejności do powierzchni ściany mocowane były profile instalacyjne PR 009 tworząc „pierwszą” ramę MOWO. Czerwonymi kółkami na zdjęciu zaznaczono miejsca poziomych połączeń pomiędzy poszczególnymi odcinkami profili.

MOWO łączenie elementów PR009
MOWO łączenie elementów PR009

Do tej pierwszej ramy mocowane były odpowiednio zwymiarowane profile instalacyjne PR 007, które stworzyły ramę nr 2.

MOWO łączenie elementów PR009 i PR007
MOWO łączenie elementów PR009 i PR007
MOWO fragment ramy PR009 i PR007
MOWO fragment ramy PR009 i PR007

Trzeci etap konstrukcji ramy MOWO polegał na połączeniu profili ocieplających PR 008 z zamocowanymi uprzednio do ściany elementami PR 009 i PR 007, co w sumie zamykało cały proces związany z jej powstawaniem. Efekt? Elegancja, Francja! Żadnego „lepienia bałwanów” z pianki, folii i styropianu.

MOWO gotowa rama PR009, PR007, PR008
MOWO gotowa rama PR009, PR007, PR008

W tak przygotowaną ramę MOWO włożone zostało okno Elwiz Energio Passiv, którego głębokość ramy ościeżnicy wynosi 85 mm. Przed wstawieniem okna jego ościeżnica została uzbrojona w taśmy rozprężne illbruck TP 652 Trio+ o szerokości 83 mm. Mechaniczne mocowanie okna do ramy MOWO wykonano przy pomocy odpowiednich śrub, „na przelot”, przez ramę okna.

MOWO naroże uszczelnionej ramy z oknem
MOWO naroże uszczelnionej ramy z oknem
MOWO uszczelnienie nadproża
MOWO uszczelnienie nadproża

Zaplanowaliśmy albo uczestniczyliśmy już w setkach montaży okien. Były wśród nich i te w warstwie ocieplenia, ale takiego ostatecznego efektu jak w MOWO nie widzieliśmy jeszcze nigdy. Na dzień dzisiejszy trudno znaleźć równie profesjonalne i kompleksowe rozwiązanie dla montażu okien w warstwie ocieplenia.

MOWO – zestawy

Z informacji od właściciela systemu wiemy, że wszystkie podstawowe materiały niezbędne do wykonania ramy montażowej MOWO sprzedawane będą w zestawach. To z jednej strony spore ułatwienie dla inwestorów i ekip montażowych, bo nie muszą się martwić, że o czymś „zapomną”. Z drugiej jednak strony ten sposób sprzedaży może powodować, że na placu budowy część materiałów nie zostanie wykorzystana. Czas pokaże, czy to dobre rozwiązanie.

Pakiety MOWO
Pakiety MOWO

Inna sprawa, na którą koniecznie trzeba zwrócić uwagę, to fakt, że „Pakiety” nie obejmują wszystkich elementów, które muszą lub mogą być zastosowane na budowie. W pakietach nie ujęto profili instalacyjnych PR 009, co w przypadku konieczności wykonania ramy o głębokości 160 mm może być przyczyną perturbacji na placu budowy.

W zestawach nie ma również wkrętów mocujących profile instalacyjne do ścian budynku, bo te muszą być dobierane w zależności od rodzaju materiału z którego ta ściana jest wykonywana, czego nie sposób przewidzieć na etapie tworzenia zestawu. Nie ma także niepozornego, ale niezwykle ważnego elementu jakim jest specjalna „stopka” przypominająca i zastępująca klasyczne listwy progowe, montowana pod progową częścią ościeżnicy okna.

To na niej ustawiane jest okno i to ona odpowiada za szczelność i przenikalność cieplną okolic progu okna. Jej brak w zestawie wynika z konieczności indywidualnego dopasowania kształtu listwy do kształtu i konstrukcji ościeżnicy zakupionych przez inwestora okien, a że systemowych odmian ościeżnic są dziesiątki nie sposób z góry przewidzieć jak wyprofilowana powinna być listwa progowa w każdym z możliwych przypadków.

MOWO element nośny progu ramy
MOWO element nośny progu ramy

Zastanawiacie się co oznaczają nazwy poszczególnych pakietów, na przykład „Pakiet 83 M”? Nazwy pakietów w kolumnie „Opis” pochodzą od szerokości i przeznaczenia taśm rozprężnych illbruck TP 652 Trio+. Taśma rozprężna o szerokości 83 mm jest idealnym materiałem uszczelniającym dla ościeżnic o głębokości zabudowy 85 mm.

MOWO - procedury

Wykonywanie montażu okien w systemie MOWO nie będzie wydawało się skomplikowane o ile ekipa montażowa opracuje właściwe dla siebie procedury postępowania i zachowa odpowiednią kolejność wykonywania czynności. Po naszych doświadczeniach na budowie pokusiliśmy się o przedstawienie kilkunastu głównych kroków, a więc po kolei:

 • Wygładzić płaszczyzny montażowe na ścianach budynku.
 • Oczyścić płaszczyzny montażowe z zabrudzeń i kurzu.
 • Zagruntować płaszczyzny montażowe na ścianach konstrukcyjnych Primerem AT 140.
 • Zmierzyć otwory ościeży i oznakować poszczególne płaszczyzny montażowe.
 • Odmierzyć odpowiednie dla wymiarów ościeży odcinki profili instalacyjnych PR 007 lub PR 009.
 • Przyciąć profile instalacyjne, (tarcza do drewna), do pożądanych długości i oznakować poszczególne odcinki, aby ułatwić ich instalację w wyznaczonych wcześniej miejscach na ścianie budynku.
 • Nawiercić w profilach instalacyjnych otwory pod łączniki mechaniczne (wkręty).
 • Rozwiercić powierzchniowo otwory na wkręty tak jak przy stosowaniu konfirmatów.
 • Oczyścić z kurzu i pozostałości po odwiertach wszystkie płaszczyzny profili instalacyjnych.
 • Zagruntować Primerem AT 140 przy użyciu pędzla płaszczyzny montażowe profili instalacyjnych w miejscach nakładania kleju SP 340.
 • Przy użyciu akumulatorowego pistoletu do klejów dużej lepkości nanieść na zagruntowaną powierzchnię profilu instalacyjnego dwa równoległe pasy kleju.
 • Docisnąć właściwy odcinek profilu instalacyjnego do odpowiadającego mu zagruntowanego odcinka płaszczyzny montażu na ścianie budynku. Proponujemy następującą kolejność: Element poziomy dolny, elementy pionowe, element poziomy górny.
 • Dociśnięty do ściany odcinek wypoziomować i zamocować czasowo przy użyciu ścisku stolarskiego.
 • Dociśnięty i wypoziomowany odcinek profilu instalacyjnego połączyć trwale ze ścianą konstrukcyjną przy użyciu wkrętów odpowiednich do materiału ściany.

Na każdy z powyższych czternastu głównych kroków składa się z reguły kilka różnych czynności, jakby podkroków, których my już nie opiszemy, ale które każda ekipa montażowa powinna zebrać i opisać tworząc właściwą dla danego zespołu ludzi procedurę montażu okien w systemie MOWO. Po pierwsze zapobiegnie, to wykonywaniu montażu w sposób chaotyczny, co zawsze negatywnie odbija się na jego jakości, po drugie zdecydowanie usprawni tok wykonywania czynności na budowie skracając czas niezbędny do zamontowania okna przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich wymogów technologicznych.

MOWO eksperyment z nośnością

Po naszym pierwszym artykule o systemie montażu okien MOWO, tu i ówdzie odezwały się głosy, że mocowanie elementów nośnych do ściany budynku przy użyciu kleju może być niewystarczające w przypadku ciężkich okien z wielokomorowymi szybami. Argument, że nośność była przedmiotem badań w Rosenheim jakoś malkontentów nie przekonywał. Sytuacja podobna do tej z niewiernym Tomaszem. Nie przekonasz, dopóki nie zobaczy.

Korzystając z okazji, że byliśmy w nielicznej grupie osób, którym dane było w pierwszej kolejności przekonać się jak działa MOWO w praktyce, doprowadziliśmy do przeprowadzenia jedynego w swoim rodzaju testu nośności, na dodatek w warunkach całkowicie urągających zaleceniom technologicznym illbrucka. Mówiąc krótko zgrzeszyliśmy namawiając do tego innych, czego nie radzimy Wam powtarzać podczas budowy własnego domu, ale nasz grzech był pro publico bono.

Po zamontowaniu wokół otworu okiennego ramy wykonanej z profili instalacyjnych PR 009 przykleiliśmy do ściany przy użyciu kleju SP 340 niewielki odcinek profilu instalacyjnego PR 007 nie mocując go jednocześnie żadnymi wkrętami. Miejsce, w którym znajduje się odcinek testowy zaznaczyliśmy na zdjęciu czerwoną obwódką.

MOWO element instalacyjny PR007
MOWO element instalacyjny PR007

Po całkowitym zakończeniu montażu pierwszej w Polsce „ramy MOWO” poprosiliśmy o obciążenie odcinka testowego chcąc wypróbować wytrzymałość połączeń wykonanych wyłącznie przy użyciu kleju SP 340. Illbruck deklaruje nośność elementów systemu na poziomie 200 kg/m po uzyskaniu całkowitej wytrzymałości złącza. W tym przypadku nie mogło być o tym mowy, bowiem obciążaliśmy element mniej więcej po około 4 godzinach od dociśnięcia go do ściany. Jako obciążniki posłużyły nam betonowe krawężniki o wadze 25 kg każdy. Poniżej fotorelacja z testu wytrzymałości MOWO.

MOWO test wytrzymałości - obciążenie 25kg
MOWO test wytrzymałości - obciążenie 25kg
MOWO test wytrzymałości - obciążenie 50kg
MOWO test wytrzymałości - obciążenie 50kg
MOWO test wytrzymałości - obciążenie 75kg
MOWO test wytrzymałości - obciążenie 75kg
MOWO test wytrzymałości - obciążenie 100kg
MOWO test wytrzymałości - obciążenie 100kg
MOWO test wytrzymałości - obciążenie 125kg
MOWO test wytrzymałości - obciążenie 125kg
MOWO test wytrzymałości - obciążenie 150kg
MOWO test wytrzymałości - obciążenie 150kg

Myślimy, że patrząc na te zdjęcia nawet największy z niewiernych Tomaszów zastanowi się, czy można mieć jeszcze wątpliwości, co do wytrzymałości łączy wykonanych przy użyciu kleju SP 340. Po zaledwie 4 godzinach od połączenia ze ścianą nasz odcinek testowy swobodnie i bez jakichkolwiek oznak przeciążenia przeniósł ciężar 150 kg. W świetle tego prostego ale i wymownego testu deklarowane przez illbrucka 200 kg po uzyskaniu całkowitej wytrzymałości złącza wydaje się być nie tylko osiągalne, ale i... nad wyraz bezpieczne. Powtórzymy więc raz jeszcze, MOWO działa. I to jak!!!

MOWO droga

Kilka lat temu ujął nas swoją prostotą inny montażowy pomysł illbrucka, który teraz powszechnie nazywany jest „ciepłym parapetem”. Pierwsi o nim napisaliśmy, byliśmy na pierwszym w Polsce montażu i „chwyciło”. Produkt jest stosowany, doczekał się twórczych modyfikacji i wzorów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym.

Przed systemem MOWO pewnie jeszcze długa droga zanim przemówi do inwestorskich serc, umysłów i kieszeni. Wierzymy, że tym razem pójdzie szybciej, bo „energooszczędność” to już nie fanaberia jednostek, a stały trend. Nie dziwi nas zatem, że pierwsze praktyczne pokazy odbywają się w takich firmach jak Elwiz, czy Vetrex, bo to one nadają ton rynkowi okien dedykowanych budownictwu energooszczędnemu i pasywnemu.

Okna Energio Passiv, czy V90+ to produkty, których trudno nie docenić, ale którym brakowało do tej pory właściwej oprawy w postaci równie dobrego systemu montażu. Teraz się pojawił, więc zarówno producenci, sprzedawcy jak i inwestorzy muszą poważnie rozważyć, czy chcą po staremu, czy wolą pójść MOWO drogą. Wszystkim chętnym oferujemy naszą pomoc. Widzieliśmy system z bliska, wykonaliśmy grubo ponad 200 zdjęć, to i owo podpatrzyliśmy wyciągając własne wnioski, którymi jak zawsze chętnie się podzielimy, czy to w kolejnych artykułach, czy też w trakcie spotkań i rozmów.

OKNOTEST.PL

Zobacz także