MULTIKO - najwyższa jakość montażu okien potwierdzona!

23.10.2017
Udostępnij

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej i Oknotest.pl, jako organizatorzy Programu Rekomendacji Montażu informują, że MULTIKO s.c. z Bielska-Białej zakończyło z wynikiem pozytywnym cykl badań szczelności montażu okien na placu budowy uzyskując z dniem 01 października 2017, jako druga firma w Polsce rekomendację montażu Oknotest.pl potwierdzoną przez jednostkę notyfikowaną. Udzielona rekomendacja, to potwierdzenie najwyższej jakości usług monterskich świadczonych przez firmę MULTIKO s.c. Gratulujemy!

Świadectwo Rekomendacji Montażu dla MULTIKO s.c.

Zgodnie z punktem 30 Regulaminu Programu Rekomendacji Montażu, najwyższy poziom jakości usług montażu okien świadczonych przez MULTIKO s.c. z Bielska-Białej, zgodnych z wymaganiami Programu, zostaje potwierdzony niniejszym świadectwem:

Świadectwo Rekomendacji Montażu dla MULTIKO
Świadectwo Rekomendacji Montażu dla MULTIKO

MULTIKO – badanie szczelności montażu okien w ścianie z Porothermu

Jeszcze dobrze nie opadł kurz i emocje po wielogodzinnym maratonie badawczym w Bielsku-Białej, a już monterzy MULTIKO oraz ekipa Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej, a my wraz z nimi, zameldowaliśmy się na placu budowy w Tychach, by wykonać drugie z obowiązkowych badań szczelności montażu w ramach Programu Rekomendacji.

Budynek mieszkalno-biurowy w Tychach. Ściany konstrukcyjne z pustaków ceramicznych.
Budynek mieszkalno-biurowy w Tychach. Ściany konstrukcyjne z pustaków ceramicznych.
Budynek mieszkalno-biurowy w Tychach. Ściany konstrukcyjne z pustaków ceramicznych.
Budynek mieszkalno-biurowy w Tychach. Ściany konstrukcyjne z pustaków ceramicznych.

Obiekt wskazany do badania, to spory budynek mieszkalno-biurowy ze ścianami konstrukcyjnymi wznoszonymi z pustaków ceramicznych wyposażony w okna i drzwi aluminiowe systemu Aluprof MB-86 Si. Przedmiotem badania była szczelność połączeń z ościeżem okna jednoskrzydłowego o wymiarach 1450 mm x 1570 mm zainstalowanego na piętrze budynku.

Okno aluminiowe Aluprof MB-86 Si zamontowane w ościeży z pustaka ceramicznego z widocznym uszczelnieniem zewnętrznym z powłoki SP 925.
Okno aluminiowe Aluprof MB-86 Si zamontowane w ościeży z pustaka ceramicznego z widocznym uszczelnieniem zewnętrznym z powłoki SP 925.
Okno aluminiowe Aluprof MB 86-Si
Okno aluminiowe
Aluprof MB 86-Si

Okno aluminiowe Aluprof MB-86 Si zamontowane w ościeży z pustaka ceramicznego z widocznym uszczelnieniem zewnętrznym z powłoki SP 925.
Okno aluminiowe Aluprof MB-86 Si zamontowane w ościeży z pustaka ceramicznego z widocznym uszczelnieniem zewnętrznym z powłoki SP 925.

Mocowanie mechaniczne okna wykonano przy użyciu kotew systemowych, podparcie konstrukcji na całej szerokości stanowił „ciepły parapet” z XPS. Uszczelnienie połączenia okna z ościeżem wykonano w systemie warstwowym. Środkową warstwę termoizolacji stanowi wysokoelastyczna piana PU, od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej zastosowano izolację z powłoki uszczelniającej SP 925.

Przygotowanie improwizowanej komory ciśnieniowej do badania przepuszczalności powietrza przez połączenia okna z ościeżem.
Przygotowanie improwizowanej komory ciśnieniowej do badania przepuszczalności powietrza przez połączenia okna z ościeżem.
Badanie wodoszczelności połączenia okna z ościeżem.
Badanie wodoszczelności połączenia okna z ościeżem.

Zgodnie z przewidzianą procedurą, dokładnie tak, jak w każdym poprzednim przypadku, wykonano dwa badania szczelności połączeń na przenikanie powietrza przedzielone 50 cyklami ciśnień dodatnich i ujemnych o wartości 300 Pa symulujących oddziaływanie na zamontowane okno wiatru wiejącego z prędkością około 80 km/h. Na zakończenie zbadano wodoszczelność nieosłoniętego ociepleniem połączenia okna z ościeżem, a przy okazji także wodoszczelność samej konstrukcji okiennej, poddając je odziaływaniu wody natryskiwanej przez okres 30 min. przy ciśnieniach 0 Pa i 600 Pa. Uzyskany wynik szczelności połączeń:

Przepuszczalność powietrza = 0,00 m3/hm

Wodoszczelność = 100 % (brak zawilgoceń i przecieków)

Monterzy MULTIKO wykonali montaż o niespotykanej dotąd w Programie szczelności. Wykorzystując do montażu popularne materiały uszczelniające nie dość, że pobili własne osiągnięcie z poprzedniego badania, to na dodatek uzyskali bezprecedensowy wynik przepuszczalności powietrza na poziomie 0,00 m3/hm przy ciśnieniu 600 Pa w obu próbach, co zostało potwierdzone certyfikatem Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej – jednostki notyfikowanej:

Badanie szczelności montażu. Certyfikat Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej.
Badanie szczelności montażu. Certyfikat Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej.

Jesteśmy pod wrażeniem, bo osiągnięcie jest niebywałe, rzadko spotykane nawet w badaniach laboratoryjnych, a i tam uzyskiwane przy użyciu specjalnych środków montażowych. W warunkach budowy, przy wykorzystaniu podstawowych materiałów, taki wynik świadczy o najwyższym poziomie kompetencji i umiejętności montażowych oraz niezwykłej wręcz staranności oraz dbałości o detale. Relację z przygotowań i przebiegu badania prezentujemy w krótkim materiale filmowym:

Na zakończenie winni jesteśmy jeszcze czytelnikom informację, że wykonawcą obu montaży, które zostały zbadane i ocenione w ramach Programu Rekomendacji Montażu był Sławomir Machalica oraz ekipa jego monterów. Sławku przybij piątkę. Dobra monterska robota!

Do MULTIKO po okna i montaż

MULTIKO jest drugą firmą handlowo-montażową w Polsce, która posiada obie rekomendacje vortalu Oknotest.pl – techniczną i montażową, przy czym ta druga jest dodatkowo potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, Mobilne Laboratorium Techniki Okiennej. Na obie pracowała ciężko przez ponad trzy lata i nie mamy wątpliwości, że teraz korzyści i pożytki czerpać będą z tego przede wszystkim nabywcy, którzy zdecydują się na współpracę. Rzetelna informacja, wysokiej jakości okna i drzwi z PVC-U, aluminium i drewna oraz perfekcyjny montaż na poziomie wręcz nieosiągalnym dla większości konkurentów, to oferta, obok której żaden z inwestorów obojętnie przejść nie powinien. Wspólnicy, panowie Grzegorz Damek i Maciej Mazgaj oraz cała załoga MULTIKO s.c. niech przyjmą szczere gratulacje i mają w pamięci nasze rekomendacyjne „ptaszki”, bo od czasu do czasu zapytamy, co tam u nich słychać.

OKNOTEST.PL

Zobacz także