MULTIKO - wymiana okien w ścianie warstwowej - 3W

14.11.2016
Udostępnij

Każdego roku w dziesiątkach tysięcy polskich domów zapada decyzja o wymianie okien. W ten sposób do obiektów budowlanych trafiają setki tysięcy okien i drzwi balkonowych z PVC, a ekipy monterów zdają chyba najtrudniejszy egzamin z montażowych kompetencji i profesjonalizmu. Najtrudniejszy, bowiem wymiana okna, to w wielu przypadkach zadanie o wiele bardziej złożone i skomplikowane od montażu konstrukcji w ościeżu wznoszonego domu. Jak egzamin zaliczyła ekipa monterów firmy MULTIKO?

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie polegało na wymianie okien w jednorodzinnym, trzykondygnacyjnym budynku mieszkalnym wzniesionym w technologii muru warstwowego 3W z pustką powietrzną. Obiekt położony na granicy małopolski i śląska przez wiele lat funkcjonował w niezbyt przyjaznych warunkach środowiskowych, na co wskazywał stan techniczny mocno wyeksploatowanej ściany osłonowej z cegły klinkierowej. Przez rozwarstwiony materiał oraz ubytki fug następowała niekontrolowana infiltracja powietrza w przestrzeń pustki powietrznej i ocieplenia, stąd decyzja właściciela o dociepleniu budynku warstwą styropianu wraz z jednoczesną wymianą istniejących drewnianych okien skrzyniowych.

1. Trzykondygnacyjny budynek mieszkalny wzniesiony w technologii muru warstwowego 3W z pustką powietrzną.
Trzykondygnacyjny budynek mieszkalny wzniesiony w technologii muru warstwowego 3W z pustką powietrzną.
1. Trzykondygnacyjny budynek mieszkalny wzniesiony w technologii muru warstwowego 3W z pustką powietrzną.
Trzykondygnacyjny budynek mieszkalny wzniesiony w technologii muru warstwowego 3W z pustką powietrzną.

Przed wykonaniem docieplenia, nowe okna z PVC-U marki VETREX V70 OPTIMAL BLACK, miały zostać wysunięte do lica zewnętrznej płaszczyzny ściany osłonowej i zainstalowane w świetle dotychczasowych węgarków w technologii montażu warstwowego przy wykorzystaniu, jako uszczelnienia części progowej, „ciepłego parapetu” VETREX VA 30.

Wymiana okien krok po kroku

Przebieg wymiany okien postaramy przedstawić się krok po kroku na kolejnych ilustracjach opatrując je krótkim komentarzem. Zdjęć będzie sporo, bo zadanie dość złożone i niełatwe ze względu na właściwości oraz stan techniczny budynku. Warto jednak obejrzeć je szczególnie tym wszystkim, którzy planują wymianę okien we własnych domach lub mieszkaniach. Aby nie zaciemniać przekazu, uwagę skupimy na czynnościach związanych z wymianą jednej typowej konstrukcji, wielodzielnego okna skrzyniowego, charakterystycznej dla tego obiektu.

3. Trójdzielne drewniane okno skrzyniowe osadzone za linią węgarka w murze warstwowym 3W widok od strony elewacji.
Trójdzielne drewniane okno skrzyniowe osadzone za linią węgarka w murze warstwowym 3W widok od strony elewacji.
4. Trójdzielne drewniane okno skrzyniowe osadzone za linią węgarka w murze warstwowym 3W widok od strony pomieszczenia.
Trójdzielne drewniane okno skrzyniowe osadzone za linią węgarka w murze warstwowym 3W widok od strony pomieszczenia.

Pierwszą czynnością podczas każdej wymiany okien jest demontaż istniejącej konstrukcji okiennej. Zaczynamy od rozłączenia okuć i zdjęcia skrzydeł okiennych. W kolejnym kroku demontujemy ramę ościeżnicy okna. Nie ma z tym problemu jeżeli właściciel obiektu zgadza się na jej pocięcie, tak jak w tym przypadku. Zdarza się jednak, szczególnie przy wymianie okien jednoramowych, że życzeniem inwestora jest demontaż starej ościeżnicy „w całości”. To jest możliwe o ile stan techniczny konstrukcji na to pozwala, ale należy liczyć się wtedy z daleko idącą ingerencją w strukturę ościeża, a tym samym dużym nakładem na jej późniejsze odtworzenie. Wyjmowanie, a raczej wykuwanie ram ościeżnic starych okien w całości lepiej sobie darować o ile taki zabieg nie wynika ze względów koniecznych.

5. Pierwszy krok demontażu okna podczas wymiany. Rozłączenie okuć i zdjęcie skrzydeł okiennych.
Pierwszy krok demontażu okna podczas wymiany. Rozłączenie okuć i zdjęcie skrzydeł okiennych.
6. Cięcie ramy ościeżnicy okna drewnianego podczas wymiany
Cięcie ramy ościeżnicy okna drewnianego podczas wymiany.

Pociętą na elementy ościeżnicę okna drewnianego dość łatwo, fragment po fragmencie, usunąć z ościeża. Powstawanie przy tym uszkodzeń jest nieuniknione lecz szkody są zdecydowanie mniejsze niż przy demontażu ościeżnicy w całości.

7.
Demontaż fragmentów drewnianej ramy ościeżnicy okna podczas wymiany.
8. Demontaż wyciętego fragmentu drewnianej ramy ościeżnicy okna podczas wymiany.
Demontaż wyciętego fragmentu drewnianej ramy ościeżnicy okna podczas wymiany.

Przy „standardowej” wymianie okna drewnianego, po zdemontowaniu starej ościeżnicy, wystarczyłoby zdjąć parapety wewnętrzny i zewnętrzny, oczyścić oraz wyrównać pusty otwór ościeża i można przystępować do montażu nowego okna. W opisywanym przypadku, ze względu na konieczność osadzenia w otworze „ciepłego parapetu”, potrzebne było wyrównanie i wypoziomowanie progowej części ościeża, co wiązało się z usunięciem nie tylko parapetu zewnętrznego i wewnętrznego, ale również elementów zewnętrznej wylewki podparapetowej i podwaliny pod parapetem wewnętrznym.

9. Otwór okienny po demontażu okna skrzyniowego. Widoczna linia węgarków i zewnętrznej wylewki podparapetowej.
Otwór okienny po demontażu okna skrzyniowego. Widoczna linia węgarków i zewnętrznej wylewki podparapetowej.
10. Demontaż elementów zewnętrznej wylewki podparapetowej charakterystycznej dla drewnianych okien skrzyniowych
Demontaż elementów zewnętrznej wylewki podparapetowej charakterystycznej dla drewnianych okien skrzyniowych

Na tym etapie prac „pomocą” okazała się technologia, w której wzniesiono budynek. Wiele elementów łączonych było zaprawami wapiennymi, które po latach eksploatacji w trudnym środowisku utraciły właściwości wiążące, co ułatwiało ich demontaż. Elementy, których nie udało usunąć się ręcznie, odkuto przy użyciu odpowiednich narzędzi.

11. Demontaż elementów zewnętrznej wylewki podparapetowej charakterystycznej dla drewnianych okien skrzyniowych.
Demontaż elementów zewnętrznej wylewki podparapetowej charakterystycznej dla drewnianych okien skrzyniowych.
12. Skuwanie mechaniczne pozostałości po zewnętrznej wylewce podparapetowej.
Skuwanie mechaniczne pozostałości po zewnętrznej wylewce podparapetowej.

Po usunięciu wylewki pod parapetem zewnętrznym uzyskano obustronnie łatwy dostęp do kamiennego parapetu wewnętrznego osadzonego na podwalinie i stalowych wspornikach wzmacniających. W tej sytuacji odkucie i wyjęcie betonowego elementu nie stanowiło już większego kłopotu.

13. Odkuwanie i odłączanie kamiennego parapetu wewnętrznego od podwaliny.
Odkuwanie i odłączanie kamiennego parapetu wewnętrznego od podwaliny.
14. Usuwanie kamiennego parapetu wewnętrznego z ościeża okna.
Usuwanie kamiennego parapetu wewnętrznego z ościeża okna.

Po zdemontowaniu parapetu wewnętrznego niezbędny okazał się również demontaż podwaliny, na której do tej pory się wspierał. Nie był to wielki problem od strony technicznej, ale za to kawał brudnej monterskiej roboty i owszem. W takich momentach właścicielom domów o słabszych nerwach miękną nieco nogi, gdy na to patrzą, bo to, co do tej pory wydawało im się „prostą wymianą okna”, zaczyna wyglądać na totalną demolkę otworu okiennego. W takiej sytuacji trzeba mieć sporo zaufania do ekipy monterskiej, aby uwierzyć, że potrafi przywrócić później należyty stan ościeża.

15. Demontaż podwaliny parapetu wewnętrznego.
Demontaż podwaliny parapetu wewnętrznego.
16. Skuwanie pozostałości podwaliny parapetu wewnętrznego.
Skuwanie pozostałości podwaliny parapetu wewnętrznego.

Po wszystkich etapach robót brudnych przychodzi czas na „kosmetykę”, czyli oczyszczenie ościeża z pozostałości gruzu, luźnych kawałków tynku, fragmentów starych uszczelnień, pyłu i kurzu. Za to właśnie cenimy profesjonalne ekipy monterskie, że pamiętają o takim „drobiazgu”, a szczególnie wtedy, gdy pamiętają o tym i wykonują pewne czynności, których zobowiązanie nie obejmuje. W tym przypadku ostateczną obróbkę otworów okiennych od strony wewnętrznej wziął na siebie inwestor, a płaszczyzny, które wyrównywali monterzy MULTIKO nie były im potrzebne w toku dalszych prac. Żadna z nich nie stanowiła o przyszłej jakości montażu lub uszczelnień. Oni po prostu zrobili swoje, bo… tak trzeba.

17. Oczyszczanie wewnętrznych płaszczyzn ościeży i węgarka z pozostałości fragmentów starych uszczelnień.
Oczyszczanie wewnętrznych płaszczyzn ościeży i węgarka z pozostałości fragmentów starych uszczelnień.
18. Oczyszczanie wewnętrznych płaszczyzn ościeży i węgarka z pozostałości gruzu, luźnych kawałków tynku, pyłu i kurzu.
Oczyszczanie wewnętrznych płaszczyzn ościeży i węgarka z pozostałości gruzu, luźnych kawałków tynku, pyłu i kurzu.

W tym miejscu kończy się etap burzenia podczas wymiany okien. Efekt dotychczasowych działań widać na zdjęciach. Było okno i nie ma okna. Jest za to spora dziura w murze, z którą trzeba będzie coś zrobić.

19. Otwór okienny po zakończeniu demontażu okna oraz parapetów i podwalin pod parapety.
Otwór okienny po zakończeniu demontażu okna oraz parapetów i podwalin pod parapety.
20. Próg ościeża okna po zakończeniu demontażu okna oraz parapetów i podwalin pod parapety.
Próg ościeża okna po zakończeniu demontażu okna oraz parapetów i podwalin pod parapety.

Pierwszy etap „montażu okien” podczas tej wymiany polegał na odtworzeniu płaszczyzny progowej części ościeża. Po znaczącej ingerencji w konstrukcję i wymiary otworu okiennego przede wszystkim wymaga on podmurowania do wysokości niezbędnej dla zastosowania „ciepłego parapetu”. Wykorzystano do tego bloczki betonu komórkowego, bo to materiał ciepły i łatwy do obróbki mechanicznej na placu budowy.

21. Odbudowa progu ościeża okna do wysokości montażu „ciepłego parapetu” przy użyciu bloczków betonu komórkowego.
Odbudowa progu ościeża okna do wysokości montażu „ciepłego parapetu” przy użyciu bloczków betonu komórkowego.
22. Ościeże okna z odbudowanym progiem gotowym do montażu „ciepłego parapetu” – widok od wnętrza pomieszczenia.
Ościeże okna z odbudowanym progiem gotowym do montażu „ciepłego parapetu” – widok od wnętrza pomieszczenia.

Czas niezbędny na uzyskanie trwałego wiązania podłoża progu ościeży wykorzystano na przygotowanie fragmentów powierzchni ściany osłonowej do wyklejania folii uszczelniających. Zdradzimy pewną tajemnicę związaną z „niespodziankami” spotykanymi podczas wymiany okien. Pierwotny plan montażu zakładał, że od strony zewnętrznej zostanie założony styropianowy węgarek, a szczelina dylatacyjna pomiędzy licem okna, a płaszczyzną węgarka uszczelniona taśmą rozprężną. Klasyczne rozwiązanie dla ścian z węgarkiem. Ze względu na nierówności i stan techniczny ściany osłonowej, cały plan wziął jednak w łeb już po pierwszych przymiarkach. Na szczęście wyniesienie okien w światło węgarków i montaż „w licu” ściany osłonowej pozwolił na przyjęcie innej technologii uszczelnień. Skorzystano z metody powszechnie stosowanej w budynkach wznoszonych, polegającej na zastosowaniu od strony zewnętrznej wodoodpornej folii paroprzepuszczalnej. Zmiana technologii uszczelnień wymagała jednak wykonania dodatkowych czynności związanych przygotowaniem i wyrównaniem podłoża pod wyklejanie folii. Tu znowu ukłon w stronę profesjonalizmu monterów MULTIKO. Zmiana techniki i technologii wykonywania warstw uszczelnień odbyła się bez większej przerwy w pracach montażowych. Od strony materiałowej i logistycznej firma była przygotowana na takie niespodzianki.

23. Przygotowanie bocznych płaszczyzn ościeża okna w ścianie osłonowej z klinkieru do przyklejania zewnętrznej folii paroprzepuszczalnej.
Przygotowanie bocznych płaszczyzn ościeża okna w ścianie osłonowej z klinkieru do przyklejania zewnętrznej folii paroprzepuszczalnej.
24. Przygotowanie płaszczyzny nadproża ościeża okna w ścianie osłonowej z klinkieru do przyklejania zewnętrznej folii paroprzepuszczalnej.
Przygotowanie płaszczyzny nadproża ościeża okna w ścianie osłonowej z klinkieru do przyklejania zewnętrznej folii paroprzepuszczalnej.

Tym razem czas potrzebny na schnięcie podłoża wyrównanych płaszczyzn ścian osłonowych wykorzystano na instalowanie „ciepłego parapetu” VA 30. Jak prawidłowo zamontować „ciepły parapet” opisywaliśmy i pokazywaliśmy wcześniej wielokrotnie, więc nie ma się teraz nad czym rozwodzić.

25. Aplikacja kleju poliuretanowego w piance jako mocowania „ciepłego parapetu” w progu ościeża okna.
Aplikacja kleju poliuretanowego w piance jako mocowania „ciepłego parapetu” w progu ościeża okna.
26. Nakładanie na stopę nośną „ciepłego parapetu” dodatkowej warstwy uszczelniającej połączenie w progu okna.
Nakładanie na stopę nośną „ciepłego parapetu” dodatkowej warstwy uszczelniającej połączenie w progu okna.

W następnych krokach montażowa klasyka. Na stopie „ciepłego parapetu” ustawiana jest rama ościeżnicy okna. O konieczności zachowania pionów i poziomów nie ma co wspominać, bo to oczywiste.

27. Ustawianie ramy ościeżnicy okna z PVC-U na stopie nośnej „ciepłego parapetu”.
Ustawianie ramy ościeżnicy okna z PVC-U na stopie nośnej „ciepłego parapetu”.
28. Pozycjonowanie okna z PVC-U osadzonego na stopie nośnej „ciepłego parapetu” w otworze ościeża.
Pozycjonowanie okna z PVC-U osadzonego na stopie nośnej „ciepłego parapetu” w otworze ościeża.

Po ustabilizowaniu pozycji okna w ościeży, ramę przy użyciu śrub ramowych przymocowano do muru konstrukcyjnego. Dlaczego przy użyciu śrub? W tym przypadku zastosowanie kotew montażowych było niemożliwe i niecelowe. Aby przykręcić kotwy do muru konieczne byłoby ich gięcie, często nadmierne i wielokrotne. Warto pamiętać, że zginanie kotew montażowych i ich trwałe odkształcanie powoduje znaczącą, a często nawet całkowitą utratę właściwości użytkowych tego elementu, tym samym osłabia się albo wręcz wyklucza skuteczne połączenie mechaniczne okna z ościeżem.

29. Mechaniczne mocowanie progu okna do ościeża przy użyciu śrub ramowych.
Mechaniczne mocowanie progu okna do ościeża przy użyciu śrub ramowych.
30. Mechaniczne mocowanie stojaków ościeżnicy okna do ościeża przy użyciu śrub ramowych.
Mechaniczne mocowanie stojaków ościeżnicy okna do ościeża przy użyciu śrub ramowych.

W tym miejscu relacji doszliśmy do punktu, do którego jak ulał pasuje maksyma „Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca”. Ościeże okienne zostało odnowione, „ciepły parapet” osadzony, płaszczyzny muru przygotowane do uszczelnień, a okno mechanicznie połączone z ościeżem. Wszystkie roboty prowadzone do tego momentu wykonano z należytą starannością, (roztropnie), mając na uwadze osiągnięcie pozytywnego efektu końcowego. Teraz nadszedł czas na najistotniejszy element każdego montażu okien decydujący o powodzeniu całości przedsięwzięcia, na uszczelnienia. Szczeliny dylatacyjne zostają odpowiednio zwilżone wodą przed aplikacją pianki PUR.

31. Okno PVC osadzone na „ciepłym parapecie”, zamocowane mechanicznie w świetle węgarków ściany osłonowej z klinkieru.
Okno PVC osadzone na „ciepłym parapecie”, zamocowane mechanicznie w świetle węgarków ściany osłonowej z klinkieru.
32. Przygotowanie powierzchni szczelin dylatacyjnych wokół okna do aplikacji pianki PUR.
Przygotowanie powierzchni szczelin dylatacyjnych wokół okna do aplikacji pianki PUR.

Pianek na rynku zatrzęsienie, ale myli się ten kto myśli, że wszystkie one jednakie i w zasadzie nie ma różnicy, jaką wybierzemy. Owszem są różnice i to spore. Nie będziemy ich teraz wyjaśniać, powiemy jedynie, że monterzy MULTIKO korzystają z pian wysokoelastycznych i niskorozprężnych. To dobry wybór.

33. Aplikacja pianki PUR w przestrzeni szczeliny dylatacyjnej.
Aplikacja pianki PUR w przestrzeni szczeliny dylatacyjnej.
33. Aplikacja pianki PUR w przestrzeni szczeliny dylatacyjnej.
Aplikacja pianki PUR w przestrzeni szczeliny dylatacyjnej.

Istotą wykonania uszczelnień termoizolacyjnych jest zachowanie ich ciągłości na całej głębokości szczeliny i na całym obwodzie okna. W tym wypadku „ciągłość” nie dotyczy części progowej, gdzie piankę PUR zastępuje „ciepły parapet” wykonany z materiału o zbliżonej przewodności cieplnej.

35. Warstwa termoizolacji wykonana z wysokoelastycznej pianki PUR wokół okna PVC – strona zewnętrzna.
Warstwa termoizolacji wykonana z wysokoelastycznej pianki PUR wokół okna PVC – strona zewnętrzna.
36. Warstwa termoizolacji wykonana z wysokoelastycznej pianki PUR wokół okna PVC – strona wewnętrzna.
Warstwa termoizolacji wykonana z wysokoelastycznej pianki PUR wokół okna PVC – strona wewnętrzna.

Warstwa pianki PUR została zaaplikowana w sposób powodujący wystąpienie po obu stronach zainstalowanego okna niewielkich nadmiarów rozprężonego materiału. Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnych warstw uszczelnienia, nadmiary zostaną obcięte. W tym miejscu znowu ukłon dla profesjonalizmu i staranności ekipy monterów MULTIKO. Też jesteśmy za obcinaniem nadmiarów pianki chociaż od pewnego czasu na rynku montażowym zapanowała moda na układanie pianki w sposób oszczędny, a więc taki, by po rozprężeniu nie powstawały jej nadmiary, ewentualnie taki, by niewielkie nadmiary można było z powrotem upchnąć w przestrzeni szczeliny dylatacyjnej. Nie popieramy żadnej z tych metod, a to z dwóch względów. Układanie pianki w sposób „oszczędny” z reguły kończy się tym, że na obwodzie okna powstają miejsca niekontrolowanej infiltracji powietrza przez złącze. Na taki efekt wskazują prowadzone przez nas badania szczelności. Z kolei „upychanie” nadmiarów pianki z jednej strony świadczy o małej elastyczności materiału uszczelniającego, z drugiej pozbawia wykonawcę możliwości stwierdzenia jakości wykonanej pracy. Jesteśmy zwolennikami obcinania nadmiarów pianki PUR ponieważ wtedy od razu widoczna jest „struktura pianki” po jej rozprężeniu. Łatwo wtedy zorientować się, jak pianka przylega do krawędzi szczeliny dylatacyjnej i czy nie powstały w niej kawerny, czyli miejsca puste, wypełnione powietrzem, co może wpływać w przyszłości na przyspieszoną degradację złącza.

37. Wyrównywanie płaszczyzny warstwy termoizolacji poprzez usuwanie nadmiaru pianki PUR – strona wewnętrzna.
Wyrównywanie płaszczyzny warstwy termoizolacji poprzez usuwanie nadmiaru pianki PUR – strona wewnętrzna.
38. Wyrównywanie płaszczyzny warstwy termoizolacji poprzez usuwanie nadmiaru pianki PUR – strona zewnętrzna.
Wyrównywanie płaszczyzny warstwy termoizolacji poprzez usuwanie nadmiaru pianki PUR – strona zewnętrzna.

Oczyszczone z nadmiaru pianki PUR złącze okna z ościeżem po stronie wewnętrznej zostało pokryte warstwą powłoki uszczelniającej SP 925. Materiał pojawił się na rynku niedawno, ale sprawdza się świetnie. Być może przygotowanie okna do aplikacji jest nieco żmudne, ale prostota stosowania powłoki i uzyskiwana szczelność są tego warte.

39. Nakładanie powłoki uszczelniającej SP 925 na powierzchnię warstwy termoizolacji z pianki PUR.
Nakładanie powłoki uszczelniającej SP 925 na powierzchnię warstwy termoizolacji z pianki PUR.
40. Okno z PVC z uszczelnieniem warstwy termoizolacji powłoką uszczelniającą – strona wewnętrzna.
Okno z PVC z uszczelnieniem warstwy termoizolacji powłoką uszczelniającą – strona wewnętrzna.

Uszczelnienia po stronie zewnętrznej rozpoczęto od zaizolowania styku „ciepłego parapetu” z murem konstrukcyjnym. Kolejny „drobiazg”, który dobrze świadczy o profesjonalizmie ekipy monterskiej. W ten sposób eliminuje się kolejne potencjalne źródło infiltracji powietrza. Piankę PUR, jak i klej poliuretanowy w piance można uznać za materiały szczelne lecz nie hermetyczne. Powietrze przez oba materiały przenikać będzie zawsze, gdy tylko wystąpią odpowiednie różnice ciśnień. Warto o tym pamiętać planując sposób uszczelnienia połączeń i warto odizolować tego rodzaju materiały od dostępu powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.

41. Usuwanie nadmiaru kleju poliuretanowego z przestrzeni pomiędzy progiem ościeża, a „ciepłym parapetem” i nakładanie powłoki uszczelniającej.
Usuwanie nadmiaru kleju poliuretanowego z przestrzeni pomiędzy progiem ościeża, a „ciepłym parapetem” i nakładanie powłoki uszczelniającej.
42. Przestrzeń pomiędzy progiem ościeża, a „ciepłym parapetem” zaizolowana powłoką uszczelniającą.
Przestrzeń pomiędzy progiem ościeża, a „ciepłym parapetem” zaizolowana powłoką uszczelniającą.

Właściwym zewnętrznym uszczelnieniem styku okna z ościeżem stała się wodoszczelna folia paroizolacyjna przyklejana doczołowo do lica kształtowników okiennych z jednej strony oraz do zagruntowanej powierzchni przygotowanego wcześniej muru konstrukcyjnego z drugiej. I tu znowu pojawia się pozorny „drobiazg”, o którym nie warto zapominać wykonując uszczelnienia od strony zewnętrznej. Często mocowanie i ciągłość linii folii kończy się na wysokości krawędzi progu okna. Co prawda w opisywanym przypadku poniżej tej krawędzi znajduje się „ciepły parapet”, ale w obu narożnikach, na styku „ciepłego parapetu” z ościeżem, pozostają miejsca folią nieuszczelnione. Jeżeli ktoś kiedyś zdziwi się, że mimo wykonania „ciepłego montażu” w niedługi czas po instalacji okien zaczyna wiać w dolnych narożach na styku okna i muru, to już zna przyczynę przewiewu. Będą nią niezaizolowane od strony zewnętrznej fragmenty pianki PUR, do których swobodnie przenika woda opadowa powodując ich szybką degradację. Aby uniknąć dość powszechnego błędu montażowego, monterzy MULTIKO zaizolowali newralgiczne miejsca powłoką uszczelniającą SP 925.

43. Uszczelnienie warstwy termoizolacji wokół okna PVC od strony zewnętrznej przy użyciu wodoodpornej, paroprzepuszczalnej folii izolacyjnej.
Uszczelnienie warstwy termoizolacji wokół okna PVC od strony zewnętrznej przy użyciu wodoodpornej, paroprzepuszczalnej folii izolacyjnej.
44. Uszczelnianie powłoką uszczelniająca warstwy termoizolacji w narożach progowej części ościeża.
Uszczelnianie powłoką uszczelniająca warstwy termoizolacji w narożach progowej części ościeża.

W tym miejscu można by obwieścić koniec prac i wykonanie zadania, bo okno zostało poprawnie zamontowane i uszczelnione, ale monterzy wykonali jeszcze jedną dodatkową czynność, o którą często pytają inwestorzy budujący domy. Jak zabezpieczyć zewnętrzną folię paroprzepuszczalną przed negatywnymi skutkami promieniowania UV? Co prawda w tym przypadku wydawało się to zbędne, bo skorzystano z folii o długim okresie odporności na promieniowanie słoneczne, ale po wymianie pozostały styropianowe elementy węgarków, które miały stanowić istotny element uszczelnień w pierwotnym planie montażu, więc ekipa MULTIKO postanowiła je sensownie i od razu wykorzystać czyniąc z nich dodatkowe zabezpieczenie folii przed promieniowaniem. Wykorzystując klej poliuretanowy wokół okien powstała zgrabna styropianowa opaska stanowiąca warstwę ochronną dla folii. Rozwiązanie proste, tanie i skuteczne, coś w sam raz dla każdego budującego systemem gospodarczym.

45. Wykonywanie opaski styropianowej chroniącej od strony zewnętrznej folię uszczelniającą przed negatywnymi skutkami promieniowania UV.
Wykonywanie opaski styropianowej chroniącej od strony zewnętrznej folię uszczelniającą przed negatywnymi skutkami promieniowania UV.
46. Wykonywanie opaski styropianowej chroniącej od strony zewnętrznej folię uszczelniającą przed negatywnymi skutkami promieniowania UV.
Wykonywanie opaski styropianowej chroniącej od strony zewnętrznej folię uszczelniającą przed negatywnymi skutkami promieniowania UV.

Koniec zadania, okno zostało wyniesione w lico muru osłonowego, zamocowane i prawidłowo uszczelnione mimo niespodzianek i konieczności zmian w planie montażu. Gdyby ktoś był ciekawy ile to wszystko zabrało czasu sprawnej ekipie, to musi wiedzieć, że kilka godzin roboczych w ciągu dwóch dni. Długo? Nie bardzo, jeśli podobnie jak oni będziemy chcieli dochować podstawowych wymagań technologii i uzyskać na ile to możliwe trwały, a przede wszystkim pożądany efekt wymiany okien.

47. Okno PVC zamocowane mechanicznie i prawidłowo zaizolowane w klinkierowej ścianie osłonowej 3W z widoczną styropianową opaską ochronną dla paroprzepuszczalnej folii zewnętrznej.
Okno PVC zamocowane mechanicznie i prawidłowo zaizolowane w klinkierowej ścianie osłonowej 3W z widoczną styropianową opaską ochronną dla paroprzepuszczalnej folii zewnętrznej.
48. Okno PVC zamocowane mechanicznie i prawidłowo zaizolowane w klinkierowej ścianie osłonowej 3W z widoczną styropianową opaską ochronną dla paroprzepuszczalnej folii zewnętrznej.
Okno PVC zamocowane mechanicznie i prawidłowo zaizolowane w klinkierowej ścianie osłonowej 3W z widoczną styropianową opaską ochronną dla paroprzepuszczalnej folii zewnętrznej.

Niech no tylko zakwitną jabłonie

To już ostatnia w tym roku relacja z placu budowy. Nasi czytelnicy przemierzyli z nami Polskę wzdłuż i wszerz. Zaczęliśmy na północy opisując ciekawy sposób montażu drzwi HST, skończyliśmy na południu wymieniając okna w ścianie 3W. Po drodze był montaż okien „antywłamaniowych” ProSafe, glasscornery, narożne balkony HST, wymiany okien na wysokich kondygnacjach budynków wielorodzinnych, montaż w ociepleniu i nowe powłoki uszczelniające. Sporo działo się w tym roku, a o wszystkim można było przeczytać dzięki znakomitej pracy ekip monterskich firm uczestniczących w Programie Rekomendacji Technicznych. Monterom firm AMAR, APREL, FIX, KOMFORT, MULTIKO, TECHNIKA PVC i WINDMAR dziękujemy za całoroczną współpracę i cierpliwość do naszego gderania i wściubiania nosa w każdy kąt monterskiej kuchni. Panowie pokazaliście, że w montażu okien jesteście profesjonalistami jakich mało i… to wasz pech, bo w przyszłym roku też nie damy wam spokoju, niech no tylko zakwitną jabłonie.

OKNOTEST.PL

Zobacz także