Szukaj w Oknotest.pl
reklama

NOVOBUDOWA prawidłowy montaż okien w... stodole!

Sierpień 2021 · NOVOBUDOWA

Te okna nadają się do stodoły! Dawniej, takie słowa, to był wyraz całkowitej dezaprobaty dla jakości. Aktualnie, to może być pochwała. Prawidłowy montaż okien w jednorodzinnych domach mieszkalnych stylizowanych na stodoły wymaga nie lada umiejętności monterskich oraz zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań techniki okiennej. NOVOBUDOWA z Krakowa, to specjaliści w tej dziedzinie. Firma projektuje, dostarcza i montuje okna w nowoczesnych stodołach z doskonałym skutkiem.

„Nowoczesna stodoła”

Pojęcie „stodoła” użyte w odniesieniu do architektury współcześnie powstających budynków jednorodzinnych, to werbalne nawiązanie do tradycji oraz przejaw tęsknoty za budownictwem opartym na prostocie konstrukcji. Cechą charakterystyczną współczesnej stodoły przeznaczonej na cele mieszkalne są prostokątne bryły wpisanie w obiekt budowlany. Cztery ściany przykryte dwuspadowym dachem o dużym kącie nachylenia.

Elementem, który dodatkowo wyróżnia tego typu obiekty są maksymalnie przeszklone płaszczyzny przynajmniej jednej ze ścian szczytowych. Ze względu na niebagatelne wymiary tych ścian, pożądany efekt wizualny uzyskuje się przez zastosowanie aluminiowych konstrukcji fasadowych albo kombinacji wielkoformatowych oszkleń stałych i unoszono-przesuwnych drzwi tarasowych HST.

Zarówno pierwsze, jak i drugie rozwiązanie wymaga najwyższego poziomu kompetencji technicznych od firmy dostarczającej i montującej konstrukcje. 

Firma NOVOBUDOWA projektując konstrukcje okienne do kolejnej nowoczesnej stodoły musiała pogodzić wymagania estetyczne stawiane przez inwestora z warunkami panującymi w miejscu wbudowania okien, a w szczególności, projektowym obciążeniem wiatrem.

Przeniesienie z wielkoformatowych okien i drzwi balkonowych na konstrukcję budynku sił pochodzących od obciążeń wiatrem oraz zaprojektowanie właściwej geometrii szczelin dylatacyjnych, które zapewnią odpowiednią szczelność na przenikanie do wnętrza budynku powietrza oraz wody opadowej przy zachowaniu optymalnego poziomu temperatury na wewnętrznej powierzchni połączeń okien z ościeżami, to zadania o kluczowym znaczeniu dla projektowania i późniejszego wykonania prawidłowego montażu. Kwestią równie ważną jest skuteczna neutralizacja sił pochodzących od ciężaru własnego konstrukcji okiennych.

Prawidłowy montaż okien w „nowoczesnej stodole”

W przypadku zastosowania w szczytowej ścianie budynku stylizowanego na stodołę kombinacji oszkleń stałych i unoszono-przesuwnych drzwi tarasowych HST instalowanych w obrysie ościeży muru konstrukcyjnego, kolejność czynności wykonywanych przez monterów nie odbiega znacząco od procesów wykonywanych podczas montażu standardowych okien i drzwi balkonowych.

Montaż zaczyna się od oczyszczenia powierzchni okna, „uzbrojenia” konstrukcji w elementy mocujące, a także listwy bądź belki, które posłużą jednocześnie, jako część systemu podpór przenoszących na mur konstrukcyjny siły pochodzące od ciężaru okien i drzwi oraz element statyczny zwiększający sztywność progów.

Przygotowane konstrukcje okienne ustawia się w przewidzianej projektem strefie montażu, co zapewnia optymalny dla obiektu przepływ ciepła przez przegrodę. Podczas pozycjonowania okien i drzwi balkonowych należy zadbać o zachowanie odpowiedniej szerokości szczelin dylatacyjnych. Szczeliny dylatacyjne kompensują siły będące następstwem rozszerzalności cieplnej materiałów powodowanej różnicą pomiędzy roboczą temperaturą montażu, a temperaturami maksymalnymi w okresie eksploatacji.

W projektowanej geometrii i szerokości szczelin dylatacyjnych należy uwzględnić wartości współczynników rozszerzalności cieplnej łączonych elementów oraz przewidywany poziom obciążenia konstrukcji promieniowaniem słonecznym. W toku dalszych prac montażowych przestrzeń szczelin dylatacyjnych wypełnia się materiałem termoizolacyjnym, w tym przypadku pianką PUR. Głębokość wypełnienia powinna zapewnić uzyskanie na wewnętrznej powierzchni połączenia temperatury zapobiegającej wykraplaniu wilgoci w warunkach normowo określonych.

Elementem, na który warto zwrócić szczególną uwagę, jest sposób w jaki monterzy firmy NOVOBUDOWA wykorzystali właściwości statyczne szyb zespolonych dla uzyskania pożądanego przez inwestora efektu estetycznego w postaci jednolitej, niedzielonej elementami konstrukcyjnymi, płaszczyzny szkła w obrębie oszklenia stałego wieńczącego ścianę szczytową.

Prawidłowe, bezpośrednie połączenie szyb zespolonych „szkło do szkła” wymaga nie tylko precyzji i wielkich umiejętności, konieczne jest również zastosowanie niestandardowych materiałów, jak choćby szczeliw silikonowych zabezpieczających połączenia przed wpływami pogody. Stworzenie odpowiednio wytrzymałego i elastycznego połączenia o nienagannej estetyce wykończenia powierzchni nie jest zadaniem łatwym.

Spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej połączeń okien z ościeżami zapewnia pianka PUR aplikowana w przestrzeń szczelin dylatacyjnych. Warto pamiętać, że pianki są materiałem ciepłym, lecz mało odpornym na oddziaływania promieniowania słonecznego i wody opadowej, są też otwarte na przenikanie powietrza, dlatego nie można ich traktować, jak typowego uszczelniacza.

Uzyskanie właściwego poziomu termoizolacji połączeń okien z ościeżami w sposób trwały, w ekonomicznie uzasadnionym czasie, wymaga wykonania dodatkowych warstw izolacji zarówno po stronie zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Uszczelnienie zewnętrzne chroni warstwę izolacji termicznej przed zjawiskami pogodowymi.

Uszczelnienie wewnętrzne stanowi ostateczną barierę dla niekontrolowanej infiltracji powietrza. NOVOBUDOWA, jako firma nowoczesna i dysponująca wysokim poziomem wiedzy technicznej użyła przy wykonaniu warstw uszczelnień niebywale skutecznego materiału, jakim są powłoki MS polimerowe. Wykorzystanie powłok o zróżnicowanym poziomie współczynnika oporu dyfuzyjnego sprawia dodatkowo, że przepływ wilgoci przez połączenie jest zgodny z charakterystyką właściwą dla obszaru Europy środkowo-wschodniej.

Krótki opis technik i materiałów nie pokazuje całej złożoności procesu montażu okien i drzwi balkonowych w budynkach jednorodzinnych stylizowanych na nowoczesne stodoły. Nie sposób pokazać i opisać wszystkiego, co inwestorzy powinni wiedzieć zanim powierzą wykonanie montażu firmie wykonawczej.

Chcieliśmy tylko zwrócić uwagę, że roboty instalacyjne powinni wykonywać monterzy o wysokich umiejętnościach, przyzwyczajeni do zachowania najwyższych standardów staranności.

Firma NOVOBUDOWA z Krakowa z pewnością posiada odpowiednie kompetencje w zakresie projektowania i wykonawstwa usług montażowych, co potwierdzają zarówno badania szczelności połączeń okien z ościeżami wykonane na placu budowy przez notyfikowane Mobilne Laboratorium Techniki budowlanej, jak i widoczne efekty wykonanych robót instalacyjnych stolarki budowlanej.

Nowoczesna stodoła od NOVOBUDOWY jest… nowoczesna i efektowna.

OKNOTEST.PL

Andrzej Błaszczyk 2021-08-16 00:00:00 aktualizacja: 2021-08-16 11:36:18


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2023

Strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie strony oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu.