Pierwszy etap montażu warstwowego okien - gładkie wykończenie otworów okiennych z zaprawą termoizolacyjną PR005

19.07.2018
Udostępnij

Bezdyskusyjne jest, że za okno ze szczelnym montażem odpowiada dostawca usługi, a skoro tak, to na dostawcy spoczywa odpowiedzialność zadbania o właściwe przygotowanie podłoża zanim jego ekipy przystąpią do montażu okna.

Przygotowanie glifów poprzez ich wyrównanie jest bowiem pierwszym etapem prac na placu budowy warunkującym szczelność końcową montażu warstwowego. Odpowiedzialność ciążąca na dostawcy usługi, nie musi zawsze oznaczać wyrównywania glifów przez stronę dostawcy.

Z uwagi na fakt, że czynność tę można zakwalifikować do prac stricte tynkarskich, dostawca może domówić tę kwestię z nabywcą i zastrzec pisemnie już na etapie oferty oraz zawrzeć w późniejszej umowie sprzedaży, że przystąpi do prac montażowych, gdy nabywca samodzielnie zadba o równe ościeże z pomocą tynkarzy i poinformuje dostawcę okien o gotowości do przystąpienia prac na jego inwestycji.

Jeśli nabywca nie przystanie na ten warunek, dostawca ma prawo odstąpić od umowy bądź doliczyć usługę wyrównania glifów przed przystąpieniem do szczelnego montażu okna.

Przygotowanie otworu okiennego zaprawą termoizolacyjną illbruck PR005
Przygotowanie otworu okiennego zaprawą termoizolacyjną illbruck PR005
Okno zamontowane w przygotowany otworze okiennym. Uszczelnienie wykonane taśmą rozprężną.
Okno zamontowane w przygotowany otworze okiennym. Uszczelnienie wykonane taśmą rozprężną.
Wyrównany zaprawą termoizolacyjną illbruck PR005 glif otworu okiennego
Wyrównany zaprawą termoizolacyjną illbruck PR005 glif otworu okiennego
Okno zamontowane w uprzednio przygotowany i wyrównanym otworze okiennym
Okno zamontowane w uprzednio przygotowany i wyrównanym otworze okiennym

Charakterystyka zaprawy termoizolacyjnej illbruck PR005

  • właściwości termoizolujące < 0,15 [W/mK]
  • do głębokich uzupełnień ubytków i wyrównania ościeży przed przystąpieniem do warstwowego montażu stolarki
  • szybki czas schnięcia

Tremco illbruck

Zobacz także