Prawidłowy montaż antywłamaniowych drzwi balkonowych HST - Komfort

04.11.2019
Udostępnij

Jak prawidłowo zamontować duże, czarne, antywłamaniowe drzwi balkonowe HST w miękkiej ścianie z betonu komórkowego budynku wznoszonego na płycie fundamentowej? W relacji filmowej prezentujemy rozwiązanie zadania zaproponowane przez firmę KOMFORT której salony zlokalizwoane są w Radomiu i Puławach. Firma specjalizuje się w montażu konstrukcji okiennych Vetrex V82 ProSafe i Vetrex Slide 82 ProSafe z klasą odporności na włamanie RC2. Zobaczcie, jak to robią najlepsi w swoim fachu. Krok po kroku. Szybko, sprawnie, profesjonalnie.

promocja

Montaż okien. Antywłamaniowy i prawidłowy

Prawidłowy montaż drzwi balkonowych HST polega na wykonaniu robót instalacyjnych stolarki budowlanej w sposób gwarantujący osiągnięcie rezultatów określonych w przepisach techniczno-budowlanych. Montaż prawidłowy, a jednocześnie antywłamaniowy musi dodatkowo spełniać wymagania producenta wyrobu określone w instrukcji zatwierdzonej przez jednostkę notyfikowaną, która wykonała badania i ustaliła klasę odporności na włamanie okien i drzwi balkonowych. W każdym przypadku montażu okien można jednak wydzielić pewne charakterystyczne sekwencje działań, które dla uzyskania pożądanego rezultatu muszą być wykonane z należytą starannością i w określonej kolejności.

Otwór ościeża drzwi tarasowych HST widok od strony elewacji
Otwór ościeża drzwi tarasowych HST widok od strony elewacji
Otwór ościeża drzwi tarasowych HST widok od strony wnętrza budynku
Otwór ościeża drzwi tarasowych HST widok od strony wnętrza budynku

Na początku każdego montażu mamy puste otwory okienne. Gdy przychodzi montować drzwi balkonowe HST wymiary otworów bywają całkiem spore, a jakość murów zwyczajowo bardzo przeciętna. Odpowiednie przygotowanie otworów okiennych do montażu to problem, z którym na co dzień borykają się bodaj wszystkie ekipy monterów okien. Co do zasady, wykonanie tego zadania należy do ekip murarskich, ale większość z nich tego problemu nie dostrzega albo pojęcia nie ma, jak i po co należy to robić. Zapierają się rękami i nogami przed taką robotą nawet wtedy, gdy inwestor nalega na jej wykonanie. Inwestorzy w końcu odpuszczają, a wykonanie prac spada na monterów okien.

Przygotowanie płyty fundamentowej do montażu drzwi tarasowych HST
Przygotowanie płyty fundamentowej do montażu drzwi tarasowych HST
Przygotowanie muru konstrukcyjnego ościeża do montażu drzwi tarasowych HST
Przygotowanie muru konstrukcyjnego ościeża do montażu drzwi tarasowych HST

Prace związane z przygotowaniem otoworów do antywłamaniowego montażu balkonowych drzwi przesuwnych HST w klasie odporności na włamanie RC2 monterzy firmy KOMFORT rozpoczęli od demontażu ocieplenia i odsłonięcia górnego fragmentu hydroizolacji płyty fundamentowej oraz wyrównania płaszczyzn muru konstrukcyjnego w obrębie ościeży. Dostęp do hydroizolowanego fragmentu płyty fundamentowej jest niezbędny do wykonania w późniejszym czasie prawidłowego, funkcjonalnego połączenia ze sobą warstw wodoszczelnych budynku i podprogowej izolacji drzwi balkonowych. Wyrówanie płaszczyzn ościeża jest koniecznym elementem poprawnego wykonania uszczelnień połączeń okien z ościeżami w strefie zewnętrznej, środkowej i wewnętrznej.

Montaż folii izolacyjnych na ramie ościeżnicy drzwi balkonowych HST
Montaż folii izolacyjnych na ramie ościeżnicy drzwi balkonowych HST
Mocowanie kotew stalowych do ramy ościeżnicy drzwi balkonowych HST
Mocowanie kotew stalowych do ramy ościeżnicy drzwi balkonowych HST

W kolejnym etapie prac następuje przygotowanie do montażu konstrukcji ramy ościeżnicy drzwi balkonowych HST. Powierzchnia kształtowników zostaje oczyszczona i odtłuszczona. W dalszej kolejności następuje przyklejenie folii paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych, a także rozmieszczenie punktów mocowań mechanicznych oraz wykonanie odwiertów pod połączenia mechaniczne, gdy korzystać będziemy ze śrub ramowych.

Pozycjonowanie drzwi balkonowych HST w otworze ościeża muru konstrukcyjnego
Pozycjonowanie drzwi balkonowych HST w otworze ościeża muru konstrukcyjnego
Sposób podparcia konstrukcji drzwi balkonowych HST przy użyciu litych klocków podporowych z PVC
Sposób podparcia konstrukcji drzwi balkonowych HST przy użyciu litych klocków podporowych z PVC

Uzbrojona konstrukcja ramy ościeżnicy wstawiana jest w przygotowany otwór ościeża. Ekipa ustala ostateczną pozycję drzwi tarasowych HST względem ścian konstrukcyjnych, wysokość progu względem rzędnych wysokości posadzki, sprawdza pion i poziom, dokonując podparcia konstrukcji w sposób zapewniający przeniesienie na mur konstrukcyjny sił pochodzących od ciężaru drzwi i przyszłych obciążeń powodowanych eksploatacją.

Elementy mocowania mechanicznego antywłamaniowych drzwi balkonowych HST
Elementy mocowania mechanicznego antywłamaniowych drzwi balkonowych HST
Usuwanie nadmiarów materiału termoizolacyjnego na połączeniu drzwi balkonowych HST z ościeżem
Usuwanie nadmiarów materiału termoizolacyjnego na połączeniu drzwi balkonowych HST z ościeżem

Ustabilizowaną i właściwie podpartą, przygotowaną do montażu ramę ościeżnicy drzwi balkonowych HST mocuje się do ścian ościeża. Ekipa firmy KOMFORT użyła w tym celu zarówno śrub ramowych, jak i kotew stalowych. Sposób wykonania połączeń mechanicznych w montażu antywłamaniowych konstrukcji okiennych musi być zgodny z zaleceniami producenta wynikającymi z instrukcji zatwierdzonej przez jednostkę notyfikowaną. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie przenoszenia sił o wartości nie mniejszej niż 300 kgf przez każdy punkt mocowania z jednoczesnym ograniczeniem możliwości wyłamania. Aby spełnić ten warunek konieczne okazało się zastosowanie specjalnych wzmocnień ścian konstrukcyjnych z jednoczesnym użyciem oporowych klocków dystansowych w przestrzeni szczeliny dylatacyjnej pomiędzy ramą ościeżnicy, a murem konstrukcyjnym. Po wykonaniu połączeń we wszystkich punktach mocowania można przystąpić do aplikacji pianki PUR, która stanowi warstwę termoizolacyjną połączenia drzwi tarasowych z murem ościeża. Usunięcie nadmiaru materiału termoizolacyjnego pozwala przystąpić do wykonania zewnętrznej i wewnętrznej warstwy uszczelnień.

Zewnętrzne, wodoodporne, paroprzepuszczalne uszczelnienie połączenia drzwi balkonowych HST z ościeżem przy użyciu folii
Zewnętrzne, wodoodporne, paroprzepuszczalne uszczelnienie połączenia drzwi balkonowych HST z ościeżem przy użyciu folii
Zewnętrzne, wodoodporne, paroprzepuszczalne uszczelnienie połączenia drzwi balkonowych HST przy użyciu fartucha EPDM
Zewnętrzne, wodoodporne, paroprzepuszczalne uszczelnienie połączenia drzwi balkonowych HST przy użyciu fartucha EPDM

Po stronie zewnętrznej w obrębie stojaków ościeżnicy i nadproża wodoodporne i paroprzepuszczalne uszczelnienie połączenia okna z ościeżem wykonano przy użyciu folii o zmiennym oporze dyfuzyjnym. W obrębie progu konstrukcji skorzystano z fartuchów EPDM łącząc je z warstwą hydroizolacji płyty fundamentowej. Po stronie wewnętrznej na całym obwodzie połączenia okna z ościeżem zastosowano folie o zmiennym oporze dyfuzyjnym. Miejsca wykonania połączeń mechanicznych przy użyciu kotew stalowych zabezpieczono dodatkowo przy użyciu foliowych łat. Rozwiązanie konieczne do wykonania, gdy celem jest uzyskanie wysokiej szczelności połączeń na przenikanie powietrza.

Antywłamaniowe drzwi balkonowe HST prawidłowo zamontowane w ścianie konstrukcyjnej z betonu komórkowego – widok od strony elewacji
Antywłamaniowe drzwi balkonowe HST prawidłowo zamontowane w ścianie konstrukcyjnej z betonu komórkowego – widok od strony elewacji
Antywłamaniowe drzwi balkonowe HST prawidłowo zamontowane w ścianie konstrukcyjnej z betonu komórkowego – widok od wnętrza budynku
Antywłamaniowe drzwi balkonowe HST prawidłowo zamontowane w ścianie konstrukcyjnej z betonu komórkowego – widok od wnętrza budynku

Sześć kolejnych kroków: Przygotowanie otworu do montażu, przygotowanie i uzbrojenie konstrukcji, pozycjonowanie drzwi w otworze ościeża, podparcie konstrukcji, antywłamaniowe mocowanie mechaniczne, wykonanie uszczelnień w trzech strefach montażu i… możemy oglądać efekt. Świetnie wykonaną robotę monterów firmy KOMFORT. Nic dodać, nic ująć, antywłamaniowe drzwi tarasowe Vetrex Slide 82 ProSafe są gotowe do pracy i działania. Prawidłowy montaż, tak to się robi.

OKNOTEST.PL

Zobacz także