Prawidłowy montaż okien w Porothermie

02.07.2018
Udostępnij

Całkiem niedawno informowaliśmy o przystąpieniu firmy handlowej BEMA-Res z Rzeszowa do Programu Rekomendacji Technicznych Oknotest.pl. Teraz możemy dodać, że firma zgłosiła również akces do Programu Rekomendacji Montażu, na pierwszy ogień poddając badaniu szczelność połączeń z ościeżem okna, zamontowanego w licu ściany konstrukcyjnej wzniesionej z pustaków ceramicznych. Z pozoru nic w tym trudnego, ale tylko do momentu, gdy spytać o przewidywany rezultat i sprawdzić, czy został osiągnięty.

W montażu okien ważny jest rezultat

O prawidłowości wykonania montażu okien nie przesądzą ani użyte materiały, ani sposób ich użycia. Jedynym obiektywnym wyznacznikiem oceny prawidłowości wykonania montażu okien jest osiągnięty rezultat. Szczelność na przenikanie powietrza, wodoszczelność i poziom izolacyjności termicznej. Gdy osiągamy pożądany, wyznaczony w umowie lub przepisach techniczno-budowlanych poziom właściwości użytkowych montaż należy uznać za prawidłowy. Poziom właściwości użytkowych wymagany w Programie Rekomendacji Montażu jest niezwykle wyśrubowany, aby osiągać takie cele trzeba wykazać się najwyższym poziomem kompetencji i staranności. Drogę, którą monterzy BEMA-Res zmierzali do celu można obejrzeć w relacji filmowej.

W filmie, z pozoru wszystko wygląda tak, jak w każdym innym prawidłowo wykonywanym montażu okien, ale wprawne oko powinno wychwyć też pewne różnice, drobne detale, które nie są obojętne dla ostatecznego rezultatu.

Montaż okien - tak samo, a jednak… inaczej

Każdy prawidłowy montaż okien, to sekwencja kolejnych czynności, do których wykonania należy użyć odpowiednich narzędzi i materiałów. Z tego punktu widzenia wszystkie montaże okien są do siebie bardzo podobne. Tym, co je od siebie odróżnia jest dobór i sposób użycia materiałów oraz uzyskiwany rezultat. Warto przyjrzeć się, co monterzy firmy BEMA-Res wykonali niby tak samo, jak wszyscy, a jednak… inaczej.

Przygotowanie ościeża muru konstrukcyjnego

Ościeże i ściana konstrukcyjna z pustaków ceramicznych przygotowane do montażu okien
Ościeże i ściana konstrukcyjna z pustaków ceramicznych przygotowane do montażu okien
Ościeże i ściana konstrukcyjna z pustaków ceramicznych przygotowane do montażu okien
Ościeże i ściana konstrukcyjna z pustaków ceramicznych przygotowane do montażu okien

Właściwe przygotowanie otworów okiennych do montażu, to zagadnienie ciągle lekceważone przez większość inwestorów, jak i ekip monterskich. Badania szczelności montażu prowadzone na placach budowy jednoznacznie wskazują, że naturalna niedoskonałość spoin pomiędzy elementami, z których wznoszona jest ściana konstrukcyjna wręcz uniemożliwia wykonanie montażu okien o wysokim poziomie szczelności na przenikanie powietrza i wodoszczelności. Próby uszczelniania połączenia okna z nieprzygotowanym ościeżem porównamy do prób tamowania krwotoku tętniczego przy użyciu plastra. Widoczne na zdjęciach szerokie opaski wokół otworu okna i wygładzenie wewnętrznych powierzchni ścian ościeża wykonane z zapraw o właściwościach hydrofobowych, to dowód, że monterzy firmy BEMA-Res odrobili lekcje. Tak właśnie powinno być to zrobione.

Gruntowanie powierzchni

Gruntowanie powierzchni progu ościeża ściany konstrukcyjnej z pustaków ceramicznych przygotowanego do montażu okien
Gruntowanie powierzchni progu ościeża ściany konstrukcyjnej z pustaków ceramicznych przygotowanego do montażu okien
Gruntowanie bocznych powierzchni ościeża ściany konstrukcyjnej z pustaków ceramicznych przygotowanego do montażu okien
Gruntowanie bocznych powierzchni ościeża ściany konstrukcyjnej z pustaków ceramicznych przygotowanego do montażu okien

Gruntowanie powierzchni ścian ościeża, to kolejny „drobiazg”, który wielu inwestorom i monterom może wydać się zbędny, no bo przecież „przyjdzie pianka” i wszystko będzie w porządku. Przez chwilę pewnie będzie, ale nawet dobrze wyrównane podłoże ścian ościeża nie zapewni tak dobrego wiązania na stykach powierzchni klejnonych, jak podłoże wyrównane i zagruntowane. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że warstwa „gruntu” zwiąże drobiny kurzu, oczyści podłoże, działając jak środek odkażający. Na „czystym” podłożu wiązanie warstw kleju na foliach, czy pianki w przestrzeni szczelin dylatacyjnych następuje bezpośrednio z elementem konstrukcji budynku bez zbędnej i szkodliwej warstwy kurzu, która osłabia każde połączenie i zmniejsza jego trwałość.

Podwaliny pod konstrukcją okna

Montaż podwaliny z purenitu do progu ramy ościeżnicy okna
Montaż podwaliny z purenitu do progu ramy ościeżnicy okna
Próg ościeżnicy okna z zainstalowaną podwaliną z purenitu
Próg ościeżnicy okna z zainstalowaną podwaliną z purenitu

Podwalina pod progiem konstrukcji okiennej, to element, którego zadaniem jest przenoszenie na mur konstrukcyjny sił od obciążeń pochodzących od ciężaru okna przy jednoczesnym zachowaniu, jak najwyższego poziomu szczelności na przenikanie powietrza. Na placach budowy można zobaczyć okna pod którymi w ogóle nie ma żadnej podwaliny, jak i okna w których podwalinę stanowią przeróżne listwy progowe z PVC-U albo tak zwane „ciepłe parapety”. Monterzy BEMA-Res poszli swoją drogą i stworzyli podwalinę wykonaną z gładkiej purenitowej belki. Widzieliśmy podobne rozwiązania, w których stosowano frezowane belki purenitowe, dostosowane do kształtu ramy ościeżnicy, ale żeby stosować gładką belkę? Wykonane badania dowodzą, że można i tak pod warunkiem, że zrobi się to umiejętnie, na przykład w taki sposób, jaki zaproponował BEMA-Res. Mimo pewnych wątpliwości przyjmujemy takie rozwiązanie za możliwe, bo udowodniło swoją przydatność, a przecież w montażu liczy się rezultat, a nie czyjeś widzi mi się.

Sposób aplikacji zewnętrznych folii uszczelniających

Mocowanie folii paroprzepuszczalnej do lica ramy ościeżnicy okna
Mocowanie folii paroprzepuszczalnej do lica ramy ościeżnicy okna
Mocowanie folii paroprzepuszczalnej do lica ramy ościeżnicy okna
Mocowanie folii paroprzepuszczalnej do lica ramy ościeżnicy okna

W 9 przypadkach na 10, zewnętrzne folie paroprzepuszczalne uszczelniające i osłaniające warstwę materiału termoizolacyjnego w szczelinie dylatacyjnej pomiędzy oknem, a ścianą ościeża mocowane są do bocznej płaszczyzny ramy ościeżnicy okna za pomocą umieszczonego na folii paska kleju akrylowego. To sposób powszechnie stosowany, aprobowany lecz nie jedyny możliwy i jak pokazują badania na placu budowy wcale nie najskuteczniejszy, a przy okazji nie taki prosty do wykonania, jak by się wydawało. Monterzy BEMA-Res chcąc uniknąć ewentualnych przykrych niespodzianek, które mogą mieć przyczynę zarówno w niedoskonałości aplikacji folii, jak i jakości połączeń opartych na klejach akrylowych wrócili do… korzeni i zamocowali folie zewnętrzne do lica ramy ościeżnicy okna, „na zakładkę”, tak jak to robiono na początku ich istnienia. Ta prosta, skuteczna metoda, nie wiedzieć dlaczego tak rzadko już stosowana, ma pewną „ukrytą” zaletę, bowiem wymusza na inwestorach wykonanie węgarka nachodzącego i zakrywającego część ramy ościeżnicy, co samo w sobie jest „energetyczną” korzyścią, z której często rezygnuje się w imię źle pojętej estetyki.

Prawidłowy montaż okien daje świetne rezultaty

O montażu okien, materiałach i sposobach wykonania można pisać w nieskończoność, ale jak już wcześniej napisaliśmy, w ostatecznym rozrachunku i tak najważniejszy jest osiągnięty rezultat. Firma BEMA-Res z Rzeszowa poddając badaniu jednostki notyfikowanej montaż okna w ścianie konstrukcyjnej z pustaków ceramicznych osiągnęła następujące wyniki:

Ciśnienie 600 Pa - przepuszczalność powietrza ≤ 0,16 m3/hm

Ciśnienie 600 Pa - wodoszczelność = 100 %

Jakość montażu wykonanego przez BEMA-Res w pełni i całkowicie spełnia wymagania Programu Rekomendacji Montażu organizowanego i prowadzonego przez portal Oknotest.pl i Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej jednostkę notyfikowaną z Wałbrzycha, co zostało potwierdzone odpowiednim certyfikatem, którym może poszczyć się zaledwie kilka firm w Polsce. Gratulujemy!

OKNOTEST.PL

Zobacz także