Prawidłowy montaż okna w licu muru

23.07.2018

Firma Tremco illbruck opracowała system uszczelniania okien illbruck i3, w którego skład wchodzi zestaw materiałów do wykonania każdej z trzech warstw uszczelnienia okien. Składniki systemu illbruck można ze sobą łączyć w kombinacjach spełniających wymagania każdej inwestycji. Projektanci mają do dyspozycji pełen wachlarz rozwiązań, odpowiednich do każdego przypadku montażu okna w murze.

Wariant 1

Uszczelnienie złącza okiennego z wykorzystaniem wielofunkcyjnej taśmy rozprężnej

Wariant 2

Uszczelnienie złącza okiennego z wykorzystaniem folii okiennych i pianki poliuretanowej

Wariant 3

Uszczelnienie progów drzwi balkonowych / tarasowych - przykłady

Adnotacja do przebiegu izoterm oraz poziomu wilgotności względnej dla standardowych podłoży budowlanych (muru) w powyższych detalach

Obliczenia mają na celu zweryfikowanie przebiegu dwóch istotnych dla detalu temperatur (izotermy punktu rosy i punktu pleśni) oraz nagromadzenia wilgoci od wewnątrz, jak i na powierzchni konstrukcji.

Przyjęte założenia:

  • od wewnątrz  : 20°C i 50% wilgotności wzgl.
  • na zewnątrz: -5°C i 80% wilgotności wzgl.
  1. Wartość graniczna wilgotności względnej 13°C (kolor niebieski): wilgoć nie może sięgać powierzchni ościeża od strony pomieszczenia; w przeciwnym razie powstaje ryzyko pojawienia się pleśni.
  2. Temperatura  kondensacji pary wodnej 10°C  (kolor czerwony): wskazuje ona, gdzie znajduje się punkt rosy. Nie może on leżeć po ciepłej stronie spowalniającej przepływ pary wodnej, a już na pewno nie na powierzchni ościeża.

W zależności od temperatury, powietrze będzie nasycone rożną ilością pary wodnej - punkt nasycenia parą rośnie wraz ze wzrostem temperatury, a wiec im wyższa temperatura powietrza tym więcej może ono zawierać pary wodnej. Punkt rosy (skraplania pary) jest zależny zatem nie tylko od ilości pary wodnej w powietrzu ale też od temperatury powietrza. Gdy powietrze w pomieszczeniu o temperaturze 20°C i względnej wilgotności 50% (wzorcowe warunki w pomieszczeniu) schłodzi się do 13°C, jego wilgotność względna wzrośnie do 80%. Doświadczenia wykazały, że już przy 80% stałej wilgotności, powstają korzystne warunki do rozwoju pleśni na schłodzonych poniżej 13°C powierzchniach. To pokazuje jak ważną rolę odgrywa nie tylko dobre okno, lecz okno z właściwie zaizolowanym złączem, które dopiero ze sobą w parze stanowią ciepłą przegrodę budowlaną.

Uwaga: w przypadku różnych materiałów oraz wymiarów, podane wyniki mogą się od siebie różnić.

Prawidłowy sposób łączenia wielofunkcyjnej taśmy rozprężnej w narożu złącza okiennego

Prawidłowy sposób łączenia ze sobą taśm rozprężnych w narożniku okna
Kierunek rozprężania naklejonej na ościeżnicę taśmy rozprężnej. Naddatek zakładki z taśmy w narożu, równy jest szerokości szczeliny montażowej.

Etapy instalowania taśmy rozprężnej

Etapy instalowania taśmy rozprężnej. Naklejanie na ościeżnicę.
1. Naklejanie na ościeżnicę.
Etapy instalowania taśmy rozprężnej. Cięcie w narożu.
2. Cięcie w narożu.
Etapy instalowania taśmy rozprężnej. Łączenie w narożu.
3. Łączenie w narożu.
Etapy instalowania taśmy rozprężnej. Zaizolowanie dolnego złącza folią okienną w narożu.
4. Zaizolowanie dolnego złącza folią okienną w narożu.

Adnotacja: Nie zaleca się łączenia taśm jedną pętlą; taśma nie rozpręży się wówczas prawidłowo. Średni czas na wstawienie ramy po oklejeniu taśmą ok. 15min. (rozprężenie taśmy zależne jest od temperatury i wilgotności otoczenia w chwili aplikacji, ale także warunków przechowywania taśmy przed zastosowaniem – patrz zalecenia w karcie technicznej wyrobu).

Średni czas na wstawienie ramy po oklejeniu taśmą rozprężną to 15 minut
Średni czas na wstawienie ramy po oklejeniu taśmą rozprężną to 15 minut

Tremco illbruck

Zobacz także