Prawidłowy montaż okna w warstwie ocieplenia

26.07.2018
Udostępnij

System illbruck MOWO wprowadza nowy standard do montażu stolarki okiennej w warstwie ocieplenia, jako systemowe mocowanie okna z jednoczesnym uszczelnieniem złącza okiennego. Rozwiązanie wyklucza stosowanie pianki poliuretanowej, która w złączu okiennym wymaga natychmiastowego wręcz zabezpieczenia przed wilgocią i promieniowaniem ultrafioletowym. System nie zakłada również stosowania specjalnych konsoli do montażu, a rama instalacyjna dla okna wykuszowego, jest naturalnym przedłużeniem ościeża. Profile instalacyjne systemu poziomujemy w trakcie montażu, więc sami mamy wpływ na korektę podłoża montażowego w przypadku, gdy zostało niezbyt starannie wymurowane.

illbruck MOWO - montaż typu I w ścianie dwuwarstwowej

illbruck MOWO - montaż typu II w ścianie dwuwarstwowej

illbruck MOWO - montaż typu III w ścianie dwuwarstwowej

illbruck MOWO - montaż typu III w ścianie trójwarstwowej

illbruck MOWO - montaż progu drzwi balkonowych / tarasowych

Przebieg izoterm oraz poziomu wilgotności względnej dla standardowych podłoży budowlanych (muru)

illbruck MOWO prawidłowy przebieg izoterm
illbruck MOWO prawidłowy przebieg izoterm - wyeliminowanie potencjalnych szkód spowodowanych działaniem wilgoci i pleśni

Obliczenia mają na celu zweryfikowanie przebiegu dwóch istotnych dla detalu temperatur (izotermy punktu rosy i punktu pleśni) oraz nagromadzenia wilgoci od wewnątrz, jak i na powierzchni konstrukcji.

Przyjęte założenia:

 • od wewnątrz : 20°C i 50% wilgotności wzgl.
 • na zewnątrz: -5°C i 80% wilgotności wzgl.
 1. Wartość graniczna wilgotności względnej 13°C (kolor niebieski): wilgoć nie może sięgać powierzchni ościeża od strony pomieszczenia; w przeciwnym razie powstaje ryzyko pojawienia się pleśni.
 2. Temperatura kondensacji pary wodnej 10°C (kolor czerwony): wskazuje ona, gdzie znajduje się punkt rosy. Nie może on leżeć po ciepłej stronie spowalniającej przepływ pary wodnej, a już na pewno nie na powierzchni ościeża.

W zależności od temperatury, powietrze będzie nasycone rożną ilością pary wodnej - punkt nasycenia parą rośnie wraz ze wzrostem temperatury, a wiec im wyższa temperatura powietrza tym więcej może ono zawierać pary wodnej. Punkt rosy (skraplania pary) jest zależny zatem nie tylko od ilości pary wodnej w powietrzu ale też od temperatury powietrza. Gdy powietrze w pomieszczeniu o temperaturze 20°C i względnej wilgotności 50% (wzorcowe warunki w pomieszczeniu) schłodzi się do 13°C, jego wilgotność względna wzrośnie do 80%. Doświadczenia wykazały, że już przy 80% stałej wilgotności, powstają korzystne warunki do rozwoju pleśni na schłodzonych poniżej 13°C powierzchniach. To pokazuje jak ważną rolę odgrywa nie tylko dobre okno, lecz okno z właściwie zaizolowanym złączem, które dopiero ze sobą w parze stanowią ciepłą przegrodę budowlaną.

Uwaga: w przypadku różnych materiałów oraz wymiarów, podane wyniki mogą się od siebie różnić.

illbruck MOWO - typ 1 illbruck MOWO - typ 2 illbruck MOWO - typ 3
 • Płyta instalacyjna PR011, umożliwia częściowe wysunięcie okna w warstwę ocieplenia budynku (do 35mm poza obrys muru)
 • Możliwe zastosowanie łączników do montażu ościeżnicy w murze w odległości ≤ 10mm od jego krawędzi (zależne od materiału podłoża)
 • Prostokątny kształt płyty PR011, pozwala na łatwe połączenie jej z ociepleniem budynku
 • Profil instalacyjny PR007, w przypadku większości profili okiennych, umożliwia pełne wysunięcie okna w warstwę ocieplenia (do 90mm poza obrys muru)
 • Możliwe zastosowanie łączników do montażu ościeżnicy okna w profilu instalacyjnym PR007, w odległości min. 15mm od krawędzi muru i min. 25mm od zewnętrznej krawędzi profilu PR007
 • Współczynnik izolacyjności termicznej poprawia klin izolacyjny PR008
 • Kątownik instalacyjny PR010, umożliwia pełne  wysunięcie okna w warstwę ocieplenia (od 120mm do 200mm poza obrys muru)
 • Polecany w przypadku montażu w ścianie trójwarstwowej z użyciem cegły klinkierowej lub w przypadku użycia znacznych grubości płyt dociepleniowych
 • Współczynnik izolacji termicznej poprawiaja blok izolacyjny PR012
illbruck MOWO typ 1 illbruck MOWO typ 2 illbruck MOWO typ 3
illbruck MOWO zakres wysunięcia poza mur konstrukcyjny budynku

Tabela doboru obciążeń na przykładzie:

 1. Okno 1,30 x H1,70m, trzyszybowe, na podłożu typu cegła silikatowa, z wykuszem 160mm
 2. Obliczenie ciężaru okna, w tym przypadku 90kg
 3. Patrz tabela poniżej 149 kg/mb
 4. Obliczenia statyczne: 149 kg/m x 1,30m podstawa = 193,7kg

Wniosek: Została odpowiednio dobrana wartość obciążeń statycznych, bo 90kg okna < 193,7kg

Przenoszenie obciążeń (kg/lm)
  Występ
  Typ 2 Typ 3
Rodzaj podłoża 90mm 120mm 140mm 160mm 180mm 200mm
Beton 200 (650*) 232 232 213 184 144
Beton komórkowy 200 72 73 72 65 53
Cegła sylikatowa 200 (870*) 155 155 149 137 119
Cegła 200 (650*) 67 67 57 48 40
Drewno 200 (490*) - - - - -

* Maksymalne wartości projektowe do przyjęcia wyłącznie na drodze analizy i potwierdzenia szczególnego przypadku przez techniczny tremco illbruck oraz spełnienia ewentualnych, dodatkowych zaleceń montażu dla rozpatrywanego przypadku.

Tabela doboru wkrętów

Tabela doboru wkrętów - illbruck MOWO
Tabela doboru wkrętów - illbruck MOWO

Mocowanie profili instalacyjnych na przykładzie profilu PR007 typu 2

 • Dolny profil mocowany jest za pomocą 3 wkrętów;
 • Każde dodatkowe przedłużenie – dodatkowo jeden wkręt;
 • Pozostałe profile (boki, góra) - za pomocą min. 1 wkrętu;
 • Nawiercenie otworów pod wkręty Ø7,5mm z użyciem wiertła HSS Ø8mm;
 • Odległość od krawędzi profilu – nie mniejsza niż 25 mm;
illbruck MOWO. Mocowanie profili instalacyjnych na przykładzie profilu PR007 typu 2.
illbruck MOWO - mocowanie profili instalacyjnych na przykładzie profilu PR007
illbruck MOWO. Mocowanie profili instalacyjnych na przykładzie profilu PR007 typu 2.
illbruck MOWO - mocowanie profili instalacyjnych na przykładzie profilu PR007
illbruck MOWO. Mocowanie profili instalacyjnych na przykładzie profilu PR007 typu 2.
illbruck MOWO - mocowanie profili instalacyjnych na przykładzie profilu PR007
Gruntowanie powierzchni AT140. Montaż okien w ociepleniu illbruck MOWO.
Rys.1 Uciąć profile ramy instalacyjnej na odpowiedni wymiar. Wyczyścić powierzchnie klejenia i zagruntować za pomocą środka AT140
Aplikacja kleju SP340 na profil instalacyjny PR007. Montaż okien w ociepleniu illbruck MOWO.
Rys.2 Nanieść klej szybkowiążący SP340 na ucięte profile ramy instalacyjnej
Przyklejanie profilu instalacyjnego PR007 do muru. Montaż okien w ociepleniu illbruck MOWO.
Rys.3 Ustawić i przytwierdzić do muru dolny profil ramy instalacyjnej

 

Mocowanie mechaniczne profilu instalacyjnego PR007 do ściany. Montaż okien w ociepleniu illbruck MOWO.
Rys.4 Ustabilizować wkrętami dolny profil ramy instalacyjnej przed przsuwaniem w czasie montażu, a następnie przykleić i ustabilizować pozostałe profile - boki oraz górę
Klejenie klina izolacyjnego PR008. Montaż okien w ociepleniu illbruck MOWO.
Rys.5 Przykleić klin izolacyjny PR008. Zamontować okno za pomocą taśmy rozprężnej TP652
Okno z taśmą rozprężną gotowe do osadzenie w ramie nośnej. Montaż okien w ociepleniu illbruck MOWO.
Rys.6 Przygotowana rama pod montaż okna składająca się z profilu instalacyjnego PR007 oraz klina izolacyjnego PR008

Mocowanie profili instalacyjnych na przykładzie profilu PR010 typu 3

Docinanie kątownika instalacyjnego PR010. Montaż okien w ociepleniu illbruck MOWO.
Rys.1 Dociąć kątownik instalacyjny PR010
Nawiercanie otworów na śruby zabezpieczające. Montaż okien w ociepleniu illbruck MOWO.
Rys.2 Nawiercić otwory na śruby zabezpieczające
Gruntowanie kątownika instalacyjnego PR010 środkiem gruntującym AT140. Montaż okien w ociepleniu illbruck MOWO.
Rys.3 Oczyścić wszystkie powierzchnie klejone oraz nałożyć na nie podkład illbruck AT140

Krok 1:

Dociąć kątownik PR010 do montażu okien, aby po złożeniu stanowił ramę systemu MOWO: 2 sztuki na szerokość 2 sztuki na wysokość. Kątownik dociąć tak, aby powstała trójstronna 10 – 15mm szczelina przyłączeniowa. Profile zostaną obrobione poprzez nałożenie kleju SP340 na miejsca styku.

Krok 2:

Nawiercić wszystkie kątowniki na wkręty zabezpieczające. Na dolnym kątowniku, w celu przeniesienia obciążenia po 3, pozostałe po 1 otworze (rys. 2).

Krok 3:

Oczyścić wszystkie powierzchnie klejone. Powierzchnie muszą być suche, wolne od tłuszczu, pyłu czy szronu.

Krok 4:

Nanieść środek gruntujący AT140 czystym pędzlem, cienką warstwę na kątownik instalacyjny (rys. 3) oraz na powierzchnię klejenia muru (rys. 4) w obszarze pasów klejenia. Uwzględnić ok 30 min. czas wietrzenia środka, przed przystąpieniem do nakładania kleju (czas zależny od warunków temperaturowych i wilgotnościowych otoczenia).

Krok 5:

Nanieść szybkowiążący klej SP340 przy pomocy pistoletu akumulatorowego do mas wysokolepkich, na dwa równoległe pasma na dolnym kątowniku. Pasma klejenia nanoszone są ok. 10 mm od krawędzi profilu i muszą być dookoła zamknięte (rys. 5). Przykleić wszystkie miejsca styku.

Krok 6:

Wypoziomować i spionizować profile - najpierw dolny kątownik na murze oraz docisnąć mocno, aby powstała minimalna szerokość pasm klejenia wynosząca 10mm. Nieregularności ściany zostaną zniwelowane klejem, przy czym co najmniej 50 % powierzchni klejonej powinno mieć grubość ściegu klejenia ≤ 4 mm (rys. 4).

Krok 7:

Zabezpieczyć dolny profil kątowy wkrętami.

Krok 8:

Nanieść (krok 5) klej szybkowiążący SP340 na boczne i górne profile kątowe. Połączyć klejem miejsca styku i naroża po stronach czołowych i ustawić profile na ścianie we właściwym docelowo położeniu.

Gruntowanie muru środkiem AT140. Montaż okien w ociepleniu illbruck MOWO.
Rys.4 Oczyścić również odpowiednio mur i zagruntować go
Aplikacja kleju SP340 na kątownik instalacyjny PR010. Montaż okien w ociepleniu illbruck MOWO.
Rys.5 Nanieść klej SP340 o natychmiastowej przyczepności do podłoża na kątownik instalacyjny PR010
Klejenie kątownika instalacyjnego PR010 do muru. Montaż okien w ociepleniu illbruck MOWO.
Rys.6 Starannie docisnąć kątowniki instalacyjne PR010 do muru i wyrównać je
Gruntowanie muru środkiem AT140. Montaż okien w ociepleniu illbruck MOWO.
Rys.7 Zabezpieczyć wszystkie kątowniki instalacyjne śrubami ramowymi, aby uniemożliwić ześlizgnięcie się
Aplikacja kleju SP340 na kątownik instalacyjny PR010. Montaż okien w ociepleniu illbruck MOWO.
Rys.8 Zamocować okno przy pomocy dostępnych w handlu śrub do ram i uszczelnić je taśmą rozprężną illbruck TP652 illmod Trio+
Klejenie kątownika instalacyjnego PR010 do muru. Montaż okien w ociepleniu illbruck MOWO.
Rys.9 Przykleić pod ławą okna folię ME500 Duo zabezpieczającą przed penetracją wody. W razie potrzeby kątowniki instalacyjne mogą zostać uzupełnione odpowiednimi blokami izolującymi.

Krok 9:

Zabezpieczyć boczne i górne profile instalacyjne przy pomocy co najmniej jednego wkrętu (rys. 7).

Krok 10:

Nanieść metodą wężykową klej na blok izolacyjny PR012 i docisnąć (rys. 9).

Tolerancje montażowe systemu MOWO przy mocowaniu profili na ścianie

Montaż profilu instalacyjnego PR007, kątownika PR010 oraz płyty PR011

Tolerancje montażowe systemu montażu okien w warstwie ocieplenia illbruck MOWO

Rysunek 1: Warstwy kleju należy nanieść za pomocą dołączonych dysz dozujących równocześnie dwoma równomiernymi pasmami na profil, kątownik oraz płytę, gdzie wys. x szer. = 10 x 9 mm. Należy zachować odstęp 5 - 15 mm warstw kleju od krawędzi powierzchni klejącej. Po dociśnięciu do ściany powierzchnia klejąca wynosi min. ≥ 18 mm a grubość warstw kleju ≤ 4 mm (rysunek 1).

Tolerancje montażowe systemu montażu okien w warstwie ocieplenia illbruck MOWO

Rysunek 2 i 3: W przypadku profilu PR007, odstęp wynosi ≥ 75 mm, a w przypadku kątownika PR010 co najmniej ≥ 90 mm od krawędzi powierzchni klejącej (rysunek 2 i 3).

Tolerancje montażowe systemu montażu okien w warstwie ocieplenia illbruck MOWO

Rysunek 4, 5 i 6: Dolne profile systemowe należy zabezpieczyć trzema wkrętami ramowymi, a części boczne i górne co najmniej jednym wkrętem na każdy element. Należy przy tym zachować odpowiedni odstęp od krawędzi w ościeżnicy zgodnie z rys. 4, 5 i 6.

Tolerancje montażowe systemu montażu okien w warstwie ocieplenia illbruck MOWO

Rysunek 7: Wyjątkowość płyty PR011 do montażu okien tkwi w sposobie, w jaki wzmacnia ona powierzchnię ściany w połączeniu z klejem szybkowiążącym SP340, co umożliwia montaż śruby mocującej okno przy zachowaniu odstępu ≥ 10 mm od krawędzi powierzchni klejącej w przypadku ściany nośnej. Niedopuszczalne jest mocowanie śruby bezpośrednio w szczelinie klejowej.

Tolerancje montażowe systemu montażu okien w warstwie ocieplenia illbruck MOWO

 Rysunek 8: Minimalny odstęp wkrętu mocującego okno w systemie do montażu na ścianie frontowej illbruck od szczeliny klejowej wynosi ≥ 10 mm.

Rysunek 9: Odstęp śruby mocującej okno od zewnętrznej krawędzi profilu wynosi zazwyczaj ≥ 35 mm.

Rysunek 10: Odstęp minimalny wynosi ≥ 25 mm i można go dostosować po konsultacji z działem technicznym tremco illbruck w odniesieniu do indywidualnego obiektu.

Głębokość wkręcania w systemie do montażu na ścianie frontowej illbruck wynosi ≥ 35 mm.

Tremco illbruck

Zobacz także