System uszczelnień okiennych Tremco-illbruck z aprobatą ITB

24.09.2013 / 11.10.2018
Udostępnij

W poprawnym montażu okien możemy wyróżnić trzy ważne etapy. Pierwszy, to planowanie, podczas którego ustalamy, co i jak należy wykonać w danym konkretnym przypadku. Drugi, to część mechaniczna związana z osadzeniem i zamocowaniem okna w ościeży. Trzeci etap, to uszczelnienia szczelin dylatacyjnych wokół okien. Tremco illbruck jako pierwsza firma w Polsce proponuje kompletne rozwiązanie z zakresu uszczelnień, dla którego została wydana aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej.

Zestaw wyrobów do uszczelnień okiennych "illbruck EPDM" uzyskał w dniu 25.09.2018 Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2018/0645.

Krajowa Ocena Techniczna wydana przez ITB, przeznaczona jest przede wszystkim do izolowania złączy fasad słupowo-ryglowych (szklano-aluminiowych), ale także okien aluminiowych montowanych przed licem muru np. w warstwie elewacji wentylowanej. Dopuszcza ona zastosowanie zestawu wyrobów "illbruck EPDM" również w przypadku obiektów, których mury konstrukcyjne zostały wzniesione z Porothermu, Ytonga czy Silikatów oraz gdy materiały te stanowiły wypełnienie głównej konstrukcji żelbetowej. Dzięki temu zestaw wyrobów "illbruck EPDM" zyskał większą funkcjonalność i można go wykorzystać przy większej ilości wznoszonych obiektów.

Pobierz Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2018/0645

Jazda bez trzymanki

Chociaż wiedza o wadze poprawnego montażu i uszczelnieniu okien zdaje się być już powszechna, jej wpływ na to, co dzieje się na montażowym rynku jest raczej niewielki. Z brakiem staranności albo wręcz pospolitym niechlujstwem oraz wadliwym doborem materiałów spotkać się można łatwo i często, za często! Niewiele zdaje się w tym względzie zmieniać „edukacja” montażowa, której bliżej do produktowego prania mózgu niż rzetelnej informacji technicznej. Nie mniej, to dzięki niej rynek zaczął chłonąć coraz większą liczbę folii, taśm rozprężnych i materiałów towarzyszących. Szeroka oferta materiałowa spowodowała, że podczas oceny jakości wykonania robót montażu okien coraz częściej mamy do czynienia ze zjawiskiem „nieporządnego” stosowania… porządnych materiałów.

Złe zastosowanie folii paroszczelnej
Złe zastosowanie folii paroizolacyjnej
Złe zastosowanie taśmy rozprężnej
Złe zastosowanie taśmy rozprężnej

Nawet najlepsze pianki, folie i taśmy rozprężne źle użyte nie sprawią same z siebie, że montaż zostanie uznany za wykonany poprawnie. Konsekwencją nieporządnego użycia porządnych materiałów są nie tylko reklamacje inwestorów, ale także wizerunkowe straty dostawców. Taka jazda bez trzymanki, bez określenia montażowych wymagań i standardów nie opłaca się ani inwestorom, ani producentom materiałów. Pewną drogę wyjścia z tej niekorzystnej sytuacji zdaje się właśnie proponować i wskazywać firma Tremco illbruck. Pomysł jest prosty. Wróćmy do powszechnie szanowanych aprobat technicznych Instytutu Techniki Budowlanej, które wydawane będą dla grup materiałów tworzących wspólnie jeden, spójny system uszczelnienia dla połączenia okna z ościeżą.

Aprobata techniczna ITB AT-15-9160/2013

Aprobata techniczna ITB AT-15-9160/2013
Aprobata techniczna ITB AT-15-9160/2013
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0645
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0645

Pobierz aprobatę techniczną ITB AT-15-9160/2013 (PDF)

Pobierz Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2018/0645 (PDF)

Dosłownie kilka dni temu Tremco illbruck uzyskało pierwszą w Polsce aprobatę techniczną dla zestawu wyrobów „illbruck EPDM” do uszczelniania połączeń okien oraz lekkich ścian osłonowych o konstrukcji z kształtowników aluminiowych z żelbetową konstrukcją budynków.

Ta aprobata, to istotne novum na rynku, na którym do tej pory każdy mógł w czasie montażu okien łączyć wszystko z wszystkim nie oglądając się de facto na osiągany rzeczywisty efekt wynikający z tego połączenia, a wszystko z powodu braku jasno określonych wymagań. Aprobata Tremco illbruck zmienia sytuację i jest pierwszym krokiem w kierunku zmiany wielce podłego status quo montażowego.

Poniżej przedstawimy przedmiot aprobaty oraz częściowo zakres i warunki stosowania materiałów w aprobacie wskazanych, a także tabelę ustalającą wymagania minimalne, czyli efekt montażowy jaki trzeba i można osiągnąć. Co prawda, omawiana aprobata dotyczy połączeń okien aluminiowych i fasad, ale warto do niej sięgnąć szerszemu gronu zainteresowanych ponieważ dotyczy konstrukcji montowanych w warstwie ocieplenia, a sposób uszczelniania szczelin dylatacyjnych pomiędzy oknem, a ościeżą jest podobny bez względu na materiał z jakiego okno wykonano.  

Przedmiot aprobaty AT-15-9160/2013

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB jest zestaw wyrobów o nazwie handlowej „illbruck EPDM” przeznaczony do uszczelniania połączeń okien oraz lekkich ścian osłonowych o konstrukcji z kształtowników aluminiowych, z żelbetową konstrukcją budynków.

W skład zestawu wyrobów „illbruck EPDM” wchodzą następujące wyroby:

  1. Folia o nazwie handlowej „illbruck ME210 Folia EPDM wewnętrzna” według normy PN-EN 13859-2:2010, wytwarzana na bazie kauczuku etyleno-propyleno-dienowego (EPDM) z domieszką kauczuku butylowego. Folia ma barwę czarną i jest obustronnie moletowana. Grubość folii „illbruck ME210 Folia EPDM wewnętrzna” wynosi 0,75; 1,0; 1,3 lub 1,5 mm.
  2. Folia o nazwie handlowej „illbruck ME220 Folia EPDM zewnętrzna” według normy PN-EN 13859-2:2010, wytwarzana na bazie kauczuku etyleno-propyleno-dienowego (EPDM). Folia ma barwę czarną i jest obustronnie moletowana. Grubość folii „illbruck ME220 Folia EPDM zewnętrzna” wynosi 0,6; 0,75; 1,0; 1,3 lub 1,5 mm.
  3. Klej jednoskładnikowy o nazwie handlowej „illbruck OT015 Klej fasadowy” wytwarzany z kauczuku syntetycznego. Klej dostarczany jest w pojemnikach z aplikatorem mechanicznym, w postaci gotowej do stosowania masy barwy czarnej.
  4. Klej o nazwie handlowej „illbruck CT113 Klej do EPDM” wytwarzany z kauczuku syntetycznego i żywicy. Klej dostarczany jest w postaci masy barwy czarnej. Klej utwardza się poprzez odparowanie rozpuszczalnika.
  5. Profilowana listwa metalowa (rys. 7), stosowana zamiennie z folią „illbruck ME210 Folia EPDM wewnętrzna” do uszczelniania połączeń lekkich ścian osłonowych o konstrukcji z kształtowników aluminiowych z żelbetową konstrukcją budynków:
    • ze stopu aluminium EN AW-1050A lub EN AW-5005A według normy PN-EN 573-3:2010, stan H24, H14 lub H111 według normy PN-EN 515:1996, o właściwościach mechanicznych spełniających wymagania normy PN-EN 485-2:2009, bez powłok (surowe aluminium); grubość listwy 1,5 ÷ 2,0 mm,
    • ze stali ocynkowanej gatunku DX51D+Z275 według normy PN-EN 10346:2011; grubość listwy 1,25 ÷ 2,0 mm.

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania AT-15-9160/2013

Zestaw wyrobów „illbruck EPDM” jest przeznaczony do uszczelniania połączeń między oknami z kształtowników aluminiowych oraz elementami lekkich ścian osłonowych o konstrukcji z kształtowników aluminiowych i żelbetową konstrukcją budynków, w celu zabezpieczenia przed penetracją (przenikaniem) wody i wiatru.

Folie „illbruck ME210 Folia EPDM wewnętrzna” oraz „illbruck ME220 Folia EPDM zewnętrzna” regulują przepływ pary wodnej i powietrza przez uszczelnione połączenie.

Folia „illbruck ME210 Folia EPDM wewnętrzna” jest folią paroszczelną. Uszczelnienia z folii „illbruck ME210 Folia EPDM wewnętrzna” wykonuje się od strony wewnętrznej przegrody. Folia „illbruck ME210 Folia EPDM wewnętrzna” może być stosowana zamiennie z profilowaną listwą metalową.

Folia „illbruck ME220 Folia EPDM zewnętrzna” jest folią paroprzepuszczalną. Uszczelnienia z folii „illbruck ME220 Folia EPDM zewnętrzna” wykonuje się od strony zewnętrznej przegrody. 

Uszczelnienia połączeń okien wykonane z zastosowaniem wyrobów wchodzących w skład zestawu „illbruck EPDM” pokazujemy na dwóch poniższych rysunkach, przy czym rysunki nie przedstawiają mocowania kształtowników okien do konstrukcji budynku.

Uszczelnienie pomiędzy ościeżnicą okna i ścianą - przekrój pionowy
Rys.1 Uszczelnienie pomiędzy ościeżnicą okna i ścianą - przekrój pionowy
Uszczelnienie pomiędzy ościeżnicą okna i ścianą – przekrój poziomy
Rys.2 Uszczelnienie pomiędzy ościeżnicą okna i ścianą – przekrój poziomy

Wykonanie uszczelnienia polega na przymocowaniu folii do kształtowników aluminiowych okna lub ściany osłonowej, zamocowaniu ościeżnicy okna lub kształtowników głównych ściany osłonowej w otworze (poza licem muru), obłożeniu ramy aluminiowej paskami izolacji termicznej z niepalnej wełny mineralnej, a następnie przyklejeniu folii do ściany żelbetowej. W przypadku stosowania profilowanej listwy metalowej zamiast folii wewnętrznej, listwę mocuje się mechanicznie do ramy ściany osłonowej.

W przypadku okien aluminiowych folie „illbruck ME210 Folia EPDM wewnętrzna” oraz „illbruck ME220 Folia EPDM zewnętrzna” mocuje się do kształtowników aluminiowych za pomocą kleju „illbruck OT015 Klej fasadowy” oraz łączników mechanicznych, w sposób pokazany na rys. 1 i 2.

Przed przystąpieniem do klejenia folii za pomocą kleju „illbruck OT015 Klej fasadowy”, podłoże aluminiowe i folia wymagają oczyszczenia. Zalecane jest także odtłuszczenie ich przy użyciu środka o nazwie „AC201 Środek do czyszczenia powierzchni (R40)”. Klej „illbruck OT015 Klej fasadowy” aplikuje się przy użyciu „wyciskacza” na jedną z klejonych powierzchni, np. aluminiową ościeżnicę okna, w formie sznura o szerokości ok. 10 mm. Bezpośrednio po naniesieniu kleju przykłada się folię, którą należy docisnąć do podłoża przy użyciu wałka, w celu rozprowadzenia kleju na całej powierzchni połączenia.

Folie „illbruck ME210 Folia EPDM wewnętrzna” oraz „illbruck ME220 Folia EPDM zewnętrzna”  mocuje się do ściany żelbetowej za pomocą kleju „illbruck CT113 Klej do EPDM”.

Przed przystąpieniem do klejenia folii za pomocą kleju „illbruck CT113 Klej do EPDM”, podłoże betonowe i folia wymagają oczyszczenia z luźnych cząstek. Zalecane jest odtłuszczenie folii przy użyciu środka o nazwie „AC201 Środek do czyszczenia powierzchni (R40)”. Podłoże betonowe należy zagruntować roztworem kleju „illbruck CT113 Klej do EPDM” i toluenu (w stosunku objętościowym 1:2 lub 1:3), przy czym powierzchnia gruntowania powinna być nieznacznie większa niż powierzchnia klejenia. Klejenie do podłoża można rozpocząć po 10 ÷ 30 minutach od jego zagruntowania. „illbruck CT113 Klej do EPDM” nanosi się wałkiem lub pędzlem, zarówno na podłoże, jak i na powierzchnię folii. Po 10 ÷ 15 minutach od nałożenia kleju folię należy przykleić i docisnąć do podłoża przy użyciu wałka, w celu równomiernego rozprowadzenia kleju na całej powierzchni połączenia. Szerokość połączenia folii z podłożem betonowym powinna wynosić co najmniej 100 mm.

Wymagane właściwości techniczne uszczelnień wykonanych z zastosowaniem wyrobów „illbruck EPDM”

Wymagane właściwości techniczne uszczelnień połączeń okien aluminiowych i lekkich ścian osłonowych o konstrukcji aluminiowej z żelbetową konstrukcją budynków, wykonanych z zastosowaniem zestawu wyrobów „illbruck EPDM” przedstawiono w poniższej tabeli:

Poz. Właściwości Wymagania Metody badań
1 Przepuszczalność powietrza,
klasa
4 PN-EN 1026:2001
PN-EN 12207:2001
AE1200 PN-EN 12153:2004
PN-EN 12152:2004
2 Współczynnik infiltracji powietrza, a,
m3 / (m·h·daPa2/3)
£ 0,1 PN-EN 1026:2001
(przy różnicy ciśnień 1200 Pa)
3 Wodoszczelność,
klasa
E1200 PN-EN 1027:2001
PN-EN 12208:2001
RE1200 PN-EN 12155:2004
PN-EN 12154:2004

Podane wartości współczynników są „minimalnym wymaganym efektem”, którego oczekuje się po wykonaniu uszczelnienia zgodnie z wymaganiami aprobaty. Inaczej można powiedzieć, że szczelność powietrzna i wodoszczelność połączenia okna z murem po prawidłowym wykonaniu montażu z zastosowaniem materiałów illbruck EPDM wymienionych w AT-15-9160/2013 nie może być gorsza niż określają to wartości współczynników w tabeli. Wyznaczenie przez ITB mierzalnego, minimalnego poziomu jakościowego wykonania robót związanych z uszczelnieniem połączenia okna z ościeżą, to podstawowa wartość tego dokumentu.

O krok przed konkurencją

Tremco illbruck, to niewątpliwie ciekawa i innowacyjna firma, będąca potentatem w dziedzinie techniki uszczelnień montażowych szczelin dylatacyjnych. W Polsce obecna od 13 lat. Z sukcesem, chociaż bez hałasu transferuje na nasz rynek nowe technologie i dobre standardy. Zapożyczone od firmy pojęcie „montaż i3” stało się wręcz synonimem poprawnego wykonania montażu warstwowego. Może jej pomysł na ustalenie minimalnych wymagań, co do szczelności połączenia okna z ościeżą za pośrednictwem aprobat technicznych też się przyjmie? Oby tak, bo aprobaty, to rzetelny punkt odniesienia w ocenie przydatności produktów i rozwiązań technicznych. Zobaczymy co przyniesie czas, a na razie Tremco illbruck potwierdziwszy zalety całej grupy własnych produktów uszczelnieniowych kolejny raz jest o krok przed konkurencją. Warto nadmienić, że póki co, to jedyne dopuszczenie na rynku, które traktuje temat kompleksowo – prezentuje kompletne rozwiązanie oparte na membranach i klejach. Na zakończenie dla czytelników zainteresowanych poprawnością montażu okien linki umożliwiające pobranie pełnej treści Aprobaty technicznej ITB AT-15-9160/2013 i Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0645. Skorzystajcie, naszym zdaniem warto.

OKNOTEST.PL

Zobacz także