Szukaj w Oknotest.pl

reklama

WINDMAR - wymiana przesuwnych drzwi balkonowych HKS na VI piętrze

Wrzesień 2016 · WINDMAR

Demontaż starych, wstawienie nowych, trochę pianki i tyle tej roboty przy wymianie okien. Jak bardzo może mylić się każdy komu w głowie zaświta taka myśl dowiecie się z kolejnej relacji wprost z placu budowy. Asystowaliśmy monterom firmy WINDMAR podczas wymiany drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych HKS. Wymiana okien w zamieszkałym budynku, to zadanie zdecydowanie bardziej złożone pod względem technicznym i logistycznym od montażu konstrukcji okiennych w budynku dopiero wznoszonym.

„Nie wszystko złoto, co się świeci”

Zakup okna rzadko poprzedza analiza właściwości użytkowych produktu pod kątem przewidywanego zastosowania. W efekcie raz po raz okazuje się, że zamontowane okno nie spełnia wymagań obiektowych oraz oczekiwań nabywcy i powinno, a czasem nawet musi być wymienione na inne. Wymienione nie dlatego, że jest wadliwe, ale wyłącznie dlatego, że zamontowano je w niewłaściwym miejscu. Z takim właśnie przypadkiem zetknęliśmy się w Gdańsku, gdzie na VI piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego mocno obciążanego wiatrem zainstalowano drzwi balkonowe uchylno-przesuwne (HKS) z kształtowników PVC-U.

Drzwi balkonowe uchylno-przesuwne (HKS) z PVC-U 2450mm x 2280mm
Drzwi balkonowe uchylno-przesuwne (HKS) z PVC-U 2450mm x 2280mm

Przysłowiowa już „ekonomiczność” montażu i produktu okazały się być nieodpowiednie zarówno dla warunków eksploatacji, jak i wymagań inwestora. Obciążona wiatrem konstrukcja okienna stawała się nadmiernie przepuszczalna dla powietrza. Wtłaczane pod ciśnieniem prędkości wiatru oprócz oczywistego wychładzania pomieszczenia zimą, powodowało również powstawanie przedziwnych odgłosów, świstów albo buczenia. Przy okazji remontu mieszkania zapadła więc decyzja o wymianie drzwi balkonowych. Z pozoru proste zadanie okazało się być w praktyce sporym wyzwaniem montażowym, a sprzęt którego trzeba było przy tym użyć wzbudził zaciekawienie i niemałe emocje, szczególnie u najmłodszych mieszkańców osiedla.

Burzenie i odtwarzanie

Pierwszy krok każdej wymiany okien jest nie tyle trudny, co… brudny. Zdemontowanie elementów konstrukcyjnych okna, to fraszka. Zdjęcie skrzydeł albo wyjęcie szyb nie stanowi żadnego problemu.

Demontaż skrzydła drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych (HKS)
Demontaż skrzydła drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych (HKS)
Demontaż oszklenia stałego drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych (HKS)
Demontaż oszklenia stałego drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych (HKS)

Prawdziwa „demolka” zaczyna się podczas odszukiwania istniejących punktów mocowań mechanicznych okna do muru konstrukcyjnego. Szczególnie wtedy, gdy wykorzystano do ich wykonania standardowe stalowe kotwy montażowe, które ulegają całkowitemu zakryciu przez tynk. Co prawda zasady rozmieszczania punktów mocowania powinny być wskazówką gdzie ich szukać, ale nie od dziś wiadomo, że monterzy często zasady mają za nic. Punkty mocowań mogą być tu albo tam, a może ich w ogóle nie być. Z reguły trzeba więc odkuwać tynki wokół całego okna.

Skuwanie tynków ościeża drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych (HKS)
Skuwanie tynków ościeża drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych (HKS)
Usuwanie połączeń mechanicznych drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych (HKS) z ościeżem
Usuwanie połączeń mechanicznych drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych (HKS) z ościeżem

Jeżeli wymianie podlegają drzwi balkonowe, sterta gruzu powstająca podczas demontażu powiększa się często o materiał zewnętrznego progu, którego likwiadacja jest konieczna szczególnie wtedy, gdy wymienianą konstrukcję wyposażono w elementy systemowych poszerzeń wpuszczonych w przestrzeń pomiędzy podłogą mieszkania, a progiem.

Skuwanie progu drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych (HKS)
Skuwanie progu drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych (HKS)
Usuwanie pozostałości progu drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych (HKS) w celu odsłony poszerzeń systemowych
Usuwanie pozostałości progu drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych (HKS) w celu odsłony poszerzeń systemowych

Po usunięciu istniejących mocowań mechanicznych oraz uwolnieniu progu ościeżnicy drzwi balkonowych spod warstwy tynku, cementu i płytek można przystąpić do demontażu konstrukcji okiennej. W przypadku wymiany okien z PVC-U najprościej robić to przecinając ościeżnice albo słupki stałe wraz ze stalowym wzmocnieniem, a dopiero potem fragmentami je usuwać. W ten sposób łatwiej pokonać opór zgrzanych naroży oraz oderwać kształtowniki okienne od warstwy termoizolacji wykonanej przy użyciu pianki PU.

Demontaż ramy ościeżnicy drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych (HKS)
Demontaż ramy ościeżnicy drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych (HKS)
Oczyszczanie ościeża po demontażu ramy ościeżnicy drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych (HKS)
Oczyszczanie ościeża po demontażu ramy ościeżnicy drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych (HKS)

Ostatnim etapem demontażu okna powinno być staranne oczyszczenie ścian ościeża z pozostałości materiałów wykończeniowych i izolacyjnych oraz pyłu i kurzu. To krok niezbędny, aby w następnym etapie prac przywrócić ścianom należytą jakość przed zainstalowaniem nowego okna. Montaż okna na podłożu nieoczyszczonym i niewyrównanym, (co często praktykowane), może prowadzić do przedwczesnej utraty szczelności połączenia.

Sprzątanie i usuwanie kurzu z powierzchni ościeża drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych (HKS)
Sprzątanie i usuwanie kurzu z powierzchni ościeża drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych (HKS)
Oczyszczanie i porządkowanie strefy montażu progu drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych (HKS)
Oczyszczanie i porządkowanie strefy montażu progu drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych (HKS)

Roboty związane z odtworzeniem płaszczyzn ościeża, to wielka niewiadoma. Niezwykle trudno na etapie planowania prac przewidzieć uszkodzenia, które powstaną podczas demontażu i oszacować zakres koniecznych napraw. W znacznej mierze zależeć to będzie od stanu technicznego samego ościeża oraz pierwotnego sposobu instalacji okien. Oba „problemy” ukryte są pod grubymi warstwami farb, tynków, progów i obróbek. Mamy więc do wyboru wykonanie głębokich odkrywek przy pomiarze, na co inwestorzy niechętnie wyrażają zgodę, albo przystępując do wymiany trzeba być gotowym na niespodzianki.

Wyrównywanie ścian ościeża zaprawą tynkarską
Wyrównywanie ścian ościeża zaprawą tynkarską
Izolacja przeciwwilgociowa w strefie montażu progu drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych (HKS)
Izolacja przeciwwilgociowa w strefie montażu progu drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych (HKS)

Opisywana wymiana drzwi balkonowych HKS wykonywana była w stosunkowo nowym budynku mieszkalnym, co minimalizowało ryzyko daleko idących napraw wynikających ze stanu technicznego obiektu. Niezbędnym okazało się jedynie rutynowe wyrównanie podłoża warstwą zaprawy tynkarskiej. Nieoczekiwanym kłopotem stało się za to… prawidłowe podparcie progowej części wymienianych drzwi balkonowych! Poszerzenia systemowe schodziły aż do betonowej płyty balkonu. Odkrycie i demontaż tej części konstrukcji okiennej mogło prowadzić do naruszenia istniejącej izolacji przeciwwilgociowej. Co prawda nie stwierdzono takiego naruszenia, ale z profesjonalnej staranności monterzy firmy WINDMAR wykonali z fartuchów EPDM dodatkową warstwę izolacji w strefie montażu drzwi balkonowych i progu.

Z armatą na komara

Pewnie nie pojechalibyśmy aż do Gdańska, aby obejrzeć wymianę drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych HKS o wymiarach 2450 x 2280 mm, gdyby zadanie nie odbywało się w budynku wielorodzinnym. Wymiar konstrukcji trudno uznać za imponujący, ale naszą nieskrywaną ciekawość wzbudziło, jak dostarczyć balkon o takich wymiarach na VI piętro bloku mieszkalnego. Skrzydło i szyby zmieściły się w kabinie windy, rama ościeżnicy już nie, a jeżeli winda i schody odpadają, to… ?

Dźwig samojezdny z wysięgnikiem 40m
Dźwig samojezdny z wysięgnikiem 40m
Transport ramy ościeżnicy drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych (HKS) na VI piętro wielorodzinnego budynku mieszkalnego
Transport ramy ościeżnicy drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych (HKS) na VI piętro wielorodzinnego budynku mieszkalnego

W sobotnie przedpołudnie na Gdańskim osiedlu pojawiło się prawdziwe monstrum! Dźwig samojezdny z czterdziestometrowym wysięgnikiem! Pracy tej imponującej maszyny z ciekawością przyglądało się wiele osób, a w szczególności dzieci, wśród których wywołała niemałe emocje, bo jej działania kojarzyły się z filmowym transformersem. Całe to widowiskowe skądinąd przedsięwzięcie było jednak czymś na kształt strzelania z armaty do komara. Konieczność korzystania z takiego dźwigu wynikała li tylko z pomysłu zastosowania konstrukcji okiennej określonego typu w tym, a nie innym miejscu budynku. Warto mieć zatem na uwadze już przy zakupie okna, że jego właściwości użytkowe, funkcjonalności albo wymiary mogą powodować w przyszłości oprócz uzasadnionej satysfakcji także całkiem realne problemy logistyczne w przypadku koniecznych napraw albo wymiany.

Klasyka z nutką nowoczesności

Montaż okna podczas jego wymiany, co do zasady nie różni się niczym od montażu takiego samego okna w budynku wznoszonym. Obowiązują dokładnie takie same reguły postępowania i cel. Uzyskanie szczelnego połączenia okna z ościeżem oraz przeniesienie na konstrukcję budynku sił pochodzących od obciążeń zewnętrznych i eksploatacyjnych.

Osadzanie ramy ościeżnicy drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych (HKS) w ościeżu przygotowanym do montażu
Osadzanie ramy ościeżnicy drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych (HKS) w ościeżu przygotowanym do montażu

Ramę ościeżnicy nowych drzwi balkonowych HKS Vetrex V90+ osadzono w przygotowanym wcześniej ościeżu. Do mocowania mechanicznego zamiast dotychczasowych kotew i kołków rozporowych użyto śrub, a szczelina dylatacyjna została wypełniona pianką PU.

Mocowanie mechaniczne ramy ościeżnicy drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych (HKS)
Mocowanie mechaniczne ramy ościeżnicy drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych (HKS)
Wykonanie warstwy termoizolacji w szczelinie dylatacyjnej przy użyciu pianki PU
Wykonanie warstwy termoizolacji w szczelinie dylatacyjnej przy użyciu pianki PU

W tym miejscu większość ekip monterskich uznałaby roboty montażowe za zakończone, pozostawiając dalszą obróbkę ościeża tynkarzom remontującym mieszkanie. WINDMAR idzie jednak o krok dalej w stosowanych standardach jakości montażu podczas wymiany okien i w uzgodnieniu z inwestorami wykonuje także warstwy izolacji wewnętrznej i zewnętrznej zwiększające powietrzną szczelność połączeń oraz zabezpieczające warstwę termoizolacji przed negatywnymi wpływami wilgoci.

Wykonanie izolacji zewnętrznej powłoką SP 925 Tremco-illbruck
Wykonanie izolacji zewnętrznej powłoką SP 925 Tremco-illbruck
Wykonanie izolacji wewnętrznej powłoką SP 925 Tremco-illbruck
Wykonanie izolacji wewnętrznej powłoką SP 925 Tremco-illbruck

Do wykonania obu warstw uszczelnień, zamiast klasycznych materiałów, wykorzystano powłokę uszczelniającą SP 925 Tremco-illbruck. Ten nowy materiał, przypominający nieco „folię w płynie” wydaje się być stworzony do takich właśnie zastosowań. Z jednej strony jego wysoka elastyczność powinna zapobiegać powstawaniu mikro szczelin podczas eksploatacji okna, z drugiej unikamy dość kłopotliwej w przypadku wymiany okien aplikacji folii lub taśm rozprężnych.

Wykonanie zabezpieczenia zapobiegającego wnikaniu wody opadowej w strefę progu drzwi balkonowych przy użyciu fartucha EPDM
Wykonanie zabezpieczenia zapobiegającego wnikaniu wody opadowej w strefę progu drzwi balkonowych przy użyciu fartucha EPDM

Ostatnim akordem prac montażowych związanych z wymianą drzwi balkonowych było wykonanie ostatecznego zabezpieczenia konstrukcji przed penetracją wody opadowej w strefie progu. Kolejny fartuch EPDM przyklejony do czoła poszerzeń pod progiem ościeżnicy nadaje się do tego jak znalazł. Teraz faktycznie można powiedzieć… na dzisiaj koniec.

Dniówka

Czas jaki potrzebny był na wykonanie całego zadania przez świetnie zorganizowaną i wprawną ekipę montażową firmy WINDMAR wyniósł około 11 godzin!

Wspominamy o tym nie bez przyczyny. Fora internetowe pełne są pochwał dla ekip monterskich, które w podobnym czasie potrafiły wymienić wszystkie okna w mieszkaniu. To niemożliwe! Albo raczej, to jest możliwe o ile część robót niezbędnych przy wymianie okien zostanie pominięta. Wtedy faktycznie wymiana okien, to demontaż starych, wstawienie nowych, trochę pianki i tyle tej roboty. Będzie szybko i niedrogo, to fakt. Tylko na kim to się zemści?

Czytelników przymierzających się do wymiany okien zapraszamy do obejrzenia filmu. Staraliśmy się pokazać w nim kolejne etapy prac podczas wymiany drzwi balkonowych HKS. To może okazać się przydatne podczas planowania robót w Waszych domach lub mieszkaniach nawet jeżeli takich drzwi balkonowych nie posiadacie. Ciekawostką samą w sobie jest ta część filmu, która pokazuje transport małej ramy drzwi balkonowych przez potężny dźwig.

OKNOTEST.PL

Oknotest.pl 2016-09-22 00:00:00 aktualizacja: 2020-11-14 15:23:54


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2023

Strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie strony oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu.