aluplast IDEAL 8000 i energeto 8000 plus ciepło

17.10.2010
Udostępnij

Tworzenie konstrukcji okiennych o niskiej przenikalności cieplnej, to już nie tylko moda i ciekawostka, to trwały i wyznaczony na długie lata kierunek rozwoju techniki okiennej. Początkową poprawę tej właściwości okien zawdzięczaliśmy głównie szybkiemu postępowi w dziedzinie produkcji szyb zespolonych. Obecnie energooszczędne konstrukcje okienne, to przemyślany system łączenia ze sobą różnych komponentów, w tym nowoczesnych kształtowników okiennych. Pozwalają one na produkcję okien charakteryzujących się nie tylko niską przenikalnością cieplną, ale również odpowiednio wysokim poziomem innych właściwości określanych przez normę PN-EN 14351-1+A1:2010.

Firma Aluplast jako istotny podmiot europejskiego rynku okiennego i niekwestionowany lider sprzedaży kształtowników okiennych w Polsce, na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat, zaprezentowała kilka nowatorskich rozwiązań, w tym systemy okienne Ideal 8000 i energeto® 8000. System Ideal 8000, to doskonała ilustracja zmniejszania przenikalności cieplnej okien poprzez zwiększanie głębokości kształtowników i liczby ich komór oraz wdrażanie nowych technologii szklenia skrzydeł okiennych. energeto® 8000, to rozwiązanie wyjątkowe, bowiem oprócz zastosowania wszystkich trzech wcześniej wymienionych nowinek technicznych jest jednocześnie pierwszym i jedynym systemem, w którym także całkowicie zrezygnowano ze stosowania stalowych wzmocnień profilów okiennych z PVC. Obu systemom kształtowników warto się przyjrzeć bliżej, bo nie tylko doskonale oddają aktualne kierunki rozwoju branży, ale bez zbytniej przesady można powiedzieć, że pod pewnymi względami wyznaczają całkiem nowe standardy.

System aluplast Ideal 8000

W systemie kształtowników Aluplast Ideal 8000 następuje połączenie dwóch różnych dróg do uzyskiwania ponad przeciętnych oszczędności energii poprzez ograniczanie przenikalności cieplnej całej konstrukcji okiennej. Z jednej strony, kształtowniki zwiększają swoją głębokość i ilość wewnętrznych komór, a z drugiej następuje częściowa rezygnacja ze stosowania stalowych wzmocnień na rzecz technologii „bonding inside” polegającej na wklejaniu pakietu szyby zespolonej we wrąb skrzydła okiennego. Opisane zmiany widoczne są na poniższych schematach złożeń ramy ościeżnicy i skrzydła Ideal 8000.

Ideal 8000 złożenie
Ideal 8000 złożenie
Ideal 8000 złożenie round line
Ideal 8000 złożenie round line

Najpopularniejsza, standardowa pięciokomorowa rama ościeżnicy systemu Ideal 4000 o głębokości 70 mm, zostaje zastąpiona ramą o głębokości zabudowy 85 mm. Zwiększonej głębokości kształtownika towarzyszy także zmiana liczby wewnętrznych komór z pięciu, na osiem, zarówno w ramie ościeżnicy jak i skrzydle okiennym. Jednocześnie o ile w kształtownikach ościeżnicy widoczne są duże komory z widniejącymi w nich stalowymi wzmocnieniami o zamkniętym przekroju, o tyle prezentowana na schemacie konstrukcja kształtownika skrzydła okiennego w kolorze białym wskazuje, że dla niej w ogóle nie przewiduje się możliwości i potrzeby ich stosowania.

Elementem dzięki, któremu białe skrzydło okienne zyskuje i zachowuje swoje właściwości statyczne staje się szyba zespolona. Widoczna we wrębie szklenia pod szybą płetwa centrująca wraz z warstwą specjalnego kleju nakładanego na całym obwodzie styku szyby z ramą sprawia, że w każdej chwili wszystkie płaszczyzny szkła znajdują właściwe podparcie, co nie tylko jest zjawiskiem korzystnym dla wyrównywania naprężeń powstających w taflach pakietu, ale również stabilizuje i utrzymuje w dopuszczalnych granicach podatność kształtownika na odkształcenia pod wpływem działania sił powstających na skutek zewnętrznych zjawisk atmosferycznych oraz obciążeń eksploatacyjnych.

„Bonding inside”, czyli technologia wklejania szyby we wrąb skrzydła przyczynia się także do obniżenia wartości liniowego mostka termicznego powstającego na styku szyby z profilem, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie wartości współczynnika przenikania ciepła konstrukcji okiennych wykonywanych z profilów systemu Ideal 8000.

Nieco inaczej potraktowano zagadnienia statyki w skrzydłach okien okleinowanych. Następuje tu połączenie technologii „bonding inside” z opcjonalną możliwością stosowania wzmocnienia stalowego. Wydaje się to być rozwiązaniem optymalnym ze względu na większą podatność kształtowników na działanie zewnętrznych czynników atmosferycznych, w szczególności wysokich temperatur, a także tworzenia konstrukcji „kolorowych” o większych gabarytach.

Przedstawiony poniżej wyciąg ze sprawozdania z badań przenikalności cieplnej kształtowników Ideal 8000 w laboratorium Instytutu Techniki Okiennej w Rosenheim całkowicie potwierdza zasadność tej drogi rozwoju systemów Aluplast, a uzyskany w badaniach wynik Uf = 1,0 W/(m2*K) sytuuje je w gronie komponentów okiennych o podstawowym znaczeniu dla inwestorów zainteresowanych budownictwem energooszczędnym oraz każdego nabywcy okien, któremu zależy na zmniejszeniu zużycia energii wykorzystywanej w celach ogrzewania pomieszczeń.

ideal 8000 złożenie
Ideal 8000 złożenie skrzydło ze stalą
certyfikat badań ideal 8000
Ideal 8000 badania Uf ITF Rosenheim

Kolejną ważną informacją zarówno dla producentów okien jak i inwestorów są wyniki obowiązkowych badań wstępnych typu (ITT – initial type testing) wykonanych przez Aluplast GmbH w laboratorium ift Rosenheim potwierdzające wysokie osiągi i spełnienie przez konstrukcje okienne wykonywane z kształtowników Ideal 8000 wymagań normy PN-EN 14351-1+A1:2010 w zakresie najważniejszych właściwości. Poniżej specjalnie przygotowana tabela z wynikami badań i ich krótkim opisem.

Numer badania: 155 34181/2 laboratorium ift Rosenheim
Przedmiot badania: okno ur Okno jednoskrzydłowe, uchylno-rozwierane, systemu Ideal 8000, kolor biały, wymiary 1480 mm x 1480 mm Opis wyników badania
Odporność na obciążenie wiatrem ikona Klasa C 4 Maksymalne dopuszczalne ugięcie najbardziej odkształconego elementu okna o 1/300 jego długości przy ciśnieniu parcia wiatru 1600 Pa. Co odpowiada sile wiatru wiejącego z prędkością 184 km/h
Wodoszczelność ikona Klasa E 750 Szczelność na przenikanie wody opadowej do wnętrza konstrukcji przy ciśnieniu parcia wiatru 750 Pa. Co odpowiada sile wiatru wiejącego z prędkością 122 km/h
Przepuszczalność powietrza ikona Klasa 4 Poziom infiltracji powietrza poniżej 0,3 m3/(m x h x daPa2/3), zgodny z wymaganiami polskich przepisów techniczno-budowlanych. Okno szczelne
Siły operacyjne ikona Klasa 1 Wartość siły niezbędnej do otwarcia skrzydła lub obrotu klamki okiennej 100 N, co odpowiada wartości ok. 10 kg
Wytrzymałość mechaniczna ikona Klasa 4 Wytrzymałość na obciążenia działające w płaszczyźnie skrzydła 800 N, co odpowiada ciężarowi ok.80 kg. Wytrzymałość na obciążenia działające prostopadle do płaszczyzny okna 350 N, co odpowiada ciężarowi ok.35 kg.
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie ikona Klasa 2 Zachowuje wszystkie właściwości eksploatacyjne na zbadanym poziomie po 10.000 cykli otwarcie/zamknięcie

W tabeli warto zwrócić uwagę na osiągi badanej konstrukcji w zakresie odporności na obciążenie wiatrem, wytrzymałości mechanicznej i odporności na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Zbadana w zakresie tych właściwości wysoka, a nawet bardzo wysoka klasa okna jest bezpośrednim potwierdzeniem, że zastąpienie stalowych wzmocnień, technologią „bonding inside” (wklejania szyby we wrąb skrzydła) nie niesie ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla konstrukcji okiennej. Oby tylko czytelnicy nie wyciągnęli teraz mylnego wniosku, że stalowe wzmocnienia nie są ważnym elementem dla statyki i wytrzymałości konstrukcji okiennych w innych systemach. Powyższa uwaga dotyczyła wyłącznie kształtowników i okien systemu Ideal 8000. W najpowszechniejszych jeszcze pięciokomorowych „klasycznych” konstrukcjach okiennych odpowiednie stalowe wzmocnienie, to nadal podstawowy czynnik wytrzymałości mechanicznej i statycznej.

Opis systemu Aluplast Ideal 8000 warto zakończyć argumentem nieco lżejszego kalibru, niemniej również istotnym, szczególnie dla Pań inwestorek przyzwyczajonych do tego, że ich zimowe wdzianka nie tylko muszą być ciepłe i najwyższej jakości, ale na dodatek piękne. Choć piękno, to kategoria nadzwyczaj subiektywna warto zerknąć na zamieszczone poniżej dwa zdjęcia złożeń ramy i skrzydła Ideal 8000.

ideal 8000 bonding inside
Ideal 8000 bonding inside
ideal 8000 bonding inside
Ideal 8000 bonding inside

Ładnym, choć nieco klasycznym krągłościom po prawej, odpowiada wyrazisty i doskonały w formie design złożenia z lewej strony. Pewien młody człowiek patrząc na nie, powiedział krótko, że jest „ trochę odjechane”. Hm… taka fraza, to podobno wyraz najwyższego uznania. Zatem niech będzie, że kształtowniki Ideal 8000 potrafią być klasycznie piękne i zarazem nieco „odjechane”. Dla każdego coś pięknego. Spoglądając na oba zdjęcia nieco bardziej profesjonalnie można powiedzieć, że dla producenta wykonującego okna w tej półzlicowanej technologii będą one prawdziwym testem staranności i jakości wykonania. Tu nie ma miejsca na błędy, bo wszystkie niedokładności w zgrzewaniu, czyszczeniu, szkleniu i okuwaniu będą widoczne jak na dłoni niemal natychmiast, ale czy można tworzyć piękne, „odjechane” okna bez błysku „tego czegoś…”?

System energeto® 8000

Linia kształtowników okiennych energeto® firmy Aluplast, to najbardziej śmiała koncepcja profilowa ostatnich lat, oparta o trzy jednocześnie realizowane założenia:

  • Całkowitą likwidację konieczności stosowania stalowych wzmocnień kształtowników z PVC-U.
  • Wykorzystanie szyb zespolonych i technologii „bonding inside” (wklajanie szyby we wrąb skrzydła) do osiągnięcia zakładanych parametrów statycznych i cieplnych konstrukcji okiennych.
  • Możliwość uzyskania dalszej poprawy przenikalności cieplnej kształtowników poprzez opcjonalne wypełnianie, po procesie zgrzewania konstrukcji, przestrzeni niektórych komór wewnętrznych określoną kompozycją poliuretanową w technologii „foam inside”.

System kształtowników energeto® składa się z trzech niezależnych od siebie odmian: energeto® 4000, energeto® 5000 oraz energeto® 8000. Tą ostatnią z wymienionych odmian trzeba uznać za okręt flagowy całego systemu. Schemat złożenia ramy i skrzydła prezentujemy poniżej.

energeto 8000 złożenie
Energeto 8000 schemat złożenia

Zwolennicy sprzedawania lub kupowania okien ze względu na ilość wewnętrznych komór doliczą się ich sześciu przy głębokości ramy ościeżnicy i skrzydła 85 mm. Można przyjąć, że ten wymiar staje się standardem dla systemów firmy Aluplast oznaczanych liczbą 8000. Tak jak w systemie Ideal 8000, tak i w energeto® 8000 obligatoryjne jest stosowanie technologii „bonding inside”, czyli wklejania szyby zespolonej we wrąb skrzydła. W związku z tym na prezentowanym schemacie energeto® 8000 można zaobserwować dokładnie takie same elementy stabilizujące i łączące szybę z powierzchnią kształtownika jak na wcześniejszym schemacie Ideal 8000.

Rezygnując całkowicie ze stosowania stalowych wzmocnień, Aluplast wprowadza jednocześnie do konstrukcji kształtowników ścianki wewnętrzne wykonane z tworzywa o nazwie Ultradur® High Speed, produkowanego przez firmę BASF. Technologię koekstruzji kształtownika PVC-U z zastosowaniem ścianek stabilizujących z Ultradur® High Speed nazwano technologią „powerdur inside”. Tym samym w konstrukcjach okiennych wykonywanych w systemie energeto® 8000 za sztywność i wytrzymałość mechaniczną odpowiedzialne są szyby zespolone montowane w skrzydła przy pomocy technologii „bonding inside” oraz system ścian stabilizujących wykonywanych w technologii „powerdur inside”.

Jednak najważniejszą i podstawową właściwością kształtowników okiennych energeto® 8000 jest ich bardzo niska przenikalność cieplna. Zbadane w notyfikowanym laboratorium wartości przenikalności cieplnej profili jednoznacznie wskazują na ich przeznaczenie. energeto® 8000, to idealny komponent dla wszelkiego rodzaju konstrukcji okiennych przeznaczonych do budownictwa energooszczędnego, a przede wszystkim pasywnego.

energeto 8000 certyfikat
Energeto przenikalność ciepła

energeto® 8000, to jeden z niewielu systemów okiennych, który pozwala na tworzenie pasywnych konstrukcji okiennych, [okna o współczynniku przenikania ciepła Uw ≤ 0,8 W/(m2*K)], już przy użyciu podstawowej dwukomorowej szyby zespolonej o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,7 W/(m2*K). Uzyskiwanie pasywności przy zastosowaniu takiej szyby jest możliwe dzięki wykorzystaniu w produkcji okien kolejnej nowinki technicznej wprowadzonej przez firmę Aluplast, czyli technologii „foam inside”, polegającej na opcjonalnej możliwości wypełniania wewnętrznych komór kształtowników dodatkowym materiałem izolacyjnym po ostatecznym zgrzaniu ram ościeżnic lub skrzydeł. Zaletą tej technologii wydaje się być możliwość idealnego dostosowania przenikalności cieplnej kształtownika do koniecznej dla danego zastosowania przenikalności cieplnej całego okna.

Najlepszym potwierdzeniem skuteczności dla rozwiązania energeto® 8000 z zastosowaniem technologii „foam inside” i szyby Ug = 0,7 W/(m2*K) jest uzyskany w Instytucie Domów Pasywnych w Darmstad dla okien o takiej konstrukcji certyfikat pasywności, który prezentujemy poniżej.

energeto 8000 certyfikat
Certyfikat pasywności energeto 8000

Przedstawione, a przede wszystkim solidnie zbadane i udokumentowane właściwości kształtowników i okien systemów Ideal 8000 oraz energeto® 8000 są jednym z podstawowych argumentów przemawiających za stosowaniem tych rozwiązań we wszystkich nowych i modernizowanych obiektach budowlanych, w których jednym z podstawowych wymagań inwestora jest ochrona cieplna budynku i ograniczanie wydatków związanych z ogrzewaniem, bądź też klimatyzowaniem pomieszczeń. Oczywiście tego typu nowoczesne rozwiązania technologiczne stosowane w produkcji i powstające w efekcie okna PVC wymagają jeszcze niezwykle kompetentnego montażu, pozwalającego na pełne wykorzystanie wartości niesionych przez te produkty, ale to już całkiem inna historia, o której z pewnością będzie jeszcze okazja szerzej napisać. Na razie z całą pewnością można powiedzieć, że jeśli masz coś z serii Aluplasta 8000, to ciepło otrzymasz w pakiecie. Taki plus.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Aluron Gemini Integral
okna i drzwi balkonowe drewniano-aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Fasada MB-86
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Domel MB-77 HS
drzwi unoszono-przesuwne HST aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Framex Ponzio PE 78N
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Amberline Oval
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
OknoPlus SwissForm Art
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne