Vetrex o krok przed konkurencją

06.02.2019
Udostępnij

Firma VETREX od lat należy do czołówki polskich producentów okien z PVC-U, a w dziedzinie badań konstrukcji okiennych należy uznać ją za prekursora i niekwestionowanego lidera. Całkiem niedawno producent z Tczewa po raz kolejny udowodnił swoją przewagę w tym względzie, wykonując pierwsze w Polsce badanie właściwości użytkowych konstrukcji z prostopadłym połączeniem narożnym szyb typu glasscorner. Jak zachowuje się całkowicie oszklone naroże konstrukcji okiennej poddanej obciążeniom?

Badania okien, komu to potrzebne?

Badania okien, a przede wszystkim uzyskane wyniki, przydatne są zarówno inwestorom, jak i producentom okien. Każdy inwestor budujący dom zainteresowany jest zastosowaniem materiałów budowlanych, w tym także okien i drzwi balkonowych, o wartości użytkowej odpowiadającej jego oczekiwaniom. O wartości użytkowej okna i możliwości zastosowania w budownictwie przesądza poziom, klasa albo wartość właściwości użytkowych wymienionych w normie PN-EN 14351-1 ustalona w badaniach wstępnych typu przez notyfikowane laboratoria. W oparciu o wyniki badań wstępnych typu (ITT), producent sporządza deklarację właściwości użytkowych, dokument który obowiązkowo musi towarzyszyć każdej konstrukcji okiennej wprowadzanej do obrotu lub udostępnianej na rynku. Zadaniem inwestora jest sprawdzenie, czy poziom właściwości deklarowanych przez producenta odpowiada jego oczekiwaniom oraz wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych. Ocena możliwości przewidywanego zastosowania okien na podstawie zbadanych poziomów właściwości użytkowych, to jedno z kluczowych zadań, jakie pełnią badania. Wiedza, którą uzyskują producenci okien w wyniku wykonywanych badań wstępnych typu, badań kontrolnych, czy też badań prowadzonych w ramach zakładowej kontroli produkcji, to także istotny element zarządzania jakością, a przede wszystkim droga do uzyskania pożądanej, powtarzalnej jakości okien.

Badanie konstrukcji okiennej z połączeniem narożnym szyb glasscorner

Jednym z aktualnych trendów projektowania budynków jednorodzinnych jest dążenie do zwiększenia udziału w powierzchni ścian konstrukcyjnych, powierzchni przeszklonych. Producenci okien, aby dostosować się do nowych wymagań obiektowych i mody, wprowadzają do obrotu konstrukcje okienne o coraz większej powierzchni, co wymaga zastosowania technologii, które do tej pory rzadko albo w ogóle nie były wykorzystywane w procesach konstruowania okien i drzwi balkonowych. Jedną z takich technologii jest bezpośrednie równoległe bądź prostopadłe łączenie szyb zespolonych bez udziału pośrednich elementów konstrukcyjnych, czyli tak zwany „glasscorner”.

Glasscorner, bezpośrednie, prostopadłe połączenie narożne szyb zespolonych
Glasscorner, bezpośrednie, prostopadłe połączenie narożne szyb zespolonych
Glasscorner, bezpośrednie, prostopadłe połączenie narożne szyb zespolonych
Glasscorner, bezpośrednie, prostopadłe połączenie narożne szyb zespolonych

Zgodnie z zasadami i wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 „O wyrobach budowlanych”, wyrób budowlany, jakim jest konstrukcja okienna może być stosowany w budownictwie, jeżeli został właściwie oznakowany, a producent sporządził dla tego wyrobu deklarację właściwości użytkowych na podstawie badań wstępnych typu wykonanych przez jednostkę notyfikowaną. O ile badanie klasycznych okien i drzwi balkonowych, to zadanie rutynowe dla producentów i jednostek badawczych, to zbadanie właściwości użytkowych konstrukcji okiennej z połączeniem narożnym typu glasscorner dalekie jest od codziennej rutyny. Pierwszy i podstawowy problem, to ciśnieniowa komora badawcza, w której nie sposób zainstalować konstrukcji okiennej, której płaszczyzny przylegają do siebie pod kątem prostym.

Badawcza komora ciśnieniowa przygotowana do badań konstrukcji narożnych
Badawcza komora ciśnieniowa przygotowana do badań konstrukcji narożnych

Firma VETREX wykonała zadanie wielce niestandardowe. Przebudowała posiadaną we własnym laboratorium komorę ciśnieniową w taki sposób, by można było w niej badać narożne połączenia konstrukcji okiennych. Nie zawahamy się powiedzieć, że w Polsce jest obecnie jedynym producentem okien, który dokonał czegoś takiego i jedynym, który może w sposób normowy badać niestandardowe konstrukcje okienne, a co za tym idzie, jedynym który na podstawie zleconych przez siebie badań ITT może wprowadzać do obrotu konstrukcje okienne typu glasscorner zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 305/2011 i Ustawy o wyrobach budowlanych.  Mieliśmy okazję uczestniczyć w laboratorium firmy VETREX w pierwszym w Polsce badaniu konstrukcji glasscorner wykonanym przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej z Wałbrzycha. Jak zbadano właściwości konstrukcji z prostopadłym połączeniem narożnym szyb prezentujemy w krótkiej relacji filmowej:

promocja
promocja

Badaniu poddano konstrukcję narożną V76 GLASSCORNER wykonaną z kształtowników VEKA Softline 76 AD. Uzyskane wyniki badań przedstawiamy poniżej:

Klasyfikacja właściwości
Klasyfikacja właściwości

Powyższe wyniki badań należy odnosić do całości konstrukcji, czyli narożnego oszklenia stałego glasscorner oraz jednoskrzydłowych drzwi balkonowych. Gdyby badaniu poddać jedynie oszklenie stałe z połączeniem narożnym jest wysoce prawdopodobne, a właściwe pewne, że poziom wodoszczelności i klasa odporności na obciążenie wiatrem byłyby zdecydowanie wyższe niż przedstawione w świadectwie. Piszemy o tym z pełnym przekonaniem, bowiem po za kończeniu normowego badania ITT, w uzgodnieniu z producentem i laboratorium przeprowadziliśmy eksperyment, podczas którego poddaliśmy oszklenie glasscornera oddziaływaniu ekstremalnych ciśnień próbnych powyżej poziomu 2500 Pa, symulujących wiatr o prędkości aż 230 km/h, co najlepiej widać w końcowym fragmencie filmu, w którym widać, że strzałka ugięcia środkowej części szyby przekracza 28 mm. Działanie tak dużych ciśnień prędkości wiatru w żaden sposób nie wpłynęło na szczelność narożnego połączenia szyb zespolonych.

O krok przed konkurencją

Polly La Barre, absolwentka uniwersytetu Yale, której wywiady i rozmowy z gwiazdami biznesu z całego świata emitowane są na antenie CNBC w programie Good Morning America, wypowiedziała kiedyś następującą myśl: „Nie możesz mówić, że twoja firma jest świetna, jeżeli nie jest świetna w marketingu”. Parafrazując jej słowa powiemy teraz: „Nie możesz mówić, że twoja firma produkuje świetne okna, jeżeli nie sprawdziłeś tego w badaniach”. Nabywcom pozostawiamy ocenę, czy firma VETREX produkuje świetne okna, my możemy jedynie stwierdzić, że w dziedzinie badań okien na pewno jest o krok przed konkurencją.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.80 / 5.00
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Expresokna PremiDoor 76 Lux
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Stollar Slim Line 70
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Plastbud Ideal 7000
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Sonarol MB-70 HI
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Empol Schüco ASS 70 HI
drzwi unoszono-przesuwne HST aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Bertrand ALUTREND CLASSIC
okna i drzwi balkonowe drewniano-aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne