Drzwi balkonowe HST KS 430 Internorm - przenikalność cieplna

16.07.2014
Udostępnij

Unośno-przesuwne drzwi balkonowe z PVC, nazywane potocznie balkonami HST albo HS, (Hebeschiebetür), stały się produktem modnym i pożądanym. Głównie ze względu na duże powierzchnie przeszklone oraz „niski próg”. Jednak o możliwości zastosowania okna w obiekcie budowlanym nie decyduje wielkość szyb, czy wygoda, a przede wszystkim właściwości użytkowe produktu. Jednej z najważniejszych, przenikalności cieplnej, przyjrzymy się na przykładzie drzwi balkonowych HST KS 430 INTERNORM.

HST z Nicei do Suwałk

Drzwi balkonowe HST Internorm KS 430
Drzwi balkonowe HST Internorm KS 430

Drzwi unośno-przesuwne HST przywędrowały do Polski z… cieplejszych stron świata. Pierwotnie był to produkt dedykowany przede wszystkim południu i zachodowi Europy. Po pierwsze, ze względu na klimat, po drugie, ze względu na przyzwyczajenia użytkowników.

Słaby poziom izolacyjności cieplnej oraz wysoka przepuszczalność powietrza stawiały pod znakiem zapytania przydatność produktu w budownictwie centralnej Europy, w tym Polski.

Nie pierwszy raz okazało się jednak, że to gusty i oczekiwania nabywców kształtują rynek. Mimo pewnych niedoskonałości, drzwi HST bardzo spodobały się polskim inwestorom. Nie tylko ze względu na duże przeszklenia, ale jako znamię widocznego prestiżu i budowlanego luksusu.

W imię tej odrobiny snobizmu, nabywcy skłonni byli wyrozumiale traktować brak dopasowania produktu do naszych lokalnych warunków klimatycznych. Bez dwóch zdań, produkt „chwycił” inwestorów za serca i portfele, a jeśli tak, to producenci pospieszyli modyfikować systemy kształtowników, aby te nietuzinkowe drzwi balkonowe cieszyły nie tylko oko, ale były zgodne z wymaganiami i przydatne technicznie w surowszych klimatach.

promocja
promocja

Niedoskonałości „cieplarnianego pochodzenia” zostały wyeliminowane, a dzisiejsze drzwi balkonowe HST, to już produkt innej generacji, tworzony z myślą o możliwości stosowania nawet w budownictwie energooszczędnym.   

Drzwi balkonowe HST – współczynnik przenikania ciepła ram

Drzwi balkonowe HST Internorm KS 430
Drzwi balkonowe HST Internorm KS 430

Omawianie walorów drzwi balkonowych HST, jako produktu o odpowiednio wysokiej izolacyjności cieplnej trzeba zacząć od stwierdzenia, że to konstrukcja… wyrafinowana i technicznie złożona. Nie każdy producent może i powinien brać się tworzenia tego typu drzwi balkonowych. Do tego trzeba sporej technicznej wiedzy i niecodziennej dawki staranności wykonania.

Jeżeli ktoś ciągle chwali się wyłącznie osiągami „okien referencyjnych” lepiej nie powierzać mu zadania daleko wykraczającego poza jego kompetencje techniczne. Na szczęście INTERNORM, to liga światowa w dziedzinie konstrukcji okiennych, więc informacje o takim produkcie jak drzwi HST zawsze znajdują potwierdzenie w badaniach notyfikowanych laboratoriów.

Czytelnicy oknotest.pl doskonale już orientują się, że aby określić wartość współczynnika przenikania ciepła okna lub drzwi balkonowych konieczna jest znajomość wartości współczynników przenikania ciepła kształtowników okiennych Uf wykorzystanych w konstrukcji, Ug szyb zespolonych oraz wartość liniowego mostka cieplnego Ψ.

Schemat drzwi balkonowych HST badanie Uf
Schemat drzwi balkonowych HST badanie Uf

Na rysunku widoczny jest schemat najprostszej wersji drzwi unośno-przesuwnych HST KS430 INTERNORM. Czerwone strzałeczki oznaczone cyframi wskazują dla jakich złożeń kształtowników użytych w tej konstrukcji drzwi balkonowych HST konieczne jest wcześniejsze ustalenie wartości współczynnika przenikania ciepła dla ram zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-2:2012, aby móc później obliczyć współczynnik przenikania ciepła UD całych drzwi balkonowych. Jak widać, jest to aż sześć różnych wartości współczynnika Uf. Żeby było ciekawiej zaraz przekonacie się, że różnice wartości współczynnika Uf w różnych miejscach przekroju drzwi balkonowych HST mogą wynosić czasami ponad 200%.

Wartości współczynnika przenikania ciepła Uf ram kształtowników drzwi balkonowych HST
KS 430 INTERNORM *
Nr elementu Nazwa elementu Schemat elementu Wartość Uf elementu
1 Górne złożenie skrzydło – ościeżnica
Górne złożenie skrzydło - ościeżnica
Górne złożenie skrzydło - ościeżnica
1,2 W/m2*K
2 Środkowe złożenie skrzydło - ościeżnica
Środkowe złożenie skrzydło - ościeżnica
Środkowe złożenie skrzydło - ościeżnica
1,0 W/m2*K
3 Dolne złożenie skrzydło - próg
Dolne złożenie skrzydło - próg
Dolne złożenie skrzydło - próg
1,8 W/m2*K
4 Górne złożenie część stała
Górne złożenie część stała
Górne złożenie część stała
0,92 W/m2*K
5 Dolne złożenie próg – część stała
Dolne złożenie próg - część stała
Dolne złożenie próg - część stała
2,2 W/m2*K
6 Uszczelnienie środkowe pomiędzy skrzydłem i częścią stałą
Uszczelnienie środkowe pomiędzy skrzydłem i częścią stałą
Uszczelnienie środkowe pomiędzy skrzydłem i częścią stałą
1,8 W/m2*K
* Wszystkie podane w tabeli wartości współczynnika przenikania ciepła Uf pochodzą ze sprawozdania z badań kształtowników KS 430 w laboratorium Instytutu Techniki Okiennej w Rosenheim Nr 13001650-PR01 (PB-K20-06-de-01)

Czy przy tej ilości i rozbieżnej wartości współczynników przenikania ciepła ram można określić w miarę dokładnie przenikalność cieplną całych drzwi balkonowych HST? Oczywiście, że można, tylko obliczenia będą wielokrotnie bardziej skomplikowane niż przy prostej konstrukcji „okna referencyjnego”.

Niech to będzie przestroga dla przyszłych nabywców, że w kwestii izolacyjności cieplnej okien, a szczególnie tak skomplikowanych… nic na wiarę! Warto sprawdzić kto i w jaki sposób ustalił wartość współczynnika przenikania ciepła podawaną przez sprzedawcę.

Drzwi balkonowe HST – współczynnik przenikalności cieplnej UD

Przygotowując ten artykuł przeanalizowaliśmy trzy sprawozdania z badań przenikalności cieplnej unośno-przesuwnych drzwi balkonowych HST KS 430 wykonanych w Instytucie w Rosenheim, kolejno:

  • Nr. 13-001650-PR02 (PB-A01-06-de-01)
  • Nr. 13-001650-PR03 (PB-A01-06-de-01)
  • Nr. 13-001650-PR04 (PB-A01-06-de-01)

W efekcie powstało pierwsze i chyba jedyne dostępne zestawienie, w którym jak na dłoni widoczne są zmiany wartości współczynnika przenikania ciepła drzwi balkonowych HST w zależności od powierzchni konstrukcji oraz budowy pakietów szyb zespolonych. Oczywiście dane w tabeli znajdują zastosowanie wyłączenie do produktów KS 430 INTERNORM. Dla produktów konkurencyjnych może to być, co najwyżej, element technicznej podpowiedzi.

Wartość UD współczynnika przenikania ciepła drzwi balkonowych HST KS 430 INTERNORM
w zależności od powierzchni konstrukcji oraz budowy i izolacyjności cieplnej szyby zespolonej
Wymiary drzwi balkonowych unośno-przesuwnych KS 430 INTERNORM w mm Wartość współczynnika przenikania
ciepła Ug szyby zespolonej z
ramką aluminiową
Wartość współczynnika przenikania
ciepła Ug szyby zespolonej z
ramką ze stali szlachetnej
1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5
Całkowita wartość współczynnika
przenikalności ciepła drzwi
balkonowych KS 430
Całkowita wartość współczynnika
przenikalności ciepła drzwi
balkonowych KS 430
UD UD UD UD UD UD UD UD UD UD UD UD
2.200 x 2.300 1,2 1,1 1,0 0,96 0,89 0,86 1,1 1,0 0,93 0,86 0,78 0,75
3.800 x 2.500 1,1 1,1 0,97 0,89 0,81 0,76 1,1 0,98 0,89 0,81 0,73 0,76
5.800 x 2.800 1,1 1,0 0,93 0,85 0,76 0,7 1,0 0,96 0,87 0,79 0,7 0,64

Spoglądając na wyniki łatwo przekonać się, że dzisiejsze drzwi HST tylko z nazwy przypominają produkty z minionych lat. To całkowicie nowe rozwiązania techniczne o dobrych, a nawet bardzo dobrych parametrach w zakresie izolacyjności cieplnej.

Od 01.01.2014 każde okno wprowadzane do obrotu na obszarze Polski musi spełniać warunek Uwmax ≤ 1,3 W/m2*K. Sprawozdania ift Rosenheim z badań przenikalności cieplnej drzwi balkonowych HST KS 430 INTERNORM wskazują, że jest to konstrukcja całkowicie spełniająca obecne polskie wymagania. Przypomnimy, że w roku 2020 nasze przepisy techniczno-budowlane ustawiają poprzeczkę cieplną dla okien na poziomie Uwmax ≤ 0,9 W/m2*K.

Zestawienie pokazuje, co do zasady, że drzwi balkonowe HST KS 430 już dziś spełniają taki warunek zawsze o ile skorzystamy z powszechnie dostępnych dwukomorowych szyb zespolonych o współczynniku przenikania ciepła Ug 07 – 0,5 W/m2*K z tzw. „ciepłą ramką”, a spełniają w przeważającej części, o ile w pakiecie szkła wykorzystana będzie ramka aluminiowa. 

W dobie mody na „duże szyby” zwolennicy konstrukcji HST dostrzegą w tabeli jeszcze jedną interesującą dla nich informację... tym razem wymiarową. INTERNORM wysłał do badań konstrukcję o wysokości 2,8 m! Do niedawna takie wymiary „na wysokości” zastrzeżone były dla drewna lub aluminium, a tu proszę, okazuje się, że można już tworzyć balkony HST o takich gabarytach z PVC.

C.d.n.

Ze względu na poziom wykonania, osiągi i profesjonalne podejście INTERNORMU do badań konstrukcji okiennych, drzwi unośno-przesuwne HST od tego producenta wydały nam się dobrym przykładem do prezentacji wartości współczynników przenikania ciepła dla tego rodzaju produktów. Stanowiąc w przyszłości własne wymagania w tym zakresie zarówno inwestorzy, jak i projektanci nie dadzą się zwieść mając tak wiarygodny punkt odniesienia. W miarę przyszłych możliwości, w oparciu o miarodajne badania postaramy się opisać także inne, naszym zdaniem ważne, właściwości użytkowe balkonów HST.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Termo Profil Duoport SK Z
drzwi uchylno-przesuwne PSK PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
NexBau Classica + Rustica
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Sapor Veka Perfectline Standard
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Bertrand SMOOVIO
drzwi odstawno-przesuwne PAS PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Alsecco Knipping 88 MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Plastixal HST Infiniti
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne