Szukaj w Oknotest.pl

reklama

EUROCOLOR VIGO - okna z niską samooceną

Maj 2018

Wielu czytelników prosi nas o wyrażenie opinii o oknach dostępnych na rynku. Nie sposób znać wszystkich, więc zanim coś odpowiemy staramy się zgromadzić odpowiednią informację. Pierwszym źródłem są strony internetowe producentów. Kiedy zapytano nas o okna EUROCOLOR VIGO postąpiliśmy podobnie, a to co wyczytaliśmy na stronie producenta było tak zaskakujące, że aż skłoniło do napisania artykułu.

Deklaracja Właściwości Użytkowych, czyli… informacja o oknach

Wymaganie jest jasne, dla każdego okna udostępnianego na rynku dostarcza się kopię deklaracji właściwości użytkowych w formie papierowej albo przesyła się ją drogą elektroniczną. Wydawać by się mogło, że 5 lat od wprowadzenia obowiązku posługiwania się w obrocie deklaracjami właściwości użytkowych, to czas wystarczający, aby producenci i sprzedawcy okien zrozumieli doniosłe znaczenie tego dokumentu. Nic podobnego!

reklama

W przypadku okien VIGO, producent, EUROCOLOR spełniając obowiązek nałożony przez przepis Rozporządzenia nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), podchodzi do niego bez głębszej refleksji, traktując raczej, jak dopust Boży, niż świetną okazję do przekazania opinii publicznej ważnej informacji o cechach produktu. Takim podejściem zdaje się popełniać poważny błąd. Czym jest Deklaracja Właściwości Użytkowych? Deklaracja właściwości użytkowych wyraża właściwości użytkowe wyrobów budowlanych.

Dla inwestorów i architektów jest informacją o istotnych cechach okien i drzwi balkonowych przesądzających o przydatności wyrobu do zamierzonego celu oraz możliwości zastosowania w obiektach budowlanych. Co nie mniej ważne, deklaracja jest tworzona przez producenta ma więc także charakter cenzurki, a właściwie autocenzury, jaką producent wystawia sobie i swoim produktom. Tym samym ze względu na swoją treść, deklaracja spełnia nie tylko rolę wymaganego prawem dokumentu technicznego lecz również rolę powszechnie dostępnego dokumentu o doniosłej funkcji marketingowej, szczególnie wtedy, gdy jest udostępniana na stronie internetowej.

Wartość użytkowa okien i drzwi balkonowych EUROCOLOR VIGO

Profesor Andrzej Blikle w książce pod tytułem „Doktryna jakości” pisze między innymi tak:

O ile jakość produktu oceniamy przez odniesienie do kontekstu marketingowego, o tyle jego wartość oceniamy przez odniesienie cech produktu do cech innych analogicznych produktów na rynku. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że produkt jest tym bardziej wartościowy im więcej obiecuje on klientowi, a jest tym lepszej jakości im bardziej te obietnice są spełnione.

reklama

Idąc za wskazówkami Pana Profesora przyjrzyjmy się treści deklaracji właściwości użytkowych okien VIGO publikowanej przez EUROCOLOR na stronie internetowej. Co firma obiecuje inwestorom poprzez takie, a nie inne określenie poziomów/klas/wartości właściwości użytkowych? Odnieśmy również te obietnice do cech innych analogicznych produktów dostępnych na rynku próbując ustalić wartość użytkową.

Deklaracja Właściwości Użytkowych okien Eurocolor Vigo
Deklaracja Właściwości Użytkowych okien Eurocolor Vigo

Deklaracja Właściwości Użytkowych okien EUROCOLOR VIGO (PDF pobrany ze strony producenta w dniu 02.05.2018)

W deklaracji właściwości użytkowych okien VIGO, producent podaje w sposób mniej lub bardziej pełny informacje o poziomach/klasach/wartościach następujących właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych:

  1. Wodoszczelność
  2. Przepuszczalność powietrza
  3. Odporność na obciążenie wiatrem
  4. Przenikalność ciepła
  5. Izolacyjność akustyczna
  6. Przenikalność światła „Lt”
  7. Współczynnik promieniowania słonecznego „g”

W naszej ocenie pominiemy przenikalność światła i współczynnik promieniowania słonecznego bowiem obie te właściwości przyjmują wartości przeniesione z oszklenia i w zasadzie nie zależą od producenta okien. Pominiemy izolacyjność akustyczną, bo producent uznał, że wszystkie konstrukcje charakteryzują się taką samą izolacyjnością akustyczną. Można i tak, ale budzi wątpliwości, czy tak naprawdę będzie. Pominiemy także przenikalność cieplną, bo nie ma o czym mówić, gdy okno jednoskrzydłowe o powierzchni 1,82 m2 i drzwi balkonowe HST o powierzchni 6,9 m2 z takim samym oszkleniem charakteryzują się dokładnie taką samą wartością współczynnika przenikania ciepła. Jakie właściwości użytkowe pozostają do oceny?

  • Wodoszczelność – klasa 4A
  • Przepuszczalność powietrza – klasa 3
  • Odporność na obciążenie wiatrem – klasa B2

Przenosząc język techniki okiennej na język opisowy producent za pośrednictwem wystawionej przez siebie deklaracji mówi nabywcom, że:

Podczas deszczu, okna VIGO przeciekną, gdy ciśnienie prędkości wiatru przekroczy 150 Pa, a stanie się tak, kiedy prędkość wiatru przekroczy 56 km/h. Warto zauważyć, że klasa 4A wodoszczelności, to wymaganie minimalne wodoszczelności stawiane dla okien i drzwi balkonowych przez aprobaty techniczne ITB z lat 90 ubiegłego wieku.

reklama

Na każdy 1 m2 okien VIGO do wnętrza pomieszczeń przedostawać się będzie nie mniej powietrza niż 3m3/h i nie więcej niż 9m3/h. Przyjmując, że przeciętny sezon grzewczy w Polsce trwa 5112 godzin oznacza to, że do ogrzania powietrza potrzebne będzie od 90 kWh do 270 kWh energii na każdy 1 m2 okien.

Ugięcie czołowe względne najbardziej odkształconego elementu okien i drzwi balkonowych VIGO pod wpływem chwilowych obciążeń wiatrem osiągnie 1/150 jego długości, (klasa B wartości względnego ugięcia czołowego). W aprobatach technicznych ITB z lat 90 ubiegłego wieku, Instytut Techniki Budowlanej wymagał od okien klasy C ugięcia czołowego względnego pod obciążeniem wiatrem, co oznacza, że najbardziej odkształcony element mógł ugiąć się maksymalnie o 1/300 swojej długości. Co prawda krajowe przepisy techniczno-budowlane nie ustanawiają żadnych wymagań, co do wartości ugięć czołowych względnych konstrukcji okiennych, ale deklarowana klasa B2 oznacza, że maksymalne ugięcie nastąpi przy działaniu ciśnienia prędkości wiatru za poziomie zaledwie 800 Pa, co sprawia, że zastosowanie okien VIGO może być mocno ograniczone. Kto nie wierzy niech zajrzy do wydanej w roku 2012 Instrukcji 480 Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie autorstwa Marzeny Jakimowicz, Krzysztofa Kasperkiewicza, Krzysztofa Matei oraz Marka Niemasa pod tytułem: „Okna i drzwi zewnętrzne. Wymagania, klasyfikacja i zakres stosowania”.

Tyle o obietnicach firmy EUROCOLOR wynikających z treści deklaracji właściwości użytkowych okien VIGO. Pora przyjrzeć się, co obiecują rynkowi konkurenci w odniesieniu do konstrukcji okiennych produkowanych z tych samych kształtowników okiennych VEKA Softline 82.

Porównanie wartości użytkowej okien VIGO

Jak pisze prof. Andrzej Blikle:

[…]wartość oceniamy przez odniesienie cech produktu do cech innych analogicznych produktów na rynku […] .

W tabeli prezentujemy porównanie poziomów/klas/wartości właściwości użytkowych deklarowanych przez EUROCOLOR dla okien VIGO oraz poziomów/klas/wartości właściwości użytkowych deklarowanych dla analogicznych produktów przez rynkowych konkurentów.

Porównanie poziomów/klas/wartości wybranych właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych produkowanych przez różnych producentów z kształtowników okiennych VEKA SOFTLINE 82*
  EUROCOLOR VETREX TEAMPLAST
VIGO V82 TEAMBALANCE
Wodoszczelność Klasa 4A 56 km/h Klasa 9A 112 km/h Klasa 8A 97 km/h
Przepuszczalność powietrza Klasa 3 3 – 9 m3/hm2 Klasa 4 0 – 3 m3/hm2 Klasa 4 0 – 3 m3/hm2
Odporność na obciążenie wiatrem Klasa B2 1/150
800 Pa
Klasa C2 1/300
800 Pa
Klasa C3 1/300
1200 Pa
* Na przykładzie deklaracji właściwości użytkowych dla konstrukcji balkonu dwuskrzydłowego z ruchomym słupkiem
Deklaracja Właściwości Użytkowych okien Vetrex V82 (drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem)
Deklaracja Właściwości Użytkowych okien Vetrex V82 (drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem)
Deklaracja Właściwości Użytkowych okien Team-Plast TEAM BALANCE (drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem)
Deklaracja Właściwości Użytkowych okien Team-Plast TEAM BALANCE (drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem i okno jednoskrzydłowe)

Deklaracja Właściwości Użytkowych dla drzwi balknowych dwuskrzydlowych z ruchomym słupkiem V82 Vetrex

Deklaracja Właściwości Użytkowych dla drzwi balknowych dwuskrzydłowych z ruchomym słupkiem i okna jednoskrzydłowego Team-Plast Team Balance

W świetle treści deklaracji właściwości użytkowych firm konkurencyjnych, które wykonują okna i drzwi balkonowe z kształtowników systemu VEKA Softline 82 mm, VIGO wypada blado i to jest bardzo delikatne określenie występujących różnic. Konkurenci firmy EUROCOLOR proponują użytkownikom konstrukcje o wodoszczelności wyższej o cztery do pięciu klas. Proponują okna od 3 do 9 razy szczelniejsze na przenikanie powietrza oraz co najmniej 100% sztywniejsze pod obciążeniem wiatrem. Trudno uwierzyć, że okna wykonane z tego samego systemu kształtowników mogą aż tak różnić się w zakresie podanych właściwości użytkowych. Wyjaśnienie tej technicznej zagadki zdaje się tkwić w organizacji pracy i obiegu informacji pomiędzy działami firmy.

Okienny marketing

Mylą się wszyscy, którzy pomyśleli, że celem tego artykułu jest dopieczenie firmie EURCOLOR. To przypadek wywołany telefonem czytelnika. Równie dobrze mogło paść na kogo innego, bo podobny problem w komunikacji z rynkiem dotyka z pewnością wiele firm.

Uważamy, że okna VIGO są lepsze niż wynikałoby to z treści deklaracji opublikowanej przez producenta na stronie internetowej. Istotą problemu, który chcieliśmy pokazać jest niespójność przekazu informacyjnego. Reklama i zawartość strony internetowej mówią, że okno jest super, „technologia bez hamulców”, a obowiązkowy dokument techniczny sporządzany przez producenta, zamiast ten przekaz wzmacniać i potwierdzać, przeczy temu.

Tak być nie powinno i tak być nie może. Taka polityka informacyjna budzi stan nieufności nabywców, tym większy im częściej spotykana, a im częściej spotykana, tym bardziej szkodliwa dla całej branży. Do takich przypadków w prawie konsumenckim stosuje się pojęcie „ekscesy reklamy”.

Jest sprawą oczywistą, że działy techniczne producentów okien zawsze będą miały skłonność do ostrożnych deklaracji, aby ustrzec się od późniejszych reklamacji. Jednak poziom tej „ostrożności” nie może burzyć wizerunku produktu i marki producenta, którego pilnowaniem zajmują się działy marketingu.

W tych ostatnich, (niestety), ciągle pracuje więcej osób, które lepiej znają ceny w drukarniach niż właściwości użytkowe produktów własnej firmy i firm konkurencyjnych. Marketer, który nie zna produktu i jego właściwości nie jest w stanie stworzyć lub ocenić informacji technicznej, a to ona powinna kreować rynek, zdobywać i utrzymywać klientów. Nad tym warto popracować w każdej firmie, bo jak twierdzi Polly LaBarre, autorka bestsellerowych książek na temat biznesu i innowacji:

Nie możesz mówić, że twoja firma jest świetna, jeżeli nie jest świetna w marketingu.

Ma rację.

OKNOTEST.PL

Oknotest.pl 2018-05-18 00:00:00 aktualizacja: 2021-02-23 12:24:03


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024