Internorm idzie w dół

03.10.2012
Udostępnij

Powodem są zmiany w przepisach niemieckiego rozporządzenia w sprawie oszczędności energii EnEV 2012. Wymagany do tej pory współczynnik przenikalności cieplnej okien 1,3 W/m2*K zostanie obniżony do poziomu 0,95 W/m2*K. To dlatego Internorm kompleksowo idzie w dół z wartością współczynnika przenikania ciepła okien PVC. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie dopiero w styczniu 2013, ale Internorm już jest gotowy do zmian, a skorzystać na tym mogą także polscy inwestorzy.

Równanie w dół

W dziedzinie energooszczędności, chociaż brzmi to cokolwiek dziwnie, równanie w górę, do najlepszych oznacza czasami marsz w dół. Na przykład marsz w dół z wartością współczynnika przenikania ciepła materiałów budowlanych, w tym także okien PVC. Droga może być kręta i zawiła jak w Polsce albo prostsza jak w Niemczech. Kiedy na początku 2009 roku zmieniały się polskie przepisy techniczno-budowlane ustanowiono w nich wymaganie, aby współczynnik przenikania ciepła okien Uw max w zależności od strefy klimatycznej był nie wyższy niż 1,8 – 1,7 W/m2*K.

promocja
promocja

Wtedy był to krok niemal rewolucyjny, bo schodzono w dół z poziomu 2,6 W/m2*K. W tym samym czasie w niemieckim rozporządzeniu w sprawie oszczędności energii EnEV 2009 (Energieeinspar - Verordnung – EnEV 2009) wymagana wartość współczynnika przenikania ciepła ustanowiona została na poziomie 1,3 W/m2*K.

Teraz kiedy w Polsce toczą się kolejne debaty jakich zmian i od kiedy należałoby dokonać, nasi zachodni sąsiedzi zgodnie z wcześniejszym planem postanowili, że od 2013 roku przenikalność cieplna większości konstrukcji okiennych stosowanych w budownictwie powinna kształtować się na poziomie 0,95 W/m2*K. Na zmianach przepisów w Niemczech skorzystać mogą także polscy inwestorzy.

O niemiecki rynek zbytu walczą nie tylko najpoważniejsi polscy, ale i zagraniczni producenci okien. Znając odpowiednio wcześniej nowe wymaganie każdy z nich już dysponuje albo na dniach będzie dysponował produktami odpowiadającymi treści nowego rozporządzenia EnEV 2012. Jeśli więc któremuś z polskich inwestorów przyszedłby do głowy pomysł samodzielnego doszlusowania, a nawet wyprzedzenia europejskiej energooszczędnej czołówki może to uczynić bez większego problemu. Wystarczy zwrócić uwagę na produkty firm stale obecnych jednocześnie na polskim i niemieckim rynku okien.

Najlepiej takich, które dodatkowo nie dzielą produkcji „na Polskę” i „na eksport” wychodząc z założenia, że wszystkie okna muszą prezentować jednolicie wysoki standard techniczny. Jedną z takich firm bez wątpienia może być austriacki Internorm. O jego oknach pisaliśmy już kilkukrotnie w artykułach: „DIMENSION+. Niezwykłe okna pięciokomorowe”, „Internorm DIMENSION 4. Potyczki ze słońcem“ oraz „KF-500. Jutrzejsze okna z Internormu”, w którym przedstawiliśmy najmłodszy i najnowocześniejszy produkt tej firmy, który swoimi rozwiązaniami przełamuje wszelkie dotychczasowe standardy techniki okiennej wyznaczając zupełnie nowe kierunki jej rozwoju.

Co ciekawe każdy z dotychczas omawianych produktów Internormu spełniał warunki stawiane oknom w nowym rozporządzeniu EnEV 2012, ale żaden nie był bezpośrednio dedykowany budownictwu energooszczędnemu. Pora więc na pokazanie naszym czytelnikom w kolejnych artykułach tych właściwych okien z przedrostkiem THERMO.

„Ciepłe” okna KF 405 THERMO-Design

Internorm KF 405 THERMO-Design
Internorm KF 405 THERMO-Design
Internorm KF 405 THERMO-Design
Internorm KF 405 THERMO-Design
Internorm KF 405 THERMO-Design
Internorm KF 405 THERMO-Design
Internorm KF 405 THERMO-Design
Internorm KF 405 THERMO-Design
Internorm KF 405 THERMO-Design
Internorm KF 405 THERMO-Design
Internorm KF 405 THERMO-Design
Internorm KF 405 THERMO-Design

Przedstawione powyżej grafiki i schematy złożeń ramy ościeżnicy i skrzydła okiennego z kształtowników KF 405 Thermo-design już na pierwszy rzut oka pokazują, że mamy do czynienia z kolejnym produktem firmy Internorm, którego konstrukcja i wzornictwo mocno odbiegają od tego do czego od lat przyzwyczajali nas producenci okien PVC. No powiedzcie sami jak tu policzyć choćby ilość komór w ramie ościeżnicy? Ile ich jest 3, 4 a może 7?

Najprościej powiedzieć, że okna KF 405 Thermo-design wykonane są z wielokomorowych kształtowników z uszczelnieniem środkowym MD (Mittel Dichtung), przy czym płetwa środkowa to nie jakaś wpinana okazyjnie uszczelka, a kawał solidnego PVC stanowiącego integralną część konstrukcyjną profilu, co z pewnością z pozytywnym skutkiem wpływa na poziom osiągów eksploatacyjnych w zakresie wielu właściwości użytkowych okien.

Nietypowe rozwiązanie skrzydła, któremu brakuje klasycznej przylgi zewnętrznej sprawia nie tylko, że istnieje możliwość stosowania większych przeszkleń dzięki czemu do pomieszczeń dociera więcej światła, ale powoduje także, że każde okno posiadające wszystkie funkcje otwierania, od strony zewnętrznej bardziej przypomina konstrukcję zwaną popularnie fixe’em w ramie, a prawidłowo oszkleniem stałym (PN-EN 12519:2007) niż typowe okna, z którymi stykamy się na co dzień.

Uważni czytelnicy z pewnością dostrzegli także, że konstrukcje okienne KF 405 Thermo-design szklone są od strony zewnętrznej! Faktycznie, tak jest. Zwróćcie uwagę, że od wewnątrz skrzydło nie jest zamykane listwą przyszybową. Szyba zespolona jest wklejana i w ten sposób trwale łączona z kształtownikiem skrzydła. Dzięki temu zabiegowi staje się elementem statycznym decydującym o jego sztywności. Technologia trwałego wklejania szkła w konstrukcje skrzydeł stosowana jest przez Internorm od roku 2002, a obecne rozwiązanie nazywa się FIX-O-ROUND i podlega ochronie patentowej.

Ten brak listwy przyszybowej to niby drobiazg, ale docenią go wszyscy, których zadaniem jest dbałość o estetykę okien. W szczelinę powstającą nieuchronnie po wpięciu listwy w kształtownik skrzydła lubi wciskać się kurz, co niestety po jakimś czasie staje się widoczne. Tak więc za brak listwy w oknach KF 405 Internorm ma szansę zdobyć extra punkcik u wszystkich pań domu i... okiennych estetów, bo skrzydło nie dość, że gładkie to i czyste bez specjalnych zabiegów. Warto również zwrócić uwagę na wymiary kształtowników okien KF 405. Głębokość 90 mm przesądza o dobrej izolacyjności termicznej.

Dodatkowym izolatorem jest znajdująca się w jednej z komór ościeżnicy wkładka z tworzywa STYROFOAM LB-A, które charakteryzuje się małą gęstością (33 kg/m3), niską przewodnością cieplną λ = 0,035 W/m2*K i wysoką wodoodpornością. Niewielka szerokość całkowita złożenia rama/skrzydło wynosząca zaledwie 89 mm jest gwarancją dopływu większej ilości światła do pomieszczeń.

Patrząc na przekroje, złożenie jest prawie idealnie kwadratowe, co upodabnia je trochę do konstrukcji drewnianych, sprawiając wrażenie siły i przysadzistości przy nadzwyczaj lekkim wyglądzie samego okna. Jak zwykle w Internormie, tak i w tym przypadku o „kolorze” okien decydują zewnętrzne nakładki aluminiowe. Ta z przetłoczeniem imitującym skrzydło (model exclusiv) naszym zdaniem naprawdę dodaje oknu uroku. Co tu dalej pisać, to okno jest po prostu ładne i tyle, a na dodatek „ciepłe” o czym poniżej.

Przenikalność cieplna kształtowników i okien KF 405 Thermo-design

To nie uroda i oryginalność konstrukcji przesądzają o przeznaczeniu kształtowników i okien KF 405 Thermo-design, a osiągi uzyskiwane w zakresie przenikalności cieplnej. Zbadaną w laboratorium ift Rosenheim przenikalność cieplną kształtowników oraz wartość liniowego mostka cieplnego na styku oszklenia z ramą przedstawiamy w tabeli nr 1:

Tabela nr 1

Przenikalność cieplna kształtowników KF 405 Thermo-design*
Logo IFT Rosenheim
Raport z badań nr 10-000707-PB01-K20-06-de-01
ikona przenikalność cieplna Przenikalność ciepła kształtowników
KF 405 Thermo-design
Uf = 0,97 W/m2*K
ikona przenikalność cieplna Wartość liniowego mostka cieplnego
dla ramki aluminiowej
Ψ = 0,072 W/m2*K
ikona przenikalność cieplna Wartość liniowego mostka cieplnego
dla ramki ze stali szlachetnej
NIROTEC ASH – 020
Ψ = 0,047 W/m2*K
ikona przenikalność cieplna Wartość liniowego mostka cieplnego
dla ramki z tworzywa sztucznego TGI
Ψ = 0,035 W/m2*K
* Wartości dla przeszklenia 4/18/4/18/4 Ug = 0,5 W/m2*K

Podane w tabeli nr 1 wartości współczynników mogą być przydatne architektom i inwestorom, którzy chcieliby samodzielnie obliczać przenikalność cieplną okien. Nabywców okien oczekujących na podpowiedź w tym względzie informujemy, że okna KF 405 Thermo-design można porównać do szytego na miarę ubrania. Przy zastosowaniu różnych przeszkleń, wartości współczynnika przenikania ciepła okien doskonale przylegają do nowych wymagań zamieszczonych w rozporządzeniu w sprawie oszczędności energii EnEV 2012, co najlepiej ilustruje zawartość tabeli nr 2 oparta o wyniki badań zaprezentowane w raporcie Instytutu Techniki Okiennej w Rosenheim.

Współczynnik przenikania ciepła Uw okien INTERNORM KF 405 Thermo-design*
Logo IFT Rosenheim
Raport z badań nr 10-000707-PB01-K20-06-de-01
Rodzaj przeszklenia Ramka dystansowa
z aluminium
Ramka dystansowa
ze stali szlachetnej
NIROTEC ASH 20
Ramka dystansowa
z tworzywa
sztucznego TGI
Dwukomorowa szyba zespolona
Ug = 0,7 W/m2*K
0,95 W/m2*K 0,89 W/m2*K 0,86 W/m2*K
Dwukomorowa szyba zespolona
Ug = 0,6 W/m2*K
0,88 W/m2*K 0,81 W/m2*K 0,78 W/m2*K
Dwukomorowa szyba zespolona
Ug = 0,5 W/m2*K
0,80 W/m2*K 0,74 W/m2*K 0,71 W/m2*K
* Podane w tabeli wartości odnoszą się wyłącznie do okna jednodzielnego o wymiarach 1230 mm x 1480 mm

Okna KF 405 Thermo-design już w połączeniu z najprostszą ( i najtańszą) szybą dwukomorową o współczynniku Ug = 0,7 W/m2*K osiągają przyszłą, wymaganą przez rozporządzenie EnEV wartość współczynnika przenikania ciepła 0,95 W/m2*K. Odnosząc go do aktualnych polskich przepisów techniczno-budowlanych trzeba zauważyć, że okno Internormu charakteryzuje się „na dzień dobry” przenikalnością cieplną nieomal o 100% lepszą niż wymagana w Polsce.

Wróble ćwierkają, że po burzliwych debatach nowa wartość Uw max może zostać ustalona na poziomie 1,4 – 1,3 W/m2*K. Tabela nr 2 pokazuje, że inwestując w okna KF 405 Thermo-design z odpowiednią konfiguracją przeszkleń każdy polski inwestor już dziś i na długie lata może wyprzedzić przyszłe państwowe nakazy przynajmniej o jedną długość.

Najlepsze w tym wszystkim jest to, że „ciepłe” okna KF 405 Thermo-design wcale nie są jeszcze tymi o najlepszych parametrach. W kolejnych artykułach przedstawimy czytelnikom „cieplejsze” okna KF 400 Thermo-passiv oraz „najcieplejsze” KF 410, które nie tylko przełamują zdecydowanie poziom aktualnych i przyszłych wymagań polskich i niemieckich przepisów krajowych, ale również mają ambicję przesunięcia w dół umownej granicy współczynnika przenikania ciepła dla okien stosowanych w budynkach pasywnych.

Kocia promocja

Na zakończenie nieco lżejszy akcent. Od pewnego czasu promocją marki Internorm zajmuje się... czarny kot. Na razie butów jeszcze nie ma, ale mówić już potrafi. To o coś zapyta, to pochwali, to pomruczy. Doszły nas słuchy, że ten sympatyczny zwierz poetycką ma naturę i ostatnio mruczy mniej więcej tak: Miauczy kotek: miau! - Coś ty, kotku, miał? Miałem okna z Internormu, też takie byś chciał? Może to nie do końca tak szło w oryginale, ale okienny kot musi okiennie mruczeć, to jasne!

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.80 / 5.00
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Bogdański Pasyw Clasic
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Dako DDF-68
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
AM Okna Veka Slide 82
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Awilux Schüco Living
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Plastixal Lumaxx
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Budvar MB 86
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne