Internorm - okna energooszczędne KF 400 i KF 410

08.01.2013
Udostępnij

Niska przenikalność cieplna, to w ostatnim czasie właściwość okna najbardziej pożądana przez inwestorów. Aby sprostać ich oczekiwaniom czasami naciąga się ją poprzez kojarzenie „słabych” kształtowników z „dobrymi” szybami. Nie jesteśmy zwolennikami tej drogi do energooszczędności uważając, że optymalnym rozwiązaniem jest łączenie komponentów o zbliżonych parametrach cieplnych. Okna KF 400 i KF 410 austriackiego INTERNORMU są tego dobrym przykładem.

Internorm KF 400 i KF 410 – zmiana priorytetów

Do niedawna na rynku królowały „okna pięciokomorowe”. Wraz z rosnącymi wymogami w zakresie energooszczędności klasyczne pięciokomrówki będą powoli odchodzić do lamusa albo ich przenikalność cieplna będzie z konieczności „podrasowana” przez wykorzystanie odpowiednich szyb zespolonych. Czy to oznacza, że w nadchodzącej przyszłości „energooszczędne” okno będzie musiało mieć więcej niż pięć wewnętrznych komór? Nic z tych rzeczy. Dobre okno będzie musiało charakteryzować się odpowiednią konstrukcją, co wcale nie oznacza konieczności mnożenia komór kształtowników. Spójrzcie tylko na prezentowane poniżej grafiki.

Okna INTERNORM KF 400 THERMO PSSIV
Internorm KF400 bez nakładki
Internorm KF400 bez nakładki
Internorm KF400 z nakładką aluminiową
Internorm KF400 z nakładką aluminiową
Internorm KF400 z nakładką aluminiową exclusiv
Internorm KF400 z nakładką aluminiową exclusiv
Uf = 0,85 W/(m2*K)
* oszklenie 4/18/4/18/4 z argonem
* szerokość całkowita ramy ościeżnicy 98 mm
Okna INTERNORM KF 410
Internorm KF410 bez nakładki
Internorm KF410 bez nakładki
Internorm KF410 z nakładką aluminiową
Internorm KF410 z nakładką aluminiową
Uf = 0,96 W/(m2*K)
* oszklenie 4/18/4/18/4 z argonem
* szerokość całkowita ramy ościeżnicy 76 mm

Kształtowniki energooszczędnych okien KF 400 THERMO PASSIV i KF 410 mają trudną do policzenia ilość wewnętrznych komór i bardzo niską, zbadaną przenikalność cieplną, na którą nie ma wpływu nawet fakt, iż są częściowo zbrojone stalowymi wzmocnieniami. To dowód, że nie komory decydują o przenikalności cieplnej kształtowników okiennych.

W obu pokazanych przypadkach tajemnica energooszczędności tkwi w głębokości kształtowników, konstrukcji skrzydła, technologii i głębokości mocowania szyb oraz materiale wypełniającym przestrzeń wybranych komór wewnętrznych. W oknach KF 400 THERMO PASSIV do wypełnienia komór stosuje się materiał o nazwie STYROFOAM LB-A natomiast w oknach KF 410 wkładki XPS XENERGY.

W obu przypadkach głębokość szklenia wynosi 17 mm, a szyba mocowana jest do ramy skrzydła w technologii FIX-O-ROUND. Głębokość kształtowników wynosi 90 mm. Lepsze osiągi w zakresie przenikalności cieplnej okien KF 400 wynikają z konstrukcji i szerokości ram ościeżnic oraz konstrukcji skrzydła, które nie posiada klasycznej zewnętrznej części przylgowej. Opisane różnice są doskonale widoczne na kolejnych rysunkach.

Złożenie ościeżnica/skrzydło okna INTERNORM KF 400 THERMO PSSIV
INTERNORM KF 400 THERMO PSSIV Schemat
INTERNORM KF 400 THERMO PASSIV Schemat
INTERNORM KF 400 THERMO PSSIV Schemat
INTERNORM KF 400 THERMO PASSIV Schemat
Złożenie ościeżnica/skrzydło okna INTERNORM KF 410
Internorm KF 410 złożenie rama skrzydło 76mm
Internorm KF 410 złożenie rama skrzydło 76mm
Internorm KF 410 złożenie rama skrzydło 95mm
Internorm KF 410 złożenie rama skrzydło 95mm

Jak widać w obu przypadkach nieco inny jest sposób wypełnienia komór dodatkowym materiałem izolacyjnym, a na dodatek o czym już pisaliśmy, zastosowano różne rodzaje tego materiału, jednak podstawowa i doskonale widoczna różnica, to konstrukcja skrzydła.

KF 400 THERMO PASSIV i KF 410 - przenikalność cieplna

Wskazane wcześniej różnice konstrukcyjne kształtowników i różne wartości współczynnika przenikania ciepła ram nie pozostają bez wpływu na ustalone w badaniach wartości współczynników przenikania ciepła okien. Poniżej przedstawiamy porównanie wartości współczynnika Uw ustalone w badaniach dla jednodzielnych okien KF 410 i KF 400 THERMO PASSIV o wymiarach referencyjnych określonych normą EN 14351-1+A1:2010.

Porównanie wartości współczynnika przenikania ciepła Uw okien
INTERNORM KF 410 i KF 400 THERMO PASSIV*

Blower Door Test

KF 410 - Raport z badań nr 12-000753 (PB-A01-06-de-01)
KF 400 Raport z badań nr 10-000707-PB02-A01-06-de-01

 Rodzaj przeszklenia Ramka dystansowa
z aluminium
Ramka dystansowa ze
stali szlachetnej NIROTEC ASH 20
Ramka dystansowa
z tworzywa sztucznego TGI
  KF 410 W/(m2*K) KF 400 W/(m2*K) KF 410
W/(m2*K)
KF 400
W/(m2*K)
KF 410 W/(m2*K) KF 400 W/(m2*K)
 Dwukomorowa szyba zespolona Ug = 0,7 W/m2*K 0,96  0,92 0,90 0,86 0,86 0,83
 Dwukomorowa szyba zespolona Ug = 0,6 W/m2*K 0,89  0,85 0,83  0,79 0,79  0,72
 Dwukomorowa szyba zespolona Ug = 0,5 W/m2*K 0,82 0,77 0,76  0,71 0,72  0,69
* Podane w tabeli wartości odnoszą się wyłącznie do okna jednodzielnego o wymiarach 1230 mm x 1480 mm

Wyniki w tabeli bezwzględnie pokazują, że dla obu modeli okien mamy do czynienia z ponad przeciętnymi wartościami współczynników przenikania ciepła. Warto przy tym zauważyć, że przedmiotem naszego artykułu nie są okna PVC wykonywane jednostkowo „pod projekt” lub zamówienie klienta, a produkty seryjne. Można powiedzieć, że klienci INTERNORMU kupując seryjne, standardowe okna, energooszczędność dostają w pakiecie.

W tym miejscu możemy już odnieść się do dość powszechnego „naciągania” wartości współczynników przenikania ciepła okien Uw o czym wspomnieliśmy na wstępie. Przeciętny pięciokomorowy kształtownik okienny dostępny na rynku będzie posiadał zbadaną wartość Uf na poziomie 1,4 – 1,3 W/(m2*K). Jeśli „upchniemy” w nim szybę zespoloną o przenikalności podanej w powyższej tabeli wpłynie to na obniżenie całkowitej obliczonej przenikalności cieplnej okna Uw. Nie zmieni jednak faktu, że sam profil, czyli nawet do 25% powierzchni okna będzie działało jak mostek cieplny.

Wystarczy spojrzeć na różnice pomiędzy wartościami Uf 1,3 –1,4 kształtowników, a Ug 0,7 – 0,5 szyb zespolonych. W prezentowanych oknach INTERNORMU zjawisko to jest radykalnie zminimalizowane. W tym kontekście możemy powiedzieć, że okna KF 400 i KF 410 to przykład „energooszczędności zrównoważonej”, przemyślanej od A do Z, co bardzo nam się podoba i na co radzimy czytelnikom zwrócić uwagę, jeśli akurat jesteście na etapie wyboru i zakupu okien. Wybitne energooszczędne walory okien, o których piszemy, a w szczególności KF 400 THERMO PASSIV znajdują również swoje potwierdzenie w powszechnie szanowanym certyfikacie Instytutu Passivhaus z Darmstad.

Internorm KF 400 Certyfikat Passivhaus Darmstadt
Internorm KF 400 Certyfikat Passivhaus Darmstadt

Poszukując okien energooszczędnych warto jeszcze zwrócić uwagę na inny „drobiazg”. Zabieg marketingowy związany ze sposobem prezentacji wartości współczynników przenikania ciepła konstrukcji okiennych. Ze względu na treść normy EN 14351-1+A1:2010 notyfikowane laboratoria najczęściej ustalają wartość współczynnika przenikania ciepła dla jednodzielnych okien o referencyjnym wymiarze 1230 x 1480 mm.

Doświadczeni czytelnicy vortalu Oknotest.pl, choćby po lekturze Poradnika okiennego zamieszczonego na naszej stronie powinni wiedzieć, że ustalona w badaniach wartość Uw odnosi się wyłącznie do konstrukcji, która była badana. Wartość Uw dla jednodzielnego okna referencyjnego o określonych wymiarach dotyczy tego, a nie innego okna. Jednodzielne okna o takiej samej konstrukcji, co badane okno referencyjne, ale mniejszej powierzchni będą charakteryzowały się raczej gorszym wynikiem przenikalności cieplnej, okna o większej powierzchni mogą osiągać wynik lepszy.

Zapytacie o co nam dokładnie chodzi? Otóż o ile Waszym zamiarem jest zakup wyłącznie okien jednodzielnych (jednoskrzydłowych), to opieranie się o podawane wartości współczynnika przenikania ciepła jednodzielnego okna referencyjnego nie będzie większym błędem, chociaż nie zawsze będzie dokładne. Całkiem inaczej mogą mieć się sprawy, jeśli Wasz projekt przewiduje instalację okien dwu i więcej dzielnych. W tym przypadku zbadane wartości dla okna jednodzielnego mają się nijak do rzeczywistej przenikalności cieplnej okien wielodzielnych.

Pokaż mi swój słupek... powiem ci kim jesteś

Istota nieco gorszej wartości współczynnika przenikania ciepła okien wielodzielnych leży w większym udziale powierzchni kształtowników okiennych w całkowitej powierzchni okna, a sprawą o zasadniczym znaczeniu dla wartości współczynnika Uf i Uw jest konstrukcja słupków stałych i ruchomych, które wykorzystuje się do wykonywania podziału konstrukcji okiennej na kwatery.

Mało który z inwestorów pyta o takie szczegóły konstrukcyjne chociaż mogą one wpływać na późniejsze wartości strat ciepła przez okna. Nie mniej jeśli szukacie wielodzielnych okien energooszczędnych i liczy się dla Was każda drobinka wartości współczynnika przenikania ciepła Uw nie pomijajcie kwestii słupków, które zostaną wykorzystane do budowy Waszych okien.

Trzeba Wam wiedzieć, że dość często zdarza się, iż na rynek wprowadza się systemy kształtowników dedykowane oknom energooszczędnym, w których do produkcji okien wielodzielnych wykorzystuje się te same słupki, co w oknach standardowych. Nie twierdzimy, że tak nie można lub nie wolno, ale z pewnością nie wpływa to korzystnie na przyszłą przenikalność cieplną dużych konstrukcji okiennych, w których przewiduje się dwie lub więcej kwater. Ten słupkowy ambaras pochodzi z czasów początku budownictwa pasywnego, w którym przewidywano całkowitą prostotę konstrukcji budynku, płaskie dachy i niewielką liczbę raczej jednodzielnych okien.

Polscy inwestorzy nie kupili tej estetyki i często w budynkach energooszczędnych, a nawet pasywnych występują całkiem spore okna o wielodzielnej konstrukcji, co z kolei prowadzi do konieczności korzystania ze słupków stałych i ruchomych, którym czasem do „energooszczędności” sporo brakuje.

Słupkowego niedopatrzenia ustrzegli się konstruktorzy INTERNORMU, co ilustrujemy na kilku poniższych rysunkach, na których widoczne są schematy złożeniowe skrzydeł i słupków okien KF 410 i KF 400 THERMO PASSIV

Schemat złożenia skrzydło / słupek w oknach KF 410
Słupek stałySłupek ruchomy
Internorm KF 410 złożenie rama skrzydło słupek stały
Internorm KF 410 złożenie rama skrzydło słupek stały
Internorm KF 410 złożenie rama skrzydło stulp
Internorm KF 410 złożenie rama skrzydło stulp

W oknach KF 410 słupek stały zbudowany jest podobnie jak rama ościeżnicy i skrzydła, to znaczy jedna z komór słupka wypełniona jest materiałem docieplającym XPS XENERGY. Słupek ruchomy stosowany na przykład w konstrukcjach dwuskrzydłowych drzwi balkonowych jest profilem nieocieplonym o klasycznej budowie.

Schemat złożenia skrzydło / słupek w oknach KF 400 THERMO PASSIV
Słupek stałySłupek ruchomy
Internorm KF 400 słupek stały schemat
Internorm KF 400 słupek stały schemat
Internorm KF 400 słupek ruchomy schemat
Internorm KF 400 słupek ruchomy schemat

Trochę inaczej wygląda to w oknach KF 400. Może dlatego mają przydomek THERMO PASSIV. W tym systemie oba kształtowniki słupków są docieplone materiałem STYROFOAM LB-A. Musimy przyznać, że nie często można spotkać takie rozwiązania techniczne. Docieplenie słupka ruchomego KF 400 wydaje się nam być w ogóle rozwiązaniem wyjątkowym i unikalnym. Podobnie jak prezentowany poniżej systemowy słup kątowy do połączeń okien po kątem 90°, w którym również przewidziano docieplenie komór wewnętrznych kształtownika.

Internorm KF 400 łącznik kątowy 90 stopni
Internorm KF 400 łącznik kątowy 90 stopni

O sposobie myślenia i postrzegania „energooszczędności” przez konstruktorów okien i drzwi balkonowych z PVC świadczą właśnie tego typu detale. Jeśli w jakimś systemie „okno energooszczędne” to wyłącznie „wybitna” rama i skrzydło wtedy mamy do czynienia raczej z marketingiem niż realną oszczędnością energii po zastosowaniu produktu w typowym polskim domu jednorodzinnym o mocno zróżnicowanej konstrukcji okien. KF 400 THERMO PASSIV dopracowane zostały pod względem przenikalności cieplnej we wszystkich istotnych detalach, które mogą przesądzać o ostatecznie uzyskiwanym efekcie. Tutaj nie trzeba niczego naciągać. Te okna są energooszczędne, bo tak miało być i tak jest.

KF 400 i KF 410 – właściwości użytkowe

Jeśli okien nie należy wybierać dla ilości komór kształtowników, zastosowanych szyb i okuć, to co powinno decydować o ich wyborze? Odpowiedź jest prosta. Efekt jaki uzyskuje się w oknie na skutek zastosowania takich, a nie innych komponentów, czyli nic innego jak jego właściwości użytkowe. O tym jakie właściwości i w jakim stopniu posiada ( a przynajmniej powinna posiadać) określona konstrukcja okienna możemy przekonać się analizując wyniki wstępnych badań typu (ITT).

Porównując je z naszymi własnymi wymaganiami obiektowymi jesteśmy w stanie nie tylko wybrać okna na miarę własnych potrzeb, ale przede wszystkim odróżniać je pomiędzy sobą na etapie wyboru stosując przy tym obiektywne kryteria oceny. Poniżej przedstawiamy tabelę w której prezentujemy ustalony w badaniach poziom kilku podstawowych właściwości okien KF 410 i KF 400 THERMO PASSIV za wyjątkiem przenikalności cieplnej, której poświęciliśmy wcześniej znacznie więcej miejsca i uwagi. Dzięki tym danym możecie Państwo teraz nie tylko porównać między sobą oba modele okien INTERNORMU, ale porównać je również z każdą inną ofertą rynkową.

Właściwości użytkowe okien KF 410 i KF 400 ustalone we wstępnych badaniach typu (ITT)
Logo Rosenheim
Okno jednodzielne
1100 x 2500 mm
Okno dwudzielne
ze słupkiem stałym
1500 x 2500 mm
Okno dwudzielne
ze słupkiem ruchomym
2180 x 2500 mm
KF 410 KF 400 KF 410 KF 400 KF 410 KF 400
  Poziom/klasa Poziom/klasa Poziom/klasa Poziom/klasa Poziom/klasa Poziom/klasa
ikona przepuszczalność powietrza Przepuszczalność powietrza 4 4 4 4 4 4
ikona wodoszczelność Wodoszczelność 9A E 750 E 900 E 1050 E 750 9A
ikona odporność na obciążenie wiatrem Odporność na obciążenie wiatrem C4 C4 C2 C3 C1 C1
ikona siły operacyjne Siły operacyjne 1 1 1 1 1 1
ikona wytrzymałość mechaniczna Wytrzymałość mechaniczna 4 4 3 4 4 4
Raport z badań 12-002509-PR01(GAS-A01-0203-de-01)
Raport z badań 10-000697-PR01(PB-A01-0203-de-01)
Raport z badań 10-000697-PR02(PB-A01-0203-de-01)
Raport z badań 10-000697-PR05(PB-A01-0203-de-01)

Nie chcemy wchodzić w inwestorskie buty i analizować po kolei wszystkich przedstawionych informacji technicznych. Każdy z nabywców okien powinien zrobić to samodzielnie żeby potem nie mieć pretensji do kogokolwiek o nietrafną decyzję wyboru. Możemy tylko podpowiedzieć, że jeśli budujecie energooszczędnie albo pasywnie, to nie powinniście „zapominać” o takich produktach jak KF 410 i KF 400 THERMO PASSIV. Cena? Adekwatna do osiągów i zawsze do negocjacji.

THERMO okazja

Pierwszą okazję do negocjacji cen na okna INTERNORMU nasi czytelnicy mogą mieć już pod koniec stycznia na tegorocznych targach BUDMA w Poznaniu. Wierzymy, że na stoisku pokazane zostaną ubiegłoroczne nowości, czyli okno KF 410, a przede wszystkim KF 500, które wyznacza nowe horyzonty techniczne w branży okiennej.

Nie powinno też zabraknąć KF 400 i DIMENSION 4 z solarnym napędem wewnętrznej żaluzji międzyszybowej. Jako pasjonatom techniki okiennej i okien PVC wydaje się nam, że wizyta na stoisku nr 79 w hali nr 5 powinna być wpisana w kalendarz każdego inwestora zainteresowanego europejskim poziomem energooszczędności, w którym niczego nie trzeba „naciągać”.

Targowe odwiedziny INTERNORMU mogą być tym przyjemniejsze, że całkowicie darmowe. Austriacka firma deklaruje, że do 20 stycznia każdemu chętnemu funduje wejściówkę, (a nawet dwie).

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.79 / 5.00
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Okno-Pol Schüco AWS 75
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Windows 2000 Rehau Euro Design 70
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Jezierski Premium
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Drutex Softline 88
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
AdamS Imperial
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Expresokna PremiDoor 76 Lux
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne
Vetrex
ocena gwiazdki 4.12 / 5.00
6 opinii
0
64035
firma zbadała okna
Team-Plast
ocena gwiazdki 4.60 / 5.00
2 opinie
0
19415
AM Okna
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
405
Framex
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
330
REDAN
ocena gwiazdki 4.36 / 5.00
0 opinii
0
569
Sapor
ocena gwiazdki 3.67 / 5.00
0 opinii
0
525
Team-Plast
ocena gwiazdki 4.60 / 5.00
2 opinie
0
19415
Drutex
ocena gwiazdki 3.96 / 5.00
7 opinii
0
14888
Plastixal
ocena gwiazdki 4.20 / 5.00
0 opinii
0
916
Filplast
ocena gwiazdki 4.67 / 5.00
0 opinii
0
674
Pozbud
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
0 opinii
0
495
Thermofasada Zachód
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
385
Ronkowski
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
407
Drutex
ocena gwiazdki 3.96 / 5.00
7 opinii
0
14888
Fasada
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
0 opinii
0
617
Thermofasada Zachód
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
385
Bertrand
ocena gwiazdki 4.66 / 5.00
0 opinii
0
1301
Internorm
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
0 opinii
0
1647
Urzędowski
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
0 opinii
0
791
Pinus
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
316
Internorm
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
0 opinii
0
1647
NexBau
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
0 opinii
0
666
Vidok
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
0 opinii
0
1705
firma zbadała okna
Dako
ocena gwiazdki 4.13 / 5.00
0 opinii
0
1313