Przewiń do artykułu

Okna AdamS Passiv-line Plus

ocena gwiazdki 5.00 / 5.00 - 1 głosów Oceń

Lepsze bywa wrogiem dobrego? Nie zawsze. Czasami lepsze jest po prostu lepsze, a z dobrym żyje w pełnej zgodzie. Tak właśnie jest z oknami PASSIVLINE PLUS produkowanymi przez firmę AdamS i systemem kształtowników IDEAL 8000. Aluplast stworzył linię profili okiennych, a AdamS ją udoskonalił. Tu nie ma żadnej „wrogości”. Lepsze, zgodnie współpracuje z dobrym. Klasyczny efekt synergii w dziedzinie techniki okiennej z korzyścią dla użytkowników.

Energooszczędna przyszłość

Kilka lat temu na rynku okiennym, jak grzyby po deszczu pokazywały się systemy kształtowników okiennych PVC dedykowane konstrukcjom okiennym dla budownictwa pasywnego. W tamtym czasie firma Aluplast wprowadziła do swojej oferty linię profili energeto®. Linię nowatorską, wręcz futurystyczną. Bez stalowych wzmocnień, z wklejaną w skrzydło szybą oraz możliwością wypełniania wewnętrznej przestrzeni komór kształtowników pianką PU. Pomysł i propozycja wyprzedziły epokę oraz zapotrzebowanie polskiego rynku. Budownictwo pasywne ciągle jest jeszcze śpiewką przyszłości. Czas powszechnego zastosowania tak zaawansowanych technicznie i technologicznie produktów jakim są okna w systemie energeto® dopiero nadejdzie. Jednak do świadomości sporej części inwestorów przebiło się już pojęcie energooszczędności. Coraz częściej poszukują okien, który umownie nazywają „oknami energooszczędnymi”. Potrzeba jest matką wynalazków. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku Aluplast uzupełnił swoją ofertę profilową o system kształtowników IDEAL 8000.

energeto® 8000
energeto® 8000
IDEAL 8000
IDEAL 8000

Nowa linia kształtowników okiennych IDEAL 8000 przypadła do gustu zarówno producentom, jak i odbiorcom. Może dlatego, że jest bardziej „konserwatywna” technologicznie. Wszystko w niej „po staremu”, szklenie, wzmocnienia, a na poziomie właściwości użytkowych okien, system doskonale wpisuje się w aktualne oraz przyszłe potrzeby rynku wynikające z przepisów techniczno-budowlanych.  

Od Ideala do Passivline’a Plusa

Lista zalet kształtowników IDEAL 8000 nie oznacza jeszcze, że niczego w nich nie można ulepszyć z korzyścią dla nabywców okien. Tak właśnie postąpiła firma AdamS z Mrągowa, producent z ambicją wyznaczania kierunków i trendów na polskim rynku okien PVC oraz ciekawymi pomysłami w zakresie techniki okiennej. Przed laty głośno było o wymyślonych przez firmę „podkładkach do szklenia”, a jakiś czas później o firmowej technologii wypełniania przestrzeni komór kształtowników okiennych z PVC pianką poliuretanową.

Dzięki doświadczeniom z wypieraniem powietrza z szerokich komór kształtowników okiennych i zastępowania go pianką PU, firmie AdamS udało się efektywnie zmodyfikować kształtowniki IDEAL 8000.

Przekrój okna PASSIVLINE PLUS
Przekrój okna PASSIVLINE PLUS

Zapyta ktoś teraz jaki jest sens w zastępowaniu gazu, powietrza, o niskiej przewodności cieplnej [(λ ≤ 0,025 W/(m*K)], pianką PU o wyższym współczynniku przewodzenia ciepła [(λ ≤ 0,05 W/(m*K)]? W szerokich komorach kształtowników okiennych, zastępując gaz, ciałem stałym eliminuje się zjawisko konwekcji, czyli jeden z istotnych czynników przekazywania ciepła. Zasadność drogi przyjętej przez firmę AdamS potwierdzają badania wartości współczynnika przenikalności cieplnej standardowych kształtowników okiennych IDEAL 8000 oraz kształtowników zmodyfikowanych, które nazwano PASSIVLINE PLUS.

Świadectwo badań przenikalności cieplnej kształtowników IDEAL 8000
Świadectwo badań przenikalności cieplnej
kształtowników IDEAL 8000
Uf = 1,0 W/(m2*K)
Świadectwo badań przenikalności cieplnej kształtowników PASSIVLINE PLUS
Świadectwo badań przenikalności cieplnej
kształtowników PASSIVLINE PLUS
Uf = 0,9 W/(m2*K)

Pozornie niewielka różnica 0,1 W/(m2*K) stwarza dość istotną przewagę PASSIVLINE PLUS nad rozwiązaniem standardowym. Zmodyfikowane kształtowniki firmy AdamS umożliwiają tworzenie konstrukcji okiennych spełniających wymagania energetyczne roku 2020 przy zastosowaniu najprostszej dwukomorowej szyby zespolonej, co z kolei z pewnością nie będzie obojętne dla ewentualnie niższej ceny całego okna.

Właściwości użytkowe PASSIVLINE PLUS

Nie samą przenikalnością cieplną okno stoi. Produkt o wysokich walorach użytkowych powinien posiadać również inne właściwości eksploatacyjne na odpowiednio wysokim poziomie, aby mógł być uznany za rzeczywiście wartościowy. Chcemy naszym czytelnikom przedstawić ciekawe zestawienie zbadanego poziomu właściwości użytkowych różnych konstrukcji okien PASSIVLINE PLUS. Dokument jest częścią obszernego raportu z badań sporządzonego przez notyfikowane Mobilne Laboratorium Techniki Okiennej z Wałbrzycha.

Właściwości użytkowe PASSIVLINE PLUS
Właściwości użytkowe PASSIVLINE PLUS

Badaniu poddano jednocześnie konstrukcje okien i drzwi balkonowych jedno, dwu i czterodzielnych. W każdym badanym przypadku poziom przepuszczalności powietrza kwalifikuje okna PASSIVLINE PLUS do grupy konstrukcji bardzo szczelnych, które mogą być stosowane we wszystkich typach budynków mieszkalnych i użytkowych zgodnie z obowiązującym od 01 stycznia 2014 roku wymaganiem przepisu pkt. 2.3.2. załącznika nr 2 do Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stanowiącym, że:

„W budynkach niskich, średniowysokich i wysokich przepuszczalność powietrza dla okien i drzwi balkonowych przy ciśnieniu równym 100 Pa wynosi nie więcej niż 2,25 m3/(m * h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 9 m3/(m2 * h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 3 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi. Dla okien i drzwi balkonowych w budynkach wysokościowych przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu równym 100 Pa wynosi nie więcej niż 0,75 m3/(m * h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 3 m3/(m2 * h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 4 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi”.

Okna PASSIVLINE PLUS charakteryzują się również wysoką wodoszczelnością. W zależności od typu konstrukcji poziom wodoszczelności okien nieosłoniętych (A) mieści się w zakresie ciśnień od 900 Pa do aż 1500 Pa. Ta ostatnia wartość ciśnienia i klasa wodoszczelności E1500 może być uznana za wynik wybitny, świadczący od jak najbardziej prawidłowych procesach produkcyjnych w zakresie okuwania konstrukcji okiennych jak i doboru oraz obróbki uszczelek TPE po zgrzaniu naroży ram ościeżnic i skrzydeł.

Odporność na obciążenie wiatrem w klasach od B3 do C5 przesądza o możliwości praktycznie nieograniczonego zastosowania konstrukcji okiennych PASSIVLINE PLUS w obiektach budownictwa jednorodzinnego we wszystkich strefach obciążenia wiatrem na obszarze Polski. Mając jednak na uwadze wymagania i zakres stosowania okien i drzwi balkonowych wynikający z treści instrukcji 480 Instytutu Techniki Budowlanej zwracamy uwagę czytelnikom na konieczność porównania zbadanych i deklarowanych osiągów konstrukcji okiennych do istniejących wymagań szczególnie w przypadkach obiektów wysokościowych oraz wznoszonych na terenach położonych powyżej 300 mnpm w każdej kategorii terenu.

W raporcie MLTB ustalono metodą obliczeniową również izolacyjność akustyczną okien PASSIVLINE PLUS. Zgodnie z normą PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 obliczeń dokonuje się biorąc za punkt wyjścia izolacyjność akustyczną szyb zespolonych. W klasycznych badaniach wstępnych typu z jakimi mamy do czynienia, konstrukcje okienne przeszklone są standardowymi pakietami szkła w związku z tym uzyskiwane wyniki izolacyjności akustycznej mogą być, co najwyżej na poziomie standardowym, dostępnym wielu rodzinom i odmianom kształtowników i konstrukcji okiennych. Aby podnieść poziom izolacyjności akustycznej okien PASSIVLINE PLUS należy zastosować specjalistyczne przeszklenia charakteryzujące się przede wszystkim zmienną grubością pojedynczych tafli szkła w pakiecie.

Ciekawa propozycja

Wykonane przez firmę AdamS sprawdzenie poziomów właściwości użytkowych okien PASSIVLINE PLUS w badaniach laboratoryjnych potwierdza, że jest to produkt, który można i trzeba poważnie brać pod uwagę rozważając wybór i instalację okien w każdym budynku o energooszczędnej charakterystyce. To ciekawa propozycja dla wszystkich inwestorów. Taki łącznik pomiędzy zdecydowaną pasywnością, a rozważną i potrzebną energooszczędnością.

Modyfikacja kształtowników IDEAL 8000 i prezentowane wyniki badań ITT są również interesujące dla nas ze względów technicznych. Zaprosiliśmy firmę AdamS do udziału w testach ProQuality. Jeśli odpowiedź będzie pozytywna i badanie okien PASSIVLINE PLUS dojdzie do skutku z pewnością przedstawimy czytelnikom jego wyniki.  

OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?