Okna Team Balance - Veka softline 82 od Team-Plast

08.10.2017
Udostępnij

Większość nabywców okien pod pojęciem „dobre okno” oczekuje produktu, który jednocześnie i w równym stopniu zapewni komfort pomieszczeń, bezpieczeństwo użytkowania oraz korzyści finansowe ze względu na energooszczędność. Wbrew pozorom nie łatwo znaleźć na rynku produkt o takich zaletach potwierdzonych wynikami badań. TEAM BALANCE, linia okien i drzwi balkonowych z PVC-U stworzona przez firmę TEAM-PLAST ze Stradomii Wierzchniej koło Sycowa zdaje się posiadać wszystkie cechy dobrego okna.

Team-Plast - technika z klasą

Zgodnie z informacjami Krajowego Rejestru Sądowego firma TEAM-PLAST Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w roku 2002. Od chwili powstania łatwiej było spotkać ją na paryskim Batimat albo niemieckim Fensterbau Fronatale niż w Polsce, bo to gracz eksportowy. O tym, że firma umie i potrafi świetnie prezentować swoją ofertę również na rynku krajowym przekonaliśmy się po raz pierwszy trzy lata temu, gdy zaproszono nas do komisji konkursowej targów budowlanych „Tarbud” we Wrocławiu.

Jasne, przejrzyste i ciepłe stoisko, całe w bieli i pomarańczu zwracało uwagę. Bez dwóch zdań, to był europejski poziom prezentacji marki. Kolejne spotkanie, to targi Budma 2017. Stoisko dopieszczone, tym razem z dominującym akcentem czerni, ale to, co zwracało uwagę większą od urody stoiska, to ekspozycja produktowa. Niby zwyczajna, a jednak miała w sobie to coś, co wtedy być może umknęło naszej uwadze, a teraz wróciło.

Tym czymś był widoczny postęp technologiczny i komplementarność oferty. Firma wysłała do odbiorców może nie dość jeszcze wyraźny, lecz jednoznaczny sygnał, że wchodzi na ścieżką rozwoju i postępu technicznego. Na potwierdzenie nie trzeba było długo czekać. Latem bieżącego roku kiedy wszyscy wypoczywali, TEAM-PLAST wykonał masę świetnej technicznej roboty, której efektem jest wejście do czołówki firm Rankingu okien Pro Quality. Marsz w górę zapewnił pomysł na własne marki produktowe i… równowagę cech.

Team Balance – okno zrównoważonych właściwości

Tym, co przesądza o jakości okien są oczekiwania nabywcy. Jeżeli okno spełnia oczekiwania będzie postrzegane, jako produkt o odpowiedniej jakości. Odpowiedniej dla tego właśnie nabywcy, co nie znaczy, że dla wszystkich innych również. Zdecydowanie bardziej obiektywnym kryterium oceny okien i drzwi balkonowych jest wartość użytkowa konstrukcji wyznaczana poziomem/klasą/wartością właściwości użytkowych. To one powinny decydować o przeznaczeniu i możliwości stosowania określonego produktu w domu lub mieszkaniu.

Sprzedawcy przyzwyczaili kupujących do poszukiwania okien o niskiej wartości współczynnika przenikania ciepła Uw, bo rzekomo po tym można rozpoznać „dobre okno”. Tak naprawdę ani to potrzebne, ani prawdziwe. Jeżeli okno ma być „dobrym oknem” nie tylko współczynnik przenikania ciepła powinien być na odpowiednim dla budynku poziomie, lecz również, co najmniej kilka innych właściwości użytkowych decydujących o terminie zwrotu inwestycji, komforcie i bezpieczeństwie użytkowania.

„Dobre okno”, to produkt o wielu zbadanych właściwościach użytkowych, które wzajemnie się uzupełniają, a jednocześnie ich poziom gwarantuje zarówno spełnienie oczekiwań nabywcy, jak i wymagań przepisów techniczno-budowlanych.

Przekrój okna Team Balance
Przekrój okna Team Balance

TEAM BALANCE, to zupełnie nowa marka produktowa. Dział techniczny firmy TEAM-PLAST zadbał, aby w tej linii produktów pojawiły się energooszczędne konstrukcje okienne o możliwie szerokich możliwościach zastosowania przy jednoczesnej dbałości o stabilny, trwale wysoki poziom komfortu i bezpieczeństwa użytkowania. Nie będziemy teraz wnikać w szczegóły powiemy tylko, że przyjęte założenia techniczne zostały zweryfikowane i potwierdzone w badaniach konstrukcji okiennych w jednostce notyfikowanej, Mobilnym Laboratorium Techniki Budowlanej w Wałbrzychu. W całej serii badań MLTB każdorazowo oceniało następujące właściwości okien TEAM BALANCE:

Badana właściwośćZnaczenie dla nabywcy
Przepuszczalność powietrza Zwrot inwestycji
Przepuszczalność odniesienia Q 100L
Przenikalność cieplną
Wodoszczelność Komfort użytkowania
Izolacyjność akustyczną RA 1
Izolacyjność akustyczną RA 2
Siły operacyjne
Odporność na obciążenie wiatrem – ciśnienie próbne Bezpieczeństwo użytkowania
Odporność na obciążenie wiatrem – ugięcie ramy
Wytrzymałość mechaniczną na obciążenia pionowe
Wytrzymałość mechaniczną na skręcanie statyczne

Patrząc na zakres badań zleconych przez firmę TEAM-PLAST oraz liczbę badanych konstrukcji nie ma żadnych wątpliwości, że było to działanie głęboko przemyślane zmierzające do stworzenia konstrukcji okiennych o zrównoważonym poziomie wielu właściwości użytkowych. W efekcie nabywcy otrzymują produkt nowoczesny pod względem technologicznym o wszechstronnym zastosowaniu.

TEAM BALANCE – ocena właściwości użytkowych

TEAM BALANCE, to aktualnie jedna z najlepiej przebadanych linii produktowych wśród okien i drzwi balkonowych z PVC-U dostępnych na rynku. Ze względu na liczbę i zakres badań zleconych przez TEAM-PLAST i wykonanych przez MLTB nie sposób przedstawić wszystkich wyników w postaci jednej zbiorczej tabeli. Z tego względu przedstawimy jedynie naszą ocenę uzyskanych poziomów i klas w odniesieniu do ich znaczenia dla przeciętnego nabywcy okien.

Zwrot inwestycji

Po uśrednieniu wyników badań w zakresie przenikalności cieplnej i przepuszczalności powietrza można śmiało powiedzieć, że okna TEAM BALANCE o najczęściej stosowanych wymiarach i konstrukcji charakteryzować będą się współczynnikiem przenikania ciepła Uw ≤ 0,8 W/(m2*K) oraz przepuszczalnością powietrza definiowaną wartością przepuszczalności odniesienia Q100A ≤ 0,83 m3/hm2. Porównanie wartości tych współczynników do wartości wymagań minimalnych i wartości przeciętnej oferty rynkowej prezentujemy w tabeli:

  Współczynnik przenikania
ciepła Uw W/(m2*K)
Przepuszczalność odniesienia
Q100S m3/hm2
Wymagania minimalne przepisów
techniczno-budowlanych
1,1 9
Przeciętna oferta rynkowa 1,0 3
TEAM BALANCE 0,8 0,83

TEAM BALANCE wyraźnie wyrasta ponad wymagania minimalne i przeciętną ofertę rynkową. Przyjmując za punkt wyjścia obecne ceny okien i drzwi balkonowych oraz wartości opałowe i ceny paliw można zakładać, że okres zwrotu inwestycji z tytułu zakupu okien TEAM BALANCE dla przeciętnego domu jednorodzinnego o powierzchni okien +/- 30m2 może wynosić od 4 do 6 lat, a właściwie od 4 do 6 sezonów grzewczych.

Komfort użytkowania

Zbadane wartości sił operacyjnych i ustalona klasa 1 oznaczają, że do manewrowania klamkami okiennymi oraz zapoczątkowania ruchu skrzydeł okiennych potrzebna jest siła o wartości ≤ od 10,2 kgf. Wodoszczelność klasycznych konstrukcji okiennych w klasach E750 do E1050 oznacza brak przecieków przez okna podczas opadów deszczu połączonych z oddziaływaniem wiatru o prędkości dochodzącej do 150 km/h.

Dla konstrukcji niskoprogowych należy przyjmować wartości niższe na poziomie klas 7A – 8A, co oznacza zachowanie wodoszczelności przy jednoczesnym oddziaływaniu deszczu i wiatru o prędkości do 90 km/h. Przeciętna izolacyjność akustyczna okien TEAM BALANCE z oszkleniem dwukomorowym 4/18/4/18/4 dla źródeł hałasu o niskiej i średniej częstotliwości wyznaczana wartością wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej RA 2 jest ≤ 27 dB.

Oznacza to, że okna ze standardowym oszkleniem mogą być stosowane w obiektach obciążonych hałasem na poziomie 60 dB do 70 dB, co odpowiada mniej więcej wartości generowanej przez hałas uliczny przy mniejszym obciążeniu ruchem.

Bezpieczeństwo użytkowania

Ze względu na poziom odporności na obciążenie wiatrem konstrukcje okienne TEAM BALANCE przy wysokości wbudowania do 12 m mogą być stosowane w domach jednorodzinnych usytuowanych w I, II i III strefie obciążenia wiatrem niezależnie od kategorii terenu w lokalizacji obiektu oraz miejsca wbudowania na elewacji.

Dla obiektów zlokalizowanych w strefie II przy kategorii terenu 0 (brzeg morza i strefa przybrzeżna) albo w strefie III na wysokościach powyżej 300 mnpm zastosowanie okien warto poprzedzić odpowiednimi obliczeniami statycznymi. Podobne zastrzeżenie należy uczynić dla konstrukcji przesuwnych o dużych gabarytach, z tym że dla tego typu produktów w każdym przypadku zastosowania warto przeprowadzić obliczenia wartości charakterystycznych ciśnień prędkości wiatru występujących w miejscu montażu.

Okna TEAM BALANCE charakteryzują się wysokim poziomem wytrzymałości mechanicznej, co oznacza, że w każdym przypadku zastosowania oprócz ciężaru własnego, w tym ciężaru dwukomorowego, potrójnego oszklenia, zdolne są do przenoszenia chwilowych obciążeń o wartości 81 kgf działających w płaszczyźnie skrzydła otwartego do kąta 90° albo obciążeń rzędu 36 kgf działających prostopadle do otwartego skrzydła. To najwyższy wymagany stopień wytrzymałości mechanicznej dla okien i drzwi balkonowych.

TEAM BALANCE – zastosowanie i przeznaczenie

Nie wiemy jeszcze w jaki sposób producent okien, firma TEAM-PLAST, zdefiniuje zastosowanie okien TEAM BALANCE. Oceniając poziomy zbadanych właściwości użytkowych ze względu na wzajemną relację współczynnika przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza konstrukcje trzeba zakwalifikować do grupy okien energooszczędnych o relatywnie szybkim okresie zwrotu inwestycji.

Poziom wytrzymałości mechanicznej i odporności na obciążenie wiatrem wskazuje, że zapewniony jest odpowiedni poziom bezpieczeństwa użytkowania, a wartości sił operacyjnych, wodoszczelności i izolacyjności akustycznej zdają się zapewniać wysoki poziom komfortu obsługi i użytkowanych pomieszczeń. Gdzie i komu potrzebne są takie okna?

Właściwie wszystkim i zawsze, nie mniej widzimy ten produkt głównie, jako element przegród zewnętrznych we wznoszonych budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej o charakterze obiektów energooszczędnych z wyłączeniem obiektów o pasywnej charakterystyce energetycznej opartej o wytyczne PHI Darmstadt. Nie ma przeciwwskazań, by korzystać z niego podczas prac termomodernizacyjnych w obiektach już istniejących, chociaż w takim przypadku warto skoordynować działania związane z poprawą izolacyjności przegród z modernizacją systemów wentylacji.

Ze standardowym oszkleniem nie stanowi istotnej bariery dla poziomu hałasu występującego w centrach miast albo w pobliżu arterii komunikacyjnych o szybkim ruchu i dużym natężeniu. Z kolei na przedmieściach i w sypialniach wielkich miast może sprawdzić się doskonale.

Z pewnością część czytelników będzie zastanawiać dlaczego poświęciliśmy tyle miejsca na prezentację nowego produktu firmy TEAM-PLAST? Ponieważ wśród całej grupy produktów podobnych, TEAM BALANCE ma tę przewagę, że został dogłębnie sprawdzony przez jednostkę notyfikowaną.

Nikt rozsądny nie powinien o nim teraz mówić więcej i lepiej niż ustalono w badaniach. Nie ma też jednak powodu, by nie mówić o jego właściwościach i niewątpliwych zaletach, bo to jest porządne, poprawne, „dobre okno” o zrównoważonym, wysokim poziomie właściwości eksploatacyjnych.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.33 / 5.00
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.93 / 5.00
Team Plast Team Straight
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
NexBau Aluprof MB-86
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Pagen HST ThermoSlide
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
ABM Jędraszek Softline 76
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Aluron Gemini Quadrat CTS
okna i drzwi balkonowe drewniano-aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Kapica Schüco PSK
drzwi uchylno-przesuwne PSK PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne
Budvar
ocena gwiazdki 4.31 / 5.00
1 opinia
1510
4469
Vetrex
ocena gwiazdki 4.36 / 5.00
9 opinii
1514
79235
firma zbadała okna
Team-Plast
ocena gwiazdki 4.65 / 5.00
3 opinie
66
27810
PAMO
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
722
Alsecco
ocena gwiazdki 4.07 / 5.00
0 opinii
0
1653
Eko-Okna
ocena gwiazdki 3.97 / 5.00
2 opinie
0
6910
Team-Plast
ocena gwiazdki 4.65 / 5.00
3 opinie
21
27810
AL-TECH
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 opinii
0
503
Grobud
ocena gwiazdki 3.86 / 5.00
0 opinii
0
734
Altom
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
1 opinia
0
995
Domix-P
ocena gwiazdki 4.20 / 5.00
0 opinii
0
789
Empol
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
0 opinii
0
1792
Pozbud
ocena gwiazdki 4.33 / 5.00
0 opinii
0
788
Ronkowski
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
548
MS więcej niż OKNA
ocena gwiazdki 4.29 / 5.00
0 opinii
0
6072
Sokółka
ocena gwiazdki 4.67 / 5.00
1 opinia
0
2586
Drutex
ocena gwiazdki 3.87 / 5.00
14 opinii
0
24335
Bertrand
ocena gwiazdki 4.67 / 5.00
0 opinii
0
1947
PAMO
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
0 opinii
0
722
Vidok
ocena gwiazdki 4.71 / 5.00
2 opinie
0
2114
firma zbadała okna
Wegiel
6.00 / 5.00
0 opinii
0
735
Pozbud
ocena gwiazdki 4.33 / 5.00
0 opinii
0
788
Fasada
ocena gwiazdki 4.50 / 5.00
0 opinii
0
1055
Urzędowski
ocena gwiazdki 4.50 / 5.00
0 opinii
0
1181