GENEO - okienna multiwitamina klasy MD.

22.02.2010
Udostępnij

Mniej więcej rok temu, po targach BUDMA 2009 napisaliśmy artykuł, w którym chyba jako pierwsi w Polsce wspomnieliśmy o kształtownikach okiennych systemu REHAU – GENEO, łącząc je w parę z zaprezentowaną na targach szybą termoizolacyjną PST o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,3 W/(m2 * ºK). Efekt był oczywisty – okno pasywne o rewelacyjnie niskim współczynniku przenikania ciepła. W ciągu roku system kształtowników okiennych GENEO okrzepł i praktycznie zaistniał na polskim rynku, a wielu producentów próbuje uczynić z niego marketingowy motor napędowy dla swoich firm. Czy słusznie, o tym będzie ten artykuł.

GENEO. Nietypowa konstrukcja, wyjątkowe materiały.

Rehau Geneo RauFipro
Rehau Geneo RauFipro

Jednym z podstawowych pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć, to czy kształtowniki i okna GENEO, to jeszcze produkty z PVC, czy też coś innego. Na zdjęciu poniżej widać, że profile okienne składają się z dwóch współwytłaczanych warstw. Nieco ciemniejsza na zdjęciu warstwa, to tworzywo na bazie włókien szklanych o nazwie RAU-FIPRO. Cieńsza i jaśniejsza zewnętrzna warstwa, to PVC. Trudno zatem powiedzieć, że GENEO, to klasyczny produkt z polichlorku winylu.

Podobny sposób koekstruzji stosowany jest w produkcji kształtowników PVC pokrywanych warstwą szkła akrylowego PMMA. Taka metoda współwytłaczania jest stosowana w produkcji profili okiennych bardzo rzadko, co powoduje, że system GENEO, to produkt specyficzny i wyjątkowy, a ze względu na tworzywo RAU-FIPRO nawet unikalny.

promocja
promocja

Idea GENEO

Wydaje się, że inżynierom firmy REHAU przyświecał pewien nadrzędny cel. Opracować uniwersalny system kształtowników okiennych, spełniający jednocześnie trzy warunki. Pierwszy, to tworzenie konstrukcji dopasowanych do indywidualnych potrzeb nabywców i obiektów. Drugi, to odpowiednio wysoki poziom podstawowych właściwości eksploatacyjnych dla każdej konstrukcji wynikający z normy PN-EN 14351-1:2006.
Trzeci, to bezwarunkowa energooszczędność, umożliwiająca osiąganie wartości współczynnika przenikania ciepła okna Uw znacznie wyprzedzającego aktualne wymagania przepisów krajowych nawet przy dowolnej konfiguracji standardowych komponentów niezbędnych do produkcji okna.

Cel został osiągnięty, bowiem GENEO, to system kształtowników okiennych, z którego można tworzyć okna zarówno wzmacniane profilami stalowymi, jak i okna całkowicie pozbawione wzmocnień stalowych. Okna, w których sztywność konstrukcji jest zapewniona nie tylko przez nowatorskie zastosowanie tworzywa RAU-FIPRO lub odpowiednie wzmocnienia stalowe, ale również poprzez zastosowanie technologii wklejania szyby w skrzydło okienne, co umożliwia wykorzystanie pustych komór wzmocnienia ramy i skrzydła na ich dodatkowe docieplenie wkładkami termicznymi.

Rehau Geneo bez wzmocnień. Rehau RauFipro.
Rehau Geneo bez wzmocnień.
Rehau RauFipro.
Rehau Geneo z przekładką termiczną ze styroduru. Rehau RauFipro.
Rehau Geneo z przekładką termiczną ze styroduru.
Rehau RauFipro.
Rehau Geneo bez wzmocnień. Rehau RauFipro. Przekrój poprzeczny.
Rehau Geneo bez wzmocnień. Rehau RauFipro. Przekrój poprzeczny.
Rehau Geneo z przekładką termiczną ze styroduru. Rehau RauFipro. Przekrój poprzeczny.
Rehau Geneo z przekładką termiczną ze styroduru. Rehau RauFipro. Przekrój poprzeczny.

Możliwość dowolnego doboru i łączenia różnych kształtowników, a także technologii ich usztywniania, w obrębie jednej konstrukcji okiennej powoduje, że system GENEO umożliwia nie tylko tworzenie okien o niestandardowych wymiarach, ale dodatkowo pozwala dość swobodnie manewrować jednym z głównych elementów wpływających na poziom przenikalności cieplnej okna, czyli wartością współczynnika przenikania ciepła Uf dla różnych złożeń profili. Prezentowana poniżej tabela dokładnie ilustruje zależności pomiędzy kombinacjami stosowanych wzmocnień oraz doborem kształtowników, a uzyskiwaną wartością współczynnika przenikania ciepła Uf.

Rehau Geneo RauFipro. Współczynnik przenikania ciepła Uf.
Rehau Geneo RauFipro. Współczynnik przenikania ciepła Uf.

GENEO, to na razie jedyny dostępny w Polsce system kształtowników okiennych, w obrębie którego sam producent okien ma możliwość zmiany wartości współczynnika przenikania ciepła dla poszczególnych złożeń profili aż o 0,25 W/(m2 * ºK). Tym samym jedyny, w którym nie tylko manewrowanie parametrami szyb może decydować o ostatecznej wartości przenikalności cieplnej okna Uw , powszechnie nazywanej „energooszczędnością”.

GENEO. Mocny zawodnik.

Myślę, że czytelników vortalu OKNOTEST.PL, którzy zapoznali się z naszym internetowym poradnikiem nie trzeba już przekonywać do tego, by przy wyborze okien kierowali się po pierwsze swoimi potrzebami, a po drugie konkretnymi wymaganiami eksploatacyjnymi jakie powinny spełnić okna, aby cały obiekt budowlany spełniał wymagania projektowe, a przede wszystkim wymagania podstawowe wynikające z norm prawa budowlanego i przepisów techniczno budowlanych. Równie oczywiste po lekturze poradnika jest to, że okna różnych producentów mogą posiadać dowolne i mocno zróżnicowane wartości w zakresie poszczególnych właściwości eksploatacyjnych określanych przez normę PN-EN 14351-1:2006.

Nie dysponujemy jeszcze informacjami o poziomie wartości właściwości eksploatacyjnych okien GENEO ustalonych wynikach wstępnych badań typu (ITT) okien zleconych bezpośrednio przez polskich producentów, dlatego aby pokazać czego faktycznie może się po nich spodziewać przyszły użytkownik, wykorzystamy schematy rysunkowe pochodzące wprost z katalogów firmy REHAU oraz wyniki wstępnych badań typu (ITT) do normy EN 14351-1:2006, których wykonanie zostało zlecone instytutowi ift Rosenheim również bezpośrednio przez REHAU A.G.

Na początek dwa przekrojowe schematy rysunkowe, na których pokazujemy podstawowe wymiary dwóch głównych złożeń kształtowników okiennych systemu GENEO.

GENEO. Podstawowe wymiary.

photo description
Rehau Geneo RauFipro. Wymiary złożenia.
Rehau Geneo RauFipro. Wymiary złożenia.
Rehau Geneo RauFipro. Wymiary złożenia.

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 12608:2004:

  • Schemat nr 1, to rama ościeżnicy o głębokości 86 mm i szerokości całkowitej 72 mm. Rama skrzydła o głębokości 86 mm i szerokości całkowitej 57 mm.
  • Schemat nr 2, to rama ościeżnicy o głębokości 86 mm i szerokości całkowitej 86 mm. Rama skrzydła o głębokości 86 mm i szerokości całkowitej 84 mm.

W wypadku tych dwóch podstawowych złożeń warto zwrócić uwagę, że przy porównywalnej wielkości konstrukcji okiennej różnica w wysokości i szerokości przeszkleń dla okna jednodzielnego wyniesie aż 8 cm. To sporo jeśli weźmiemy pod uwagę, że minimalna powierzchnia okien w każdym pomieszczeniu powinna być wypadkową powierzchni tego pomieszczenia. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względu na przeznaczenie — co najmniej 1:12.

Ta niewielka niedogodność w stosowaniu złożenia ze schematu nr 2 z nawiązką jest rekompensowana jednakże poprzez możliwość tworzenia konstrukcji okiennych wybiegających znacznie poza dotychczasowe ograniczenia wymiarowe. A co najważniejsze, te ponad standardowe gabarytowo okna GENEO, ze wzmocnieniami i bez wzmocnień, uzyskały w badaniach typu dobre wyniki w zakresie najważniejszych właściwości eksploatacyjnych takich jak odporność na obciążenie wiatrem, wodoszczelność czy też przepuszczalność powietrza, co pokazujemy w tabeli poniżej.

GENEO – właściwości eksploatacyjne wg. PN – EN 14351-1:2006
raport z badań ift Rosenheim 10134632
  ikona obciążenie wiatrem ikona wodoszczelność ikona przepuszczalność powietrza ikona siły operacyjne ikona wytrzymałość mechaniczna
  Odporność na obciążenie wiatrem Wodoszczelność Przepuszczalność powietrza Siły
operacyjne
Wytrzymałość mechaniczna
Drzwi balkonowe rehau geneo o wymiarach 1076mm szerokości na 2176mm wysokości Klasa C 5 Bez okapnika
Klasa 9 A

Z okapnikiem
Klasa E 900
Klasa 4 Klasa 2 Klasa 4
Drzwi balkonowe rehau geneo o wymiarach 1076mm szerokości na 2376mm wysokości Klasa C 5 Bez okapnika
Klasa 9 A

Z okapnikiem
Klasa E 900
Klasa 4 Klasa 1 ---
Drzwi balkonowe rehau geneo o wymiarach 1376mm szerokości na 2676mm wysokości Klasa C 5 Bez okapnika
Klasa 9 A

Z okapnikiem
Klasa E 900
Klasa 4 Klasa 1 ---
okno rehau geneo 1676mm szerokości na 1876mm wysokości Klasa C 5 Klasa E 750 Klasa 4 Klasa 1 ---
okno rehau geneo 2063mm szerokości na 1826mm wysokości Klasa C 2 Klasa E 750 Klasa 4 Klasa 2 ---
okno rehau geneo 2263mm szerokości na 1626mm wysokości Klasa C 2 Klasa E 750 Klasa 4 Klasa 2 Klasa 4
okno rehau geneo 2663mm szerokości na 2026mm wysokości Klasa C 3 Klasa 9 A Klasa 4 Klasa 1 ---
okno rehau geneo 2663mm szerokości na 2676mm wysokości Klasa C 1 Klasa E 750 Klasa 4 Klasa 1 ---

Nie tak dawno pisaliśmy w jednej z relacji z targów BUDMA 2010 o znaku jakości Q-ITB i wymaganiach eksploatacyjnych jakie powinny spełniać okna, aby ich producent mógł się ubiegać o taki znak jakości Instytutu Techniki Budowlanej.

Przedstawione w powyższej tabeli wartości w zakresie poszczególnych właściwości okien i drzwi balkonowych w wielu wypadkach znacznie przekraczają minimalne wartości określone przez ITB dla znaku jakości Q, co już samo w sobie jest świadectwem wartości i możliwości konstrukcyjnych kształtowników okiennych GENEO.

Naszym zdaniem w idei GENEO, na najwyższe uznanie zasługuje możliwość tworzenia konstrukcji okiennych o kombinowanych systemach usztywnień, a dzięki temu swobodzie kształtowania przenikalności cieplnej okna i jednoczesnym ograniczaniu barier statycznych.
Rekomendacja dla GENEO brzmi: Poważnie rozważ zakup okien w tym systemie jeśli Twój dom lub mieszkanie jest podobnie zaawansowane technologicznie.

Taka wielofunkcyjność systemu GENEO skojarzyła nam się trochę z działaniem multiwitaminy, stąd tytuł artykułu, a gdyby ktoś nie wiedział co to za specyfik ta multiwitamina, to podajemy za niezawodną Wikipedią:

Multiwitamina - złożony preparat farmaceutyczny, zawierający zespół witamin niezbędnych dla rozwoju i czynności życiowych organizmu.

W ten sposób na zakończenie zrobiło się tak nowocześnie, innowacyjnie i medycznie jednocześnie, dlatego w trosce o rozwój i czynności życiowe, (długowieczność), Państwa domów i mieszkań nie od rzeczy będzie przypomnieć przyszłym nabywcom okien GENEO, pewną formułkę: "Przed użyciem przeczytaj ulotkę lub skonsultuj się z lekarzem, lub farmaceutą, bo każdy lek niewłaściwie stosowany"… .

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Bogdański Duoport SUV
drzwi uchylno-przesuwne PSK PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Termo Profil Intertec 85
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Oknostyl Komfort Classic
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
WKA IDEAL 8000
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Dako DA-77
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Amberline Alu-Passive
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne