VETREX V90+ Alphaline. Okno na poziomie.

24.09.2011
Udostępnij

Zamożni nabywcy kupują okna drogie, bo to cena wyznacza im jakość produktu. Klienci z chudszym portfelem celują w produkty tańsze, „bo po co przepłacać”. Natomiast prawdziwi inwestorzy, doświadczeni, rozsądni i świadomi potrzeb, wybierają wyłącznie okna o ustalonym w badaniach poziomie właściwości eksploatacyjnych, dokładnie odpowiadające ich oczekiwaniom oraz wymaganiom projektu. Ani drogie, ani tanie. Po prostu odpowiednie. Jak i gdzie szukać takich okien?

Badania konstrukcji okiennych

Dostęp do wyników badań i wyszukanie „odpowiednich okien”, szytych na miarę potrzeb inwestora i wymagań projektu nie jest jeszcze sprawą łatwą. Wielu producentów robi bardzo wiele, by niewiele lub nic nie mówić o właściwościach własnych produktów. Wolą opowiadać o cudzych osiągnięciach. To dzięki ich wysiłkom ciągle królują klasy, komory, szyby, okucia i wzmocnienia. A gdzie w tym są właściwości okien? Czyżby ich okna nie posiadały żadnych właściwości eksploatacyjnych?

Powszechnie wiadomo, że wykonanie badań ITT lub posiadanie wyników takich badań z notyfikowanego laboratorium jest podstawą dokonania oceny zgodności produktu z wymaganiami norm i aprobat technicznych. To także jedyna droga do późniejszego legalnego oznakowania okien oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B.

Dobry producent, zleca wykonanie badań własnych produktów „osobiście”. Po otrzymaniu raportu i wyników wie, co produkuje. Wielu idzie na łatwiznę i korzysta z dobrodziejstwa tak zwanych „badań kaskadowych”, których ideą jest wykorzystanie w ocenie zgodności obcych wyników badań. Tak jest taniej dla producenta, ale na pewno nie lepiej.

To, że ktoś potrafił wyprodukować okno o określonych właściwościach nie oznacza, że „kaskadowicz” w oparciu o cudzą wiedzę i badania też potrafi. Z przykrością trzeba powiedzieć, że są i tacy, którzy niczego nie badają, na nic nie chodzą i niczego nie mają, oprócz przeświadczenia, że ich okna są „najwyższej jakości”.

Ku naszej satysfakcji VETREX kolejny raz zlecił wykonanie badań okien „osobiście”, tym razem wykonanych z kształtowników V90+ Alphaline, a raporty i wyniki przesłał także do nas, abyśmy umieścili je w tabelach Rankingu PRO QUALITY. Trochę szkoda, że zasady tworzenia rankingu nie pozwoliły nam tego zrobić, ale po zapoznaniu się z dokumentami uznaliśmy, że niebywale wyśrubowane poziomy niektórych zbadanych właściwości eksploatacyjnych warte są przedstawienia czytelnikom vortalu oknotest.pl w osobnym artykule.

Przedmiotem badań Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie (notyfikacja nr 1488) było ustalenie klasy i wartości następujących właściwości eksploatacyjnych okien wykonanych z kształtowników Alphaline:

 • Odporność na obciążenie wiatrem
 • Wodoszczelność
 • Przepuszczalność powietrza
 • Wytrzymałość mechaniczna
  • Obciążenia w płaszczyźnie skrzydła (Racking)
  • Skręcanie statyczne
 • Nośność urządzeń zabezpieczających
 • Siły operacyjne

Wyniki prezentuje raport LK00-1784/11/Z00NK. Dociekliwym inwestorom, lektura raportu i analiza tego ciekawego zestawu właściwości okien może sporo powiedzieć o ich wartości użytkowej.

VETREX V90+. Sztywne, szczelne, bezpieczne i komfortowe

Taki wniosek płynie dla nas z wyników badań, ale dla porządku naszą ocenę musimy rozpocząć od opisu konstrukcji okiennej badanej przez Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej. Dalej przedstawimy zbiorcze zestawienie uzyskanych klas i wartości w zakresie badanych właściwości. Opatrzymy je kilkoma słowami wyjaśnienia, które uzasadnią początkowy wniosek, a przy okazji ułatwią ocenę wyników szerszemu gronu inwestorów.

Obiektem badań w Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB były drzwi balkonowe jednoskrzydłowe z PVC-U/białe systemu V90+ (VEKA Alphaline 90MD) o wymiarach S*H = 1000 x 2300 mm. Schemat badanej próbki i złożenia kształtowników prezentujemy poniżej:

Vetrex V90+. Schemat badanej próbki oraz złożenia kształtowników
Schemat okucia okiennego
Vetrex V90+. Schemat badanej próbki oraz złożenia kształtowników
Przekrój V90+

Producentem próbki była firma VETREX Sp. z o.o., Rokitki, ul. Skarszewska 13, 83-100 Tczew, a do jej wykonania użyto następujących komponentów:

 • Szyba zespolona dwukomorowa - 4/12/4/12/4
 • Okucia ROTO NT DESIGNO z krytą stroną zawiasową
 • Uszczelki z EPDM
 • Kształtowniki z PVC-U / wzmocnienia;
  • ościeżnica klasa A / wzmocnienie stal ocynkowana 30x30x1,5mm
  • skrzydło klasa A / wzmocnienie stal ocynkowana 1,7mm

Poziom i klasy zbadanych właściwości przedstawiamy w poniższej tabeli sporządzonej na podstawie informacji zawartej w raporcie LK00-1784/11/Z00NK:

Właściwość Klasa/wartość
Przepuszczalność powietrza1 4
a<0,3 m3/mhdaPa2/3
Wodoszczelność E 1200
Odporność na obciążenie wiatrem CE 2200 / BE 2200
Siły operacyjne 1
Wytrzymałość mechaniczna (4)
Skręcanie statyczne 4 (350 N)
Odporność na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła 4 (800 N)
Nośność urządzeń zabezpieczających spełniona
1 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r, zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 13 listopada 2008r) współczynnik infiltracji powietrza okien i drzwi balkonowych nie wyposażonych w urządzenia nawiewne powinien być < 0,3 m3/mhdaPa2/3.

Z treści raportu wynika, że podane w powyższej tabeli wyniki w zakresie sprawdzanych właściwości mogą być wykorzystane przy znakowaniu CE, z uwzględnieniem zasad podanych w załącznikach A, E i F normy PN-EN 14351-1+A1:2010.

Wystarczy jeden rzut oka na tabelę, aby dojść do wniosku, że VETREX skonstruował okno o niebywałej sztywności, wysokiej szczelności, najwyższym poziomie bezpieczeństwa użytkowania oraz dużym komforcie obsługi. Skąd to wszystko wiadomo?

Jeśli przyjmiemy, że wyznacznikiem sztywności konstrukcji okna jest jego odporność na siły parcia i ssania wiatru symulowane w badaniach przez wartość ciśnienia próbnego, a dopuszczalne ugięcie czołowe względne o 1/300 długości najbardziej odkształconego elementu konstrukcji okna następuje dopiero pod obciążeniem rzędu 2200 Pa, to taki wynik należy uznać za nieprzeciętny, a nawet wybitny.

Przekładając podane wartości na warunki zachodzące w środowisku naturalnym, dowiadujemy się, że badana konstrukcja zachowuje wszystkie walory funkcjonalne nawet pod obciążeniem parcia wiatru wiejącego z prędkością około 210 km/h, a co najciekawsze, tak dobry wynik zostaje uzyskany przy zastosowaniu dość standardowego zestawu stalowych kształtowników wzmacniających. To bardzo dobra informacja dla inwestorów rozpoczynających swoje inwestycje w strefach większego obciążenia wiatrem albo w terenie otwartym.

Szczelność badanej konstrukcji możemy rozpatrywać pod dwoma kątami. Szczelności na przenikanie powietrza i szczelności na oddziaływanie wody opadowej. Odnośnik nr 1, pod tabelą, przywołuje wymaganie stawiane wszystkim oknom w krajowych przepisach techniczno-budowlanych. Wynik badań jednoznacznie potwierdza spełnienie tego wymagania, a tym samym okno VETREXU należy uznać za szczelne i niepodatne na niekontrolowaną infiltrację powietrza przez konstrukcję. Od tego okna nie będzie wiało na pewno.

Żaden powszechnie obowiązujący przepis nie określa natomiast pożądanego poziomu wodoszczelności konstrukcji okiennych. W tym zakresie decydować będą wymagania projektu albo indywidualne oczekiwania inwestora. Możemy tylko przypomnieć, że Instytut Techniki Budowlanej w wydawanych dla okien i drzwi z PVC aprobatach technicznych wymagał, aby konstrukcja zachowywała szczelność na wodę opadową do wartości ciśnienia próbnego 150 Pa (klasa 4A wg. PN-EN 14351-1+A1:2010).

Odnosząc uzyskany w badaniach wynik klasa E 1200 Pa do wymagania aprobat, wniosek nasuwa się oczywisty. Badana konstrukcja wykazuje wodoszczelność ośmiokrotnie większą niż wymagana w aprobatach technicznych ITB, a okno nie powinno przeciekać w czasie ulewy i wiatru pędzącego z prędkością ok. 158 km/h.

O poziomie bezpieczeństwa i komforcie użytkowania badanej konstrukcji przesądzają wyniki w zakresie takich właściwości jak wytrzymałość mechaniczna, a w szczególności odporność na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła (Racking) oraz siły operacyjne. Niewielu inwestorów zwraca jeszcze uwagę na te dwie właściwości każdego okna, dlatego przypomnimy w skrócie czego one dotyczą.

Wytrzymałość mechaniczna okna związana jest z odpornością konstrukcji, a szczególnie skrzydeł okiennych na działanie dodatkowych sił działających w ich płaszczyźnie (Racking) jak i prostopadle do ich płaszczyzny. Brzmi to może skomplikowanie, ale jest dość łatwe do wyjaśnienia. Przemawiającym do wyobraźni przykładem dodatkowych sił działających w płaszczyźnie skrzydła mogą być sytuacje występujące w trakcie mycia okien. Chcąc umyć górne elementy skrzydeł okiennych wspinamy się na przeróżne stołki, drabinki i temu podobne sprzęty.

Chwilowa utrata równowagi... i nagle całym ciężarem ciała wspieramy się lub wręcz zawisamy na najbliższym nam górnym narożniku skrzydła okiennego stając się dodatkową, oprócz ciężaru własnego skrzydła, siłą działającą w płaszczyźnie skrzydła. Badana konstrukcja VETERXU bez kłopotu i żadnego uszczerbku dla funkcjonalności wytrzymała maksymalne dodatkowe obciążenie o wartości 800 N, czyli w przybliżeniu 80 kg.

Siły operacyjne, to wartości sił, których należy użyć do otwierania i zamykania skrzydeł albo do wykonywania obrotów klamkami okiennymi. Wyniki badań w tabeli wskazują, że dla badanej konstrukcji wartość sił operacyjnych mieści się w zakresie klasy 1, w której wartość siły niezbędnej do otwarcia skrzydła lub wykonania obrotu klamki okiennej wynosi 100 N, czyli około 10 kg. Operowanie okuciami i manewrowanie skrzydłami nie sprawia więc najmniejszego kłopotu nawet dzieciom lub osobom niepełnosprawnym. W określonych sytuacjach, to niewątpliwa zaleta.

Norma 14351-1+A1:2010 wymienia aż 23 różne właściwości okien z PVC. Dla przeciętnego inwestora jedne z nich są bardzo istotne inne bez większego znaczenia. Te najważniejsze omawiamy w Poradniku okiennym znajdującym się na naszej stronie. Wszystkie właściwości okna V90+ badane przez Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB mają kluczowe znaczenie dla określenia rzeczywistej wartości produktu. Dlaczego akurat wartości? Bo zbadany poziom właściwości okna, to nic innego jak sprawdzenie obietnic producenta składanych nabywcy, a jak twierdzi prof. A. Blikle: „W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że produkt jest tym bardziej wartościowy, im więcej obiecuje on klientowi, a jest tym lepszej jakości, im bardziej obietnice te są spełnione”.

Noblesse oblige

VETREX jest liderem prowadzonego przez nasz vortal rankingu PRO QUALITY. Nie przysługują mu z tego tytułu żadne profity. Ranking jest bezpłatny i nic w nim za pieniądze kupić nie można. Jedyną nagrodą jest własna satysfakcja producentów oraz uznanie inwestorów przekładające się na decyzje zakupowe. Część techniczna rankingu opiera się wyłącznie o wyniki badań okien w notyfikowanych laboratoriach, dlatego pozycja firmy w dużej mierze zależy od reprezentowanego przez nią poziomu kultury technicznej i organizacji.

Jak widać, VETREX jednego i drugiego ma pod dostatkiem, ale najważniejsze jest to, że nie spoczął na laurach i w sposób ciągły pracuje nad doskonaleniem produktów i podnoszeniem poziomu właściwości eksploatacyjnych produkowanych okien PVC, czego dowodem są zaprezentowane, jeszcze „ciepłe”, wyniki rozszerzonych badań ITT konstrukcji okiennych wykonanych z kształtowników VEKA ALPHALINE (V90+).

Cieszymy się, że nasza inicjatywa związana z Rankingiem PRO QUALITY nie stoi w miejscu i coraz liczniejsze grono firm jest zainteresowane prezentacją wartości swoich produktów poprzez publikowanie wyników badań ich właściwości. Od lat twierdzimy, że to najlepsza forma wykazywania przewagi konkurencyjnej na polu techniki okiennej i rzetelnej informacji. Przekaz jest prosty. Potrafisz zrobić okna lepsze od naszych, to udowodnij, to w badaniach. Teraz poprzeczka poszła mocno do góry, szczególnie dla firm produkujących okna z kształtowników Alphaline, bo VETREX zrobił okno na poziomie. Wysokim.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Jezierski Duoport S
drzwi przesuwne PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Alsecco HS Salamander BE 82
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Plastixal MB-70
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Barilo MB-104 Passive
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Bogdański Pasyw Trendy
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Oknoplast MB-104 Passive
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Popularne