Team-Plast Team Balance ART

Okna i drzwi balkonowe PCV

ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Zdjęcia oraz poniższe informacje pochodzą ze strony www.teamplast.pl

Okna i drzwi balkonowe TEAM BALANCE ART, to produkt uniwersalny, a jednocześnie wyjątkowy ze względu na oryginalne rozwiązania w zakresie wzornictwa użytkowego. Przewidywane zastosowanie, to nowoczesne budynki jednorodzinne,  wielomieszkaniowe budynki mieszkalne o charakterze apartamentowym oraz obiekty użyteczności publicznej, w których planuje się połączenie względów architektonicznych z koniecznością uzyskania odpowiednio wysokiej oszczędności energii przy intensywnej eksploatacji wyrobu. Charakterystyczna geometria kształtowników w niczym nie ogranicza użyteczności produktu, który z powodzeniem może być instalowany w obiektach budowlanych niezależnie od materiału i typu ścian konstrukcyjnych oraz przyjętych rozwiązań w zakresie wentylacji. Konstrukcje sprawdzą się zarówno przy wentylacji mechanicznej z rekuperacją, jak i powszechnie stosowanej standardowej wentylacji naturalnej.

Wprowadzane do obrotu lub udostępniane na rynku konstrukcje okienne TEAM BALANCE ART spełniają wszystkie aktualne wymagania techniczne określone w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1065) w zakresie przenikalności cieplnej, transmisji światła i energii, przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i akustyki oraz odpowiednie wymagania Polskiej Normy PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.  

Poziom/wartość/klasa właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych TEAM BALANCE ART określana jest przez notyfikowane laboratoria badawcze w procesie badań wstępnych typu, (ITT). Na tej podstawie sporządzana jest Deklaracja Właściwości Użytkowych, w której podaje się właściwości charakterystyczne oraz identyfikuje typ wyrobu zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011  ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Charakterystyczną cechą okien TEAM BALANCE ART są oryginalne rozwiązania konstrukcyjne ram ościeżnic i skrzydeł okiennych, które wydatnie zwiększają powierzchnię oszkloną okien i drzwi balkonowych, co wpływa korzystnie na wartość współczynnika przenikania ciepła. Ukryte skrzydło, niewidoczne dla zewnętrznego obserwatora tworzy wizualny efekt „otwierania szyb”. Wykorzystanie szerokich przylg ram ościeżnic umożliwia z kolei zmniejszenie wartości liniowych mostków cieplnych powstających w procesie instalacji.

Niebanalny design i energooszczędna charakterystyka okien i drzwi balkonowych  TEAM BALANCE ART sprawia, że użytkownicy osiągają nie tylko wymierne korzyści finansowe w postaci oszczędności na kosztach ogrzewania, lecz mogą cieszyć się posiadaniem okien o wyjątkowym, wyróżniającym wzornictwie użytkowym doskonale wpisującym się  w aktualne trendy architektoniczne bazujące na modernistycznej idei Le Corbusiera. Ciekawy produkt w którym efektywność dorównuje efektowności. W segmencie okien Premium rzecz daleka od standardów, wyjątkowa.

Konstrukcje okien i drzwi balkonowych TEAM BALANCE ART powstają w oparciu o rozwiązania systemowe VEKA ARTLINE 82 MD. Wielokomorowe kształtowniki ram skrzydeł i ościeżnic zbrojone są wielokrotnie giętymi wzmocnieniami o dużej sztywności.  Uszczelki przylgowe są elementem współwytłaczanym w procesie ekstruzji kształtowników i zgrzewane podczas produkcji okien. Uszczelka EPDM o odpowiedniej wysokości, budowie i właściwościach tworzy uszczelnienie środkowe, które można stosować opcjonalnie, gdy wymagają tego warunki eksploatacji. W standardzie okna i drzwi balkonowe wyposażane są w system okuć obwiedniowych Roto NT. Oszklenie w zależności od potrzeb, jedno lub dwukomorowymi pakietami szyb zespolonych.

Okna i drzwi balkonowe TEAM BALANCE ART objęte są wieloletnią gwarancją jakości udzielaną przez producenta na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Dodatkowo, nabywcy chronieni są przez przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne.

Oceń ten produkt

Twoja ocena jest w pełni anonimowa. Twoje dane osobowe są wymagane jedynie w celu uwiarygodnienia oceny.
Team-Plast logo

Stradomia Wierzchnia 88a
56-500 Syców
Polska dolnośląskie

Zapytaj o ten produkt firmę Team-Plast

Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne w celu realizacji zapytania oraz otrzymania odpowiedzi na złożone zapytanie. Wysyłając zapytanie za pośrednictwem formularza wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dbamy o poufność Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

OKNOTEST.PL nie będzie wysyłał na Twój adres e-mail niechcianej korespondencji.

Informacje przesłane w formularzu będą przetwarzane przez firmy: OKNOTEST.PL w celach statystycznych oraz Team-Plast w celu odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz.

Inne produkty Team-Plast

Aluprof MB-79N

okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 4.50 / 5.00

Yawal MoreView

drzwi przesuwne aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Team Balance SLIDE

drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Team Balance MD

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.80 / 5.00

Team Basic MD

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Team Icon

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Point MD

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Select SLIDE

drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Team Select

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Team Straight

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Aluprof MB-70

okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Aluprof MB-77 HS

drzwi unoszono-przesuwne HST aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Aluprof MB-86

okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Aluprof MB-104 Passive

okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00