Team-Plast Team Basic MD

Okna i drzwi balkonowe PCV

ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Zdjęcia oraz poniższe informacje pochodzą ze strony www.teamplast.pl

TEAM BASIC MD, to podstawowa, ekonomiczna linia okien i drzwi balkonowych przeznaczona do stosowania przy wykonywaniu robót termomodernizacyjnych albo remontowych w wielomieszkaniowych i jednorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej, w trakcie których następuje wymiana okien mająca na celu poprawę szczelności powietrznej budynku przy jednoczesnym odtworzeniu pierwotnego, właściwego stanu technicznego, bez istotnych ulepszeń w zakresie przewodności cieplnej przegród budowlanych. Konstrukcje mogą być instalowane w ościeżach ścian konstrukcyjnych niezależnie od typu ściany i materiału, z którego je wzniesiono oraz pomieszczeniach wyposażonych w dowolny system wentylacji naturalnej albo mechanicznej.

Okna i drzwi balkonowe TEAM BASIC MD są zgodne z normą europejską PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności oraz spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1065). w zakresie przenikalności cieplnej, transmisji światła i energii, przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i akustyki.

Poziom/wartość/klasa właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych TEAM BASIC MD określana jest przez uprawnione jednostki notyfikowane w procesie badań wstępnych typu, (ITT). Uzyskane wyniki stanowią podstawę do stosowania oznakowania CE i sporządzenia Deklaracji Właściwości Użytkowych przez TEAM-PLAST Sp. z o.o. Dwuskrzydłowe drzwi balkonowe ze słupkiem ruchomym, stosowane w domach jednorodzinnych, jako podstawowy typ wyjścia balkonowego charakteryzują się następującym poziomem/wartością/klasą w zakresie wybranych, podstawowych właściwości użytkowych:

Właściwość użytkowaPoziom/wartość/klasa
Przenikalność cieplna Uw ≤ 1,1 W/(m2*K)
Wodoszczelność Klasa 6 A
Przepuszczalność powietrza Klasa 4
Odporność na obciążenie wiatrem C2/B2

Charakterystyczną cechą okien i drzwi balkonowych TEAM BASIC MD jest wysoki poziom szczelności powietrznej uzyskiwany dzięki charakterystycznej i rzadko spotykanej konstrukcji kształtowników okiennych wyposażonych w dodatkową, środkową przylgę powstającą już na etapie ekstruzji profili. Tego typu rozwiązania stosowane są rzadko i co do zasady zarezerwowane wyłącznie dla systemów o przewidywanej najwyższej wartości użytkowej. Elementem wyróżniającym jest również ponadstandardowa szerokość całkowita ram ościeżnic pozwalająca na wykonanie zewnętrznej zabudowy wpływającej na ograniczenie wartości liniowego mostka cieplnego na styku okna z ościeżem.   

Niekontrolowany przepływ powietrza przez okna i połączenia okien z ościeżami, to główna przyczyna przystąpienia do wykonania robót modernizacyjnych i remontowych. Okna i drzwi balkonowe TEAM BASIC MD zastosowane w budynkach mieszkalnych albo użytkowych przynoszą użytkownikom nie tylko poprawę komfortu pomieszczeń, lecz także wymierne korzyści finansowe wynikające z ograniczenia nakładów na ogrzewanie pomieszczeń na skutek ograniczenia infiltracji powietrza przez konstrukcję. 

Okna i drzwi balkonowe TEAM BASIC MD powstają w oparciu o rozwiązania systemowe VEKA SOFTLINE 70 MD. Wielokomorowe kształtowniki ram skrzydeł i ościeżnic zbrojone są wielokrotnie giętymi wzmocnieniami o dużej sztywności. W standardzie okna i drzwi balkonowe wyposażane są w system okuć obwiedniowych Roto NT. Produkt dostępny jest w palecie 55 kolorów z możliwością jednostronnej albo dwustronnej aplikacji barwnych oklein.

Jakość okien i drzwi balkonowych TEAM BASIC MD objęta jest wieloletnią gwarancją producenta na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Dodatkowo, nabywcy chronieni są przez przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej.

Oceń ten produkt

Twoja ocena jest w pełni anonimowa. Twoje dane osobowe są wymagane jedynie w celu uwiarygodnienia oceny.
Team-Plast logo

Stradomia Wierzchnia 88a
56-500 Syców
Polska dolnośląskie

Zapytaj o ten produkt firmę Team-Plast

Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne w celu realizacji zapytania oraz otrzymania odpowiedzi na złożone zapytanie. Wysyłając zapytanie za pośrednictwem formularza wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dbamy o poufność Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

OKNOTEST.PL nie będzie wysyłał na Twój adres e-mail niechcianej korespondencji.

Informacje przesłane w formularzu będą przetwarzane przez firmy: OKNOTEST.PL w celach statystycznych oraz Team-Plast w celu odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz.

Inne produkty Team-Plast

Aluprof MB-79N

okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 4.50 / 5.00

Yawal MoreView

drzwi przesuwne aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Team Balance ART

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Team Balance SLIDE

drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Team Balance MD

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.80 / 5.00

Team Icon

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Point MD

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Select SLIDE

drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Team Select

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Team Straight

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Aluprof MB-70

okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Aluprof MB-77 HS

drzwi unoszono-przesuwne HST aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Aluprof MB-86

okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Aluprof MB-104 Passive

okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00