Vetrex HST V82

Drzwi unoszono-przesuwne HST PCV

ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Drzwi balkonowe unoszono-przesuwne HST V82, to produkt przeznaczony do stosowania w nowoczesnych budynkach jednorodzinnych albo apartamentowych budynkach wielomieszkaniowych, w których względy ekonomiczne nie ograniczają możliwości stosowania nowoczesnych, komfortowych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji pomiędzy wnętrzem pomieszczeń, a strefami wypoczynku po stronie zewnętrznej. Ze względu na posiadane właściwości użytkowe mogą być instalowane w obiektach budowlanych niezależnie od materiału i typu ścian konstrukcyjnych oraz przyjętych rozwiązań w zakresie wentylacji.  

Wprowadzane do obrotu lub udostępniane na rynku konstrukcje okienne drzwi balkonowych unoszono-przesuwnych HST V82 spełniają wymagania techniczne określone w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1065) zarówno w zakresie przenikalności cieplnej, jak i transmisji światła, energii, przepuszczalności powietrza, wodoszczelności oraz akustyki, a także właściwe dla tej kategorii konstrukcji okiennych wymagania Polskiej Normy PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

Poziom właściwości użytkowych drzwi balkonowych unoszono-przesuwnych HST V70 określa się na podstawie wyników badań wstępnych typu przeprowadzonych w notyfikowanych laboratoriach na zlecenie producenta wyrobu, firmy VETREX Sp. z o.o. W schemacie otwierania A, charakteryzują się następującym ustalonym poziomem/wartością/klasą w zakresie wybranych, podstawowych właściwości użytkowych:

Właściwość użytkowaPoziom/wartość/klasa
Odporność na obciążenie wiatrem C2
Wodoszczelność Klasa 6 A
Przepuszczalność powietrza Klasa 4

Charakterystyczną cechą drzwi balkonowych unoszono-przesuwnych HST V82 jest pełne dostosowanie rozwiązań technicznych do wymagań wynikających z geograficznego położenia Polski, stref klimatycznych oraz stref obciążenia wiatrem. Maksymalna wielkość konstrukcji określana przez właściciela systemu, jako 6,5 m x 2,7m w połączeniu z niezaprzeczalną elegancja sprawia, że jest to wyrób chętnie stosowany przez inwestorów wznoszących nowoczesne jednorodzinne budynki mieszkalne albo wielomieszkaniowe apartamentowce, w których projektanci przewidują duży udział powierzchni przeszklonych w ogólnej powierzchni ścian konstrukcyjnych.   

Zastosowanie drzwi balkonowych unoszono-przesuwnych HST V82 przynosi użytkownikom przede wszystkim korzyści w zakresie komfortu użytkowania bez naruszenia koniecznej energooszczędności.  Ze względu na charakterystyczny, liniowy, równoległy sposób otwierania skrzydeł użytkownicy uzyskują większą swobodę w kształtowaniu powierzchni mieszkalnej przy jednoczesnym zwiększeniu dopływu światła dziennego do pomieszczeń. Uzyskiwana szerokość i światło przejścia w świetle ościeżnic znacząco poprawia standardy komunikacji pomiędzy częścią wewnętrzną i zewnętrzną obiektu. Niski próg, czyli możliwość usytuowania górnej krawędzi progu konstrukcji w linii gotowej posadzki albo niewiele ponad tą linią powoduje, że produkt ułatwia życie osobom starszym, jest przyjazny dla osób z ograniczeniami ruchowymi i bezpieczny dla dzieci.

Konstrukcje drzwi balkonowych unoszono-przesuwnych HST V82 powstają w oparciu o rozwiązania systemowe VEKASLIDE 82. Wielokomorowe kształtowniki ram skrzydeł i ościeżnic zbrojone są wielokrotnie giętymi wzmocnieniami stalowymi o dużej sztywności albo systemowymi kształtownikami aluminiowymi zmniejszającymi masę własną wyrobu. W newralgicznej funkcjonalnie części progowej można zastosować próg Eco-Pass, 10 komorowy próg o optymalnej izolacji cieplnej. Komfort obsługi zapewniają okucia przesuwne SIEGENIA – HS PORTAL gwarantując sprawność działania skrzydła przesuwnego o ciężarze do 300 kg. Standardowym wyposażeniem każdego skrzydła są 2 wózki pozwalające na przesuwanie się skrzydła oraz kompletna zasuwnica z 2-, 3- lub 4-punktowym ryglowaniem umożliwiająca zamknięcie okna od strony wewnętrznej lub obustronnie. Całość okuć jest sterowana przy pomocy specjalnej klamki HST.

Drzwi balkonowe unoszono-przesuwne HST V82 wyposażenie standardoweDrzwi balkonowe unoszono-przesuwne HST V82 wyposażenie opcjonalne
  •  Niski próg
  • Klamka dwustronna i wkładka w drzwiach balkonowych
  • Pakiety szybowe ornamentowe
  • Pakiety szybowe przeciwsłoneczne
  • Zdalne sterowanie oknem przesuwnym
  • Łagodne domykanie dużego skrzydła przesuwnego (Softclose)
  • Kolorystyka z palety folii Spectral

Drzwi balkonowe unoszono-przesuwne HST V82 objęte są wieloletnią gwarancją jakości udzielaną przez producenta na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Dodatkowo, nabywcy chronieni są przez przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne.

Informacje o produkcie oraz zdjęcia produktu pochodzą ze strony vetrex.eu

Oceń ten produkt

Twoja ocena jest w pełni anonimowa. Twoje dane osobowe są wymagane jedynie w celu uwiarygodnienia oceny.
Vetrex logo

ul. Skarszewska 13
83-110 Rokitki
Polska pomorskie

Zapytaj o ten produkt firmę Vetrex

Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne w celu realizacji zapytania oraz otrzymania odpowiedzi na złożone zapytanie. Wysyłając zapytanie za pośrednictwem formularza wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dbamy o poufność Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

OKNOTEST.PL nie będzie wysyłał na Twój adres e-mail niechcianej korespondencji.

Informacje przesłane w formularzu będą przetwarzane przez firmy: OKNOTEST.PL w celach statystycznych oraz Vetrex w celu odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz.

Inne produkty Vetrex

SLIDE'UP

drzwi przesuwne PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

LUM`UP

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00

V82

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

V82 ProSafe

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

V70

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00

HST V70

drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00

Patio Automatic

drzwi uchylno-przesuwne PSK PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Patio Air

drzwi odstawno-przesuwne PAS PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00