Vetrex LUM`UP

Okna i drzwi balkonowe PCV

ocena gwiazdki 4.11 / 5.00

Okna i drzwi balkonowe LUM’UP przeznaczone są do stosowania zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i wielomieszkaniowych budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej o standardowym poziomie zapotrzebowania na energię cieplną niezależnie od materiału i typu ścian konstrukcyjnych oraz przyjętych rozwiązań w zakresie wentylacji.

Udostępniane na rynku konstrukcje okienne LUM’UP spełniają aktualne wymagania techniczne w zakresie przenikalności cieplnej, przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i akustyki określone w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1065) oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

Poziom właściwości użytkowych, przesądzający o przeznaczeniu oraz możliwości zastosowania okien i drzwi balkonowych w obiektach budowlanych ustala się w badaniach wstępnych typu przeprowadzonych w notyfikowanych laboratoriach. Jednoskrzydłowe konstrukcje okienne LUM’UP charakteryzują się następującym poziomem/wartością/klasą w zakresie wybranych, podstawowych właściwości użytkowych:

Właściwość użytkowaPoziom/wartość/klasa
Przenikalność cieplna Uw ≤ 1,1 W/(m2*K)
Wodoszczelność Klasa 9 A
Przepuszczalność powietrza Klasa 4
Odporność na obciążenie wiatrem C 5
Izolacyjność akustyczna właściwa RA1 Rw 35 dB
Izolacyjność akustyczna właściwa RA2 Rw 31 dB

Cechą charakterystyczną okien LUM’UP jest stosunkowo niewielka szerokość całkowita kształtowników użytych do produkcji okien i drzwi balkonowych, co pozwala zwiększyć udział powierzchni przeszklonych w całkowitej powierzchni konstrukcji okiennej. Większe od standardowych szyby zespolone umożliwiają lepszy dopływ światła dziennego do pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych. Rozwiązanie techniczne polegające na zwiększeniu transmisji światła poprzez zastosowanie odpowiednich kształtowników z PVC-U sprawia, że LUM’UP w segmencie okien Premium nie ma zbyt wielu odpowiedników i konkurentów. 

Zastosowanie okien LUM’UP w budynkach mieszkalnych przynosi użytkownikom korzyści dwojakiego rodzaju. Wśród korzyści eksploatacyjnych na pierwszym miejscu należy postawić lepsze oświetlenie pomieszczeń oraz możliwe do osiągnięcia korzyści finansowe wynikające ze znaczącego ograniczenia przepływu przez konstrukcję powietrza oraz energii cieplnej. Wartością dodaną i dodatkową korzyścią dla użytkowników jest charakterystyczne i wyróżniające się wzornictwo użytkowe. LUM’UP to okno ładne dla oka.

Konstrukcje okien i drzwi balkonowych LUM’UP powstają w oparciu o rozwiązania systemowe VEKA SOFTLINE 76 AD i MD. Wielokomorowe kształtowniki ram skrzydeł i ościeżnic zbrojone są wielokrotnie giętymi wzmocnieniami o dużej sztywności.  Termozgrzewalne uszczelki przylgowe PVC-P z możliwością zastosowania dodatkowej uszczelki środkowej zapewniają właściwą szczelność na przenikanie powietrza, wody i hałasu. Głębokość zabudowy 76 mm ogranicza występowanie zjawiska skręcania konstrukcji pod wpływem oddziaływania czynników zewnętrznych, a jednocześnie umożliwia zastosowanie jedno lub dwukomorowych pakietów szyb zespolonych o niskiej przewodności cieplnej.

LUM’UP standardowe wyposażenie okienLUM’UP opcjonalne wyposażenie okien
 • 2 zaczepy antywyważeniowe w skrzydle
 • Klamka dedykowana
 • Mikrowentylacja
 • Blokada błędnego położenia klamki zintegrowana z podnośnikiem skrzydła
 • Stabilizator uchyłu
 • Magnetyczny zatrzask balkonowy z uchwytem
 • Hamulec rozwierania sterowany klamką
 • Okucie antywyważeniowe Protect
 • Obustronna klamka do drzwi balkonowych
 • Ukryte zawiasy Designo
 • Klamka z kluczem
 • Okucie uchylno-przesuwne
 • Okucie odstawno-przesuwne
 • Klamka środkowa
 • Obniżona klamka
 • Otwieracz naświetli
 • Elektryczny otwieracz naświeli

Okna i drzwi balkonowe LUM’UP objęte są wieloletnią gwarancją jakości udzielaną przez producenta na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Dodatkowo, nabywcy chronieni są przez przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne.

Informacje o produkcie oraz zdjęcia produktu pochodzą ze strony vetrex.eu

Oceń ten produkt

Twoja ocena jest w pełni anonimowa. Twoje dane osobowe są wymagane jedynie w celu uwiarygodnienia oceny.
Vetrex logo

ul. Skarszewska 13
83-110 Rokitki
Polska pomorskie

Zapytaj o ten produkt firmę Vetrex

Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne w celu realizacji zapytania oraz otrzymania odpowiedzi na złożone zapytanie. Wysyłając zapytanie za pośrednictwem formularza wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dbamy o poufność Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

OKNOTEST.PL nie będzie wysyłał na Twój adres e-mail niechcianej korespondencji.

Informacje przesłane w formularzu będą przetwarzane przez firmy: OKNOTEST.PL w celach statystycznych oraz Vetrex w celu odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz.

Inne produkty Vetrex

SLIDE'UP

drzwi przesuwne PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

V82

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

V82 ProSafe

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

V70

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00

HST V70

drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00

HST V82

drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Patio Automatic

drzwi uchylno-przesuwne PSK PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Patio Air

drzwi odstawno-przesuwne PAS PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00