Vetrex V90

Okna i drzwi balkonowe PCV

ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Zdjęcia oraz poniższe informacje pochodzą ze strony vetrex.com.pl

Okna i drzwi balkonowe V90 przeznaczone są do stosowania w energooszczędnych lub pasywnych jednorodzinnych i wielomieszkaniowych budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej. Z powodzeniem mogą być stosowane w obiektach budowlanych niezależnie od materiału i typu ścian konstrukcyjnych oraz przyjętych rozwiązań w zakresie wentylacji, jednakże najlepsze efekty uzyskiwane są w połączeniu z systemami nawiewno-wywiewnej wentylacji mechanicznej z rekuperacją.

Udostępniane na rynku konstrukcje okienne V90 spełniają wszystkie aktualne wymagania techniczne w zakresie przenikalności cieplnej, transmisji światła i energii, przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i akustyki określone w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1065) oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

Deklarowany poziom właściwości użytkowych, decydujący o możliwości zastosowania okien i drzwi balkonowych w obiektach budowlanych określono na podstawie wyników badań wstępnych typu przeprowadzonych w notyfikowanych laboratoriach na zlecenie producenta firmy VETREX Sp. z o.o. lub VEKA A.G.. Często stosowane w budynkach mieszkalnych dwuskrzydłowe konstrukcje okienne V90 ze słupkiem stałym charakteryzują się następującym poziomem/wartością/klasą w zakresie wybranych, podstawowych właściwości użytkowych:

Właściwość użytkowaPoziom/wartość/klasa
Przenikalność cieplna Uw ≤ 0,9 W/(m2*K)
Wodoszczelność Klasa E 1350 A
Przepuszczalność powietrza Klasa 4
Odporność na obciążenie wiatrem C 4
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie 10.000 cykli

Cechą charakterystyczną okien V90 jest ponadprzeciętny poziom izolacji cieplnej wynikający z połączenia niskiej przewodności kształtowników oraz wysokiego poziomu szczelności konstrukcji okiennej na przenikanie powietrza. Zewnętrzne komory profili okiennych posiadają specjalne kształtki docieplające, co w połączeniu z głębokością zabudowy powoduje znaczącą redukcję strat ciepła przez przewodzenie. System stosowany jest od wielu lat posiada więc walor produktu wszechstronnie sprawdzonego zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w praktyce budowlanej. Ze względu na osiągane parametry cieplne i rozwiązania konstrukcyjne okna i drzwi balkonowe V90 nie mają zbyt wielkiej konkurencji wśród konstrukcji okiennych segmentu Premium.

Zastosowanie okien V90 w budynkach mieszkalnych przynosi użytkownikom przede wszystkim korzyści finansowe z jednej strony wynikające z ograniczenia zapotrzebowania, a co z tym idzie nakładów na ogrzewanie pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych, z drugiej, z ograniczenia strat ciepła już wytworzonego. Wysoki poziom trwałości mechanicznej to dodatkowo zapowiedź długoletniej, bezawaryjnej i komfortowej eksploatacji. W jednym zdaniu okna i drzwi balkonowe V90 to ciepło i komfort użytkowania,

Konstrukcje okien i drzwi balkonowych V90 powstają w oparciu o rozwiązania systemowe VEKA SOFTLINE 90 MD. Wielokomorowe kształtowniki ram skrzydeł i ościeżnic zbrojone są wielokrotnie giętymi wzmocnieniami o dużej sztywności.  Uszczelki przylgowe z EPDM są elementem wymienialnym, co ułatwia okresową pielęgnację, jak i ogranicza skutki zużycia na skutek eksploatacji. Niezaprzeczalną zaletą konstrukcyjną jest rozwiązanie uszczelnienia środkowego, które przyjmuje postać klasycznej przylgi powstającej na skutek docisku uszczelki do elementu konstrukcyjnego ramy ościeżnicy powstającego w procesie ekstruzji kształtowników. W standardzie okna i drzwi balkonowe wyposażane są w system ukrytych okuć obwiedniowych Roto Designo oraz zaczepy zwiększające odporność na włamanie.  Oszklenie w zależności od potrzeb, dwu lub trzykomorowymi pakietami szyb zespolonych float.

V90 standardowe wyposażenie okienV90 opcjonalne wyposażenie okien
 • Stopniowany uchył
 • Mikrowentylacja
 • Blokada błędnego położenia klamki
 • Ukryte zawiasy
 • Uszczelka dolnego rowka okuciowego (antykurzowa)
 • Hamulec w klamce
 • Zatrzask balkonowy
 • Klamka dwustronna i wkładka w drzwiach balkonowych
 • Niski próg
 • Okna uchylno-przesuwne
 • Uszczelka dolnego rowka okuciowego (antykurzowa)
 • Zgrzew V-Perfect
 • Nakładki aluminiowe
 • Nawiewniki
 • Okucia odstawno-przesuwne
 • Pakiety szybowe ornamentowe
 • Pakiety szybowe przeciwsłoneczne

Okna i drzwi balkonowe V90 objęte są wieloletnią gwarancją jakości udzielaną przez producenta na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Dodatkowo, nabywcy chronieni są przez przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne.

Oceń ten produkt

Twoja ocena:
Vetrex logo

ul. Skarszewska 13
83-110 Rokitki
Polska pomorskie

Zapytaj o ten produkt firmę Vetrex

Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne w celu realizacji zapytania oraz otrzymania odpowiedzi na złożone zapytanie. Wysyłając zapytanie za pośrednictwem formularza wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dbamy o poufność Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

OKNOTEST.PL nie będzie wysyłał na Twój adres e-mail niechcianej korespondencji.

Informacje przesłane w formularzu będą przetwarzane przez firmy: OKNOTEST.PL w celach statystycznych oraz Vetrex w celu odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz.

Inne produkty Vetrex

LUM`UP

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

V82

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

V82 ProSafe

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00

V70

okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00

HST V70

drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00

HST V82

drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00

Patio Automatic

drzwi uchylno-przesuwne PSK PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00

Patio Air

drzwi odstawno-przesuwne PAS PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00