Przewiń do artykułu

Dopuszczalna wielkość skrzydeł okiennych

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

Najważniejszym elementem każdego otwieranego okna jest… skrzydło okienne. Zagadnieniem o podstawowym znaczeniu dla wieloletniego sprawnego funkcjonowania każdego skrzydła okiennego jest prawidłowe ustalenie jego wymiarów.

Producenci okien powinni ustalać wymiary skrzydeł, słupków i ślemion okien z PVC na podstawie obliczeń statycznych z uwzględnieniem obciążeń wiatrem, dopuszczalnych ugięć elementów okien i drzwi balkonowych oraz charakterystyki wytrzymałościowej stalowych kształtowników wzmacniających.

Nabywcom okien dla oceny prawidłowości ustalenia wielkości skrzydeł okiennych w standardowych konstrukcjach okiennych, wystarczy zapamiętanie kilku prostych zaleceń:

Maksymalny wymiar szerokości skrzydła dla okien jednodzielnych białych mieści się w przedziale:

od 1400 mm do 1500 mm

Maksymalna powierzchnia skrzydła okna jednodzielnego białego powinna mieścić się w przedziale:

od 2,10 m2 do 2,40 m2

Maksymalna wysokość skrzydła okna jednodzielnego białego powinna mieścić się w przedziale:

od 2200 mm do 2500 mm

Maksymalny wymiar szerokości skrzydła dla okien jednodzielnych, kolorowych, jednostronnie lub dwustronnie okleinowanych mieści się w przedziale:

od 1150 mm do 1300 mm

Maksymalna powierzchnia skrzydła okna jednodzielnego, kolorowego, jednostronnie lub dwustronnie okleinowanego powinna mieścić się w przedziale:

od 1,75 m2 do 2,0 m2

Maksymalna wysokość skrzydła okna jednodzielnego, kolorowego jednostronnie lub dwustronnie okleinowanego powinna mieścić się w przedziale:

od 2000 mm do 2200 mm

Proporcja maksymalnej szerokości skrzydła do maksymalnej wysokości skrzydła powinna wynosić nie więcej niż:

1,25 "S" : 1 "H"

decydujące znaczenie dla ostatecznej wielkości tej proporcji mają wytyczne producentów kształtowników i okuć okiennych.

Pamiętając i stosując się do powyższych uwag można także ustalić maksymalną wysokość skrzydła okiennego posługując się stosowanym przez właścicieli systemów profili okiennych wzorem:

Maksymalna wielkość skrzydła okiennego. Obliczenia.
Maksymalna wielkość skrzydła okiennego. Obliczenia.

PRZYKŁAD: OBLICZENIE MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI SKRZYDŁA BIAŁEGO

W oparciu o podany wzór, dokonamy teraz przykładowego wyliczenia maksymalnej wysokości skrzydła okiennego wykonanego z kształtowników systemu VEKA PERFECTLINE ( nr katalogowy profilu skrzydła 103.233 ze wzmocnieniem stalowym o grubości ścianki. 1,5 mm nr katalogowy 113 293):

Dla tego konkretnego skrzydła producent systemu podaje następujące ograniczenia płaszczyzny skrzydła i maksymalnej szerokości skrzydła:

Profil biały – max. płaszczyzna okna 2,25 m2 , max. szerokość skrzydła 1400 mm

Podstawiając dane do wzoru otrzymujemy:

Maksymalna wysokość białego skrzydła okiennego VEKA Perfectline. Obliczenia.
Maksymalna wysokość białego skrzydła okiennego VEKA Perfectline. Obliczenia.

Należy przyjąć, że maksymalna dopuszczalna wysokość skrzydła w kolorze białym, o szerokości 1400mm, wykonanego z tego określonego profilu ramy skrzydła wynosi 1600 mm.

PRZYKŁAD: OBLICZENIE MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI SKRZYDŁA KOLOROWEGO

Profil kolorowy – max płaszczyzna okna 2,00 m2, max szerokość skrzydła 1300 mm

Podstawiając dane do wzoru otrzymujemy:

Maksymalna wysokość skrzydła kolorowego okiennego VEKA Perfectline.
Maksymalna wysokość skrzydła kolorowego okiennego VEKA Perfectline.

Należy przyjąć, że maksymalna dopuszczalna wysokość skrzydła w kolorze, jednostronnie lub dwustronnie okleinowanego, o szerokości 1300 mm, wykonanego z tego określonego profilu ramy skrzydła wynosi 1540 mm.

Dla ułatwienia prawidłowego ustalania wielkości skrzydeł okiennych, większość właścicieli systemów profili okiennych podaje w katalogach produkcyjnych dopuszczalne maksymalne szerokości skrzydeł jakie można wykonywać z poszczególnych profili ram skrzydeł okiennych oraz maksymalną powierzchnię skrzydeł okien jednodzielnych. Dopuszczalne wielkości skrzydeł przedstawiane są zazwyczaj w postaci odpowiednich wykresów graficznych. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wielkości skrzydeł w kupowanych oknach, warto poprosić sprzedawcę o przedstawienie takiego wykresu.

OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?