Przewiń do artykułu

Właściwości - izolacyjność akustyczna

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

Izolacyjność akustyczna, odpowiada na pytanie, na ile przegroda budowlana jaką jest okno, chroni przed hałasem zewnętrznym.

Przy definiowaniu charakterystyki dźwiękowej przegród budowlanych stosuje się wielkość zwaną wskaźnikiem ważonym izolacyjności akustycznej oznaczanym jako "Rw" oraz wskaźniki poprawkowe C i Ctr. Podają one uśrednioną ilość decybeli tłumionych przez przegrodę w paśmie od 100 do 3150 Hz.

  • Rw - średni ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej
  • Ctr - wskaźnik adaptacyjny stosowany w przypadku hałasu związanego z ruchem ulicznym
  • C - wskaźnik adaptacyjny stosowany w wypadku hałasu pochodzącego od palców zabaw, szkół, transportu kolejowego, transportu na drogach szybkiego ruchu, transportu lotniczego.

Im wyższy, ustalony w badaniach dla konkretnej konstrukcji okna średni ważony współczynnik izolacyjności akustycznej
Rw (C, Ctr), wyrażony w decybelach (dB) tym przegroda lepiej izoluje od zewnętrznych źródeł hałasu.

OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?