Ogólne właściwości okien PCV

01.02.2010 / 24.03.2011
Udostępnij

W zasadzie każde okno z PVC zbudowane jest z tych samych podstawowych elementów konstrukcyjnych:

  • Kształtowników okiennych (profili) ościeżnicy, skrzydła, słupka i listwy przyszybowej.
  • Wzmocnień stalowych dopasowanych kształtem do komór kształtowników.
  • Szyb zespolonych.
  • Okuć okiennych.
  • Uszczelek.

Podobieństwo komponentów używanych do konstrukcji okien z PCV nie oznacza wcale, że wszystkie okna są dokładnie takie same. O tym jakie kupujemy okno, decydują właściwości eksploatacyjne, którymi charakteryzują się okna niezależnie od materiału, z którego je wykonano.

Do roku 2006 podstawowym dokumentem opisującym właściwości okien z PVC były Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej, dopuszczające do stosowania w budownictwie okna i drzwi balkonowe wykonywane z kształtowników okiennych poszczególnych systemów profili.

We wrześniu 2006 przyjęto do katalogu polskich norm, normę PN-EN 14351-1:2006, która dla całego obszaru Unii Europejskiej ustala wspólne właściwości eksploatacyjne stolarki otworowej bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i dymoszczelności.

Do lutego 2010 trwa tak zwany okres przejściowy dla obowiązywania tej normy zharmonizowanej, w którym wszystkie podmioty gospodarcze mogą przystosować się do jej praktycznego stosowania, a jednocześnie możliwe jest jeszcze korzystanie z dotychczas obowiązujących norm i przepisów krajowych.

Podstawowe właściwości eksploatacyjne okien wymieniane i określone normą PN-EN 14351-1:2006, to:

Właściwości eksploatacyjne okien wymieniane przez PN-EN 14351-1:2006 mają decydujące znaczenie dla przeznaczenia i możliwości stosowania konkretnych okien w konkretnym obiekcie budowlanym.

Wbrew obiegowej i powszechnej także wśród klientów kupujących okna opinii, materiały, których użyto do produkcji okien są sprawą o zdecydowanie mniej istotnym znaczeniu niż właściwości eksploatacyjne okien uzyskane w wyniku zastosowania tych materiałów. Materiały z jakich wykonano okno wpływają na trwałość i klasę lub wartość pewnych właściwości eksploatacyjnych, ale nie na sam fakt ich posiadania przez to okno.

Każdy producent wprowadzając okno do obrotu (sprzedając je po raz pierwszy) ma obowiązek zadeklarować klasy i wartości właściwości eksploatacyjnych jakie ono posiada. To wymóg wynikający bezpośrednio z przepisów prawa budowlanego.

Jeśli któraś z właściwości okna nie została zbadana lub producent jej nie deklaruje w informacji o wyrobie obowiązkowo dołączanej do każdego okna producent posługujący się normą PN-EN 14351-1:2006 oznacza tę właściwość symbolem npd (no performance determined), co oznacza, osiągi nieokreślone.

Klasy i wartości deklarowanych przez producenta właściwości eksploatacyjnych okien mogą być ustalane i potwierdzane wyłącznie w badaniach typu ( ITT – initial type testing) przeprowadzonych przez notyfikowane laboratoria oraz w procedurach zakładowej kontroli produkcji (FPC – factory production control).

W badaniach ITT, w warunkach laboratoryjnych okno poddawane jest działaniom czynników, którym będzie poddane w naturze, po zabudowaniu i na tej podstawie określa się w jakim stopniu okno spełnia wymagania w zakresie poszczególnych właściwości i określa klasę osiągów w zakresie danej właściwości.

Kupując okna z PVC przede wszystkim należy pytać sprzedawców o klasy i wartości poszczególnych wymienionych wyżej najistotniejszych właściwości okna. Porównanie deklarowanych przez producentów klas i wartości właściwości okien jest dla kupujących jedną z podstawowych dróg oceny wartości i jakości wyrobów stolarki otworowej z PVC.

To kupujący jest odpowiedzialny za przekazanie sprzedawcy informacji o pożądanych przez niego klasach i wartościach poszczególnych wymaganych przez niego właściwości okna.

Nabywcy okien powinni szczególnie pamiętać o tym, że nie określając przy zakupie klas i wartości poszczególnych właściwości eksploatacyjnych okna, pozbawiają się możliwości późniejszego skutecznego egzekwowania własnych uprawnień płynących z treści ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, a w szczególności wykazania niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.79 / 5.00
Słowińscy Integral 88
okna i drzwi balkonowe drewniano-aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Okno-Pol Aliplast Ultraglide
drzwi unoszono-przesuwne HST aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Expresokna PremiDoor 76 Lux
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Plastimet Elite Energy
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Aluron Gemini Integral
okna i drzwi balkonowe drewniano-aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Pamo Eforte
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne