Przewiń do artykułu

Okna PCV. Słupek stały. Słupek ruchomy. Ślemię.

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

Do podziału płaszczyzny okna na mniejsze kwatery wykorzystuje się kształtowniki słupków stałych lub słupków ruchomych oraz różnego rodzaju poprzeczek okiennych nazywanych ślemionami.

Słupki stałe, są nieruchomymi elementami konstrukcji okiennej, połączonymi trwale z górną i dolną częścią ramy ościeżnicy okna, dzieląc w pionie całkowitą płaszczyznę ramy na dwie lub więcej symetrycznych albo niesymetrycznych części.

Okno ze słupkiem stałym
Widok okna jednorzędowego, dwudzielnego ze stałym słupkiem i zamkniętymi skrzydłami. Element stałego słupka oznaczony jest kolorem czerwonym
rzykład ramy ze słupkiem stałym
Widok okna jednorzędowego, dwudzielnego ze stałym słupkiem po zdjęciu lub otwarciu obu skrzydeł. Widoczny na środku zaznaczony na czerwono pionowy element konstrukcji, to słupek stały, dzielący ramę ościeżnicy okna na dwie symetryczne kwatery.

Słupki ruchome, są ruchomymi elementami konstrukcji okiennej, połączonymi trwale z jedną z ram skrzydła okiennego i umożliwiają zachodzenie na siebie pionowych części przylg skrzydeł, co przy zamkniętych skrzydłach okna tworzy efekt podziału okna w pionie na dwie symetryczne lub niesymetryczne części.

Okno ze słupkiem ruchomym
Widok zamkniętego okna jednorzędowego, dwudzielnego z ruchomym słupkiem. Na schematycznych rysunkach okien, ruchomy słupek oznacza się linią przerywaną.
Rama okna ze słupkiem ruchomym
Widok okna jednorzędowego, dwudzielnego z ruchomym słupkiem po zdjęciu lub otwarciu obu skrzydeł.
Brak widocznego elementu pionowego słupka dzielącego ramę ościeżnicy okna na dwie symetryczne kwatery.
Typowym przykładem okna z ruchomym słupkiem są powszechnie stosowane dwudzielne (dwuskrzydłowe) drzwi balkonowe.

Ślemiona, zwane też poprzeczkami, dzielą płaszczyznę okna na kwatery w poziomie i zawsze są stałymi (nieruchomymi) elementami konstrukcji okiennej. W większości konstrukcji okiennych podstawowym rodzajem ślemienia jest kształtownik słupka stałego, jednakże ze względów technicznych lub estetycznych możliwe jest również zastosowanie innych rodzajów ślemion o mniejszej szerokości całkowitej.

Okno ze ślemieniem
Widok zamkniętego okna dwurzędowego, dwudzielnego ze ślemieniem zaznaczonym na rysunku kolorem czerwonym.
Rama - ślemię
Widok okna dwurzędowego, dwudzielnego ze ślemieniem, po otwarciu lub zdjęciu obu skrzydeł.
Widoczny na rysunku poziomy element to ślemię, dzielące w poziomie ramę ościeżnicy okna na dwie symetryczne kwatery.

OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?