Przewiń do artykułu

Pożądane cechy a właściwości eksploatacyjne okna PCV

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

Podstawowym zadaniem każdego okna jest skuteczne i trwałe oddzielenie tego co przed oknem (klimat wewnętrzny), od tego co za oknem (klimat zewnętrzny).

Decydując się na zakup okien, wielu kupujących chce jednak dodatkowo zaspokoić jakieś bardziej dla nich istotne okienne potrzeby. Przy wymianie stolarki okiennej są to zazwyczaj potrzeby dotyczące ograniczenia strat energii cieplnej potrzebnej do ogrzania pomieszczeń, wytłumienie nadmiernie dokuczliwego hałasu ulicznego czy po prostu likwidacja niekontrolowanej infiltracji powietrza, potocznie nazywana „nieszczelnością okien”.

Wymieniając okna inwestorzy rzadko posiadają projekty lub inne dokumenty, które określałby niezbędne właściwości okien. Nie będąc fachowcami, nabywcy mogą nie potrafić samodzielnie określać właściwości okien używając pojęć i terminów znajdujących się w PN-EN 14351-1:2006. Brak znajomości fachowych terminów nie stanowi przeszkody, by je dobrze opisać. Wystarczy uczynić to przy użyciu ogólnych pojęć, które określą cel i zamierzone zastosowanie kupowanych okien. Każdy profesjonalny sprzedawca potrafi na tej podstawie ustalić odpowiednie właściwości okien.

Zdecydowanie łatwiejsze zadanie mają inwestorzy kupujący okna do nowych obiektów. W tym wypadku konkretne właściwości stolarki okiennej powinny wynikać z projektu budowlanego. Jeśli tak nie jest, radzimy zwrócić się do projektanta lub architekta, by takie właściwości okien ustalił, gdyż należy to do jego podstawowych obowiązków. Rola inwestora powinna ograniczać się do przekazania architektowi lub sprzedawcy okien ewentualnych sugestii co do zamierzonego zastosowania i ogólnej estetyki nabywanej stolarki okiennej.

Większość nabywców okien z PCV, używając najróżniejszych słów i pojęć, opisuje najważniejsze cechy okien w następujący sposób:

  • Okno ma być trwałe, nie zmieniać kształtu, nie paczyć się. Ma być sztywne.
  • Okno ma być szczelne, dobrze izolując wnętrze pomieszczenia od czynników zewnętrznych.
  • Okno ma chronić przed hałasem.
  • Okno ma chronić przed stratami energii niezbędnej do ogrzania pomieszczeń.
  • Okno ma zapewniać odpowiednią wentylację dającą należyty komfort pomieszczeniom.
  • Okno ma być bezawaryjne w użytkowaniu, łatwo się otwierać i zamykać.
  • Okno ma zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa ludziom i obiektom.
  • Okno ma dostarczać odpowiednią ilość naturalnego światła, tak by pomieszczenia były jasne.

W zależności od wielu czynników kupujący uważają i wskazują, że:

  • Wszystkie tak opisane cechy są dla nich ważne i chcą, by okno je posiadało wszystkie w równym stopniu.
  • Niektóre z cech określają jako priorytetowe, a innym przyznają znaczenie drugorzędne.

Na podstawie takich ogólnych opisów bez większego trudu można już przedstawić zestawienie cech okna z jego konkretnymi właściwościami wynikającymi z zapisów normy PN-EN 14351-1:2006.

CECHY OKIEN WEDŁUG NABYWCÓW WŁAŚCIWOŚCI OKIEN WEDŁUG PN-EN 14351-1:2006
Okno ma być trwałe, nie zmieniać kształtu, nie paczyć się. Ma być sztywne. Odporność na obciążenie wiatrem.
Ciśnienie próbne. (Pa)
Odporność na obciążenie wiatrem.
Ugięcie ramy.
Okno ma być szczelne, dobrze izolując wnętrze pomieszczenia od czynników zewnętrznych. Wodoszczelność. Nieosłonięte (A)
Ciśnienie próbne (Pa)
Okno ma chronić przed hałasem. Właściwości akustyczne.
Izolacyjność akustyczna.
Rw (C;Ctr) (dB)
Okno ma chronić przed stratami energii niezbędnej do ogrzania pomieszczeń. Przenikalność ciepła. Uw (W/m2xK) Właściwości związane z promieniowaniem
współczynnik promieniowania słonecznego "g"
Okno ma zapewniać odpowiednią wentylację dającą należyty komfort pomieszczeniom. Przepuszczalność powietrza.
Wentylacja.
Okno ma być bezawaryjne w użytkowaniu, łatwo się otwierać i zamykać. Siły operacyjne.
Wytrzymałość mechaniczna.
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Okno ma zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa ludziom i obiektom. Odporność na włamanie.
Okno ma dostarczać odpowiednią ilość naturalnego światła Właściwości związane z promieniowaniem.
Przenikalność światła

Zestawienie pożądanych przez nabywcę cech okna z konkretnymi właściwościami eksploatacyjnymi okna pozwala dodatkowo wyodrębnić z całego zakresu różnych właściwości okna te najbardziej istotne z punktu widzenia ogólnej ocenianej przez nabywcę jakości wyrobu jakim jest okno z PVC.

OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?