Przewiń do artykułu

Okna PCV. Sposoby i kierunki otwierania okna PCV

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

Jeżeli wiadomo już jak określić kształt okna i sposób jego podziału. Pora przejść do następnego ważnego zagadnienia, a mianowicie co powiedzieć sprzedawcy, by zrozumiał jak zamawiane przez nas okno ma się otwierać i jak to przedstawić graficznie na dowolnym schemacie.

Umiejętność zaznaczania i odczytywania kierunków oraz sposobów otwierania poszczególnych kwater okiennych jest bardzo istotna przy czytaniu projektów wykonanych przez architektów, a także przy weryfikacji poprawności wykonania ofert przez sprzedawców.

Błędne określenie kierunków i sposobów otwierania kwater okiennych jest jedną z częstszych przyczyn nieporozumień pomiędzy sprzedawcami i kupującymi już po wykonaniu i dostawie okien.

Ze względu na sposób otwierania skrzydła okiennego wyróżniamy okna:

  • Nieotwierane, nazywane też oknami stałoszklonymi lub fixami, rzadziej festami.
  • Uchylne.
  • Rozwierne.
  • Uchylno-rozwierne.
  • Przesuwne.
  • Obrotowe.

Większości z wymienionych sposobów otwierania towarzyszą ogólnie przyjęte skróty literowe lub oznaczenia graficzne

PRZYKŁADOWY SPOSÓB OZNACZANIA SPOSOBÓW OTWIERANIA KWATER OKIENNYCH.

okno nieotwierane. Okno FIX. Stałoszklone.
Okno nieotwierane. Stałoszklone.
Potocznie nazywane również "fix" lub "fest".W zależności od sposobu wykonania oznaczanesymbolem graficznym "X" albo literowym "FIX"
Okno nieotwierane. Okno FIX. Stałoszklone.
Okno nieotwierane. Stałoszklone.
Potocznie nazywane również "fix" lub "fest".W zależności od sposobu wykonania oznaczanesymbolem graficznym "X" albo literowym "FIX"
Okno uchylne
Okno uchylne.
Oznaczane symbolem literowym "U"
okno rozwierne
Okno rozwierne.
Oznaczane symbolem literowym "R"
okno uchylno-rozwierne
Okno uchylno-rozwierne.
Oznaczane symbolem literowym "UR"
kno przesuwne. HST
Okno przesuwne.
W zależności od sposobu wykonania oznaczane przeważnie skrótami literowymi HKS, HS lub HST.
okno obrotowe
Okno obrotowe.
Brak popularnie przyjętego oznaczenia literowego.

W oknach wielodzielnych poszczególne kwatery okienne mogą otwierać się w różny sposób, co zawsze jest odpowiednio sygnalizowane na schematach rysunkowych.

Dobrym przykładem jest pokazane w tabeli okno przesuwne. Strzałka na skrzydle lewym oznacza czynne skrzydło przesuwne. Krzyżyk na skrzydle prawym oznacza, iż jest to bierne skrzydło nieotwierane.

Poniżej przedstawiamy schematyczny rysunek jednego z najczęściej wykonywanych okien. Jednorzędowego, dwudzielnego okna ze stałym słupkiem, potocznie nazywanego "oknem dwuskrzydłowym".

Okno dwuskrzydłowe. Uchylno-rozwierne
Okno jednorzędowe, dwudzielne.

 

Kwatera lewa rozwierna, kwatera prawa uchylno-rozwierna.Okno oznaczane symbolami "UR" + "R"

A teraz uwaga o kapitalnym znaczeniu dla prawidłowego rozumienia i interpretowania schematycznych rysunków okien.

Powszechnie przyjmuje się w branży okiennej, że wszystkie rysunki okien sporządzane są w "widoku od wnętrza pomieszczenia".

Brak należytej uwagi lub nie wyjaśnienie ze sprzedawcą w jakim "widoku", przedstawione są rysunki okien może prowadzić do całkowicie błędnego wykonania stolarki okiennej. Okna zostaną wykonane "w lustrzanym odbiciu", co może zdecydowanie negatywnie wpływać na póĽniejszą funkcjonalność okien, a nawet pomieszczeń.

Jeśli już określiliśmy sposób otwierania, sprzedawcy mogą nas zapytać dodatkowo o kierunek otwierania skrzydeł w poszczególnych kwaterach okiennych. Tu wybór mamy bardzo ograniczony Ze względu na kierunek otwierania skrzydeł wyróżniamy okna prawe i lewe.

kno prawe
Okno prawe "OP"
Okno lewe
Okno lewe "OL"

Pamiętając o generalnej zasadzie patrzenia na okno "od wnętrza pomieszczenia", lewy lub prawy kierunek otwierania określamy według położenia na oknie zawiasów okiennych. Jeśli zawiasy są na oknie po stronie prawej, a klamka po lewej, to mamy do czynienia z oknem prawym, co może być opisywane w rysunkach projektu literowym symbolem "OP". Jeśli zawiasy są na oknie po stronie lewej, a klamka po prawej, to mamy do czynienia z oknem lewym, co może być opisywane w rysunkach projektu literowym symbolem "OL".

OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?