Przewiń do artykułu

Szyby zespolone w oknie PCV

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

Jednym z głównych elementów konstrukcji okna są szyby. W standardowym oknie dwudzielnym, o wymiarach 1500 mm x 1500 mm, powierzchnia szyb, stanowi około 65% całkowitej powierzchni okna, a w takim samym oknie jednodzielnym aż 85%.

W zależności od indywidualnych potrzeb kupujących, nowoczesne okna z PVC mogą być przeszklone szybami pojedynczymi, szybami zespolonymi jednokomorowymi lub szybami zespolonymi dwukomorowymi.

1. KONSTRUKCJA SZYB ZESPOLONYCH

Ze względu na ilość tafli szkła w szybie zespolonej, dzielimy szyby na jednokomorowe lub dwukomorowe.

konstrukcja szyby zespolonej
Konstrukcja szyby zespolonej

Bez względu na ilość komór, większość standardowo stosowanych w oknach PVC szyb zespolonych, składa się z elementów wymienionych w poniżej prezentowanej tabeli.

KONSTRUKCJA SZYBY ZESPOLONEJ NISKOEMISYJNEJ
Szyba zespolona. Elementy składowe szyby zespolonej
 • Szkło float
 • Powłoka niskoemisyjna
 • Przestrzeń między szybowa
 • Uszczelnienie butylem
 • Gięta ramka dystansowa
 • Sito molekularne pochłaniające wilgoć
 • Uszczelnienie tiokolem lub silikonem

2. OPISY SZYB ZESPOLONYCH

W zależności od konstrukcji, każda szyba zespolona jest przez producentów szyb i producentów okien specyficznie opisywana. Praktycznie w każdej ofercie można znaleźć właściwy dla branży okiennej sposób opisów pakietów przeszkleń. Poniżej przedstawiamy i wyjaśniamy kilka podstawowych i charakterystycznych opisów pakietów szyb zespolonych montowanych w oknach z PVC.

STANDARDOWE OPISY PAKIETÓW SZYB ZESPOLONYCH
szyba jednokomorowa
4/16Ar/4 Termoizolacyjna szyba jednokomorowa składająca się z dwóch szyb o grubości 4 mm pomiędzy którymi znajduje się ramka dystansowa o grubości 16 mm. Przestrzeń międzyszybowa wypełniona jest mieszaniną argonu i powietrza.
Szyba zespolona dwukomorowa, termoizolacyjna
4/12Kr/4/12Kr/4 Termoizolacyjna szyba dwukomorowa składająca się z trzech szyb o grubości 4 mm pomiędzy którymi znajdują się ramki dystansowe o grubości 12 mm. Przestrzeń międzyszybowa wypełniona jest mieszaniną kryptonu i powietrza.
Szyba zespolona jednokomorowa, bezpieczna
4/16/33.1 Termoizolacyjna szyba jednokomorowa – bezpieczna, składająca się z szyby zewnętrznej o grubości 4 mm oraz dwóch połączonych folią lub żywicą szyb o grubości 3mm pomiędzy którymi znajduje się ramka dystansowa o grubości 16 mm. Przestrzeń międzyszybowa wypełniona jest mieszaniną argonu i powietrza.
Szyba zespolona antywłamaniowa
44.4/16/4 Termoizolacyjna szyba jednokomorowa antywłamaniowa składająca się z dwóch połączonych folią lub żywicą szyb zewnętrznych o grubości 4mm oraz szyby wewnętrznej o grubości 4 mm pomiędzy którymi znajduje się ramka dystansowa o grubości 16 mm
Szyba zespolona dźwiękochłonna
8.8/16/4 Dźwiękochłonna szyba jednokomorowa składająca się z dwóch połączonych folią szyb zewnętrznych o grubości 8mm oraz szyby wewnętrznej termoizolacyjnej o grubości 4 mm pomiędzy którymi znajduje się ramka dystansowa o grubości 16 mm

3. NAJISTOTNIEJSZE PARAMETRY SZYB ZESPOLONYCH

Najistotniejsze właściwości szyb zespolonych opisywane są poprzez następujące współczynniki:

Współczynnik przenikania ciepła szyby „Ug” – współczynnik przenikania ciepła to gęstość strumienia ciepła przepuszczonego przez określoną konstrukcję, podzielona przez różnicę temperatur otoczenia po obu stronach konstrukcji w ustalonych warunkach. Bardziej ogólnie współczynnik ten można opisać jako wielkość określającą ilość ciepła traconego przez metr kwadratowy szkła lub innego materiału budowlanego w ustalonych warunkach gdy różnica między otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym wynosi 1* K (lub 1o C). Jednostką współczynnika przenikania ciepła jest W/(m2 * K).

Im niższa jest wartość współczynnika przenikania ciepła szyby „Ug”, tym lepiej szyba chroni przed stratami ciepła.

Współczynnik przepuszczalności światła „Lt” – Współczynnik przepuszczalności światła, to parametr pokazujący jaka część światła widzialnego, padająca pod kątem bliskim 90o przepuszczana jest przez szkło. Współczynnik przepuszczalności światła „Lt” podawany jest zawsze jako wartość %. Im wyższa jest % wartość współczynnika przepuszczalności światła, tym więcej światła przenika przez szybę do wnętrza pomieszczenia. Więcej na ten temat napiszemy w części ABC omawiającej właściwości okien z PVC.

Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii słonecznej „g” - Całkowita przepuszczalność energii słonecznej, to parametr pokazujący jaka część promieniowania słonecznego padającego pod kątem zbliżonym do 90o, przepuszczona jest przez przeszklenie do wnętrza pomieszczenia. Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii „g” podawany jest zawsze jako wartość % lub ułamek dziesiętny. Im wyższa jest % lub dziesiętne wartość całkowitego współczynnika przepuszczalności energii „g”, tym większe są pasywne zyski energii przenikającej przez szybę do wnętrza pomieszczenia. Więcej na ten temat napiszemy w części ABC omawiającej właściwości okien z PVC.

4. PODZIAŁ SZYB ZESPOLONYCH ZE WZGLĘDU NA FUNKCJE SPEŁNIANE W OKNIE

Szyby zespolone odpowiadają bezpośrednio za kilka bardzo istotnych właściwości okien i drzwi balkonowych z PVC. Zastosowanie odpowiednich szyb, wpływa przede wszystkim na takie specyficzne właściwości okien jak:

 • Izolacyjność cieplna okna
 • Izolacyjność akustyczna okna
 • Bezpieczeństwo użytkowania
 • Odporność na włamanie

SZYBY TERMOIZOLACYJNE JEDNO I DWUKOMOROWE

Szyby termoizolacyjne składają się z dwóch szyb lub trzech szyb, z których jedna lub dwie, to szyby typu Thermofloat z niewidoczną warstwą kombinacji metali szlachetnych (tzw. powłoką niskoemisyjną). Cienka, niewidoczna dla oka warstwa przepuszcza światło i energię słoneczną do wnętrza, równocześnie zapobiegając przenikaniu ciepła z pomieszczenia na zewnątrz.

W przestrzeni między szybami znajduje się gaz szlachetny, dodatkowo obniżający współczynnik przenikania ciepła.

SZYBA ZESPOLONA JEDNOKOMOROWA SZYBA ZESPOLONA DWUKOMOROWA
Szyba zespolona termoizolacyjna
Szyba zespolona dwukomorowa termoizolacyjna
"Ug" WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA SZYB ZESPOLONYCH
"Ug" od 2,6 do 0,9 W/m2 x K. "Ug" od 0,7 do 0,4 W/m2 x K.

SZYBY DŹWIĘKOCHŁONNE

Szyby dźwiękochłonne są zbudowane w oparciu o asymetrię szyb, ich elastyczne połączenia oraz zastosowanie gazów tłumiących w przestrzeni między szybami. Szyby zespolone, w zależności od ich konstrukcji, osiągają izolacyjność akustyczną w granicach Rw( C, Ctr) od 28 dB do 53 dB.

Wybierając właściwą izolację dźwiękową szyby lub okna należy każdorazowo określić źródło hałasu oraz wartość poziomu hałasu obciążającego. Z uwagi na działanie wielu czynników, mających zróżnicowane znaczenie i wpływ na tłumienie hałasu, doborem szkła dźwiękochłonnego powinna zająć się odpowiednio wykwalifikowana osoba celem indywidualnego oszacowania poziomu hałasu i dopasowania zestawu szybowego o odpowiednim poziomie tłumienia dźwięku. Jest to czynność mająca zasadniczy wpływ na uzyskanie odpowiedniego komfortu pomieszczeń. Przy definiowaniu charakterystyki dźwiękowej przegród budowlanych stosuje się wielkość zwaną wskaźnikiem ważonym izolacyjności akustycznej „Rw” oraz wskaźniki poprawkowe „C” i „Ctr”, a jeszcze lepiej stosować współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej RA2. Więcej na ten temat w części ABC omawiającej właściwości okien z PVC.

PRZYKŁADOWA BUDOWA SZYBY ZESPOLONEJ DŹWIĘKOCHŁONNEJ
Szyba zespolona dźwiękochłonna
Izolacyjność akustyczna szyb zespolonych Rw (C,Ctr) od 28 do 53 dB

SZYBY OCHRONNE "BEZPIECZNE" I "ANTYWŁAMANIOWE"

Szyby bezpieczne zapewniają ochronę przed zranieniem wszędzie tam, gdzie ze względu na warunki użytkowania zachodzi niebezpieczeństwo stłuczenia szyby, a ludzie znajdują się w zasięgu odprysku odłamków szkła (szpitale, szkoły, żłobki, witryny sklepów).

W oknach z PVC stosowane są przede wszystkim szyby "bezpieczne" warstwowe lub hartowane.

Szyby "antywłamaniowe", to szyby o zwiększonej odporności na włamanie i atak, stosowane w przypadku gdy chcemy chronić dany obiekt z jednoczesnym zachowaniem niezmienionej estetyki elewacji (eliminujemy wówczas kraty, okiennice, rolety). Szyby ochronne "antywłamaniowe" to szyby warstwowe.

SZYBA BEZPIECZNA SZYBA ANTYWŁAMANIOWA
Szyba zespolona bezpieczna
Szyba zespolona antywłamaniowa
KLASY SZYB BEZPIECZNYCH KLASY SZYB "ANTYWŁAMANIOWYCH"

O 1
O 2
P 1 A
Chroniące przed zranieniem przy rozbiciu szyby, utrudniają rozbicie szyby przy gwałtownym zamknięciu okna lub drzwi.
P 2 A
Chronią przed zranieniem. Mogą stanowić czasową ochronę przy próbie włamaniabez przygotowania.

P 3 A
P 4 A
Szyby utrudniające włamanie, mogą zastępować kraty o oczku 150 mm wykonane z drutu stalowego o średnicy 10 mm.
P 5 A
P 6 B
Szyby o zwiększonej odporności na włamanie, mogą zastąpić okratowanie wykonane z prętów stalowycho średnicy 12 mm.
P 7 B
P 8 B
szyby o wysokiej odporności na włamanie, mogązastępować okratowanie wykonane z prętówstalowych o średnicy 16 mm.

Jak zachowują się szyby klasy P 4 A poddane rzeczywistej próbie włamania?

Film jest zapisem próby włamania wykonanym przez kamery przemysłowe. Materiał filmowy otrzymaliśmy od producenta szyb, firmy DRUTEX S.A.

OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?