Przewiń do artykułu

Tłumienie hałasu przez okna PCV

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

Akustyka jest jedną z najbardziej złożonych dziedzin fizyki, zajmując się przede wszystkim określaniem i obliczaniem poziomów hałasu oraz problemami ochrony przed hałasem.

Dla nowych obiektów poziom tłumienia hałasu przez okna powinien określać projekt budowlany. Wymiana istniejącej stolarki okiennej mająca na celu poprawę komfortu akustycznego pomieszczeń i ochronę przed hałasem jest zadaniem zdecydowanie trudniejszym ponieważ inwestorzy nie dysponują wynikami badań poziomu hałasu obciążającego, ani żadną dokumentacją projektową w której określono pożądany poziom izolacyjności akustycznej okien.

Przy zakupie okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej inwestorzy popełniają często przynajmniej kilka podstawowych błędów:

 • Ustalając pożądany poziom izolacyjności akustycznej okna na oko, bez koniecznych wcześniejszych pomiarów poziomu hałasu obciążającego.
 • Błędnie przyjmując współczynnik tłumienia hałasu przez szybę zespoloną, jako współczynnik tłumienia hałasu przez okno.
 • Przyjmując za dokładną izolacyjność akustyczną okien podaną w postaci średniego ważonego współczynnika izolacyjności akustycznej Rw bez podania wartości widmowych współczynników adaptujących C i Ctr.
 • Nie zapewniają sobie w umowach odpowiedniej jakości specjalistycznego montażu okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

Skutek jest zazwyczaj taki, że mimo sporych nakładów kupującego, nie uzyskuje on pożądanych efektów.

Zamawiając okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej warto wiedzieć i pamiętać o tym, że:

1. Pożądana izolacyjność akustyczna okna oznaczana jako R’A2 jest różnicą pomiędzy poziomem hałasu obciążającego oznaczanego jako Lobc i poziomem hałasu dopuszczalnego lub pożądanego w pomieszczeniu oznaczanego jako Lwym .

Zapiszmy to w postaci prostego wzoru:

R'A2 = Lobc - Lwym (dB)

Gdzie:

 • R'A2 – Pożądana lub wymagana wartość izolacyjności akustycznej.
 • Lobc – Wartość hałasu obciążającego.
 • Lwym – Pożądany lub dopuszczalny poziom hałasu w pomieszczeniu.

2. Przy ustalaniu ostatecznej wartości pożądanej izolacyjności akustycznej okna ze względu na charakterystykę obiektu i sposób montażu warto ( należy ) uwzględnić wartość poprawki montażowej (od 2 dB do 9 dB ) oznaczanej jako Pm . Dokładną wartość poprawki określa projektant obiektu.

R'A2 = (Lobc - Lwym ) + Pm

3. RA2 to tak zwany współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej, który najlepiej określa izolacyjność okna. Poszukując okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej należy pytać sprzedawców o ten właśnie współczynnik.

R'A2 = (Lobc - Lwym ) + Pm = RA2

4. Prawidłowy zapis ważonego współczynnika izolacyjności akustycznej okna podawanego przez producenta lub sprzedawcę powinien wyglądać następująco: Rw (C, Ctr). Na przykład: Rw 40(-1, -5) dB.

5. Średni ważony współczynnik izolacyjności akustycznej Rw (C, Ctr) nie jest tym samym co współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej RA2.

Rw (C, Ctr) ≠ RA2.

6. Izolacyjność akustyczną właściwą okna uzyskujemy po skorygowaniu średniego ważonego współczynnika izolacyjności akustycznej Rw o wartość widmowego wskaźnika adaptacyjnego Ctr .

RA2 = Rw + Ctr

7. Najskuteczniejszym sposobem walki z hałasem ulicznym jest oddalanie się od jego źródła. Przyjmuje się, że hałas ruchu drogowego maleje o około 3 dB wraz z podwojeniem odległości w kierunku prostopadłym do drogi. Poziom hałasu wynoszący 70 dB w odległości 5 m od drogi, będzie obniżał się wraz z odległością w następujący sposób:

Odległość od drogi Poziom hałasu (dB)
5m 70 dB
10m 70 – 3 dB
20m 70 – 6 dB
40m 70 – 9 dB
80m 70 – 12 dB
160m 70 – 15 dB

8. Ograniczenie poziomu hałasu w pomieszczeniu o:

 • 1 dB jest praktycznie niezauważalne,
 • 3 dB jest ledwo odczuwalne,
 • 5 dB będzie stanowiło wyraźną różnicę,
 • 10 dB oznacza zmniejszenie poziomu hałasu o połowę.

9. Odczuwalny poziom hałasu powodowany przez różne źródła wynosi w przybliżeniu:

Cisza - 0 dB - Całkowity brak dźwięków
Szelest papieru - 10 dB - Dźwięk prawie niesłyszalny
Szum liści - 20 dB - Dźwięk ledwie słyszalny
Tykanie zegara - 30 dB - Dźwięk bardzo cichy
Cicho nastawione radio - 40 dB - Dźwięk cichy
Normalna rozmowa - 50 dB - Dźwięk raczej cichy
Szum biura - 60 dB - Dźwięk umiarkowany
Ruch uliczny - 70 dB - Dźwięk głośny
Głośna muzyka z radia - 80 dB - Dźwięk bardzo głośny
Hala fabryczna, bardzo ruchliwa ulica - 90 dB - Dźwięk bardzo głośny
Młot pneumatyczny - 100 dB - Dźwięk ekstremalnie głośny
Motocykl bez tłumika - 110 dB - Dźwięk nie do wytrzymania
Samolot odrzutowy z niewielkiej odległości -130 dB - Dźwięk bolesny

10. Faktyczny i dokładny poziom tłumienia hałasu przez okno można wyznaczyć jedynie w trakcie badań izolacyjności akustycznej okna o określonej konstrukcji.

12. Chcąc mieć pewność, że okno posiada określone właściwości w zakresie izolacyjności akustycznej zawsze należy pytać o wyniki badań akustycznych okna!!!

13. Ze względu na drogi przenikania hałasu przez okno, większość standardowych rozwiązań wentylacji stosowanych w stolarce okiennej oraz ewentualny wysoki współczynnik infiltracji powietrza przyjęty dla danej konstrukcji okna, będą miały zdecydowany wpływ na pogorszenie poziomu izolacji akustycznej całego okna.

14. Bez względu na konstrukcję okna hałas i tak będzie przedostawał się do wnętrza pomieszczenia. Znając jednak drogi przenikania dźwięku wiadomo na jakie elementy konstrukcji zwrócić baczniejszą uwagę.

Poniżej przedstawiamy drogi przenikania dźwięku przez okna z uszczelnieniem środkowym rys. A i bez uszczelnienia środkowego rys. B.

rys. A ) Od góry: Przestrzeń międzyszybowa, połączenie szyby ze skrzydłem, połączenia skrzydła z ościeżnicą, ościeżnicę, nieszczelność pomiędzy ścianą a ościeżnicą.

Tłumienie hałasu przez okno PCV. Uszczelki
Tłumienie hałasu przez okno PCV. Uszczelki

rys. B) Od góry: Przestrzeń międzyszybowa, połączenie szyby ze skrzydłem, połączenia skrzydła z ościeżnicą, ościeżnicę, nieszczelność pomiędzy ścianą a ościeżnicą.

Tłumienie hałasu przez okno PCV. Otwory odwadniające
Tłumienie hałasu przez okno PCV. Otwory odwadniające

15. Przy zastosowaniu standardowego przeszklenia 4/16/4, okna wykonane z profili z uszczelnieniem środkowym tzw. MD, ( rys.A), ze względu na konstrukcję oraz ilość i sposób uszczelnienia przylg, powinny charakteryzować się lepszym współczynnikiem izolacyjności akustycznej.

16. Istotnym elementem ochrony przed hałasem jest sposób montażu okna w ościeży okiennej. Wymaga to zastosowania odpowiednich technik montażu i doboru właściwych materiałów uszczelniających.

OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?