Współczynnik promieniowania słonecznego g

19.10.2009 / 02.03.2011
Udostępnij

Największą cześć powierzchni okna zajmują szyby. To właśnie od rodzaju i jakości szyb w naszych oknach zależy możliwość wykorzystania słońca jako darmowego dostawcy części energii wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń. Kupując okna warto wiedzieć, że można je wykorzystać jako element pozyskiwania ciepła z nieustannie dostarczanej energii słonecznej, dlatego warto zwrócić uwagę, czy producent okien podaje dla swoich wyrobów wartość współczynnika promieniowania słonecznego. Czym jest ów tajemniczy współczynnik i co oznacza w praktyce?

Całkowity współczynnik przepuszczalności energii „g” - jest to stosunek całkowitej przepuszczalności energii do padającej energii słonecznej w zakresie od 300 nanometrów do 2500 nanometrów. Wartość ta podaje jaka część energii promieniowania słonecznego padającego na szybę zostaje przepuszczona do wnętrza pomieszczenia.

Współczynnik przenikalności energii jest odrębnie ustalany dla szyb użytych do konstrukcji okna oraz dla samych okien. W związku z tym, że do określenia współczynnika przenikania energii okna konieczna jest znajomość wartości współczynnika ustalonego dla szyby, poniżej przedstawimy krótkie informacje dotyczące sposobu ustalania obu tych współczynników.

Wartość współczynnika przepuszczalności energii „g” lub tzw. Solar Factor jednokomorowej szyby zespolonej, to procent całkowitej energii słonecznej (ciepła słonecznego) przepuszczanej przez szybę, składający się z sumy energii przepuszczanej bezpośrednio oraz energii absorbowanej przez szybę i reemitowanej do wnętrza pomieszczenia.

Współczynnik przenikania energii g.
Współczynnik przenikania energii g.

Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej danego okna „Gf” otrzymuje się ze współczynnika przepuszczalności energii całkowitej oszklenia „g” oraz współczynnika zmniejszającego „z” urządzeń przeciwsłonecznych, według następującego wzoru Gf = g * z

Współczynnik przenikania energii. Sposób obliczania.
Współczynnik przenikania energii. Sposób obliczania.

Im wyższa procentowa wartość współczynnika przepuszczalności energii „g” lub wyższa wartość współczynnika Gf, tym większe pasywne zyski energii, tym bardziej pod wpływem słońca nagrzewać się będą pomieszczenia.

Zjawisko "efektu cieplarnianego" ma swoje dobre i złe strony. Zimą chcielibyśmy, aby słońce maksymalnie ogrzewało nasze mieszkania, bo to przekłada się wprost na ograniczenie wydatków za ogrzewanie ich powierzchni. Jednak to co dobre zimą, latem będzie prowadziło do nadmiernego przegrzewania pomieszczeń. Dlatego przy dokonywaniu wyboru okien i określaniu pożądanej wartości współczynnika przepuszczalności energii konieczne są kompromisy i zachowanie zdrowego rozsądku.

Jednym z zaproponowanych rozwiązań tego problemu jest wprowadzenie od 01.01.2009 do przepisów prawa budowlanego zapisu określającego dla wszystkich typów okien oraz innych przegród szklanych i przezroczystych tak zwanej granicznej wartości współczynnika przepuszczalności energii całkowitej „gc”.

We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna oraz przegród szklanych i przezroczystych „gc” musi spełniać następujący warunek gc ≤ 0,5, a w budynkach, w których udział okien oraz przegród szklanych i przezroczystych przekracza 50% powierzchni ściany spełniona musi być następująca zależność: gc * fG ≤ 0,25, gdzie „fG”, to udział powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych w powierzchni ściany.

Wszystkie szczegóły do obowiązujących rozwiązań prawnych zostały zawarte w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690), a treść załącznika została ustalona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 (Dz.U. z 2008r. Nr 201, poz. 1238).

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Sokółka Thermo 80
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Oknoplast Winergetic Premium Passive
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
AdamS AS Rondo
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Team Plast Yawal TM 74
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Eko-Okna Ideal 4000 New
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Vetrex Patio Air
drzwi odstawno-przesuwne PAS PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne