Okna PVC - odporność na włamanie

16.06.2012
Udostępnij

Wielu producentów i sprzedawców okien przedstawia oferty na „okna antywłamaniowe”. Literalnie rzecz biorąc taki produkt po prostu nie istnieje, a już na pewno nie ma go wśród okien i drzwi balkonowych z PVC. Właściwość nazwana przez normę PN-EN 14351-1+A1:2010 odpornością na włamanie, odpowiada wyłącznie na pytanie jak długo okno stawi opór na próby nieuprawnionego otwarcia z zewnątrz przy użyciu różnych zestawów narzędzi i działania różnych sił. W zależności od tych właśnie czynników norma dzieli okna na 6 klas, co przedstawia kolejny fragment tabeli klasyfikacyjnej

Odporność na włamanie npd* 1 2 3 4 5 6

* npd – osiągi nie określone (no performance determined)

Klasy i wymagania, co do odporności okien na próby włamania ręcznego zostały przejęte przez normę PN-EN 14351-1+A1:2010 ustalającą właściwości eksploatacyjne okien z normy klasyfikacyjnej ENV 1627:2006.

Poniżej przedstawiamy tabelę klas odporności okien na próbę włamania ręcznego pochodzącą z załącznika informacyjnego D do normy ENV 1627:2006 oraz zakładany czas oporu stawianego przez okno na próbę włamania. Od niemieckiego słowa „Wiederstandsklasse” (klasy odporności), przyjęło się na polskim rynku okien mówić o tak zwanych klasach odporności na włamanie „WK”, na przykład: WK 1, WK 2, WK 3 itd.

Klasa odporności
na włamanie
Przewidywana metoda włamania rabunkowegoCzas oporu w minutachCałkowity czas
badania w minutach
Klasa 1 (WK 1) Przypadkowe próby włamania poprzez rozbicie okna, przy użyciu przemocy fizycznej, np.
kopnięcia, napierania barkiem, podnoszenia, wyrywania.
- -
Klasa 2 (WK 2) Przypadkowe próby włamania poprzez rozbicie okna, z dodatkowym użyciem prostych narzędzi, np. śrubokręta, szczypców, klina. 3 15
Klasa 3 (WK 3) Próby włamania rabunkowego przy użyciu dodatkowego śrubokręta oraz łomu stalowego. 5 20
Klasa 4 (WK 4) Włamania oparte na doświadczeniu, przy dodatkowym użyciu pił, młotków, siekier, dłut oraz przenośnych bateryjnych wiertarek z napędem silnika. 10 30
Klasa 5 (WK 5) Włamania poparte doświadczeniem, z dodatkowym użyciem narzędzi elektrycznych, np. wiertarek, wyrzynarek, przenośnych pił oraz szlifierek kątowych z maksymalną średnicą tarczy 125 mm. 15 40
Klasa 6 (WK 6) Włamania oparte na doświadczeniu, z dodatkowym użyciem narzędzi elektrycznych dużej mocy, np. wiertarek, wyrzynarek, pił oraz szlifierek kątowych z tarczami o maksymalnej średnicy 230 mm. 20 50

Częstym nieporozumieniem przy sprzedaży okien o podwyższonej odporności na włamanie jest odwoływanie się przez producentów i sprzedawców do odporności na włamanie komponentów użytych do wyprodukowania okna. Użycie w produkcji elementów posiadających zbadane i udokumentowane właściwości podwyższonej odporności na włamanie, nie daje żadnej gwarancji, że gotowy produkt, okno, też będzie posiadało takie właściwości. Klasę odporności na włamanie okna można ustalić wyłącznie w drodze odrębnie zleconych badań laboratoryjnych.

Całkowitym, nieporozumieniem jest zaś utożsamianie klasy odporności na włamanie okna, z klasą odporności na włamanie szyby zespolonej wykorzystanej do jego przeszklenia. W związku z tym, iż jest to jednak jedna z najczęściej popełnianych omyłek, poniżej przedstawiamy kolejną tabelę z normy ENV 1627:2006, w której zestawiono przewidywaną odporność na włamanie okna z klasą odporności oszklenia okna.

PRZEWIDYWANA KLASA ODPORNOŚCI
NA WŁAMANIE OKNA
KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE
OSZKLENIA wg. PN-EN 356
Klasa 1 (WK 1) Bez wymagań
Klasa 2 (WK 2) 4 (szyba P4A)
Klasa 3 (WK 3) 5 (szyba P5A)
Klasa 4 (WK 4) 6 (szyba P6B)
Klasa 5 (WK 5) 7 (szyba P7B)
Klasa 6 (WK 6) 8 (szyba P8 B)

Odporność na włamanie – klasy odporności RC

W dniu 21 lipca 2011, czyli po ponad 5 latach od wprowadzenia do katalogu Polskich Norm wcześniej wymienionej normy tymczasowej ENV 1627:2006 została ona zastąpione przez odpowiadającą jej normę europejską PN-EN 1627:2011 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Wymagania i klasyfikacja.

Dwie istotne zmiany jakie przynosi nowa norma, to po pierwsze, rozszerzenie jej zakresu również na takie wyroby budowlane jak ściany osłonowe i kraty, po drugie, zmienia ona dotychczasową klasyfikację odporności na włamanie wprowadzając do obrotu pojęcie klas odporności na włamanie RC. Skrót RC pochodzi od angielskiego wyrażenia Resistance Class – klasa odporności. Od razu spieszymy uspokoić, że klasy odporności na włamanie RC i WK są tożsame, czyli... RC = WK!!! Nie mniej po dacie opublikowania normy europejskiej prawidłową klasyfikacją odporności na włamanie są klasy odporności RC i podany w normie sposób ich zapisu.

Choć nowa norma nie zmienia samej ilości klas odporności na włamanie i nadal jest ich sześć, to w obrębie klasy drugiej odporności na włamanie RC 2 wprowadza całkowicie nowy podział związany z charakterystyką oszklenia okna. W tabeli poniżej przedstawiamy zatem klasyfikację, do której przyzwyczaiła nas dotychczasowa prenorma PN-ENV 1627:2006 oraz nową klasyfikację odporności na włamanie podawaną w normie europejskiej PN-EN 1627:2011 uwzględniającą podział, o którym była mowa.

Norma PN-ENV 1627:2006
Przewidywana klasa odporności na włamanie
okna PCV
Klasa odporności na włamanie
oszklenia według
prEN 356
Norma PN-EN 1627:2011
Przewidywana klasa odporności na włamanie
okna PCV
Klasa odporności na włamanie
oszklenia według
PN-EN 356
1 (WK1) Bez wymagań RC 1 N Bez wymagań
    RC 2 N Bez wymagań
2 (WK2) 4 (P4A) RC 2 4 (P4A)
3 (WK3) 5 (P5A) RC 3 5 (P5A)
4 (WK4) 6 (P6B) RC 4 6 (P6B)
5 (WK5) 7 (P7B) RC 5 7 (P7B)
6 (WK6) 8 (P8B) RC 6 8 (P8B)

Czym różni się okno o odporności na włamanie w klasie RC 2 N od okna w klasie RC 2? Szybą, która zostanie użyta do przeszklenia. Aby okno mogło zostać uznane w badaniach za wyrób o potwierdzonej klasie odporności na włamanie RC2 musi być wyposażone w szybę o odporności na włamanie w klasie P4A. Dla okien w klasie RC 2 N norma nie stawia żadnych wymagań, co do odporności na włamanie samej szyby zastosowanej w finalnym produkcie, dlatego można przyjąć, że w tej nowej klasie równie dobrze mieści się okno z przeszkleniem P2A jak i ze zwykłą szybą zespoloną 4/16/4, a nawet dowolną szybą pojedynczą.

„Okna antywłamaniowe” – badania odporności na włamanie

Dzięki uprzejmości firmy INTERNORM możemy naszym czytelnikom choćby w niewielkiej części pokazać na czym polegają laboratoryjne badania odporności na włamanie okien PCV. Poniżej prezentujemy dwa krótkie filmy, które powinny przekonać inwestorów, że nie wystarczy usłyszeć od sprzedawcy, że okno posiada takie, czy inne komponenty o określonej odporności na włamanie.

Trzeba jeszcze sprawdzić jak okno wykonane z tych komponentów zachowa się wtedy, gdy przyjdzie mu spełnić swoją podstawową funkcję, czyli chronić nasze domostwa przed włamaniem. Porządne firmy sprawdzają to w laboratoriach!!! Te mniej porządne, korzystają z cudzych doświadczeń, a w skrajnych przypadkach testują odporność na włamanie sprzedawanych okien „na żywo” w... Waszych domach i mieszkaniach licząc, że... do testu nigdy nie dojdzie.

Na pierwszym filmie możecie obejrzeć jak w warunkach laboratoryjnych symulowana jest próba włamania przy użyciu prostych narzędzi. Na drugim jak zachowa się okno poddane obciążeniom dynamicznym. Jako ciekawostkę możemy dodać, że masa impactora uderzającego w okno wynosi 50 kg, a wysokość z jakiej wykonywane jest uderzenie od 45 cm do 75 cm.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.80 / 5.00
Sapor Veka HST
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Filplast PSK
drzwi uchylno-przesuwne PSK PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Budvar T-Slide
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Eko-Okna HST 70
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Oknoplast PSK Atrium
drzwi odstawno-przesuwne PAS PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Dankar Aluplast Ideal 4000 NEW
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Popularne