Okna PCV - wodoszczelność - okna nieosłonięte

16.06.2012
Udostępnij

Występowanie silnych, porywistych podmuchów wiatru kojarzy się często z innym niekorzystnym zjawiskiem pogodowym jakim są ulewne deszcze. Warto dowiedzieć się, czy konstrukcja okienna o określonej wytrzymałości na obciążenie wiatrem zachowa również szczelność na przenikanie wody opadowej do wnętrza pomieszczeń. Wodoszczelność, to kolejna właściwość okna, w której niebagatelną rolę odgrywa ciśnienie wywierane na konstrukcję przez wiatr.

Norma PN EN 14351-1+A1:2010 ustala aż 10 klas wodoszczelności dla okien nieosłoniętych, począwszy od klasy 1A, do klasy 9A oraz klasę specjalną Exxxx, gdzie w miejsce xxxx wpisywana jest wartość ciśnienia większego niż 600 Pa. Odpowiedni fragment tabeli klasyfikacyjnej prezentujemy poniżej:

Wodoszczelność – nieosłonięte (A)
Ciśnienie próbne (Pa)
npd 1A
(0)
2A
(50)
3A
(100)
4A
(150)
5A
(200)
6A
(250)
7A
(300)
8A
(450)
9A
(600)
Exxxx
(>600)

Powyższa klasyfikacja dotyczy wyłącznie okien nieosłoniętych, za które można uważać każde zabudowane w ścianie budynku okno, którego powierzchnia będzie wystawiona na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, w tym wiatru i deszczu.

Odpowiednie oznaczenia okien stosowane są w zależności od poziomu ciśnienia próbnego i czasu, do którego okno w badaniach zachowuje całkowitą szczelność na przenikanie wody. Norma badawcza PN-EN 1027:2001 „Okna i drzwi -- Wodoszczelność -- Metoda badania” w następujący sposób definiuje pojęcie wodoszczelności: Jest to zdolność zamkniętej i zamontowanej próbki testowej do przeciwstawienia się przenikaniu wody w warunkach badania, w zależności od ciśnienia.

Tym samym w warunkach rzeczywistych, właściwość okna PVC-U nazwana wodoszczelnością odpowiada na pytanie, przy jakim obciążeniu wiatrem w czasie opadów deszczu, nastąpi przenikanie wody opadowej poprzez konstrukcję do wnętrza pomieszczenia. Za przenikanie wody należy uznać sytuację, w której następuje ciągłe lub powtarzające się zwilżanie wewnętrznej powierzchni okna lub jego elementów nie przewidzianych do zwilżania, w wyniku przedostawania się wody od zewnętrznej powierzchni okna do powierzchni wewnętrznej.

Szczegółowe zależności ciśnień i czasu ich oddziaływania na okno oraz klasyfikację wodoszczelności okien przedstawia poniższa tabela sporządzona na podstawie normy klasyfikacyjnej PN-EN 12 208:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja”. Zgodnie z postanowieniami normy w ogóle nie klasyfikuje się okien, które przy ciśnieniu próbnym 0 Pa przepuszczą wodę do wnętrza konstrukcji w czasie krótszym niż 15 min.

Ciśnienie próbne
Pa
Klasyfikacja
okna nieosłonięte
Wymagania
0 1A Natryskiwanie wodą przez 15 min
50 2A Jak klasa 1 + 5 min
100 3A Jak klasa 2 + 5 min
150 4A Jak klasa 3 + 5 min
200 5A Jak klasa 4 + 5 min
250 6A Jak klasa 5 + 5 min
300 7A Jak klasa 6 + 5 min
400 8A Jak klasa 7 + 5 min
600 9A Jak klasa 8 + 5 min
> 600 Exxx Powyżej 600 Pa czas trwania każdego stopnia powinien wynosić 5 min

Odwołując się do przedstawionej wcześniej tabeli konwersji prędkości wiatru na wartość ciśnienia dynamicznego można powiedzieć, że okna o najmniejszej zbadanej wodoszczelności, posiadające oznaczenie 1A zachowają szczelność na wodę opadową przez okres 15 min przy ciśnieniu wynoszącym 0 Pa, co w normalnym użytkowaniu oznacza, że przeciekają właściwie zawsze.

Okna posiadające oznaczenie 9A zaczną przepuszczać wodę do wnętrza konstrukcji dopiero przy ciśnieniu 600 Pa, co oznacza, że przecieki mogą się zdarzyć jeśli padającemu deszczowi towarzyszyłby wiatr wiejący z prędkością około 112 km/h.

Za okna o bardzo wysokim poziomie wodoszczelności można uznać konstrukcje oznaczone symbolem „E” z podaną za nim wartością ciśnienia, na przykład E 1200, co oznacza, że zachowają szczelność na wodę opadową przez minimum 5 minut poddane działaniu ciśnienia o wartości 1200Pa, co odpowiada ciśnieniu wywieranemu na konstrukcję przez wiatr wiejący z prędkością 160 km/h.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Sapor Gealan Kombisystem S 8000
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Wegiel Veka Slide 82
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Pagen Comfort Arte
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Plastixal PSK APX 200
drzwi uchylno-przesuwne PSK PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Redan Trend
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Termo Profil Premium
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne